頌Tụng 義Nghĩa 八Bát 拔Bạt 萃Tụy
Quyển 2

頌tụng 義nghĩa 八bát 卷quyển 拔bạt 萃tụy 二nhị 卷quyển

成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 現hiện 起khởi 位vị 之chi 下hạ

唯duy 識thức 十thập (# 十thập 四tứ 丁đinh )# 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 有hữu 義nghĩa 菩Bồ 薩Tát 修tu 道Đạo 位vị 中trung 後hậu 得đắc 引dẫn 故cố 亦diệc 得đắc 初sơ 起khởi 有hữu 義nghĩa 成thành 佛Phật [〦/力]# 得đắc 初sơ 起khởi 以dĩ 十Thập 地Địa 中trung 依y 異dị 熟thục 識thức 所sở 變biến 眼nhãn 等đẳng 非phi 无# 漏lậu 故cố 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 同đồng 境cảnh 根căn 發phát 无# 漏lậu 識thức 理lý 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 此thử 二nhị 於ư 境cảnh 明minh 昧muội 異dị 故cố 由do 斯tư 此thử 品phẩm 要yếu 得đắc 成thành 佛Phật 依y 无# 漏lậu 根căn [〦/力]# 容dung 現hiện 起khởi 而nhi 數số 間gian 断# 作tác 意ý 起khởi 故cố (# 云vân 云vân )# 。

述thuật 記ký 十thập 末mạt (# 五ngũ 十thập 二nhị 丁đinh )# 論luận 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 至chí [〦/力]# 得đắc 初sơ 起khởi 。

述thuật 曰viết 如như 前tiền 四tứ 緣duyên 中trung 已dĩ 解giải 第đệ 一nhất 師sư 云vân 菩Bồ 薩Tát 修tu 道Đạo 位vị 中trung 第đệ 六lục 意ý 識thức 後hậu 得đắc 引dẫn 故cố [〦/力]# 得đắc 初sơ 起khởi 於ư 淨tịnh 土độ 中trung 起khởi 五ngũ 識thức 故cố 佛Phật 地địa 論luận 等đẳng 亦diệc 有hữu 此thử 義nghĩa 。 [(乏-之+虫)*隹]# 言ngôn 初Sơ 地Địa 即tức 亦diệc 得đắc 起khởi 然nhiên 非phi 見kiến 道đạo 見kiến 道đạo 已dĩ 後hậu 修tu 道Đạo 得đắc 智trí [〦/力]# 起khởi 真chân 相tương 見kiến 道đạo 中trung 不bất 緣duyên 外ngoại 事sự 起khởi 麤thô 識thức 故cố 論luận 有hữu 義nghĩa 成thành 佛Phật 至chí 作tác 意ý 起khởi 故cố 。

述thuật 曰viết 第đệ 二nhị 師sư 說thuyết 如như 前tiền 四tứ 緣duyên 中trung 已dĩ 解giải 無vô 別biệt 文văn 義nghĩa 故cố 不bất 敘tự 之chi 此thử 中trung 比tỉ 量lượng 蕳# 過quá 及cập 尺xích 妨phương 難nạn/nan 具cụ 如như 前tiền 解giải 佛Phật 地địa 論luận 有hữu 評bình 義nghĩa 取thủ 後hậu 解giải 。

論luận 泉tuyền 十thập 之chi 下hạ (# 初sơ 丁đinh )# 一nhất 有hữu 義nghĩa 成thành 佛Phật 至chí 作tác 意ý 起khởi 故cố 事sự 第đệ 二nhị 師sư 正chánh 義nghĩa 也dã 成thành 事sự 智trí 佛Phật 果Quả 起khởi 也dã 論luận 文văn 一nhất 叚giả 義nghĩa 演diễn 為vi 三tam 因nhân 一nhất 十Thập 地Địa 中trung 非phi 無vô 漏lậu 故cố 意ý 云vân 有hữu 漏lậu 根căn 不bất 可khả 發phát 無vô 漏lậu 識thức 故cố 第đệ 一nhất 因nhân 付phó 之chi 有hữu 伏phục 難nạn/nan 末mạt 那na 識thức 雖tuy 有hữu 漏lậu 發phát 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 何hà 有hữu 漏lậu 五ngũ 根căn 不bất 發phát 無vô 漏lậu 識thức 耶da 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 同đồng 境cảnh 根căn 第đệ 二nhị 因nhân [前-刖+合]# 伏phục 難nạn/nan 末mạt 那na 非phi 同đồng 境cảnh 根căn 故cố 有hữu 漏lậu 蕳# 佛Phật 果Quả 不bất 共cộng 蕳# 現hiện 行hành 第đệ 八bát 彼bỉ 諸chư 識thức 共cộng 依y 故cố 必tất 俱câu 蕳# 無vô 間gian 滅diệt 同đồng 境cảnh 根căn 蕳# 第đệ 七thất 識thức 第đệ 七thất 非phi 同đồng 境cảnh 故cố 此thử 二nhị 於ư 境cảnh 明minh 昧muội 異dị 故cố 第đệ 三tam 囙# 有hữu 漏lậu 根căn 於ư 境cảnh 闇ám 昧muội 無vô 漏lậu 識thức 於ư 境cảnh 明minh 了liễu 故cố 於ư 此thử 立lập 。 量lượng 蕳# 過quá 委ủy 細tế 事sự 前tiền 四tứ 緣duyên 中trung 如như 解giải 之chi (# 云vân 云vân )# 而nhi 數số 間gian 断# 作tác 意ý 起khởi 故cố 釋thích 妨phương 難nạn/nan 佛Phật 果Quả 根căn 境cảnh 常thường 有hữu 恆hằng 此thử 智trí 可khả 起khởi (# 為vi 言ngôn )# 會hội 之chi 數số 間gian 断# 由do 作tác 意ý 起khởi 故cố (# 為vi 言ngôn )# 導đạo 云vân 機cơ 恆hằng 不bất 會hội 互hỗ 有hữu 。 [# 就tựu ))/# 火hỏa 。

唯duy 識thức 七thất (# 九cửu 六lục 丁đinh )# 有hữu 義nghĩa 五ngũ 識thức 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 自tự 類loại 互hỗ 作tác 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 未vị 成thành 佛Phật 時thời 。 容dung 互hỗ 起khởi 故cố 有hữu 義nghĩa 无# 漏lậu 有hữu 漏lậu 後hậu 起khởi 非phi 无# 漏lậu 後hậu 容dung 起khởi 有hữu 漏lậu 无# 漏lậu 五ngũ 識thức 非phi 佛Phật 无# 故cố 彼bỉ 五ngũ 色sắc 根căn 定định 有hữu 漏lậu 故cố 是thị 異dị [就/火]# 識thức 相tương/tướng 分phần/phân 摂# 故cố 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 同đồng 境cảnh 根căn 發phát 无# 漏lậu 識thức 理lý 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 此thử 二nhị 於ư 境cảnh 明minh 昧muội 異dị 故cố 。

論luận 泉tuyền 七thất 下hạ (# 三tam 十thập 七thất 丁đinh )# 一nhất 有hữu 義nghĩa 五ngũ 識thức 至chí 容dung 互hỗ 起khởi 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 第đệ 一nhất 師sư 計kế 入nhập 地địa 得đắc 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 故cố 得đắc 相tương 生sanh (# 云vân 云vân )# 私tư (# 光quang 云vân )# 此thử 師sư 成thành 事sự 智trí 初Sơ 地Địa 起khởi 云vân 故cố 許hứa 漏lậu 無vô 漏lậu 間gian 雜tạp 之chi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 也dã 又hựu 抑ức 此thử 師sư 意ý 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 五ngũ 識thức 漏lậu 無vô 漏lậu 間gian 雜tạp 之chi 義nghĩa 釈# 歟# 將tương 又hựu 如như 第đệ 六lục 純thuần 無vô 漏lậu 歟# 事sự 古cổ 尋tầm 也dã 此thử 師sư 意ý 難nan 知tri (# 云vân 云vân )# [常-巾+口]# 云vân 問vấn 初Sơ 地Địa 成thành 事sự 智trí 起khởi 云vân 師sư 安an 惠huệ 也dã 付phó 之chi 安an 惠huệ 異dị 類loại 開khai 導đạo 也dã 何hà 云vân 自tự 類loại 互hỗ 作tác 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 耶da [前-刖+合]# 以dĩ 與dữ 安an 惠huệ 合hợp 為vi 文văn 故cố 云vân 意ý 可khả 知tri 之chi (# 云vân 云vân )# 一nhất 有hữu 義nghĩa 無vô 漏lậu 至chí 相tương/tướng 分phần/phân 摂# 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 此thử 第đệ 二nhị 師sư 唯duy 佛Phật 地địa 得đắc 無vô 無vô 漏lậu 後hậu 起khởi 有hữu 漏lậu 故cố 無vô 漏lậu 五ngũ 識thức 諸chư 非phi 是thị 佛Phật 者giả 皆giai 無vô 故cố 何hà 以dĩ 無vô 者giả 彼bỉ 非phi 佛Phật 已dĩ 外ngoại 餘dư 身thân 中trung 五ngũ 根căn 定định 有hữu 漏lậu 故cố 何hà 意ý 彼bỉ 五ngũ 根căn 不bất 許hứa 是thị 無vô 漏lậu 以dĩ 是thị 異dị [就/火]# 識thức 相tương/tướng 分phần/phân 摂# 故cố 第đệ 八bát 所sở 緣duyên 必tất 同đồng 漏lậu 無vô 漏lậu 故cố (# 云vân 云vân )# 下hạ 生sanh 起khởi 疏sớ/sơ 云vân 問vấn 有hữu 漏lậu 根căn 生sanh 無vô 漏lậu 識thức 有hữu 何hà 義nghĩa [這-言+夌]# (# 云vân 云vân )# 一nhất 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 至chí 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 事sự 疏sớ/sơ 云vân 謂vị 有hữu 漏lậu 者giả 蕳# 無vô 漏lậu 根căn 無vô 漏lậu 根căn 發phát 無vô 漏lậu 識thức 無vô [這-言+夌]# 故cố 不bất 共cộng 者giả 蕳# 有hữu 漏lậu 第đệ 八bát 識thức 是thị 共cộng 故cố 可khả 為vi 無vô 漏lậu 識thức 依y 必tất 俱câu 者giả 顕# 非phi 等đẳng 无# 間gian 緣duyên 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 根căn 前tiền 後hậu 生sanh 故cố 得đắc 依y 有hữu 漏lậu 同đồng 境cảnh 者giả 蕳# 第đệ 七thất 為vi 六lục 依y 彼bỉ 雖tuy 有hữu 前tiền 義nghĩa 非phi 同đồng 境cảnh 故cố 此thử 有hữu 漏lậu 根căn 發phát 無vô 漏lậu 識thức 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 (# 云vân 云vân )# 一nhất 此thử 二nhị 於ư 境cảnh 明minh 昧muội 異dị 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 同đồng 境cảnh 明minh 識thức 不bất 依y 闇ám 昧muội 之chi 別biệt 根căn 故cố 此thử 中trung 譬thí 喻dụ 如như 在tại 餘dư 位vị 極cực 成thành 眼nhãn 等đẳng 根căn 應ưng 立lập 量lượng 云vân 有hữu 漏lậu 五ngũ 根căn 不bất 發phát 無vô 漏lậu 識thức 有hữu 漏lậu 色sắc 根căn 故cố 如như 餘dư 因nhân 位vị 等đẳng (# 云vân 云vân )# 。

樞xu 要yếu 下hạ 未vị (# 四tứ 十thập 八bát 丁đinh )# 十Thập 地Địa 不bất 起khởi 無vô 漏lậu 五ngũ 識thức 比tỉ 量lượng 云vân 十Thập 地Địa 有hữu 漏lậu 五ngũ 根căn 必tất 不bất 能năng 發phát 無vô 漏lậu 五ngũ 識thức 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 同đồng 境cảnh 根căn 所sở 摂# 故cố 如như 地địa 前tiền 位vị 。

百bách 法pháp 抄sao 八bát (# 十thập 一nhất 丁đinh )# 次thứ 成thành 事sự 智trí 初sơ 起khởi 者giả 有hữu 二nhị 義nghĩa 有hữu 義nghĩa 如như 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 所sở 引dẫn 第đệ 六lục 觀quán 智trí 見kiến 道đạo 初sơ 起khởi 有hữu 義nghĩa 唯duy 初sơ 成thành 佛Phật 之chi 時thời 。 [〦/力]# 初sơ 起khởi 此thử 義nghĩa 正chánh 義nghĩa 也dã 難nạn/nan 初sơ 義nghĩa 云vân 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 同đồng 境cảnh 根căn 發phát 無vô 漏lậu 識thức 理lý 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 (# 云vân 云vân )# 意ý 云vân 五ngũ 識thức 以dĩ 第đệ 八bát 所sở 反phản 五ngũ 根căn 為vi 親thân 同đồng 境cảnh 根căn 然nhiên 囙# 位vị 之chi 間gian 第đệ 八bát 有hữu 漏lậu 故cố 所sở 反phản 五ngũ 根căn 亦diệc 有hữu 漏lậu 也dã 有hữu 漏lậu 根căn 何hà 發phát 無vô 漏lậu 識thức 於ư 境cảnh 明minh 昧muội 異dị 故cố 也dã 問vấn 有hữu 漏lậu 法pháp 若nhược 為vi 無vô 漏lậu 識thức 不bất 可khả 所sở 依y 者giả 生sanh 空không 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 何hà 以dĩ 法pháp 我ngã 見kiến 相tương 應ứng 有hữu 漏lậu 第đệ 七thất 識thức 為vi 不bất 共cộng 依y 耶da [前-刖+合]# 彼bỉ [(乏-之+虫)*隹]# 不bất 共cộng 依y 非phi 同đồng 境cảnh 根căn 故cố 雖tuy 漏lậu 無vô 漏lậu 異dị 成thành 能năng 所sở 依y 五ngũ 識thức 所sở 依y 五ngũ 根căn 起khởi 發phát 識thức 取thủ 境cảnh 用dụng 殊thù 與dữ 能năng 依y 相tương 親thân 故cố 於ư 境cảnh 可khả 同đồng 明minh 昧muội 故cố 不bất 同đồng 第đệ 七thất 也dã 。

同đồng 見kiến 聞văn 八bát (# 五ngũ 丁đinh )# 有hữu 二nhị 義nghĩa 等đẳng 者giả 則tắc 正chánh 義nghĩa 不bất 正chánh 義nghĩa 異dị 義nghĩa 也dã 付phó 其kỳ 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 等đẳng 者giả 文văn 付phó 了liễu 蕳# 如như 上thượng 記ký 也dã 同đồng 境cảnh 根căn 者giả 謂vị 五ngũ 根căn 發phát 識thức 取thủ 境cảnh 用dụng 有hữu 故cố 彼bỉ 根căn 境cảnh 相tướng 親thân 同đồng 境cảnh 也dã 故cố 云vân 尒# 也dã 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 四tứ 十thập 二nhị 丁đinh )# 次thứ 五ngũ 識thức 不bất 成thành 無vô 漏lậu 云vân 事sự 者giả 五ngũ 識thức 必tất 以dĩ 五ngũ 根căn 為vi 不bất 共cộng 同đồng 境cảnh 根căn 生sanh 而nhi 彼bỉ 同đồng 境cảnh 根căn 是thị 有hữu 漏lậu 第đệ 八bát 識thức 所sở 反phản 相tương 分phần/phân 也dã 故cố 五ngũ 根căn 亦diệc 有hữu 漏lậu 也dã 同đồng 境cảnh 根căn 既ký 有hữu 漏lậu 故cố 五ngũ 識thức 不bất 成thành 無vô 漏lậu 也dã 故cố 五ngũ 識thức 必tất 第đệ 八bát 識thức 成thành 無vô 漏lậu 之chi 時thời 同đồng 成thành 無vô 漏lậu 也dã 仍nhưng 第đệ 六lục 識thức 雖tuy 發phát 見kiến 道đạo 無vô 漏lậu 不bất 可khả 所sở 引dẫn 彼bỉ 也dã 。

