Mẹ Đi
Bạch Ngọc

 

Mẹ ơi! Con muốn được tu
Mẹ ra đi được trơn tru nhẹ nhàng
Con thương giọng nói dịu dàng
Mẹ hiền ăn nói kỹ càng từng câu
Ít lời suy nghĩ thâm sâu
Mẹ tuy không khoác áo nâu nhưng mà
Tánh người chất phác thật thà
Tâm hồn thánh thiện món quà Trời cho,
Ra đi xin mẹ đừng lo
Ai rồi cũng sẽ đống tro rụi tàn
Lòng con thương Mẹ muôn vàn
Mẹ đi con sẽ muôn ngàn nhớ thương
Mẹ giờ tóc đã bạc sương
Con tu để khỏi vấn vương u sầu
Hằng đêm cất tiếng nguyện cầu
A Di Đà Phật nhiệm mầu chứng tri
Xin Ngài rộng lựợng từ bi
Mẹ con khi phải ra đi nhẹ nhàng.