NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

37. CHA MẸ KHÔNG NÊN QUAN NIỆM “DƯỠNG NHI ĐÃI LÃO”

Các bậc cha mẹ thân mến,
Không có gì sai trái khi con cái muốn phụng dưỡng và lo lắng cho cha mẹ. Đó là những người con chí thành chí hiếu đáng trân quí. Tuy nhiên, quý vị hãy coi chừng nếu tự mình còn có cái tư tưởng “dưỡng nhi đãi lão” nghĩa là nuôi con với dụng ý khi về già con cái sẽ nuôi mình lại, vì khi nghĩ như vậy thì từ cách suy nghĩ đến cách dạy con của quý vị sẽ xoay chiều đổi hướng hoàn toàn theo chiều hướng của cái mục đích ích kỷ ấy. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận đạo lý của người xưa, nhưng nói để chúng ta cùng nhau suy gẫm, để cùng chọn cho nhau một hướng giáo dục con cái thật hợp tình hợp lý ở thế kỷ 21 này. Ngày xưa vào cái thời mà xã hội loài người còn hạn hẹp trong thôn làng xã ấp, cha mẹ, con cái và cháu chắt cùng sống dưới một mái nhà, con cái không cần phải đi đâu để lập thân lập nghiệp thì vấn đề “dưỡng nhi đãi lão” không phải là một tư tưởng ích kỷ. Nhưng trong xã hội hiện tại khi cả thế giới đã biến thành một ngôi làng, con cái lớn lên phải bôn ba đó đây lập nghiệp, e rằng tư tưởng hạn hẹp ấy không còn hợp thời nữa. Hơn nữa, một khi đầu óc chúng ta đã có tư tưởng ấy thì chắc hẳn lúc nào chúng ta cũng mong con cái mình cung phụng cho mình, ngay khi các em hãy còn quá nhỏ để làm chuyện ấy. Tệ hại hơn nữa, chính tư tưởng ấy đã làm cản trở rất nhiều bước tiến của con cái, vì một khi đã nghĩ như vậy thì lúc nào trong đầu chúng ta cũng có ý tưởng muốn con cái phải kề cận mình, rồi từ đó cái gì con cái cũng phải theo ý mình, khi các em làm trái lại là mình sẽ làm ầm ĩ lên là con cái mất dạy mất nết, vân vân và vân vân. Như vậy thay vì dạy dỗ con cái thành những người hữu dụng cho gia đình và xã hội, thì vô tình chúng ta tự biến chúng ta thành những con người tự lợi ích kỷ.