同đồng 見kiến 聞văn 六lục (# 二nhị 十thập 丁đinh )# 次thứ 五ngũ 識thức 等đẳng 者giả 謂vị 不bất 正chánh 義nghĩa 意ý 五ngũ 識thức 自tự 囙# 位vị 一nhất 分phần/phân 無vô 漏lậu 成thành 義nghĩa 立lập 正chánh 義nghĩa 意ý 付phó 難nạn/nan 其kỳ 論luận 文văn 云vân 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 同đồng 境cảnh 根căn 發phát 無vô 漏lậu 識thức 理lý 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 (# 已dĩ 上thượng )# 先tiên 第đệ 一nhất 問vấn 意ý 云vân 五ngũ 識thức 有hữu 漏lậu 五ngũ 根căn 所sở 依y 何hà 成thành 無vô 漏lậu (# 已dĩ 上thượng )# [前-刖+合]# 不bất 正chánh 義nghĩa 會hội 云vân 第đệ 六lục 無vô 漏lậu 第đệ 八bát 有hữu 漏lậu 所sở 依y 所sở 依y 有hữu 漏lậu 也dã 云vân 能năng 依y 第đệ 六lục 成thành 無vô 漏lậu 非phi 耶da (# 云vân 云vân )# 此thử 上thượng 難nạn/nan 云vân 其kỳ 共cộng 依y 也dã 是thị 不bất 共cộng 依y 故cố 不bất 可khả 成thành 無vô 漏lậu 也dã (# 已dĩ 上thượng )# 又hựu 會hội 之chi 云vân 第đệ 六lục 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 無vô 間gian 入nhập 見kiến 道đạo 時thời 前tiền 念niệm 第đệ 六lục 雖tuy 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 依y 後hậu 念niệm 見kiến 道đạo 成thành 無vô 漏lậu 耶da 重trọng/trùng 難nạn/nan 云vân 彼bỉ 前tiền 後hậu 依y 也dã 此thử 必tất 俱câu 依y 也dã 成thành 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 俱câu 依y 故cố 不bất 可khả 成thành 無vô 漏lậu (# 云vân 云vân )# 又hựu 會hội 云vân 依y 有hữu 漏lậu 不bất 共cộng 必tất 俱câu 五ngũ 識thức 不bất 成thành 無vô 漏lậu 云vân 者giả 彼bỉ 第đệ 六lục [單-田+日]# 生sanh 空không 無vô 漏lậu 所sở 依y 第đệ 七thất 有hữu 漏lậu 也dã 不bất 俱câu 也dã 必tất 俱câu 依y 也dã 然nhiên 第đệ 六lục 既ký 成thành 無vô 漏lậu 五ngũ 識thức 有hữu 漏lậu 何hà 故cố 耶da 尚thượng 難nạn/nan 云vân 此thử 五ngũ 識thức 所sở 依y 五ngũ 根căn 同đồng 境cảnh 根căn 也dã 彼bỉ 第đệ 七thất 非phi 同đồng 境cảnh 根căn 故cố 五ngũ 識thức 於ư 初Sơ 地Địa 無vô 成thành 無vô 漏lậu 責trách 同đồng 境cảnh 根căn 難nạn/nan ツ# ム# ル# 也dã 故cố 正chánh 義nghĩa 意ý 第đệ 八bát 成thành 無vô 漏lậu 時thời 五ngũ 識thức ツ# レ# テ# 成thành 無vô 漏lậu コ# ロ# ア# ベ# キ# 也dã 此thử 上thượng 問vấn 云vân 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 剎sát 那na 入nhập 見kiến 道đạo 也dã 然nhiên 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 位vị 第đệ 六lục 有hữu 漏lậu 也dã 見kiến 道đạo 無vô 漏lậu 也dã 有hữu 漏lậu 第đệ 六lục 為vi 不bất 共cộng 依y 起khởi 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 是thị 不bất 共cộng 依y 有hữu 漏lậu 非phi 成thành 無vô 漏lậu 也dã (# 云vân 云vân )# [前-刖+合]# 云vân 彼bỉ 非phi 必tất 俱câu 依y 之chi 也dã (# 必tất 俱câu 依y 者giả 能năng 所sở 共cộng 同đồng 時thời ナ# ル# ヲ# 云vân 欤# )# 五ngũ 根căn 為vi 不bất 共cộng 依y 事sự 必tất 俱câu 依y 也dã 不bất 可khả 例lệ 同đồng (# 已dĩ 上thượng )# 論luận 文văn 必tất 俱câu 者giả 是thị 也dã 此thử 上thượng 問vấn 云vân 必tất 俱câu 依y ナ# ラ# ハ# 不bất 成thành 無vô 漏lậu 云vân 事sự 非phi 也dã 其kỳ 故cố 第đệ 六lục 單đơn 生sanh 空không 觀quán 時thời 第đệ 七thất 必tất 俱câu 依y 也dã 何hà 第đệ 六lục 識thức 成thành 無vô 漏lậu 耶da [前-刖+合]# 云vân 彼bỉ 非phi 同đồng 境cảnh 根căn 是thị 同đồng 境cảnh 根căn 也dã 故cố 不bất 成thành 無vô 漏lậu 論luận 文văn 同đồng 境cảnh 根căn 者giả 是thị 也dã 此thử 時thời 全toàn 無vô 不bất 審thẩm 也dã 是thị 正chánh 義nghĩa 意ý 大đại 事sự 法Pháp 門môn 也dã 論luận 文văn 重trọng/trùng 々# 會hội 通thông 不bất 可khả 乱# 。

百bách 法pháp 抄sao 八bát (# 九cửu 五ngũ 丁đinh )# 他tha 受thọ 用dụng 土thổ/độ 者giả 謂vị 諸chư 如Như 來Lai 。 由do 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 大đại 慈từ 悲bi 力lực 。 為vi 化hóa 住trụ 十Thập 地Địa 變biến 易dị 身thân 菩Bồ 薩Tát 現hiện 無vô 漏lậu 純thuần 淨tịnh 土độ 也dã 隨tùy 地địa 位vị 淺thiển 深thâm 淨tịnh 土độ 量lượng 有hữu 寬khoan 狹hiệp 不bất 同đồng 是thị 菩Bồ 薩Tát 所sở 生sanh 土thổ/độ 也dã 。

○# (# 九cửu 六lục 丁đinh )# 菩Bồ 薩Tát 第đệ 八bát 。 有hữu 漏lậu 故cố 所sở 反phản 身thân 器khí 共cộng 三tam 界giới 所sở 摂# 有hữu 漏lậu 法pháp 也dã 依y 身thân 界giới 同đồng 分phần/phân 叚giả 苦khổ 果quả 所sở 反phản 器khí 界giới 亦diệc 雖tuy 淨tịnh 穢uế 異dị 同đồng 三tam 界giới 所sở 摂# 有hữu 漏lậu 器khí 界giới 也dã 雖tuy 然nhiên 觀quán 智trí 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 識thức 起khởi 無vô 漏lậu 定định 願nguyện 力lực 助trợ 彼bỉ 分phần/phân 叚giả 有hữu 漏lậu 業nghiệp 囙# 令linh 所sở 感cảm 現hiện 身thân 成thành 反phản 易dị 殊thù 勝thắng 身thân 身thân 既ký 尒# 也dã 器khí 界giới 亦diệc 同đồng 此thử 則tắc 以dĩ 無vô 漏lậu 定định 願nguyện 力lực 助trợ 彼bỉ 有hữu 漏lậu 三tam 界giới 繫hệ 縛phược 業nghiệp 囙# 令linh 所sở 感cảm 現hiện 器khí 果quả 成thành 周chu 圎# 無vô 際tế 純thuần 淨tịnh 剎sát 土độ 仍nhưng 身thân 土thổ/độ 共cộng 談đàm 助trợ 緣duyên 出xuất 過quá 三tam 界giới 。 法pháp 雖tuy 無vô 漏lậu 純thuần 淨tịnh 境cảnh 論luận 其kỳ 本bổn 体# 身thân 土thổ/độ 共cộng 第đệ 八bát 所sở 感cảm 有hữu 漏lậu 法pháp 也dã 何hà 不bất 云vân 菩Bồ 薩Tát 所sở 生sanh 土thổ/độ 耶da 故cố 燈đăng 云vân 菩Bồ 薩Tát 有hữu 漏lậu 諸chư 現hiện 起khởi 識thức 猶do 是thị 有hữu 漏lậu 属# 界giới 地địa 故cố 非phi 離ly 三tam 界giới 有hữu 別biệt 眾chúng 生sanh 。 隨tùy 生sanh 何hà 土thổ/độ 約ước 第đệ 八bát 識thức 皆giai 属# 界giới 故cố (# 云vân 云vân )# 。

唯duy 識thức 論luận 十thập (# 十thập 二nhị 丁đinh )# 四tứ 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 謂vị 此thử 心tâm 品phẩm 為vì 欲dục 利lợi 樂lạc 。 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 示thị 現hiện 種chủng 々# 變biến 化hóa 三tam 業nghiệp 成thành 本bổn 願nguyện 力lực 所sở 應ứng 作tác 事sự 。 如như 是thị 四Tứ 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 雖tuy 各các 定định 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 。 法pháp 能năng 變biến 所sở 變biến 種chủng 現hiện 俱câu 生sanh 而nhi 智trí 用dụng 增tăng 以dĩ 智trí 名danh 顕# 。

論luận 泉tuyền 十thập 上thượng (# 三tam 十thập 一nhất 丁đinh )# 一nhất 四tứ 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 至chí 所sở 應ứng 作tác 事sự 。 疏sớ/sơ 云vân 所sở 作tác 之chi 成thành 成thành 所sở 作tác 即tức 智trí 故cố 佛Phật 地địa 論luận 第đệ 七thất 說thuyết 變biến 化hóa 三tam 業nghiệp 者giả 瑜du 伽già 第đệ 九cửu 十thập 八bát 說thuyết 不bất 能năng 化hóa 根căn 心tâm 言ngôn 三tam 業nghiệp 者giả 似tự 意ý 業nghiệp 轉chuyển 如như 後hậu 當đương 知tri 名danh 似tự 心tâm 故cố (# 云vân 云vân )# 義nghĩa 演diễn 云vân 所sở 作tác 智trí 成thành 成thành 立lập 成thành 辦biện 義nghĩa 即tức 由do 此thử 智trí 於ư 所sở 作tác 之chi 神thần 通thông 等đẳng 即tức 成thành 辦biện 故cố (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 所sở 作tác 智trí 義nghĩa 演diễn 云vân 不bất 審thẩm 也dã 智trí 能năng 作tác 所sở 作tác 事sự 業nghiệp 。 即tức 神thần 通thông 等đẳng 八bát 相tương/tướng 成thành 道Đạo 等đẳng 化hóa 義nghĩa ナ# ル# ヘ# レ# (# 云vân 云vân )# 。

百bách 法pháp 抄sao 八bát (# 十thập 丁đinh )# 次thứ 成thành 所sở 作tác 智trí 者giả 。 轉chuyển 五ngũ 識thức 得đắc 此thử 智trí 謂vị 此thử 智trí 品phẩm 由do 本bổn 願nguyện 力lực 。 為vi 利lợi 二nhị 乗# 異dị 生sanh 類loại 化hóa 作tác 三tam 業nghiệp 變biến 化hóa 事sự 若nhược 淨tịnh 土độ 若nhược 穢uế 土thổ/độ 若nhược 佛Phật 身thân 若nhược 隨tùy 類loại 身thân 現hiện 變biến 化hóa 身thân 。 土thổ/độ 利lợi 有hữu 情tình 也dã 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 末mạt (# 九cửu 二nhị 丁đinh )# 云vân 論luận 成thành 事sự 智trí 而nhi 多đa 間gian 断# 者giả 西tây 明minh 云vân 作tác 意ý 起khởi 故cố 即tức 有hữu 間gian 断# 有hữu 解giải 等đẳng 云vân 緣duyên 多đa 不bất 具cụ 又hựu 分phân 別biệt 根căn 作tác 意ý 方phương 起khởi 故cố 非phi 恆hằng 續tục 要yếu 集tập 云vân 必tất 由do 作tác 意ý 然nhiên 是thị 本bổn 願nguyện 作tác 意ý 非phi 說thuyết 佛Phật 果Quả 謂vị 由do 本bổn 願nguyện 有hữu 情tình 根căn [就/火]# 即tức 應ưng 現hiện 化hóa 有hữu 情tình 根căn [就/火]# 非phi 恆hằng 現hiện 故cố 作tác 意ý 成thành 事sự 即tức 断# 又hựu 云vân 由do 意ý 識thức 力lực 五ngũ 識thức 得đắc 起khởi 意ý 識thức 作tác 意ý 能năng 起khởi 成thành 事sự 任nhậm 運vận 應ứng 機cơ 無vô 別biệt 作tác 意ý 。 五ngũ 識thức 必tất 依y 方phương 得đắc 起khởi 故cố 謂vị 所sở 化hóa 根căn # 任nhậm 運vận 作tác 意ý 能năng 引dẫn 五ngũ 識thức 根căn # 不bất 恆hằng 引dẫn 彼bỉ 五ngũ 識thức 有hữu 起khởi 無vô 起khởi 必tất 依y 根căn 境cảnh 故cố 云vân 雖tuy 二nhị 種chủng 理lý 甚thậm 難nan 定định 今kim 謂vị 若nhược 以dĩ 依y 根căn 境cảnh 等đẳng 方phương 始thỉ 得đắc 起khởi 智trí 既ký 遍biến 緣duyên 緣duyên 何hà 不bất 具cụ 但đãn 為vi 佛Phật 果Quả 事sự 智trí 緣duyên 境cảnh 不bất 為vi 希hy 望vọng 五ngũ 塵trần 境cảnh 起khởi 但đãn 願nguyện 度độ 有hữu 情tình 欲dục 無vô 减# 故cố 以dĩ 機cơ 不bất 恆hằng 會hội 互hỗ 有hữu 所sở 属# 故cố 多đa 間gian 断# 化hóa 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 。 觀quán 察sát 二nhị 智trí 能năng 故cố 不bất 假giả 事sự 智trí 。

同đồng 学# 抄sao 十thập 之chi 二nhị (# 九cửu 九cửu 丁đinh )# 問vấn 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 可khả 有hữu 間gian 断# 之chi 時thời 哉tai [前-刖+合]# 尒# 也dã 付phó 之chi 成thành 事sự 智trí 品phẩm 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 示thị 現hiện 種chủng 々# 變biến 化hóa 三tam 業nghiệp 利lợi 諸chư 有hữu 情tình 而nhi 十thập 方phương 世thế 界giới 中trung 。 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 無vô 邊biên 也dã 能năng 現hiện 智trí 品phẩm 由do 何hà 間gian 断# 乎hồ 是thị 以dĩ 論luận 下hạ 文văn 云vân 然nhiên 四Tứ 智Trí 品phẩm 由do 本bổn 願nguyện 力lực 。 所sở 化hóa 有hữu 情tình 。 無vô 盡tận 斯tư 故cố 窮cùng 未vị 來lai 際tế 。 無vô 断# 無vô 盡tận (# 云vân 云vân )# 加gia 之chi 佛Phật 地địa 論luận 中trung 示thị 現hiện 種chủng 々# 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 佛Phật 。 反phản 化hóa 事sự [〦/力]# 便tiện 利lợi 樂lạc 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 常thường 無vô 間gian 断# 如như 是thị 名danh 為vi 。 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 (# 文văn )# [前-刖+合]# 論luận 云vân 而nhi 數số 間gian 断# 作tác 意ý 起khởi 故cố (# 云vân 云vân )(# 燈đăng 云vân 但đãn 度độ 有hữu 情tình 欲dục 無vô 减# 故cố 文văn )# 佛Phật 地địa 論luận 云vân 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 雖tuy 有hữu 間gian 断# 而nhi 暫tạm 作tác 意ý 即tức 能năng 現hiện 行hành 前tiền 數số 起khởi 無vô 窮cùng 亦diệc 名danh 無vô 盡tận (# 云vân 云vân )# 燈đăng 云vân 以dĩ 機cơ 不bất 恆hằng 會hội 互hỗ 有hữu 所sở 属# 故cố 多đa 間gian 断# 化hóa 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 。 觀quán 察sát 二nhị 智trí 能năng 故cố 不bất 假giả 事sự 智trí (# 文văn )# 就tựu 變biến 化hóa 身thân 所sở 化hóa 根căn 機cơ # 不bất # 不bất 同đồng 也dã 彼bỉ 此thử 繫hệ 属# 各các 別biệt 也dã 異dị 生sanh 等đẳng 惑hoặc [障-日+田]# 未vị 断# 故cố 雖tuy 眾chúng 生sanh 無vô 盡tận 可khả 有hữu 根căn 機cơ 全toàn 不bất # 之chi 時thời 不bất 如như 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 惑hoặc 障chướng 既ký 除trừ 具cụ 常thường 生sanh 諸chư 佛Phật 。 德đức 故cố 徃# 來lai 十thập [〦/力]# 佛Phật 土độ 受thọ 化hóa 又hựu 地địa 前tiền 菩Bồ 薩Tát 二nhị 乗# 等đẳng 者giả 彼bỉ 此thử 繫hệ 属# 不bất 同đồng 互hỗ 不bất 受thọ 其kỳ 化hóa 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 願nguyện 見kiến 諸chư 佛Phật 不bất 属# 一nhất 佛Phật 是thị 故cố 初Sơ 地Địa 證chứng 得đắc 三tam 種chủng 平bình 等đẳng 之chi 中trung 佛Phật 平bình 等đẳng 者giả 普phổ 歸quy 依y 一nhất 切thiết 佛Phật 一nhất 念niệm 中trung 供cúng 養dường 萬vạn 億ức 諸chư 佛Phật 。 等đẳng 也dã 地địa 前tiền 雖tuy 念niệm 一nhất 佛Phật 不bất 願nguyện 見kiến 餘dư 佛Phật 故cố 名danh 不bất 平bình 等đẳng 也dã 互hỗ 有hữu 所sở 属# 者giả 此thử 義nghĩa 門môn 也dã 不bất 顕# 属# 一nhất 之chi 不bất 共cộng 類loại 欤# (# 此thử 事sự 愚ngu 案án 也dã 古cổ 來lai 未vị 談đàm 雖tuy 少thiểu 事sự 聊liêu 可khả 秘bí 藏tạng 之chi )# 論luận 下hạ 文văn 以dĩ 佛Phật 地địa 論luận 可khả 得đắc 其kỳ 意ý 佛Phật 地địa 論luận 常thường 無vô 間gian 断# 者giả 相tương 續tục 常thường 義nghĩa 也dã (# 尋tầm 云vân 疏sớ/sơ 云vân 拠# 實thật 二nhị 身thân 四Tứ 智Trí 俱câu 現hiện (# 云vân 云vân )# 既ký 成thành 事sự 智trí 現hiện 他tha 受thọ 用dụng 身thân 土thổ/độ 何hà 可khả 間gian 断# 哉tai 又hựu 燈đăng 云vân 化hóa 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 。 觀quán 察sát 二nhị 智trí 能năng 故cố 不bất 假giả 事sự 智trí 豈khởi 不bất 違vi 疏sớ/sơ 乎hồ 又hựu 若nhược 許hứa 有hữu 反phản 化hóa 長trường 時thời 淨tịnh 土độ 者giả 事sự 智trí 可khả 不bất 間gian 断# [前-刖+合]# 化hóa 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 。 妙diệu 觀quán 二nhị 智trí 現hiện 他tha 受thọ 用dụng 身thân 土thổ/độ 之chi 時thời 事sự 智trí 雖tuy 緣duyên 反phản 之chi 不bất 假giả 彼bỉ 智trí 力lực 而nhi 現hiện 只chỉ 他tha 智trí 反phản 境cảnh 為vi 質chất 也dã 設thiết 無vô 事sự 智trí 時thời 反phản 之chi 故cố 也dã 有hữu 緣duyên 反phản 義nghĩa 故cố 云vân 四Tứ 智Trí 俱câu 現hiện 也dã 若nhược 無vô 事sự 智trí 不bất 可khả 現hiện 他tha 受thọ 用dụng 身thân 土thổ/độ 者giả 事sự 智trí 不bất 可khả 間gian 断# 事sự 智trí 無vô 時thời 平bình 等đẳng 妙diệu 觀quán 現hiện 身thân 土thổ/độ 故cố 不bất 假giả 事sự 智trí 之chi 力lực 被bị 知tri 也dã )# 。

