Xuân Nhớ Mẹ
Tuệ Kiên

 

Nhớ lắm chùa xưa một buổi chiều,
Qua hàng liễu thắm, nắng chưa phai.
Én bay báo trước mùa xuân đến,
Tết khắp nẻo đường, những cánh mai…

Xóm cũ, làng xưa, con nhớ hoài,
Bốn mùa mưa nắng, chí làm trai.
Đường đi mở rộng chân trời mới,
Danh lợi say sưa cứ miệt mài…

Tha hương nhớ Mẹ tháng năm dài!
Bốn mùa áo Mẹ vẫn sờn vai.
Núi cách, sông ngăn lòng đâu ngại,
Con đắp đường về một sớm mai…

Mới đấy Tết về tuyết vẫn rơi!
Lũ én trốn Đông tận cuối trời.
Tờ lịch treo tường năm vừa tận,
Ngoài sân tí tách hạt xuân rơi…

Dẫu tháng ngày dài, xuân có đổi,
Xuân ở trong con vẫn tuyệt vời.
Vì biết lắng nghe lời từ mẫu,
Ươm hạt Bồ đề chẳng dám lơi…

Lời Mẹ dạy con pháp Như Lai,
Tịnh độ trong con bước miệt mài
Lối mòn Chư Phật con tìm đến,
Trái tim mở rộng đón xuân phai…