無vô 間gian 解giải 脫thoát 二nhị 道đạo 別biệt 之chi 下hạ (# 付phó )# 断# 證chứng 同đồng 時thời 之chi 事sự

傳truyền 通thông 記ký (# 玄huyền 之chi 一nhất 四tứ 十thập 八bát 丁đinh )# 若nhược 相tương/tướng 宗tông 意ý 初Sơ 地Địa 入nhập 心tâm 断# 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 住trụ 心tâm 以dĩ 後hậu 地địa 々# 漸tiệm 断# 俱câu 生sanh 所sở 知tri 障chướng 種chủng 至chí 金kim 剛cang 心tâm 始thỉ 断# 煩phiền 惱não 障chướng 種chủng 故cố 唯duy 論luận 十thập 云vân 煩phiền 惱não 障chướng 中trung 見kiến 所sở 断# 種chủng 於ư 極cực 喜hỷ 地địa 見kiến 道đạo 初sơ 断# 彼bỉ 障chướng 現hiện 起khởi 地địa 前tiền 已dĩ 伏phục 修tu 所sở 断# 種chủng 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 一nhất 切thiết 頓đốn 断# 彼bỉ 障chướng 現hiện 起khởi 地địa 前tiền 漸tiệm 伏phục 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 能năng 頓đốn 伏phục 盡tận 令linh 永vĩnh 不bất 行hành 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 由do 故cố 意ý 力lực 前tiền 七thất 地địa 中trung 雖tuy 暫tạm 現hiện 起khởi 而nhi 不bất 為vi 失thất 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 畢tất 竟cánh 不bất 行hành (# 已dĩ 上thượng 明minh 分phân 別biệt 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 障chướng 断# 伏phục )# 所sở 知tri 障chướng 中trung 見kiến 所sở 断# 種chủng 於ư 極cực 喜hỷ 地địa 見kiến 道đạo 初sơ 断# 彼bỉ 障chướng 現hiện 起khởi 地địa 前tiền 已dĩ 伏phục 修tu 所sở 断# 種chủng 於ư 十Thập 地Địa 中trung 。 漸tiệm 次thứ 断# 滅diệt 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 方phương 永vĩnh 断# 盡tận 彼bỉ 障chướng 現hiện 起khởi 地địa 前tiền 漸tiệm 伏phục 乃nãi 至chí 十Thập 地Địa 。 方phương 永vĩnh 伏phục 盡tận (# 已dĩ 上thượng 明minh 分phân 別biệt 俱câu 生sanh 所sở 知tri 障chướng 断# 伏phục )# 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 六lục 本bổn (# 三tam 十thập 八bát 丁đinh )# 。

[(重-┴)/衣]# 書thư 曰viết 。

[(重-┴)/衣]# 書thư 曰viết 。

唯duy 識thức 論luận 十thập (# 二nhị 丁đinh )# 云vân 二nhị 乗# 根căn 鈍độn 漸tiệm 断# 障chướng 時thời 必tất 各các 別biệt 起khởi 無vô 間gian 解giải 脫thoát 加gia 行hành 勝thắng 進tiến 或hoặc 別biệt 或hoặc 惣# 菩Bồ 薩Tát 利lợi 根căn 漸tiệm 断# 障chướng 位vị 非phi 要yếu 別biệt 起khởi 无# 間gian 解giải 脫thoát 剎sát 那na 剎sát 那na 。 能năng 断# 證chứng 故cố 加gia 行hành 等đẳng 四tứ 剎sát 那na 剎sát 那na 。 前tiền 後hậu 相tương 望vọng 皆giai 容dung 具cụ 有hữu 。

述thuật 記ký 十thập 末mạt (# 九cửu 丁đinh )# 論luận 二nhị 乗# 根căn 鈍độn 至chí 或hoặc 總tổng 或hoặc 別biệt 。

述thuật 曰viết 自tự 下hạ 第đệ 三tam 辨biện 三tam 乗# 四tứ 道đạo 同đồng 異dị 二nhị 乗# 加gia 行hành 勝thắng 進tiến 可khả 有hữu 別biệt 々# 起khởi 九cửu 品phẩm 為vi 九cửu 品phẩm 加gia 行hành 及cập 勝thắng 進tiến 者giả 或hoặc 但đãn 一nhất 加gia 行hành 及cập 但đãn 一nhất 勝thắng 進tiến 故cố 加gia 行hành 勝thắng 進tiến 二nhị 道đạo 總tổng 別biệt 不bất 决# 定định 也dã 。

○# 其kỳ 無vô 間gian 解giải 脫thoát 必tất 各các 別biệt 起khởi 如như 起khởi 無vô 間gian 道đạo 断# 一nhất 品phẩm 已dĩ 即tức 起khởi 第đệ 二nhị 念niệm 解giải 脫thoát 此thử 第đệ 二nhị 念niệm 解giải 脫thoát 不bất 得đắc 望vọng 第đệ 二nhị 品phẩm 為vi 無vô 間gian 道đạo 其kỳ 第đệ 二nhị 品phẩm 要yếu 別biệt 起khởi 無vô 間gian 解giải 脫thoát 以dĩ 根căn 鈍độn 故cố 乃nãi 至chí 九cửu 品phẩm 亦diệc 尒# 。

○# 論luận 菩Bồ 薩Tát 利lợi 根căn 至chí 皆giai 容dung 具cụ 有hữu 。

述thuật 曰viết 若nhược 菩Bồ 薩Tát 利lợi 根căn 如như 初sơ 品phẩm 無vô 間gian 至chí 第đệ 二nhị 念niệm 即tức 為vi 解giải 脫thoát 此thử 初sơ 品phẩm 無vô 間gian 望vọng 第đệ 二nhị 念niệm 即tức 為vi 加gia 行hành 此thử 解giải 脫thoát 道đạo 望vọng 自tự 第đệ 二nhị 品phẩm 即tức 為vi 無vô 間gian 望vọng 初sơ 為vi 解giải 脫thoát 望vọng 後hậu 為vi 加gia 行hành 至chí 第đệ 三tam 無vô 間gian 道đạo 望vọng 第đệ 一nhất 為vi 勝thắng 進tiến 與dữ 第đệ 二nhị 品phẩm 為vi 解giải 脫thoát 自tự 品phẩm 為vi 無vô 間gian 與dữ 第đệ 四tứ 為vi 加gia 行hành 第đệ 二nhị 無vô 間gian 望vọng 前tiền 即tức 非phi 勝thắng 進tiến 但đãn 是thị 解giải 脫thoát 此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 十Thập 地Địa 位vị 中trung 。 断# 所sở 知tri 障chướng 時thời 分phần/phân 品phẩm 類loại 挑thiêu 次thứ 断# 法pháp 若nhược 別biệt 々# 断# 一nhất 々# 別biệt 起khởi 由do 能năng 即tức 證chứng 及cập 能năng 断# 惑hoặc 復phục 能năng 容dung 豫dự 復phục 能năng 欣hân 求cầu 故cố 具cụ 四tứ 道đạo 。

演diễn 秘bí 七thất 末mạt (# 三tam 十thập 三tam 丁đinh )# 論luận 必tất 各các 別biệt 起khởi 無vô 間gian 等đẳng 者giả 問vấn 四tứ 義nghĩa 如như 何hà [前-刖+合]# 案án 對đối 法pháp 論luận 第đệ 九cửu 說thuyết 云vân 加gia 行hành 道Đạo 者giả 謂vị 由do 此thử 道đạo 能năng 捨xả 煩phiền 惱não 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 正chánh 修tu 如như 是thị 道Đạo 。 時thời 能năng 漸tiệm 捨xả 離ly 各các 別biệt 上thượng 品phẩm 等đẳng 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 品phẩm 類loại 麤thô 重trọng/trùng 一nhất 分phần/phân 漸tiệm 得đắc 轉chuyển 依y 無vô 間gian 道đạo 者giả 謂vị 由do 此thử 道đạo 無vô 間gian 永vĩnh 断# 煩phiền 惱não 令linh 無vô 所sở 餘dư 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 此thử 道đạo 無vô 間gian 能năng 永vĩnh 除trừ 遣khiển 此thử 品phẩm 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 品phẩm 類loại 麤thô 重trọng/trùng 令linh 無vô 有hữu 餘dư 。 又hựu 轉chuyển 麤thô 重trọng/trùng 依y 得đắc 無vô 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo 者giả 謂vị 由do 此thử 道đạo 證chứng 断# 煩phiền 惱não 所sở 得đắc 解giải 脫thoát 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 此thử 道đạo 能năng 證chứng 煩phiền 惱não 永vĩnh 断# 所sở 得đắc 轉chuyển 依y 。 故cố 勝thắng 進tiến 道đạo 者giả 謂vị 為vi 断# 餘dư 品phẩm 煩phiền 惱não 所sở 有hữu 加gia 行hành 无# 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 是thị 名danh 勝thắng 進tiến 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 為vi 断# 此thử 品phẩm 後hậu 余dư 煩phiền 惱não 所sở 有hữu 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 望vọng 此thử 品phẩm 勝thắng 名danh 勝thắng 進tiến 道đạo 尺xích 云vân 所sở 断# 麤thô 重trọng/trùng 即tức 惑hoặc 種chủng 子tử 或hoặc 無vô 堪kham 任nhậm 所sở 言ngôn 轉chuyển 依y 即tức 第đệ 八bát 識thức 能năng 離ly 識thức 上thượng 一nhất 分phần/phân 麤thô 重trọng/trùng 名danh 之chi 為vi 得đắc 或hoặc 成thành 實thật 性tánh 亦diệc 為vi 轉chuyển 依y 得đắc 義nghĩa 同đồng 前tiền 。

○# 㐬# 若nhược 別biệt 々# 断# 至chí 故cố 具cụ 四tứ 道đạo 者giả 談đàm 躰# 一nhất 智trí 據cứ 義nghĩa 不bất 同đồng 分phân 為vi 四tứ 道đạo 容dung 豫dự 欣hân 求cầu 即tức 是thị 勝thắng 進tiến 加gia 行hành 義nghĩa 也dã 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 末mạt (# 八bát 丁đinh )# 言ngôn 出xuất 躰# 者giả 一nhất 尅khắc 性tánh 躰# 通thông 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 智trí 為vi 四tứ 道đạo 躰# 。

○# 二nhị 尺xích 名danh 者giả 於ư 諸chư 所sở 断# 加gia 㓛# 用dụng 力lực 順thuận 趣thú 能năng 断# 名danh 為vi 加gia 行hành 。

○# 道đạo 者giả 通thông 履lý 義nghĩa 也dã 加gia 行hành 即tức 道đạo 持trì 業nghiệp 尺xích 也dã 言ngôn 無vô 間gian 道đạo 者giả 二nhị 義nghĩa 無vô 間gian 一nhất 觀quán 理lý 無vô 間gian 不bất 同đồng 加gia 行hành 猶do 帶đái 相tương/tướng 故cố 二nhị 断# 惑hoặc 無vô 間gian 不bất 同đồng 加gia 行hành 猶do 未vị 正chánh 断# 有hữu 此thử 後hậu 間gian 。

○# 無vô 間gian 即tức 同đồng 若nhược 有hữu 漏lậu 道đạo 能năng 無vô 間gian 伏phục 皆giai 持trì 業nghiệp 尺xích 解giải 脫thoát 道đạo 者giả 解giải 脫thoát 有hữu 二nhị 一nhất 能năng 解giải 脫thoát 躰# 得đắc 自tự 在tại 即tức 離ly 繫hệ 縳truyện 如như 八bát 解giải 脫thoát 今kim 此thử 解giải 脫thoát 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 能năng 除trừ 危nguy 重trọng/trùng 得đắc 解giải 脫thoát 名danh 二nhị 所sở 顕# 理lý 名danh 為vi 解Giải 脫Thoát 。 自tự 性tánh 離ly 縳truyện 名danh 為vi 解Giải 脫Thoát 。 昔tích 來lai 惑hoặc 障chướng 智trí 不bất 能năng 證chứng 今kim 除trừ 惑hoặc 已dĩ 智trí [〦/力]# 能năng 證chứng 解giải 脫thoát 是thị 理lý 道đạo 者giả 是thị 智trí 故cố 雜tạp 集tập 第đệ 九cửu 云vân 謂vị 由do 此thử 道đạo 證chứng 断# 煩phiền 惱não 所sở 得đắc 解giải 脫thoát 若nhược 依y 前tiền 解giải 亦diệc 是thị 持trì 業nghiệp 論luận 多đa 依y 後hậu 即tức 是thị 依y 主chủ 解giải 脫thoát 之chi 道đạo 。 何hà 故cố 如như 是thị 。 為vi 蕳# 無vô 漏lậu 勝thắng 進tiến 道đạo 故cố 依y 主chủ 為vi 名danh 若nhược 尒# 有hữu 漏lậu 何hà 名danh 解giải 脫thoát [前-刖+合]# 亦diệc 通thông 能năng 得đắc 擇trạch 非phi 擇trạch 滅diệt 以dĩ 所sở 伏phục 惑hoặc 有hữu 永vĩnh 暫tạm 故cố 言ngôn 勝thắng 進tiến 道đạo 者giả 勝thắng 謂vị 殊thù 勝thắng 進tiến 謂vị 昇thăng 進tiến 故cố 雜tạp 集tập 第đệ 九cửu 云vân 或hoặc 復phục 進tiến 入nhập 余dư 勝thắng 品phẩm 定định 諸chư 如như 是thị 等đẳng 。 名danh 勝thắng 進tiến 道đạo 亦diệc 持trì 業nghiệp 或hoặc 望vọng 前tiền 為vi 勝thắng 趣thú 後hậu 為vi 進tiến 勝thắng 進tiến 即tức 道đạo 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 三tam 丁đinh )# 煩phiền 惱não 障chướng 以dĩ 生sanh 空không 智trí 断# 之chi 所sở 知tri 障chướng 以dĩ 法pháp 空không 智trí 断# 之chi 也dã 以dĩ 此thử 断# 二nhị 障chướng 一nhất 念niệm 名danh 無vô 間gian 道đạo 次thứ 一nhất 念niệm 證chứng 彼bỉ 被bị 顕# 二nhị 障chướng 空không 真chân 理lý 是thị 名danh 解giải 脫thoát 道đạo 也dã 。

同đồng 卷quyển (# 三tam 十thập 四tứ 丁đinh )# 問vấn 若nhược 無vô 間gian 道đạo 唯duy 断# 惑hoặc 解giải 脫thoát 道đạo 證chứng 理lý 者giả 無vô 間gian 道đạo 智trí 全toàn 不bất 證chứng 理lý 哉tai [前-刖+合]# 無vô 間gian 道đạo 則tắc 實thật 亦diệc 證chứng 理lý 也dã 若nhược 夫phu 不bất 證chứng 理lý 者giả 何hà 断# 惑hoặc 又hựu 何hà 名danh 真chân 智trí 無vô 間gian 道đạo 真chân 智trí 顕# 理lý 故cố 則tắc 断# 惑hoặc 也dã 問vấn 若nhược 尒# 者giả 無vô 間gian 道đạo 時thời 既ký 断# 惑hoặc 理lý 證chứng 重trọng/trùng 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 何hà 耶da [前-刖+合]# 論luận 云vân 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 為vi 捨xả 彼bỉ 品phẩm 麤thô 重trọng 障chướng 故cố (# 云vân 云vân )# 意ý 云vân 是thị 二nhị 因nhân 也dã 一nhất 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 者giả 加gia 行hành 心tâm 之chi 時thời 期kỳ 入nhập 根căn 本bổn 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 而nhi 無vô 間gian 道đạo 位vị 雖tuy 證chứng 真chân 理lý 彼bỉ 位vị 正chánh 歒địch 對đối 惑hoặc 位vị 故cố 所sở 證chứng 真chân 理lý 唯duy 名danh 真Chân 如Như 未vị 名danh 擇trạch 滅diệt 謂vị 歒địch 對đối 者giả 雖tuy 非phi 云vân 惑hoặc 與dữ 同đồng 時thời 如như 明minh 暗ám 依y 無vô 間gian 道đạo 生sanh 惑hoặc 歒địch 違vi 彼bỉ 滅diệt 故cố 猶do 未vị 已dĩ 滅diệt 也dã 仍nhưng 更cánh 起khởi 已dĩ 脫thoát 圎# 滿mãn 心tâm 證chứng 彼bỉ 滅diệt 也dã 二nhị 為vi 捨xả 彼bỉ 品phẩm 危nguy 重trọng 障chướng 故cố 者giả 惑hoặc 種chủng 子tử 雖tuy 無vô 間gian 道đạo 断# 彼bỉ 習tập 氣khí 性tánh 猶do 未vị 捨xả 故cố 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 捨xả 也dã 。

同đồng 見kiến 聞văn 六lục (# 十thập 七thất 丁đinh )# 一nhất 断# 惑hoặc 等đẳng 者giả 謂vị 加gia 行hành 位vị 入nhập 見kiến 道đạo 先tiên 無vô 間gian 道đạo 断# 惑hoặc 解giải 脫thoát 道đạo 可khả 證chứng 理lý 起khởi 故cố 彼bỉ 約ước 期kỳ 心tâm 二nhị 道đạo 立lập 也dã (# 云vân 云vân )# 是thị 安an 惠huệ 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 二nhị 為vi 捨xả 等đẳng 者giả 是thị 護hộ 法Pháp 正chánh 義nghĩa 意ý 也dã (# 云vân 云vân )# 。

唯duy 識thức 論luận 九cửu (# 九cửu 四tứ 丁đinh )# 无# 間gian 道đạo 時thời 已dĩ 无# 惑hoặc 種chủng 何hà 用dụng 復phục 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 為vi 捨xả 彼bỉ 品phẩm 麤thô 重trọng/trùng 性tánh 故cố 无# 間gian 道đạo 時thời 雖tuy 无# 惑hoặc 種chủng 而nhi 未vị 捨xả 彼bỉ 无# 堪kham 任nhậm 性tánh 為vi 捨xả 此thử 故cố 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 及cập 證chứng 此thử 品phẩm 擇trạch 滅diệt 无# 為vi 。

述thuật 記ký 十thập 本bổn (# 五ngũ 十thập 六lục 丁đinh )# 論luận 無vô 間gian 道đạo 時thời 至chí 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 。

述thuật 曰viết 第đệ 四tứ 尺xích 二nhị 道đạo 別Biệt 解Giải 脫Thoát 道đạo 所sở 治trị 與dữ 小tiểu 乗# 不bất 同đồng 也dã 小tiểu 乗# 難nạn/nan 云vân 我ngã 無vô 間gian 道đạo 猶do 有hữu 惑hoặc 得đắc 可khả 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 與dữ 得đắc 相tương 違vi 今kim 汝nhữ 无# 間gian 道đạo 已dĩ 無vô 惑hoặc 種chủng 何hà 用dụng 復phục 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 用dụng 之chi 何hà 作tác 論luận 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 。

述thuật 曰viết 下hạ 論luận 主chủ [前-刖+合]# 由do 前tiền 加gia 行hành 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 謂vị 无# 間gian 道đạo 能năng 断# 惑hoặc 解giải 脫thoát 道đạo 能năng 證chứng 滅diệt 雖tuy 无# 間gian 道đạo 已dĩ 無vô 惑hoặc 種chủng 證chứng 彼bỉ 無vô 為vi 有hữu 此thử 用dụng 別biệt 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 此thử 一nhất 解giải 也dã 。

演diễn 秘bí 七thất 末mạt (# 九cửu 九cửu 丁đinh )# 論luận 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 者giả 問vấn 若nhược 无# 間gian 道đạo 不bất 證chứng 滅diệt 者giả 何hà 故cố 說thuyết 彼bỉ 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 是thị 緣duyên 理lý 智trí [前-刖+合]# 所sở 緣duyên 之chi 理lý 但đãn 名danh 真Chân 如Như 不bất 名danh 擇trạch 滅diệt 猶do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 而nhi 未vị 断# 故cố 若nhược 尒# 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 別biệt 者giả 如như 何hà 下hạ 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 利lợi 根căn 剎sát 那na 剎sát 那na 。 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt [前-刖+合]# 彼bỉ 依y 異dị 品phẩm 相tương 望vọng 而nhi 談đàm 此thử 約ước 一nhất 品phẩm 故cố 不bất 相tương 例lệ 。

論luận 泉tuyền 九cửu 之chi 下hạ (# 十thập 五ngũ 丁đinh )# 一nhất 無vô 間gian 道đạo 時thời 至chí 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 事sự 。

○# 此thử 難nạn/nan 意ý 小tiểu 乗# 宗tông 無vô 間gian 道đạo 有hữu 惑hoặc 得đắc 故cố 解giải 脫thoát 道đạo 要yếu 湏# 大đại 乗# 意ý 无# 間gian 道đạo 既ký 無vô 惑hoặc 種chủng 解giải 脫thoát 道đạo 無vô 用dụng 也dã (# 為vi 言ngôn )# 一nhất 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 事sự (# 不bất 正chánh 義nghĩa 也dã )# 。

○# 光quang 云vân 此thử 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố 无# 間gian 道đạo 捨xả 義nghĩa 意ý 歟# 其kỳ 故cố 為vi 捨xả 彼bỉ 品phẩm 麤thô 重trọng/trùng 性tánh 故cố 師sư 下hạ 疏sớ/sơ 云vân 前tiền 解giải 但đãn 為vi 證chứng 無vô 為vi 者giả 金kim 剛cang 心tâm 中trung 。 第đệ 八bát 已dĩ 無vô 漏lậu 未vị 円# 明minh 故cố 不bất 名danh 為vi 佛Phật 。 (# 云vân 云vân )# 此thử 文văn 分phân 明minh 也dã 前tiền 解giải 者giả 今kim 文văn 也dã 此thử 初sơ 解giải 意ý 麤thô 重trọng/trùng 无# 間gian 道đạo 捨xả 之chi 義nghĩa 也dã 解giải 脫thoát 道đạo 一nhất 向hướng [前-刖+合]# 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 起khởi 此thử 道đạo 也dã (# 猶do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 論luận 義nghĩa 也dã )# 無vô 間gian 解giải 脫thoát 二nhị 道đạo 可khả 有hữu 明minh 昧muội 所sở 證chứng 理lý 但đãn 名danh 真Chân 如Như 等đẳng 秘bí 尺xích 此thử 意ý 也dã 雖tuy 然nhiên 麤thô 重trọng/trùng 无# 間gian 道đạo 捨xả 之chi 也dã 依y 之chi 金kim 剛cang 心tâm 无# 間gian 道đạo 麤thô 重trọng/trùng 捨xả [(二/口)*ㄆ]# 无# 間gian 道đạo 捨xả 師sư 云vân 也dã 一nhất 解giải 脫thoát 道đạo 捨xả 師sư 許hứa 此thử 道Đạo 理lý 欤# 事sự 此thử 上thượng 沙sa 汰# 也dã 正chánh 義nghĩa 此thử 道Đạo 理lý 可khả 存tồn 事sự 也dã (# 云vân 云vân )# 。

述thuật 記ký 十thập 本bổn (# 五ngũ 十thập 六lục 丁đinh )# 論luận 為vi 捨xả 彼bỉ 品phẩm 麤thô 重trọng/trùng 性tánh 故cố 。

述thuật 曰viết 下hạ 第đệ 二nhị 解giải 麤thô 重trọng/trùng 性tánh 者giả 即tức 二nhị 障chướng 種chủng 無vô 堪kham 任nhậm 性tánh 論luận 無vô 間gian 道đạo 時thời 至chí 。 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。

述thuật 曰viết 無vô 間gian 道đạo 俱câu 雖tuy 無vô 惑hoặc 種chủng 而nhi 未vị 捨xả 彼bỉ 無vô 堪kham 任nhậm 性tánh 為vi 捨xả 此thử 故cố 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 解giải 脫thoát 道đạo 起khởi 非phi 唯duy 為vi 此thử 及cập 證chứng 此thử 品phẩm 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 即tức 無vô 堪kham 任nhậm 與dữ 無vô 間gian 道đạo 俱câu 滅diệt 證chứng 無vô 為vi 得đắc 與dữ 解giải 脫thoát 道đạo 俱câu 生sanh 故cố 解giải 脫thoát 道đạo 雖tuy 不bất 違vi 惑hoặc 得đắc 而nhi 亦diệc 有hữu 用dụng 此thử 後hậu 意ý 說thuyết 種chủng 生sanh 現hiện 雖tuy 同đồng 時thời 菩Bồ 薩Tát 金kim 剛cang 心tâm 由do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 性tánh 故cố 不bất 名danh 為vi 佛Phật 。 明minh 此thử 位vị 第đệ 八bát 識thức 猶do 有hữu 漏lậu 為vi 麤thô 重trọng/trùng 所sở 依y 不bất 然nhiên 如như 何hà 不bất 名danh 為vi 佛Phật 。 前tiền 解giải 但đãn 為vi 證chứng 無vô 為vi 者giả 金kim 剛cang 心tâm 中trung 。 第đệ 八bát 已dĩ 無vô 漏lậu 未vị 円# 明minh 故cố 不bất 名danh 為vi 佛Phật 。 後hậu 解giải 為vi 勝thắng 依y 此thử 二nhị 解giải 并tinh 前tiền 第đệ 八bát 識thức 捨xả 位vị 合hợp 解giải 有hữu 之chi 加gia 此thử 一nhất 說thuyết 云vân 金kim 剛cang 道đạo 生sanh 有hữu 漏lậu 皆giai 捨xả 種chủng 生sanh 現hiện 同đồng 時thời 故cố 此thử 中trung 麤thô 重trọng/trùng 言ngôn 非phi 謂vị 種chủng 子tử 由do 種chủng 子tử 等đẳng 令linh 所sở 依y 無vô 堪kham 任nhậm 性tánh 此thử 麤thô 重trọng/trùng 名danh 雖tuy 前tiền 已dĩ 說thuyết 至chí 下hạ 當đương 知tri 問vấn 此thử 義nghĩa 可khả 然nhiên 彼bỉ 十Thập 地Địa 中trung 地địa 々# 断# 煩phiền 惱não 障chướng 麤thô 重trọng/trùng 既ký 不bất 断# 種chủng 子tử 起khởi 无# 間gian 道đạo 時thời 復phục 不bất 断# 麤thô 重trọng/trùng 无# 間gian 道đạo 起khởi 何hà 所sở 断# 耶da 若nhược 無vô 間gian 道đạo 中trung 有hữu 断# 煩phiền 惱não 種chủng 用dụng 於ư 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 可khả 說thuyết 除trừ 麤thô 重trọng/trùng 無vô 間gian 道đạo 中trung 既ký 無vô 所sở 断# 如như 何hà 說thuyết 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo 治trị 耶da [前-刖+合]# 修tu 道Đạo 十Thập 地Địa 中trung 断# 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 者giả 非phi 離ly 所sở 知tri 障chướng 外ngoại 別biệt 起khởi 無vô 間gian 道đạo 等đẳng 治trị 然nhiên 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng 障chướng 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 與dữ 所sở 知tri 障chướng 。 俱câu 所sở 知tri 障chướng 為vi 本bổn 由do 無vô 間gian 道đạo 本bổn 障chướng 断# 故cố 其kỳ 末mạt 煩phiền 惱não 障chướng 麤thô 重trọng/trùng 與dữ 所sở 知tri 障chướng 。 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo 中trung 捨xả 故cố 無vô 此thử 過quá 由do 此thử 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 非phi 能năng 受thọ 生sanh 但đãn 障chướng 於ư 地địa 所sở 以dĩ 與dữ 所sở 知tri 障chướng 。 俱câu 断# 而nhi 不bất 留lưu 之chi 故cố 無vô 斯tư 咎cữu 如như 身thân 見kiến 等đẳng 至chí 下hạ 可khả 知tri 問vấn 若nhược 尒# 如như 二nhị 乗# 者giả 唯duy 断# 定định 障chướng 不bất 断# 種chủng 子tử 無vô 間gian 道đạo 生sanh 位vị 無vô 麤thô 重trọng/trùng 何hà 用dụng 復phục 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 為vi [前-刖+合]# 無vô 間gian 断# 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo 中trung 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 問vấn 既ký 断# 麤thô 重trọng/trùng 得đắc 無vô 為vi 不bất [前-刖+合]# 大đại 般Bát 若Nhã 經kinh 第đệ 三tam 百bách 六lục 十thập 。 卷quyển 說thuyết 善thiện 現hiện 問vấn 言ngôn 若nhược 無vô 為vi 法Pháp 。 無vô [差-工+匕]# 別biệt 者giả 佛Phật 何hà 故cố 說thuyết 習tập 氣khí 相tương 續tục 。 如Như 來Lai 永vĩnh 無vô 二nhị 乗# 猶do 有hữu 世Thế 尊Tôn [前-刖+合]# 言ngôn 習tập 氣khí 相tương 續tục 。 實thật 非phi 煩phiền 惱não 二nhị 乗# 身thân 中trung 不bất 能năng 引dẫn 無vô 義nghĩa 。 菩Bồ 薩Tát 身thân 中trung 能năng 引dẫn 無vô 義nghĩa 。 如Như 來Lai 永vĩnh 無vô 即tức 由do 此thử 文văn 顕# 断# 習tập 氣khí 不bất 得đắc 無vô 為vi 。 不bất 尒# 無vô 為vi 應ưng 有hữu [差-工+匕]# 別biệt 亦diệc 顕# 断# 所sở 知tri 障chướng 不bất 得đắc 无# 為vi 若nhược 所sở 知tri 障chướng 断# 得đắc 無vô 為vi 便tiện 顕# 三tam 乗# 亦diệc 得đắc 无# 為vi 而nhi 有hữu [差-工+匕]# 別biệt (# 已dĩ 上thượng )# 。

訓huấn 論luận 九cửu 之chi 三tam (# 百bách 二nhị 十thập 一nhất 座tòa )# 一nhất 為vi 捨xả 彼bỉ 品phẩm 麤thô 重trọng/trùng 性tánh 故cố 事sự 。

私tư 云vân 第đệ 二nhị 解giải 者giả 解giải 脫thoát 道đạo 捨xả 正chánh 義nghĩa 也dã 麤thô 重trọng/trùng 者giả 無vô 堪kham 任nhậm 習tập 氣khí 麤thô 重trọng/trùng 歟# 私tư 云vân 無vô 間gian 道đạo 捨xả 解giải 脫thoát 道đạo 捨xả 二nhị 師sư 俱câu 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 解giải 脫thoát 道đạo 所sở 證chứng 理lý 非phi 無vô 間gian 道đạo 欤# 初sơ 師sư 秘bí 所sở 證chứng 之chi 理lý 但đãn 名danh 真Chân 如Như 不bất 名danh 擇trạch 滅diệt 云vân 第đệ 二nhị 師sư 及cập 證chứng 此thử 品phẩm 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 釋thích 故cố 私tư 云vân 第đệ 二nhị 師sư 下hạ 㐬# 一nhất 箇cá 問vấn [前-刖+合]# 問vấn 意ý 取thủ 意ý 抑ức 地địa 地địa 不bất 断# 煩phiền 惱não 種chủng 子tử 軆# 無vô 間gian 道đạo 時thời 不bất 断# 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 無vô 間gian 道đạo 無vô 所sở 断# 法pháp 重trọng/trùng 意ý 云vân 無vô 間gian 道đạo 断# 種chủng 躰# 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo 可khả 申thân 而nhi 無vô 間gian 道đạo 位vị 不bất 断# 種chủng 子tử 不bất 断# 麤thô 重trọng/trùng 遂toại 有hữu 何hà 所sở 断# 起khởi 無vô 間gian 道đạo 乎hồ (# 為vi 言ngôn )(# 已dĩ 上thượng 問vấn 取thủ 意ý 記ký 之chi )# [前-刖+合]# 意ý 云vân 無vô 間gian 道đạo 所sở 知tri 無vô 間gian 道đạo 也dã 地địa 々# 断# 道đạo 尒# 也dã 離ly 所sở 知tri 外ngoại 煩phiền 惱não タ# メ# ト# テ# 断# 道đạo 無vô 何hà 所sở 知tri 障chướng 無vô 間gian 道đạo 時thời 煩phiền 惱não 種chủng 永vĩnh 伏phục 所sở 知tri 障chướng 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 断# 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 也dã 故cố 無vô 間gian 道đạo 專chuyên 本bổn 障chướng 所sở 知tri 障chướng 不bất 可khả 有hữu 所sở 断# 躰# 云vân 疑nghi 不bất 可khả 來lai (# 以dĩ 上thượng 取thủ 意ý 記ký 之chi )# 一nhất 所sở 知tri 障chướng 所sở 摂# 定định 障chướng 麤thô 重trọng/trùng 異dị 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 無vô 間gian 道đạo 断# 之chi 事sự 此thử 下hạ 疏sớ/sơ 問vấn [前-刖+合]# 也dã 疏sớ/sơ 云vân 問vấn 若nhược 尒# 如như 二nhị 乗# 者giả 唯duy 断# 定định 障chướng 不bất 断# 種chủng 子tử 無vô 間gian 道đạo 生sanh 位vị 無vô 麤thô 重trọng/trùng 何hà 用dụng 後hậu 起khởi 解giải 脫thoát 道đạo 為vi [前-刖+合]# 無vô 間gian 断# 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo 中trung 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 (# 云vân 云vân )# 此thử 問vấn [前-刖+合]# 樣# 定định 障chướng 断# 無vô 間gian 道đạo 断# 麤thô 重trọng/trùng 者giả 重trọng/trùng 意ý 者giả 菩Bồ 薩Tát 煩phiền 惱não 。 麤thô 重trọng/trùng 無vô 間gian 道đạo 雖tuy 不bất 断# 之chi 無vô 過quá 其kỳ 故cố 無vô 間gian 道đạo 者giả 所sở 知tri 障chướng 道đạo 也dã 而nhi 定định 障chướng 二nhị 乗# 伏phục 時thời 受thọ 附phụ 在tại 無vô 堪kham 任nhậm 麤thô 重trọng/trùng 断# 其kỳ 外ngoại 無vô 断# 躰# 仍nhưng 麤thô 重trọng/trùng 無vô 間gian 道đạo 断# 之chi 解giải 脫thoát 道đạo 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 二nhị 道đạo 有hữu [差-工+匕]# 別biệt 麤thô 重trọng/trùng 起khởi 無vô 間gian 要yếu 湏# 故cố 也dã 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 異dị 之chi 仍nhưng 解giải 脫thoát 道đạo 捨xả 麤thô 重trọng/trùng 也dã (# 如như 上thượng )# 古cổ 聞văn 書thư 云vân 定định 障chướng 麤thô 重trọng/trùng 外ngoại 無vô 所sở 断# 故cố 無vô 間gian 断# 之chi 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 外ngoại 有hữu 所sở 断# 所sở 知tri 障chướng 故cố 麤thô 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 道đạo サ# ク# ル# 也dã 。

演diễn 秘bí 七thất 末mạt (# 三tam 十thập 丁đinh )# 疏sớ/sơ 無vô 間gian 道đạo 麤thô 至chí 解giải 脫thoát 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 者giả 有hữu 義nghĩa 釋thích 云vân 無vô 間gian 道đạo 時thời 伏phục 受thọ 等đẳng 種chủng 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 除trừ 彼bỉ 麤thô 重trọng/trùng 疏sớ/sơ 亦diệc 顕# 断# 所sở 知tri 障chướng 不bất 得đắc 無vô 為vi 。 等đẳng 者giả 詳tường 云vân 今kim 助trợ 一nhất 釋thích 断# 所sở 知tri 障chướng 亦diệc 得đắc 無vô 為vi 如như 顕# 揚dương 云vân 想tưởng 受thọ 不bất 動động 二nhị 無vô 為vi 者giả 若nhược 断# 障chướng 得đắc 擇trạch 滅diệt 所sở 摂# 彼bỉ 障chướng 即tức 是thị 所sở 知tri 障chướng 摂# 又hựu 此thử 論luận 下hạ 云vân 許hứa 無vô 住trú 處xứ 亦diệc 擇trạch 滅diệt 摂# 經kinh 言ngôn 三tam 乗# 無vô [差-工+匕]# 別biệt 等đẳng 而nhi 依y 離ly 縳truyện 断# 煩phiền 惱não 說thuyết 。 亦diệc 不bất 相tương 違vi 。

訓huấn 論luận 九cửu 之chi 三tam (# 百bách 九cửu 一nhất 座tòa )# 私tư 云vân 無vô 間gian 断# 麤thô 重trọng/trùng 下hạ 秘bí 云vân 有hữu 義nghĩa 尺xích 云vân 无# 間gian 道đạo 時thời 伏phục 受thọ 等đẳng 種chủng 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 除trừ 彼bỉ 麤thô 重trọng/trùng (# 云vân 云vân )# 此thử 有hữu 義nghĩa 尺xích 違vi 疏sớ/sơ 無vô 間gian 断# 麤thô 重trọng/trùng 尺xích (# 見kiến )# 而nhi 無vô 正chánh 義nghĩa 能năng 破phá 尤vưu ア# ヤ# レ# 可khả 尋tầm 之chi 一nhất 所sở 知tri 障chướng 断# 無vô 為vi 得đắc 否phủ/bĩ 事sự 疏sớ/sơ 亦diệc 顕# 断# 所sở 知tri 障chướng 不bất 得đắc 無vô 為vi 。 乃nãi 至chí 而nhi 有hữu [差-工+匕]# 別biệt 之chi 文văn 尺xích 秘bí 云vân 疏sớ/sơ 亦diệc 顕# 断# 所sở 知tri 障chướng 不bất 得đắc 無vô 為vi 。 等đẳng 者giả 許hứa 定định 云vân 今kim 助trợ 一nhất 尺xích 断# 所sở 知tri 障chướng 亦diệc 得đắc 無vô 為vi 如như 顕# 揚dương 云vân 想tưởng 受thọ 不bất 動động 二nhị 無vô 為vi 者giả 若nhược 断# 障chướng 證chứng 擇trạch 滅diệt 所sở 摂# 彼bỉ 障chướng 即tức 是thị 所sở 知tri 障chướng 摂# 此thử 論luận 下hạ 云vân 許hứa 無vô 住trú 處xứ 亦diệc 擇trạch 滅diệt 摂# 經kinh 言ngôn 三tam 乗# 無vô [差-工+匕]# 別biệt 等đẳng 而nhi 依y 離ly 縳truyện 断# 煩phiền 惱não 說thuyết 亦diệc 不bất 相tương 違vi 。 (# 云vân 云vân )# 本bổn 疏sớ/sơ 意ý 断# 所sở 知tri 障chướng 不bất 得đắc 擇trạch 滅diệt 秘bí 助trợ 尺xích 得đắc 之chi 無vô 為vi 三tam 乗# 無vô 差sai 別biệt 者giả 。 離ly 縛phược 断# 門môn 事sự (# 云vân 云vân )# 此thử 第đệ 十thập 卷quyển 無vô 住trú 處xứ 涅Niết 槃Bàn 擇trạch 滅diệt 歟# 否phủ/bĩ 二nhị 師sư 依y 可khả 有hữu 治trị 定định 歟# (# 已dĩ 上thượng )# 。

同đồng 學học 九cửu 之chi 五ngũ (# 十thập 一nhất 丁đinh )# 問vấn 論luận 中trung 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 期kỳ 心tâm 別biệt 故cố (# 文văn )# 尒# 者giả 此thử 師sư 意ý 可khả 許hứa 無vô 間gian 道đạo 捨xả 麤thô 重trọng/trùng 乎hồ 秘bí 云vân 猶do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 而nhi 未vị 断# 故cố (# 文văn )# 付phó 之chi 若nhược 尒# 與dữ 第đệ 二nhị 師sư 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 是thị 以dĩ 正chánh 義nghĩa 難nạn/nan 此thử 師sư 住trụ 無vô 間gian 道đạo 應ưng 名danh 佛Phật 故cố 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 應ưng 無vô 用dụng 故cố (# 文văn )# 若nhược 未vị 断# 麤thô 重trọng/trùng 者giả 何hà 有hữu 此thử 難nạn/nan 乎hồ 依y 之chi 疏sớ/sơ 云vân 此thử 師sư 之chi 意ý 即tức 說thuyết 麤thô 重trọng/trùng 無vô 間gian 道đạo 生sanh 捨xả (# 文văn )# 如như 何hà 答đáp 秘bí 云vân 所sở 證chứng 之chi 理lý 但đãn 名danh 真Chân 如Như 不bất 名danh 擇trạch 滅diệt 猶do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 而nhi 未vị 断# 故cố (# 文văn )# 意ý 云vân 無vô 間gian 道đạo 所sở 證chứng 理lý 未vị 名danh 擇trạch 滅diệt 正chánh 断# 麤thô 重trọng/trùng 心tâm 非phi 離ly 繫hệ 道đạo 故cố 也dã 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 麤thô 重trọng/trùng 已dĩ 断# 位vị 故cố 彼bỉ 所sở 證chứng 理lý 名danh 為vi 擇trạch 滅diệt 猶do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 而nhi 未vị 断# 故cố 者giả 猶do 與dữ 麤thô 重trọng/trùng 歒địch 對đối 故cố 云vân 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 也dã 而nhi 未vị 断# 者giả 非phi 已dĩ 断# 位vị (# 為vi 言ngôn 尋tầm 云vân 若nhược 尒# 正chánh 義nghĩa 解giải 脫thoát 道đạo 断# 麤thô 重trọng/trùng 彼bỉ 解giải 脫thoát 道đạo 所sở 證chứng 理lý 豈khởi 非phi 得đắc 擇trạch 滅diệt 稱xưng 哉tai [前-刖+合]# 雖tuy 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 種chủng 子tử 已dĩ 断# 位vị 故cố 名danh 擇trạch 滅diệt 也dã 已dĩ 上thượng 菩Bồ 提Đề 院viện 義nghĩa 恐khủng 難nạn 甘cam 心tâm 欤# )# 有hữu 人nhân 云vân 演diễn 秘bí 解giải 釋thích 述thuật 正chánh 義nghĩa 意ý 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 義nghĩa 二nhị 師sư 共cộng 許hứa 之chi 故cố 或hoặc 人nhân 云vân 麤thô 重trọng/trùng 有hữu 二nhị 重trọng/trùng 麤thô 與dữ 細tế 也dã 猶do 麤thô 重trọng/trùng 者giả 細tế 麤thô 重trọng/trùng 也dã 有hữu 人nhân 云vân 麤thô 重trọng/trùng 與dữ 無vô 間gian 道đạo 俱câu 生sanh 無vô 間gian 道đạo 滅diệt 麤thô 重trọng/trùng 隨tùy 滅diệt 故cố 云vân 猶do 有hữu 麤thô 重trọng/trùng 也dã 然nhiên 其kỳ 麤thô 重trọng/trùng 滅diệt 事sự 依y 無vô 間gian 道đạo 生sanh 力lực 故cố 疏sớ/sơ 云vân 無vô 間gian 道đạo 生sanh 捨xả 也dã (# 已dĩ 上thượng 義nghĩa 皆giai 有hữu 難nạn/nan 猶do 可khả 案án 之chi )# 今kim 云vân 此thử 後hậu 三tam 義nghĩa 中trung 可khả 存tồn 初sơ 義nghĩa 也dã 論luận 云vân 断# 惑hoặc 證chứng 滅diệt 解giải 脫thoát 道đạo 所sở 證chứng 云vân 滅diệt 無vô 間gian 道đạo 所sở 證chứng 不bất 云vân 滅diệt 故cố 釋thích 云vân 其kỳ 所sở 以dĩ 如như 此thử 云vân 也dã 尤vưu 就tựu 正chánh 義nghĩa 可khả 解giải 之chi 乎hồ 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 六lục 末mạt (# 六lục 丁đinh )# 間gian 言ngôn 麤thô 重trọng/trùng 何hà 義nghĩa 耶da [前-刖+合]# 麁thô 重trọng 不bất 同đồng 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 二nhị 障chướng 種chủng 子tử 名danh 麤thô 重trọng/trùng 二nhị 者giả 二nhị 障chướng 所sở 引dẫn 所sở 餘dư 習tập 氣khí 無vô 堪kham 忍nhẫn 性tánh 名danh 麁thô 重trọng 三tam 者giả 二nhị 障chướng 現hiện 行hành 名danh 麤thô 重trọng/trùng 四tứ 者giả 諸chư 有hữu 漏lậu 種chủng 名danh 麤thô 重trọng/trùng 五ngũ 者giả 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 。 種chủng 及cập 現hiện 行hành 名danh 麤thô 重trọng/trùng 謂vị 以dĩ 漏lậu 執chấp 性tánh 性tánh 沉trầm 隱ẩn 故cố (# 第đệ 一nhất )# 以dĩ 微vi 隱ẩn 故cố 性tánh 難nạn/nan 断# 故cố (# 第đệ 二nhị )# 違vi 細tế 輕khinh 故cố (# 第đệ 三tam )# 漏lậu 所sở 隨tùy 故cố (# 第đệ 四tứ )# 漏lậu 相tương 應ứng 故cố (# 第đệ 五ngũ )# 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 可khả 配phối 五ngũ 種chủng 今kim 二nhị 障chướng 現hiện 行hành 名danh 麤thô 重trọng/trùng 者giả 違vi 細tế 輕khinh 故cố 種chủng 子tử 名danh 麤thô 重trọng/trùng 者giả 以dĩ 漏lậu 自tự 性tánh 是thị 沉trầm 隱ẩn 故cố 習tập 氣khí 名danh 麤thô 重trọng/trùng 者giả 以dĩ 微vi 隱ẩn 難nạn/nan 断# 故cố (# 具cụ 如như 別biệt 抄sao 并tinh 燈đăng 說thuyết 之chi )# 已dĩ 上thượng 三tam 麤thô 重trọng/trùng 畢tất 。

私tư 云vân 麤thô 重trọng/trùng 事sự 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 九cửu 六lục 丁đinh )# 百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 九cửu 九cửu 丁đinh )# 糅nhữu 鈔sao 七thất 等đẳng 在tại 之chi 無vô 別biệt 義nghĩa 。

糅nhữu 鈔sao 七thất (# 十thập 七thất 丁đinh )# 問vấn 断# 證chứng 智trí 四Tứ 智Trí 中trung 何hà [前-刖+合]# 依y 第đệ 六lục 識thức 相tương 應ứng 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 力lực 也dã 。

同đồng 七thất (# 九cửu 丁đinh )# 相tương/tướng 傳truyền 云vân 無vô 間gian 解giải 脫thoát 前tiền 後hậu 是thị 小tiểu 乗# 談đàm 法pháp 相tướng 大đại 乗# 尚thượng 立lập 断# 證chứng 同đồng 時thời 義nghĩa 唯duy 識thức 論luận 云vân 由do 明minh 與dữ 闇ám 定định 不bất 俱câu 生sanh 断# 惑hoặc 證chứng 理lý 實thật 無vô 前tiền 後hậu (# 已dĩ 上thượng )# 何hà 况# 性tánh 宗tông 義nghĩa 何hà 有hữu 二nhị 道đạo 前tiền 後hậu 乎hồ 。

唯duy 識thức 九cửu (# 九cửu 四tứ 丁đinh )# 二nhị 真chân 見kiến 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 彼bỉ 二nhị 障chướng 種chủng 必tất 不bất 成thành 就tựu 。 猶do 明minh 與dữ 闇ám 定định 不bất 俱câu 生sanh 如như 秤xứng 兩lưỡng 頭đầu [仁-二+(弓/一)]# 昂ngang 時thời 等đẳng 諸chư 相tướng 違vi 法pháp 理lý 必tất 應ưng 然nhiên 是thị 故cố 二nhị 性tánh 無vô 俱câu 成thành 失thất 。

論luận 泉tuyền 九cửu 下hạ (# 十thập 四tứ 丁đinh )# 一nhất 二nhị 真chân 見kiến 道đạo 至chí 必tất 不bất 成thành 就tựu 。 事sự 疏sớ/sơ 云vân 第đệ 三Tam 明Minh 障chướng 道đạo 俱câu 不bất 俱câu 。

○# 謂vị 無vô 惑hoặc 得đắc 與dữ 聖thánh 道Đạo 俱câu 唯duy 依y 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 種chủng 子tử 立lập 異dị 生sanh 性tánh 其kỳ 種chủng 必tất 不bất 與dữ 見kiến 道đạo 俱câu 如như 何hà 凢# 聖thánh 有hữu 俱câu 成thành 失thất (# 云vân 云vân )# 又hựu 下hạ 論luận 生sanh 起khởi 疏sớ/sơ 云vân 問vấn 無vô 間gian 道đạo 起khởi (# ル# ナ# )# 惑hoặc 種chủng 不bất 俱câu 過quá 去khứ 已dĩ 滅diệt 。 未vị 来# 未vị 生sanh 如như 何hà 名danh 断# (# 云vân 云vân )# 一nhất 猶do 明minh 與dữ 闇ám 至chí 無vô 俱câu 成thành 失thất 事sự 疏sớ/sơ 云vân 由do 此thử 對đối 法pháp 第đệ 七thất 等đẳng 問vấn 從tùng 何hà 而nhi 得đắc 。 断# 耶da [前-刖+合]# 不bất 從tùng 過quá 去khứ 已dĩ 滅diệt 。 故cố 不bất 從tùng 未vị 来# 未vị 生sanh 故cố 不bất 從tùng 現hiện 在tại 道đạo 不bất 俱câu 故cố 然nhiên 從tùng 諸chư 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 而nhi 得đắc 断# 為vi 断# 如như 是thị 如như 是thị 。 品phẩm 麤thô 重trọng/trùng 生sanh 如như 是thị 如như 是thị 。 品phẩm 對đối 治trị 若nhược 此thử 品phẩm 對đối 治trị 生sanh 此thử 品phẩm 麤thô 重trọng/trùng 滅diệt 猶do 如như 世thế 間gian 。 明minh 生sanh 闇ám 滅diệt 由do 此thử 品phẩm 離ly 繫hệ 故cố 令linh 未vị 来# 煩phiền 惱não 住trụ 不bất 生sanh 法pháp 中trung 。 是thị 名danh 為vi 断# 故cố 非phi 道đạo 惑hoặc 可khả 說thuyết 為vi 俱câu 等đẳng (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 如như 稱xưng 兩lưỡng 頭đầu 稱xưng 導đạo 論luận 秤xứng ナ# ヲ# ヤ# リ# ハ# カ# リ# 也dã 又hựu 是thị 故cố 二nhị 性tánh 二nhị 性tánh 凢# 聖thánh 二nhị 性tánh 也dã (# 云vân 云vân )# 可khả 知tri 之chi 也dã 光quang 云vân 或hoặc 樣# 色sắc 色sắc 習tập 多đa 但đãn 疏sớ/sơ 令linh 未vị 来# 煩phiền 惱não 住trụ 不bất 生sanh 法pháp 中trung 。 等đẳng 樣# 分phân 明minh 也dã (# 云vân 云vân )# 又hựu 自tự 類loại 相tương 生sanh 種chủng 後hậu 生sanh 用dụng 不bất 續tục 此thử 名danh 断# 惑hoặc 也dã 篇thiên 篇thiên 義nghĩa ア# レ# モ# 此thử 通thông 途đồ 能năng 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 尋tầm 云vân 理lý 證chứng 之chi 外ngoại 有hữu 断# 惑hoặc 作tác 用dụng 歟# 理lý 證chứng 則tắc 断# 惑hoặc 歟# (# 是thị 一nhất )# 先tiên 理lý 證chứng 後hậu 断# 惑hoặc 歟# 断# 惑hoặc 畢tất 理lý 證chứng 歟# 耶da (# 是thị 一nhất )# [前-刖+合]# 此thử 二nhị 箇cá 條điều 古cổ 沙sa 汰# 也dã 此thử 雖tuy 一nhất 念niệm 義nghĩa 前tiền 後hậu 歟# (# 云vân 云vân )# 。

五ngũ 教giáo 章chương 下hạ (# 三tam 十thập 七thất 丁đinh )# 又hựu 此thử 教giáo 中trung 惑hoặc 滅diệt 智trí 起khởi 分phân 齊tề 者giả 惑hoặc 種chủng 在tại 滅diệt 相tương/tướng 時thời 智trí 即tức 生sanh 相tương/tướng 同đồng 時thời 相tương/tướng 返phản 如như 築trúc 即tức 押áp 。

復phục 古cổ 記ký 八bát (# 四tứ 十thập 八bát 丁đinh )# 論luận 約ước 四tứ 相tương/tướng 前tiền 後hậu 問vấn 无# 間gian 道đạo 正chánh 断# 惑hoặc 時thời 為vi 智trí 先tiên 起khởi 惑hoặc 後hậu 滅diệt 耶da 為vi 惑hoặc 先tiên 滅diệt 智trí 後hậu 起khởi 乎hồ 為vi 同đồng 時thời 耶da 此thử 三tam 惑hoặc 智trí 各các 有hữu 兩lưỡng 失thất 不bất 成thành 断# 義nghĩa 謂vị 智trí 先tiên 起khởi 有hữu 自tự 成thành 無vô 漏lậu 過quá (# 不bất 因nhân 惑hoặc 滅diệt 故cố )# 不bất 能năng 滅diệt 惑hoặc 過quá (# 智trí 起khởi 惑hoặc 猶do 在tại 故cố )# 惑hoặc 有hữu 自tự 滅diệt 過quá (# 前tiền 念niệm 智trí 起khởi 而nhi 惑hoặc 猶do 在tại 故cố 後hậu 滅diệt 時thời 是thị 自tự 滅diệt 也dã )# 不bất 障chướng 聖thánh 道Đạo 過quá (# 令linh 智trí 先tiên 起khởi 故cố )# 智trí 後hậu 及cập 同đồng 時thời 皆giai 具cụ 此thử 四tứ 過quá 還hoàn 於ư 智trí 上thượng 惑hoặc 上thượng 各các 說thuyết 二nhị 過quá 過quá 名danh 同đồng 前tiền 義nghĩa 即tức 順thuận 於ư 智trí 後hậu 及cập 同đồng 時thời 而nhi 說thuyết 以dĩ 意ý 可khả 知tri 相tương/tướng 兼kiêm 總tổng 成thành 十thập 二nhị 過quá 也dã 若nhược 尒# 云vân 何hà 断# 乎hồ 唯duy 識thức 云vân 二nhị 真chân 見kiến 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 彼bỉ 二nhị 障chướng 種chủng 必tất 不bất 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 真chân 即tức 二nhị 乗# 真chân 及cập 菩Bồ 薩Tát 真chân 故cố 云vân 二nhị 真chân )# 猶do 明minh 與dữ 闇ám 定định 不bất 俱câu 生sanh 如như 秤xứng 兩lưỡng 頭đầu [仁-二+(弓/一)]# 昂ngang 時thời 背bối/bội 諸chư 相tướng 違vi 法pháp 理lý 必tất 應ưng 然nhiên 是thị 故cố 二nhị 性tánh 無vô 俱câu 成thành 失thất 此thử 但đãn 举# 法pháp 相tướng 一nhất 邊biên 亦diệc 不bất 違vi 餘dư 緣duyên 集tập 断# 義nghĩa 。

指chỉ 事sự 六lục (# 十thập 七thất 丁đinh )# 言ngôn 又hựu 此thử 教giáo 中trung 至chí 押áp 即tức 築trúc 等đẳng 者giả 此thử 非phi 論luận 文văn 准chuẩn 釋thích 論luận 意ý 謂vị 惑hoặc 種chủng 在tại 滅diệt 相tương/tướng 時thời 如như 築trúc 聖thánh 道Đạo 在tại 生sanh 相tương/tướng 時thời 如như 押áp 又hựu 惑hoặc 種chủng 在tại 滅diệt 相tương/tướng 時thời 如như 押áp 聖thánh 道Đạo 在tại 生sanh 相tương/tướng 時thời 如như 築trúc 是thị 故cố 云vân 也dã 言ngôn 廣quảng 如như 對đối 法pháp 論luận 說thuyết 者giả 第đệ 七thất 卷quyển 云vân 問vấn 從tùng 何hà 而nhi 得đắc 。 断# 耶da [前-刖+合]# 不bất 從tùng 過quá 去khứ 已dĩ 滅diệt 故cố 等đẳng 。

五ngũ 教giáo 章chương 見kiến 聞văn 下hạ 末mạt (# 十thập 六lục 丁đinh )# 同đồng 時thời 相tương/tướng 返phản 者giả 唯duy 家gia 猶do 明minh 與dữ 闇ám 等đẳng 意ý 故cố 宗tông 家gia 彼bỉ 断# 惑hoặc 同đồng 時thời 断# 歟# 然nhiên 此thử 同đồng 時thời 断# 清thanh 凉# 到đáo 不bất 到đáo 二nhị 義nghĩa 立lập 到đáo 智trí 自tự 生sanh 惑hoặc 自tự 滅diệt 過quá 付phó 不bất 到đáo 又hựu 過quá 付phó 也dã 委ủy 下hạ 記ký 之chi 。

五ngũ 教giáo 章chương 下hạ (# 四tứ 十thập 丁đinh )# 又hựu 此thử 教giáo 中trung 正chánh 断# 惑hoặc 時thời 智trí 起khởi 惑hoặc 滅diệt 非phi 初sơ 非phi 中trung 後hậu 前tiền 中trung 後hậu 取thủ 故cố 云vân 何hà 滅diệt 如như 虛hư 空không 本bổn 来# 清thanh 淨tịnh 如như 是thị 。 滅diệt 廣quảng 如như 十Thập 地Địa 論luận 說thuyết 。

指chỉ 事sự 下hạ 末mạt (# 九cửu 丁đinh )# 言ngôn 廣quảng 如như 十Thập 地Địa 論luận 說thuyết 者giả 第đệ 二nhị 卷quyển 云vân 此thử 智trí 盡tận 漏lậu 為vi 初sơ 智trí 断# 為vi 中trung 為vi 後hậu 非phi 初sơ 智trí 断# 亦diệc 非phi 中trung 後hậu 偈kệ 云vân 非phi 初sơ 非phi 中trung 後hậu 故cố 云vân 何hà 断# 如như 燈đăng 炎diễm 非phi 唯duy 初sơ 中trung 後hậu 前tiền 中trung 後hậu 取thủ 故cố 如như 是thị 解giải 脫thoát 。 法Pháp 藏tạng 師sư 疏sớ/sơ 云vân 尺xích 此thử 文văn 有hữu 二nhị 門môn 一nhất 約ước 相tương/tướng 翻phiên 門môn 二nhị 約ước 相tương 續tục 門môn 初sơ 中trung 謂vị 無vô 間gian 道đạo 智trí 正chánh 断# 惑hoặc 時thời 為vi 智trí 先tiên 起khởi 惑hoặc 後hậu 滅diệt 耶da 為vi 惑hoặc 先tiên 滅diệt 智trí 後hậu 生sanh 耶da 為vi 同đồng 時thời 耶da 此thử 三tam 時thời 惑hoặc 智trí 各các 有hữu 兩lưỡng 失thất 故cố 不bất 成thành 断# 謂vị 智trí 有hữu 自tự 成thành 無vô 流lưu 過quá 不bất 能năng 滅diệt 過quá 煩phiền 惱não 有hữu 自tự 滅diệt 過quá 不bất 障chướng 聖thánh 道Đạo 過quá 於ư 三tam 位vị 中trung 思tư 之chi 可khả 知tri 如như 燈đăng 破phá 闇ám 三tam 時thời 不bất 破phá 此thử 亦diệc 如như 是thị 。 如như 雜tạp 集tập 論luận 第đệ 四tứ 云vân 從tùng 何hà 而nhi 得đắc 。 断# 耶da 不bất 從tùng 過quá 去khứ 已dĩ 滅diệt 。 無vô 故cố 不bất 從tùng 未vị 来# 未vị 生sanh 故cố 不bất 從tùng 現hiện 在tại 道đạo 不bất 俱câu 故cố 從tùng 諸chư 煩phiền 惱não 麤thô 重trọng/trùng 而nhi 得đắc 断# 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 經Kinh 云vân 毘tỳ 婆bà 舎# 那na 不bất 能năng 破phá 煩phiền 惱não 。 等đẳng 皆giai 是thị 此thử 義nghĩa 故cố 云vân 非phi 初sơ 非phi 中trung 後hậu 也dã 問vấn 唯duy 識thức 論luận 第đệ 九cửu 中trung 聖thánh 道Đạo 現hiện 前tiền 惑hoặc 種chủng 必tất 滅diệt 如như 秤xứng 兩lưỡng 頭đầu [仁-二+(弓/一)]# 昂ngang 時thời 等đẳng 若nhược 據cứ 此thử 說thuyết 即tức 是thị 同đồng 時thời 如như 何hà 此thử 中trung 三tam 時thời 俱câu 非phi (# ナ# ル# ヤ# )# [前-刖+合]# 麁thô 說thuyết 可khả 然nhiên 細tế 尅khắc 實thật 難nạn/nan 何hà 者giả 苦khổ 同đồng 時thời 者giả 智trí 自tự 生sanh 時thời 惑hoặc 自tự 滅diệt 時thời 不bất 相tương 由do 故cố 何hà 成thành 對đối 治trị 如như 東đông 家gia 男nam 生sanh 西tây 家gia 女nữ 死tử 雖tuy 亦diệc 同đồng 時thời 然nhiên 無vô 相tướng 由do 不bất 成thành 對đối 治trị 問vấn 若nhược 尒# 云vân 何hà 断# [前-刖+合]# 即tức 此thử 三tam 時thời 求cầu 断# 不bất 得đắc [〦/力]# 成thành 断# 義nghĩa 此thử 即tức 不bất 断# 断# 也dã 前tiền 中trung 後hậu 取thủ 故cố 者giả 謂vị 於ư 前tiền 中trung 後hậu 三tam 時thời 中trung 取thủ 彼bỉ 非phi 初sơ 中trung 後hậu 非phi 異dị 三tam 時thời 取thủ 彼bỉ 非phi 三tam 也dã 如như 於ư 色sắc 等đẳng 處xứ 取thủ 彼bỉ 真chân 空không 非phi 異dị 色sắc 等đẳng 別biệt 取thủ 空không 此thử 亦diệc 如như 是thị 。 故cố 不bất 失thất 断# 義nghĩa 。

五ngũ 教giáo 章chương 下hạ 纂toản 釈# 十thập 一nhất (# 九cửu 六lục 丁đinh )# 問vấn 唯duy 識thức 論luận 第đệ 九cửu 云vân 二nhị 真chân 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 彼bỉ 二nhị 障chướng 種chủng 必tất 不bất 成thành 就tựu 。 猶do 明minh 與dữ 闇ám 定định 不bất 俱câu 生sanh 如như 秤xứng 兩lưỡng 頭đầu [仁-二+(弓/一)]# 昂ngang 時thời 等đẳng 諸chư 相tướng 違vi 法pháp 理lý 必tất 應ưng 然nhiên (# 已dĩ 上thượng )# 諸chư 相tướng 違vi 法pháp 理lý 必tất 應ưng 然nhiên (# 云vân 云vân )# 豈khởi 不bất 尒# 耶da [前-刖+合]# 彼bỉ 唯duy 識thức 論luận 但đãn 執chấp 法pháp 相tướng 一nhất 邊biên 不bất 知tri 性tánh 相tướng 無vô 㝵# 之chi 深thâm 義nghĩa 故cố 半bán 縱túng/tung 半bán 奪đoạt 也dã 探thám 玄huyền 云vân 麁thô 相tương/tướng 可khả 尓# 細tế 尅khắc 實thật 難nạn/nan 何hà 者giả 若nhược 同đồng 時thời 者giả 智trí 自tự 生sanh 時thời 惑hoặc 自tự 滅diệt 時thời 不bất 相tương 由do 故cố 何hà 成thành 對đối 治trị 如như 東đông 家gia 男nam 生sanh 西tây 家gia 女nữ 死tử 雖tuy 亦diệc 同đồng 時thời 然nhiên 無vô 相tướng 由do 不bất 成thành 對đối 治trị (# 已dĩ 上thượng )# 意ý 云vân 法pháp 相tướng 宗tông 雖tuy 明minh 二nhị 諦đế 三tam 性tánh 各các 有hữu 空không 有hữu 二nhị 義nghĩa 而nhi 並tịnh 空không 有hữu 不bất 相tương 即tức 故cố 唯duy 識thức 論luận 第đệ 九cửu 釈# 遍biến 計kế 無vô 性tánh 云vân 由do 此thử 躰# 相tương/tướng 畢tất 竟cánh 非phi 有hữu 。 如như 空không 花hoa 故cố (# 已dĩ 上thượng )# 此thử 即tức 以dĩ 無vô 物vật 為vi 空không 故cố 此thử 空không 不bất 即tức 有hữu 也dã 又hựu 釈# 依y 他tha 無vô 性tánh 云vân 似tự 說thuyết 無vô 性tánh 非phi 性tánh 全toàn 無vô (# 已dĩ 上thượng )# 此thử 即tức 以dĩ 假giả 有hữu 全toàn 不bất 無vô 故cố 此thử 有hữu 不bất 即tức 空không 既ký 空không 有hữu 不bất # 相tương/tướng 即tức 豈khởi 非phi 定định 有hữu [宋-木+之]# 無vô 乎hồ 幽u 賛# 云vân 由do 事sự 理lý 躰# 別biệt 故cố (# 已dĩ 上thượng )# 然nhiên 中trung 論luận 云vân [宋-木+之]# 有hữu 即tức 著trước 常thường 定định 無vô 即tức 著trước 断# (# 等đẳng 文văn 如như 折chiết 具cụ 引dẫn )# 准chuẩn 此thử 明minh 知tri 今kim 智trí 生sanh 是thị [宋-木+之]# 生sanh [宋-木+之]# 有hữu 而nhi 應ưng 非phi 即tức 不bất 即tức 空không 也dã 惑hoặc 滅diệt 亦diệc [宋-木+之]# 滅diệt [宋-木+之]# 無vô 而nhi 非phi 即tức 生sanh 即tức 有hữu 也dã 如như 彼bỉ 遍biến 計kế 畢tất 竟cánh 非phi 有hữu 。 其kỳ 躰# 自tự 無vô 全toàn 不bất 由do 依y 他tha 有hữu 此thử 惑hoặc 滅diệt 不bất 由do 智trí 生sanh 例lệ 亦diệc 可khả 尒# 依y 他tha 有hữu 不bất 由do 遍biến 計kế 無vô 等đẳng 准chuẩn 例lệ 可khả 知tri 然nhiên 今kim 若nhược 計kế [宋-木+之]# 生sanh [宋-木+之]# 滅diệt 之chi 智trí 惑hoặc 相tương/tướng 由do 則tắc 東đông 家gia 男nam 生sanh 西tây 家gia 女nữ 死tử 亦diệc 可khả 相tương/tướng 由do 乎hồ (# 為vi 言ngôn )# 其kỳ 理lý 尤vưu 極cực 成thành 者giả 耶da (# 已dĩ 上thượng )# 。

一nhất 心tâm 見kiến 道đạo 之chi 下hạ (# 付phó 二nhị 分phần 有hữu 無vô 三tam 義nghĩa 下hạ )# 批# 判phán 目mục 錄lục

唯duy 識thức 論luận 九cửu (# 十thập 一nhất 丁đinh )# 加gia 行hành 無vô 間gian 此thử 智trí 生sanh 時thời 軆# 會hội 真Chân 如Như 名danh 通thông 逹# 位vị 初sơ 照chiếu 理lý 故cố 亦diệc 名danh 見kiến 道đạo 。

述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 七thất 十thập 六lục 丁đinh )# 述thuật 曰viết 見kiến 即tức 是thị 道đạo 躰# 者giả 通thông 也dã 會hội 者giả 逹# 也dã 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 二nhị 丁đinh )# 問vấn 菩Bồ 薩Tát 見kiến 道đạo 位vị 其kỳ 相tương/tướng 如như 何hà 耶da [前-刖+合]# 菩Bồ 薩Tát 先tiên 初sơ 無vô 數số 刧# 之chi 間gian 依y 聞văn 熏huân 習tập 力lực 數số 熏huân 增tăng 法pháp 尒# 無vô 漏lậu 種chủng 子tử 近cận 發phát 四tứ 善thiện 根căn 為vi 加gia 行hành 観# 察sát 唯duy 識thức 理lý 伏phục 除trừ 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 現hiện 行hành 數số 依y 引dẫn 真chân 智trí 力lực 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 无# 間gian 從tùng 彼bỉ 所sở 熏huân 增tăng 無vô 漏lậu 種chủng 子tử 真chân 無vô 漏lậu 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 生sanh 親thân 證chứng 真chân 唯duy 識thức 理lý 也dã 凢# 此thử 智trí 者giả 實thật 證chứng 智trí 故cố 非phi 安an 立lập 如như 相tương/tướng 無vô 分phân 別biệt 任nhậm 運vận 稱xưng 唯duy 識thức 真chân 性tánh 理lý 智trí 冥minh 合hợp 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 也dã 更cánh 無vô 隔cách 相tương/tướng 永vĩnh 離ly 能năng 取thủ 所sở 取thủ 相tương/tướng 實thật 断# 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 也dã 初sơ 照chiếu 理lý 位vị 故cố 名danh 見kiến 道đạo 初sơ 軆# 會hội 真Chân 如Như 故cố 亦diệc 名danh 通thông 逹# 位vị 也dã 。

同đồng 見kiến 聞văn 六lục (# 十thập 五ngũ 丁đinh )# 初sơ 照chiếu 理lý 等đẳng 者giả 。

○# 又hựu 入nhập 章chương 云vân 見kiến 者giả 無vô 漏lậu 智trí 照chiếu 理lý 名danh 見kiến 道đạo 者giả 遊du 履lý 義nghĩa 也dã (# 文văn )# 行hành 人nhân 遊du 履lý 趣thú 極cực 果quả 故cố 云vân 道đạo 也dã 。

唯duy 識thức 九cửu (# 十thập 一nhất 丁đinh )# 一nhất 真chân 見kiến 道đạo 謂vị 即tức 所sở 說thuyết 无# 分phân 別biệt 智trí 實thật 證chứng 二nhị 空không 所sở 顕# 真chân 理lý 實thật 断# 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 雖tuy 多đa 剎sát 那na 事sự [〦/力]# 究cứu 竟cánh 而nhi 相tương/tướng 等đẳng 故cố 總tổng 說thuyết 一nhất 心tâm 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 二nhị 空không 二nhị 鄣# 漸tiệm 證chứng 漸tiệm 断# 以dĩ 有hữu 淺thiển 深thâm 麁thô 細tế 異dị 故cố 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 二nhị 空không 二nhị 鄣# 頓đốn 證chứng 頓đốn 断# 由do 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 力lực 有hữu 堪kham 能năng 故cố (# ト# 云vân )# 。

述thuật 記ký 九cửu 之chi 末mạt (# 七thất 十thập 六lục 丁đinh )# 論luận 一nhất 真chân 見kiến 道đạo 至chí 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。

○# 此thử 出xuất 真chân 見kiến 道đạo 躰# 以dĩ 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 為vi 躰# 也dã 唯duy 此thử 證chứng 真chân 故cố 。

同đồng 十thập 之chi 本bổn (# 四tứ 十thập 五ngũ 丁đinh )# 自tự 性tánh 者giả 彼bỉ 云vân 離ly 五ngũ 種chủng 相tương/tướng 以dĩ 為vì 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 性tánh 一nhất 離ly 無vô 作tác 意ý # 眠miên 酔# 等đẳng 非phi 彼bỉ 智trí 故cố 二nhị 離ly 有hữu 尋tầm 伺tứ 地địa 第đệ 二nhị 定định 以dĩ 上thượng 非phi 故cố 三tam 離ly 想tưởng 受thọ 滅diệt 寂tịch 靜tĩnh 故cố 即tức 智trí 不bất 成thành 定định 無vô 心tâm 等đẳng 故cố 四tứ 如như 色sắc 自tự 性tánh 便tiện 非phi 是thị 智trí 如như 大đại 種chủng 故cố 五ngũ 離ly 於ư 真chân 義nghĩa 異dị 計kế 度độ 故cố 計kế 度độ 是thị 有hữu 別biệt 非phi 。 無vô 分phân 別biệt 故cố 。

唯duy 識thức 論luận 九cửu (# 十thập 丁đinh )# 通thông 逹# 位vị 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 云vân 若nhược 時thời 於ư 所sở 緣duyên 智trí 都đô 无# 所sở 得đắc 尒# 時thời 住trụ 唯duy 識thức 離ly 二nhị 取thủ 相tương/tướng 故cố 論luận 曰viết 若nhược 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 所sở 緣duyên 境cảnh 无# 分phân 別biệt 智trí 都đô 无# 所sở 得đắc 不bất 取thủ 種chủng 種chủng 戱# 論luận 相tương/tướng 故cố 。

論luận 泉tuyền 九cửu (# 三tam 十thập 六lục 丁đinh )# 一nhất 論luận 曰viết 至chí 戱# 論luận 相tương/tướng 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 下hạ 釋thích 有hữu 二nhị 初sơ 略lược 解giải 本bổn 頌tụng 後hậu 廣quảng 釈# 此thử 頌tụng 今kim 釈# 上thượng 二nhị 句cú 頌tụng 不bất 取thủ 種chủng 種chủng 戱# 論luận 相tương/tướng 者giả 不bất 取thủ 者giả 無vô 能năng 取thủ 執chấp 不bất 取thủ 戱# 論luận 相tương/tướng 者giả 無vô 所sở 取thủ 相tương/tướng 觀quán 真chân 勝thắng 義nghĩa 名danh 無vô 所sở 得đắc (# 云vân 云vân )# 光quang 尋tầm 云vân 不bất 取thủ 者giả 離ly 能năng 取thủ 執chấp 義nghĩa 種chủng 。 [# 乞khất -# 乙ất +# 。 智trí 歟# 離ly 所sở 執chấp 二nhị 取thủ 故cố サ# テ# ハ# 頌tụng 智trí 都đô 無vô 所sở 得đắc 。 云vân 亘tuyên 本bổn 後hậu 二nhị 智trí 歟# 大đại 不bất 審thẩm 也dã 若nhược 又hựu 戱# 論luận 相tương/tướng 故cố 相tương/tướng 分phần/phân 戱# 論luận 取thủ 限hạn 本bổn 智trí 者giả 智trí 處xứ 離ly 能năng 取thủ 義nghĩa 離ly 執chấp 義nghĩa 疏sớ/sơ 釈# 無vô 能năng 取thủ 執chấp (# 云vân 云vân )# 一nhất 具cụ ア# ル# 所sở 取thủ 相tương/tướng 定định 可khả 所sở 執chấp 又hựu 疏sớ/sơ 云vân 此thử 但đãn 偏thiên 遮già 有hữu 漏lậu 後hậu 得đắc 智trí 亦diệc 有hữu 相tương/tướng 此thử 亦diệc 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 戱# 論luận 也dã (# 云vân 云vân )# 所sở 遮già 取thủ 有hữu 漏lậu 後hậu 得đắc 智trí 離ly 戱# 論luận 物vật 釋thích 上thượng 頌tụng 離ly 二nhị 取thủ 相tương/tướng 故cố 後hậu 得đắc 智trí 離ly 二nhị 取thủ 義nghĩa 含hàm 智trí 都đô 無vô 所sở 得đắc 。 可khả 亘tuyên 二nhị 智trí 歟# 難nan 思tư 。

○# [前-刖+合]# 先tiên 智trí 都đô 無vô 所sở 得đắc 。 長trường/trưởng 行hành 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 都đô 無vô 所sở 得đắc 。 釋thích 智trí 與dữ 真Chân 如Như 平bình 等đẳng 。 平bình 等đẳng 分phân 明minh ナ# レ# ハ# 根căn 本bổn 智trí 歟# 但đãn 不bất 取thủ 言ngôn 取thủ 執chấp 見kiến 分phần/phân 能năng 取thủ 根căn 本bổn 智trí 置trí 之chi 不bất 離ly 故cố 正chánh 義nghĩa 智trí 之chi 處xứ 離ly 能năng 取thủ 者giả 自tự 然nhiên 當đương 執chấp 能năng 取thủ 歟# 種chủng 。

一nhất 尒# 時thời 乃nãi 名danh 至chí 戱# 論luận 現hiện 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 釋thích 下hạ 二nhị 句cú 心tâm 境cảnh 相tướng 稱xưng 如như 智trí 冥minh 合hợp 俱câu 離ly 二nhị 取thủ 絕tuyệt 諸chư 戱# 論luận 故cố 名danh 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 真chân 勝thắng 義nghĩa 性tánh 。 躰# 即tức 真Chân 如Như 此thử 但đãn 偏thiên 遮già 有hữu 漏lậu 後hậu 得đắc 智trí 亦diệc 有hữu 相tương/tướng 此thử 亦diệc 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 戱# 論luận 也dã (# 云vân 云vân )# 二nhị 重trọng/trùng 平bình 等đẳng 事sự 了liễu 簡giản 多đa 心tâm 境cảnh 相tướng 稱xưng 如như 智trí 冥minh 合hợp 二nhị 重trọng/trùng 當đương 云vân 或hoặc 只chỉ 丁đinh 寧ninh 至chí 極cực 平bình 等đẳng 顕# 云vân 或hoặc 甚thậm 深thâm 中trung 甚thậm 深thâm 云vân 程# 事sự 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 義nghĩa 智trí 與dữ 真Chân 如Như ア# ル# ハ# 二nhị 重trọng/trùng 平bình 等đẳng 智trí 如như ア# テ# ハ# ヤ# (# 云vân 云vân )# 。

唯duy 識thức 九cửu (# 十thập 三tam 丁đinh )# 前tiền 真chân 見kiến 道đạo 證chứng 唯duy 識thức 性tánh 後hậu 相tương 見kiến 道đạo 證chứng 唯duy 識thức 相tương/tướng 二nhị 中trung 初sơ 勝thắng 故cố 頌tụng 偏thiên 說thuyết 前tiền 真chân 見kiến 道đạo 根căn 本bổn 智trí 摂# 後hậu 相tương 見kiến 道đạo 後hậu 得đắc 智trí 摂# 。

論luận 泉tuyền 九cửu 中trung (# 八bát 丁đinh )# 一nhất 前tiền 真chân 見kiến 道đạo 至chí 故cố 頌tụng 偏thiên 說thuyết 事sự 疏sớ/sơ 云vân 第đệ 二nhị 釋thích 頌tụng 不bất 說thuyết 二nhị 種chủng 見kiến 道đạo 本bổn 頌tụng 何hà 故cố 但đãn 說thuyết 於ư 真chân 以dĩ 證chứng 識thức 性tánh 観# 照chiếu 如như 故cố 即tức 圎# 成thành 實thật 自tự 證chứng 識thức 相tương/tướng 亦diệc 是thị 自tự 心tâm 観# 於ư 依y 他tha 故cố 今kim 依y 見kiến 分phần/phân 說thuyết 論luận 說thuyết 初sơ 勝thắng 後hậu 者giả 後hậu 得đắc 摂# 故cố 不bất 及cập 前tiền 等đẳng (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 頌tụng 尒# 時thời 住trụ 唯duy 識thức 唯duy 識thức 真chân 見kiến 道đạo 所sở 證chứng 唯duy 識thức 性tánh 也dã 非phi 相tướng 見kiến 所sở 證chứng 故cố (# 云vân 云vân )# 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 四tứ 丁đinh )# [前-刖+合]# 真chân 見kiến 道đạo 者giả 則tắc 前tiền 所sở 說thuyết 無vô 間gian 解giải 脫thoát 二nhị 空không 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 也dã 親thân 證chứng 真chân 故cố 名danh 真chân 見kiến 道đạo 也dã 是thị 根căn 本bổn 智trí 観# 也dã 。

同đồng 六lục (# 三tam 十thập 二nhị 丁đinh )# 問vấn 何hà 故cố 以dĩ 此thử 實thật 證chứng 智trí 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 耶da 若nhược 夫phu 無vô 分phân 別biệt 者giả 。 暗ám 昧muội 智trí 也dã 何hà 證chứng 深thâm 細tế 妙diệu 理lý 以dĩ 明minh 了liễu 有hữu 分phân 別biệt 智trí 。 可khả 證chứng 彼bỉ 理lý 耶da [前-刖+合]# 此thử 無vô 分phân 別biệt 者giả 。 離ly 諸chư 推thôi 求cầu 推thôi 察sát 等đẳng 麁thô 動động 行hành 分phân 別biệt 智trí 用dụng 自tự 明minh 證chứng 任nhậm 運vận 照chiếu 法pháp 躰# 義nghĩa 也dã 非phi 云vân 暗ám 昧muội 也dã 也dã 凢# 真Chân 如Như 妙diệu 理lý 甚thậm 深thâm 以dĩ 言ngôn 為vi 言ngôn 者giả 不bất 及cập 言ngôn 以dĩ 分phân 別biệt 心tâm 為vi 分phân 別biệt 不bất 及cập 分phân 別biệt 法pháp 也dã 而nhi 以dĩ 分phân 別biệt 。 心tâm 観# 之chi 時thời 豈khởi 證chứng 如như 躰# 耶da 但đãn 是thị 分phân 別biệt 心tâm 前tiền 似tự 如như 相tương/tướng 分phần/phân 現hiện 不bất 證chứng 真chân 實thật 如như 也dã 凢# 依y 他tha 事sự 境cảnh 猶do 比tỉ 非phi 二nhị 量lượng 有hữu 分phân 別biệt 故cố 不bất 稱xưng 色sắc 等đẳng 境cảnh 自tự 相tương/tướng 故cố 現hiện 量lượng 無vô 分phân 別biệt 心tâm 。 稱xưng 自tự 相tương/tướng 况# 於ư 真Chân 如Như 妙diệu 理lý 耶da 。

演diễn 秘bí 七thất 本bổn (# 四tứ 十thập 九cửu 丁đinh )# 論luận 說thuyết 無vô 相tướng 取thủ 不bất 取thủ 相tướng 故cố 。 者giả 按án 七thất 十thập 三tam 云vân 問vấn 於ư 無vô 相tướng 界giới 若nhược 取thủ 其kỳ 相tương/tướng 非phi 無vô 相tướng 取thủ 若nhược 無vô 所sở 取thủ 亦diệc 不bất 得đắc 成thành 。 無vô 相tướng 之chi 取thủ 若nhược 尒# 云vân 何hà 名danh 無vô 相tướng 取thủ [前-刖+合]# 言ngôn 說thuyết 隨tùy 眠miên 已dĩ 遠viễn 離ly 故cố 此thử 取thủ 雖tuy 復phục 取thủ 無vô 相tướng 界giới 不bất 取thủ 相tướng 故cố 成thành 。 無vô 相tướng 取thủ 問vấn 若nhược 無vô 搆câu 獲hoạch 云vân 何hà 成thành 取thủ [前-刖+合]# 雖tuy 不bất 搆câu 獲hoạch 諸chư 相tướng [差-工+匕]# 別biệt 有hữu 所sở 增tăng 益ích 。 然nhiên 取thủ 無vô 相tướng 故cố 得đắc 成thành 取thủ 問vấn 若nhược 無vô 搆câu 獲hoạch 無vô 所sở 增tăng 益ích 此thử 取thủ 相tướng 狀trạng 云vân 何hà 可khả 知tri 。 [前-刖+合]# 取thủ 勝thắng 義nghĩa 故cố 取thủ 無vô 相tướng 故cố 五ngũ 種chủng 事sự 相tướng 皆giai 不bất 顕# 現hiện 以dĩ 為vi 其kỳ 相tương/tướng 間gian 若nhược 不bất 分phân 明minh 可khả 立lập 為vi 取thủ 何hà 故cố 不bất 計kế 諸chư 取thủ 滅diệt 無vô [前-刖+合]# 滅diệt 無vô 無vô 有hữu 循tuần 作tác 義nghĩa 故cố 非phi 修tu 觀quán 者giả 依y 於ư 滅diệt 無vô 有hữu 所sở 修tu 作tác 問vấn 若nhược 尒# 云vân 何hà 證chứng 知tri 。 其kỳ 相tương/tướng [前-刖+合]# 自tự 行hành 證chứng 智trí 之chi 所sở 證chứng 知tri 問vấn 若nhược 尒# 何hà 不bất 如như 其kỳ 所sở 證chứng 如như 是thị 記ký 別biệt [前-刖+合]# 此thử 內nội 所sở 證chứng 非phi 證chứng 名danh 言ngôn 安an 足túc 處xứ 故cố 。

述thuật 記ký 七thất 末mạt (# 七thất 十thập 丁đinh )# 真Chân 如Như 亦diệc 名danh 為vi 相tương/tướng 無vô 相tướng 之chi 相tướng 。 所sở 以dĩ 經kinh 言ngôn 皆giai 同đồng 一nhất 相tướng 。 所sở 謂vị 無vô 相tướng 。

同đồng 九cửu 末mạt (# 七thất 十thập 六lục 丁đinh )# 論luận 實thật 證chứng 二nhị 空không 至chí 惣# 說thuyết 一nhất 心tâm 。

述thuật 曰viết 尺xích 其kỳ 真chân 義nghĩa 剎sát 那na 多đa 少thiểu 經kinh 位vị 雖tuy 多đa 剎sát 那na 以dĩ 相tương/tướng 々# 似tự 等đẳng 惣# 說thuyết 一nhất 心tâm 即tức 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 依y 此thử 為vi 證chứng 即tức 是thị 會hội 五ngũ 十thập 八bát 等đẳng 一nhất 心tâm 見kiến 道đạo 之chi 文văn 若nhược 一nhất 心tâm 見kiến 道đạo 以dĩ 無vô 間gian 解giải 脫thoát 并tinh 一nhất 勝thắng 進tiến 名danh 多đa 剎sát 那na 總tổng 名danh 一nhất 心tâm 非phi 無vô 間gian 中trung 復phục 有hữu 多đa 念niệm 然nhiên 於ư 此thử 中trung 。 有hữu 二nhị 異dị 說thuyết 。

訓huấn 論luận 九cửu 之chi 一nhất (# 百bách 十thập 六lục 座tòa )# 一nhất 然nhiên 此thử 見kiến 道đạo (# 乃nãi 至chí )# 總tổng 說thuyết 一nhất 心tâm 事sự 。

光quang 胤dận 申thân 云vân 此thử 一nhất 叚giả 漸tiệm 頓đốn 二nhị 師sư 亘tuyên 之chi 表biểu 文văn 也dã 。

評bình 定định 云vân 雖tuy 多đa 剎sát 那na 多đa 剎sát 那na 三tam 心tâm 多đa 剎sát 那na 云vân 欤# 。

光quang 胤dận 申thân 云vân 此thử 文văn 亘tuyên 漸tiệm 頓đốn 二nhị 師sư 文văn 也dã 漸tiệm 断# 師sư 三tam 心tâm 多đa 剎sát 那na 取thủ 頓đốn 断# 師sư 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 無vô 間gian 解giải 脫thoát 勝thắng 進tiến 或hoặc 二nhị 心tâm 除trừ 勝thắng 進tiến 三tam 念niệm 多đa 剎sát 那na 取thủ 意ý 云vân 瑜du 伽già 五ngũ 十thập 八bát 卷quyển 見kiến 道đạo 一nhất 心tâm 說thuyết 一nhất 心tâm 一nhất 剎sát 那na 凢# 聞văn 此thử 文văn 漸tiệm 頓đốn 二nhị 師sư タ# メ# ニ# 可khả 會hội 之chi 文văn 也dã 漸tiệm 断# 師sư 三tam 心tâm 多đa 剎sát 那na 見kiến 道đạo 云vân 頓đốn 断# 師sư 無vô 間gian 解giải 脫thoát 勝thắng 進tiến 云vân 見kiến 道đạo 故cố 多đa 剎sát 那na 俱câu 背bối/bội 一nhất 心tâm 說thuyết 文văn 故cố 二nhị 師sư 以dĩ 而nhi 相tương/tướng 等đẳng 故cố 之chi 由do 會hội 之chi 歟# 。

讀đọc 師sư 云vân 漸tiệm 断# 師sư 而nhi 相tương/tướng 等đẳng 故cố 道Đạo 理lý 何hà 三tam 心tâm 観# 道đạo 各các 別biệt 更cánh 相tương 等đẳng 義nghĩa 不bất 審thẩm 也dã 故cố 此thử 會hội 尺xích 偏thiên 漸tiệm 断# 師sư 文văn 欤# 。

私tư 云vân 讀đọc 師sư 被bị 申thân 樣# 疏sớ/sơ 即tức 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 依y 此thử 為vi 證chứng (# 已dĩ 上thượng )# 漸tiệm 断# 師sư 為vi 證chứng 見kiến 其kỳ 為vi 證chứng 者giả 多đa 剎sát 那na 事sự 也dã 推thôi 其kỳ 意ý 多đa 剎sát 那na 一nhất 心tâm 說thuyết 云vân 事sự 汝nhữ 頓đốn 断# 師sư 存tồn 之chi 會hội 五ngũ 十thập 八bát 卷quyển 若nhược 尒# 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 說thuyết 一nhất 心tâm 事sự 不bất 可khả 難nạn/nan (# 為vi 言ngôn )# 重trọng/trùng 意ý 云vân 二nhị 師sư 俱câu 會hội 此thử 文văn 中trung 漸tiệm 断# 師sư 對đối 頓đốn 断# 師sư 為vi 證chứng 分phần/phân ア# ル# 欤# 尒# 故cố 漸tiệm 断# 師sư 惣# 此thử 文văn 不bất 會hội 云vân ヘ# カ# ラ# ス# 此thử 會hội 釋thích 亘tuyên 二nhị 師sư 文văn 意ý 得đắc タ# キ# 事sự 也dã 。

付phó 之chi 漸tiệm 断# 師sư 而nhi 相tương/tướng 等đẳng 故cố 道Đạo 理lý ケ# ニ# モ# 難nạn/nan 立lập 事sự 歟# 推thôi 之chi 此thử 師sư 意ý 五ngũ 十thập 九cửu 卷quyển 文văn 說thuyết 見kiến 道đạo 三tam 心tâm 名danh 頓đốn 断# 文văn 會hội 時thời 疏sớ/sơ 云vân 不bất 別biệt 起khởi 觀quán 心tâm 束thúc 三tam 界giới 二nhị 障chướng 合hợp 為vi 三tam 品phẩm 断# 名danh 頓đốn (# 云vân 云vân )# 准chuẩn 之chi 申thân 一nhất 入nhập 觀quán 断# 三tam 界giới 惑hoặc 合hợp 姿tư 三tam 心tâm 相tướng 貌mạo 相tương 似tự 故cố 云vân 而nhi 相tương/tướng 故cố 歟# 靣# 々# 無vô 殊thù 異dị 義nghĩa 止chỉ 畢tất 後hậu 案án 之chi 猶do 難nạn/nan 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 此thử 為vi 證chứng 云vân 偏thiên 頓đốn 断# 師sư 意ý 無vô 間gian 解giải 脫thoát 勝thắng 進tiến 多đa 剎sát 那na 說thuyết 見kiến (# タ# リ# )# 漸tiệm 断# 師sư 此thử 會hội 尺xích 見kiến 所sở 見kiến 追truy 而nhi 可khả 决# 之chi 。

延diên 公công 云vân 一nhất 心tâm 二nhị 心tâm 尺xích 雖tuy 多đa 剎sát 那na 多đa 言ngôn 如như 何hà 。

光quang 胤dận 申thân 云vân 一nhất 心tâm 尺xích 非phi 正chánh 義nghĩa 意ý 各các 一nhất 品phẩm 之chi 二nhị 心tâm 三tam 心tâm 尺xích 正chánh 義nghĩa 也dã 今kim 疏sớ/sơ 無vô 間gian 解giải 脫thoát 勝thắng 進tiến 三tam 心tâm 尺xích 或hoặc 除trừ 勝thắng 進tiến 二nhị 心tâm 尺xích 出xuất 之chi 。

私tư 云vân 一nhất 心tâm 說thuyết 文văn 打đả 任nhậm 頓đốn 断# 師sư 證chứng 文văn ナ# ル# ヘ# キ# ニ# 超siêu 漸tiệm 断# 為vi 證chứng 頓đốn 断# 會hội 之chi 云vân 事sự 逆nghịch 倒đảo 但đãn 漸tiệm 断# 為vi 證chứng 頓đốn 断# 師sư 此thử 文văn 會hội 落lạc ア# タ# リ# テ# 汝nhữ 前tiền 一nhất 心tâm 多đa 剎sát 那na 許hứa ナ# ラ# ハ# ト# カ# ケ# ル# 事sự 此thử 文văn 依y 此thử カ# ケ# リ# 出xuất 來lai 故cố 為vi 證chứng 云vân 也dã 頓đốn 断# 一nhất 心tâm ア# レ# モ# 多đa 念niệm 許hứa 故cố 一nhất 心tâm 其kỳ 任nhậm 意ý 得đắc ヘ# ス# レ# テ# 而nhi 相tương/tướng 等đẳng 故cố 云vân 邊biên 會hội 云vân 歟# 。

述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 七thất 十thập 七thất 丁đinh )# 論luận 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 至chí 麁thô 細tế 異dị 故cố 。

述thuật 曰viết 二nhị 空không 漸tiệm 證chứng 二nhị 障chướng 漸tiệm 断# 如như 下hạ 三tam 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 中trung 觧# 以dĩ 五ngũ 十thập 八bát 五ngũ 十thập 九cửu 對đối 法pháp 九cửu 顕# 揚dương 十thập 七thất 說thuyết 三tam 心tâm 文văn 證chứng 此thử 漸tiệm 也dã 然nhiên 五ngũ 十thập 九cửu 文văn 亦diệc 說thuyết 見kiến 道đạo 三tam 心tâm 名danh 頓đốn 断# 者giả 不bất 別biệt 起khởi 觀quán 心tâm 束thúc 三tam 界giới 二nhị 障chướng 合hợp 為vi 三tam 品phẩm 断# 名danh 頓đốn 以dĩ 此thử 三tam 心tâm 人nhân 法pháp 俱câu 異dị 故cố 名danh 漸tiệm 断# 理lý 有hữu 淺thiển 深thâm 障chướng 及cập 智trí 行hành 有hữu 麁thô 細tế 故cố 論luận 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 至chí 有hữu 堪kham 能năng 故cố 。

述thuật 曰viết 第đệ 二nhị 師sư 說thuyết 二nhị 空không 頓đốn 證chứng 二nhị 障chướng 頓đốn 断# 或hoặc 三tam 心tâm 究cứu 竟cánh 一nhất 無vô 間gian 一nhất 觧# 脫thoát 一nhất 勝thắng 進tiến 從tùng 真chân 入nhập 相tương 見kiến 故cố 或hoặc 一nhất 無vô 間gian 一nhất 觧# 脫thoát 不bất 假giả 勝thắng 進tiến 從tùng 勝thắng 入nhập 劣liệt 且thả 為vi 二nhị 說thuyết 合hợp 十thập 一nhất 說thuyết 如như 別biệt 抄sao 觧# 五ngũ 十thập 八bát 及cập 對đối 法pháp 九cửu 云vân 又hựu 此thử 見kiến 道đạo 所sở 緣duyên 能năng 緣duyên 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 智trí 為vi 其kỳ 相tương/tướng 說thuyết 一nhất 心tâm 文văn 今kim 以dĩ 為vi 證chứng 然nhiên 五ngũ 十thập 五ngũ 勝thắng 此thử 中trung 互hỗ 觧# 二nhị 文văn 如như 對đối 法pháp 第đệ 九cửu 抄sao 此thử 真chân 見kiến 道đạo 也dã 前tiền 加gia 行hành 時thời 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 俱câu 断# 故cố 入nhập 觀quán 位vị 不bất 別biệt 為vi 三tam 有hữu 古cổ 德đức 云vân 此thử 有hữu 三tam 說thuyết 者giả 不bất 然nhiên 。

論luận 泉tuyền 九cửu 上thượng (# 四tứ 十thập 一nhất 丁đinh )# 一nhất 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 至chí 有hữu 堪kham 能năng 故cố 事sự 正chánh 義nghĩa 也dã 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 五ngũ 本bổn (# 二nhị 十thập 六lục 丁đinh )# 問vấn 先tiên 漸tiệm 断# 師sư 義nghĩa 如như 何hà [前-刖+合]# 論luận 云vân 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 二nhị 空không 二nhị 障chướng 漸tiệm 證chứng 漸tiệm 断# 以dĩ 有hữu 淺thiển 深thâm 麁thô 細tế 異dị 故cố (# 云vân 云vân )# 疏sớ/sơ 曰viết 二nhị 空không 漸tiệm 證chứng 二nhị 障chướng 漸tiệm 断# 如như 下hạ 三tam 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 中trung 觧# 以dĩ 五ngũ 十thập 八bát 五ngũ 十thập 九cửu 對đối 法pháp 九cửu 顕# 揚dương 十thập 七thất 說thuyết 三tam 心tâm 文văn 證chứng 此thử 漸tiệm 也dã (# 云vân 云vân )# 問vấn 尒# 此thử 師sư 五ngũ 十thập 九cửu 云vân 然nhiên 此thử 現hiện 觀quán 與dữ 壞hoại 緣duyên 諦đế 作tác 意ý 相tương 應ứng 是thị 故cố 三tam 心tâm 頓đốn 断# 一nhất 切thiết 迷mê 苦Khổ 諦Đế 等đẳng 見kiến 断# 煩phiền 惱não 之chi 文văn 如như 何hà 會hội 耶da [前-刖+合]# 疏sớ/sơ 曰viết 然nhiên 五ngũ 十thập 九cửu 文văn 亦diệc 說thuyết 見kiến 道đạo 三tam 心tâm 名danh 頓đốn 断# 者giả 不bất 別biệt 起khởi 觀quán 心tâm 束thúc 三tam 界giới 二nhị 障chướng 合hợp 為vi 三tam 品phẩm 断# 名danh 頓đốn 以dĩ 此thử 三tam 心tâm 人nhân (# 初sơ 心tâm )# 法pháp (# 中trung 心tâm )# 俱câu (# 後hậu 心tâm )# 異dị 故cố 名danh 漸tiệm 断# 理lý 有hữu 淺thiển 深thâm 障chướng 及cập 智trí 行hành 有hữu 麁thô 細tế 故cố (# 云vân 云vân )# 問vấn 頓đốn 断# 師sư 義nghĩa 如như 何hà [前-刖+合]# 論luận 云vân 有hữu 義nghĩa 此thử 中trung 二nhị 空không 二nhị 障chướng 頓đốn 證chứng 頓đốn 断# 由do 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 力lực 有hữu 堪kham 能năng 故cố (# 云vân 云vân )# 疏sớ/sơ 曰viết 五ngũ 十thập 八bát 及cập 對đối 法pháp 九cửu 云vân 又hựu 此thử 見kiến 道đạo 所sở 緣duyên 能năng 緣duyên 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 智trí 為vi 其kỳ 相tương/tướng 說thuyết 一nhất 心tâm 文văn 今kim 以dĩ 為vi 證chứng 然nhiên 五ngũ 十thập 五ngũ 勝thắng 此thử 中trung 互hỗ 觧# 二nhị 文văn 如như 對đối 法pháp 第đệ 九cửu 抄sao 此thử 真chân 見kiến 道đạo 也dã 前tiền 加gia 行hành 時thời 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 俱câu 断# 故cố 入nhập 觀quán 位vị 不bất 別biệt 為vi 三tam (# 云vân 云vân )# 問vấn 五ngũ 十thập 五ngũ 文văn 說thuyết 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 等đẳng 二nhị 心tâm 之chi 行hành 相tương/tướng 而nhi 何hà 證chứng 一nhất 心tâm 見kiến 道đạo 云vân 彼bỉ 勝thắng 耶da [前-刖+合]# 彼bỉ 文văn 說thuyết 三tam 心tâm 是thị 說thuyết 相tương 見kiến 道đạo 之chi 行hành 相tương/tướng 返phản 知tri 一nhất 心tâm 是thị 真chân 見kiến 道đạo 故cố 云vân 勝thắng 也dã 彼bỉ 文văn 說thuyết 三tam 心tâm 結kết 云vân 前tiền 二nhị 心tâm 法pháp 智trí 相tương 應ứng 弟đệ 三tam 心tâm 類loại 智trí 相tương 應ứng 等đẳng (# 云vân 云vân )# 故cố 知tri 說thuyết 相tương 見kiến 道đạo 也dã 問vấn 云vân 此thử 中trung 互hỗ 觧# 二nhị 文văn 如như 對đối 法pháp 抄sao 者giả 其kỳ 抄sao 文văn 如như 何hà [前-刖+合]# 彼bỉ 抄sao 七thất 云vân 真chân 相tương/tướng 差sai 別biệt 中trung 有hữu 二nhị 料liệu 若nhược 以dĩ 一nhất 心tâm 。 為vi 正chánh 初sơ 所sở 緣duyên 能năng 緣duyên 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 智trí 為vi 其kỳ 相tương/tướng 辨biện 一nhất 心tâm 又hựu 遣khiển 以dĩ 下hạ 辨biện 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 假giả 若nhược 三tam 心tâm 為vi 真chân 初sơ 辨biện 三tam 心tâm 等đẳng 總tổng 是thị 真chân 見kiến 道đạo 後hậu 十thập 六lục 智trí 等đẳng 為vi 相tương/tướng 真chân 中trung 初sơ 總tổng 出xuất 躰# 究cứu 竟cánh 但đãn 以dĩ 平bình 等đẳng 智trí 為vi 相tương/tướng 後hậu 顕# [差-工+匕]# 別biệt 故cố 說thuyết 三tam 心tâm 等đẳng (# 云vân 云vân )# 問vấn 疏sớ/sơ 曰viết 或hoặc 三tam 心tâm 究cứu 竟cánh 一nhất 無vô 間gian 一nhất 觧# 脫thoát 一nhất 勝thắng 進tiến 也dã 從tùng 真chân 入nhập 相tương/tướng 故cố 或hoặc 一nhất 無vô 間gian 一nhất 觧# 脫thoát 不bất 假giả 勝thắng 進tiến 從tùng 勝thắng 入nhập 劣liệt 且thả 為vi 二nhị 說thuyết 合hợp 十thập 一nhất 說thuyết 如như 別biệt 抄sao 觧# (# 云vân 云vân )# 此thử 文văn 意ý 如như 何hà [前-刖+合]# 且thả 明minh 頓đốn 断# 師sư 断# 惑hoặc 剎sát 那na 心tâm 總tổng 有hữu 三tam 尺xích 開khai 為vi 十thập 一nhất 尺xích 。

○# 問vấn 既ký 有hữu 十thập 一nhất 尺xích 以dĩ 何hà 為vi 正chánh [前-刖+合]# 以dĩ 三tam 心tâm 二nhị 心tâm 断# 為vi 正chánh (# 具cụ 如như 燈đăng 第đệ 七thất 也dã )# 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 三tam 丁đinh )# 問vấn 此thử 見kiến 道đạo 位vị 断# 二nhị 障chướng 種chủng 子tử 證chứng 二nhị 空không 理lý 其kỳ 心tâm 經kinh 幾kỷ 時thời 分phần/phân 耶da [前-刖+合]# 雖tuy 有hữu 漸tiệm 断# 師sư 頓đốn 断# 師sư 所sở 述thuật 異dị 以dĩ 頓đốn 断# 師sư 為vi 正chánh 義nghĩa 於ư 頓đốn 断# 師sư 雖tuy 有hữu 異dị 義nghĩa 且thả 可khả 出xuất 正chánh 義nghĩa 意ý 凢# 束thúc 三tam [田/八/力]# 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 各các 為vi 一nhất 品phẩm 起khởi 生sanh 法pháp 二nhị 空không 二nhị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 彼bỉ 各các 一nhất 二nhị 障chướng 合hợp 一nhất 念niệm 断# 也dã 煩phiền 惱não 障chướng 。 *# 人nhân 。

問vấn 若nhược 真chân 見kiến 道đạo 有hữu 二nhị 剎sát 那na 者giả 何hà 教giáo 中trung 脫thoát 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 耶da [前-刖+合]# 雖tuy 有hữu 無vô 間gian 觧# 脫thoát 二nhị 剎sát 那na 非phi 別biệt 所sở 作tác 其kỳ 相tương/tướng 等đẳng 故cố 名danh 一nhất 心tâm 也dã 問vấn 伏phục 断# 惑hoặc 必tất 具cụ 加gia 行hành 無vô 間gian 觧# 脫thoát 勝thắng 進tiến 四tứ 道đạo 也dã 此thử 位vị 何hà 唯duy 限hạn 二nhị 道đạo 耶da [前-刖+合]# 加gia 行hành 者giả 別biệt 不bất 可khả 有hữu 見kiến 道đạo 中trung 前tiền 順thuận 决# 擇trạch 分phần/phân 則tắc 此thử 道đạo 加gia 行hành 也dã 次thứ 勝thắng 進tiến 道đạo 者giả 捨xả 劣liệt 道đạo 趣thú 勝thắng 道đạo 之chi 心tâm 也dã 而nhi 出xuất 真chân 見kiến 道đạo 入nhập 相tương 見kiến 道đạo 非phi 趣thú 勝thắng 故cố 不bất 起khởi 勝thắng 進tiến 道đạo 也dã

同đồng 見kiến 聞văn 六lục (# 十thập 六lục 丁đinh )# [前-刖+合]# 雖tuy 有hữu 漸tiệm 等đẳng 者giả 謂vị 漸tiệm 断# 師sư 意ý 謂vị 二nhị 障chướng 別biệt 々# 漸tiệm 断# 漸tiệm 修tu 也dã (# 云vân 云vân )# 頓đốn 断# 師sư 意ý 三tam 界giới 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 起khởi 合hợp 一nhất 念niệm 断# 也dã (# 云vân 云vân )# 於ư 頓đốn 断# 師sư 等đẳng 者giả 謂vị 於ư 頓đốn 断# 師sư 有hữu 二nhị 義nghĩa 謂vị 三tam 心tâm 師sư (# 三tam 心tâm 者giả 無vô 間gian 觧# 脫thoát 勝thắng 進tiến 之chi 三tam 心tâm 也dã )# 二nhị 心tâm 師sư 也dã 所sở 謂vị 是thị 皆giai 正chánh 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 其kỳ 中trung 當đương 抄sao 了liễu 簡giản 二nhị 心tâm 師sư 意ý 也dã 起khởi 生sanh 法pháp 二nhị 空không 等đẳng 者giả 謂vị 生sanh 法pháp 二nhị 空không 智trí 不bất 可khả 起khởi 一nhất 念niệm 其kỳ 故cố 二nhị 惠huệ 生sanh 過quá 可khả 付phó 故cố 々# 起khởi 法pháp 空không 智trí 三tam [田/八/力]# 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 起khởi 合hợp 一nhất 念niệm 断# 時thời 必tất 帶đái 生sanh 空không 論luận 性tánh 相tướng 故cố 法pháp 空không 智trí 必tất 生sanh 空không 智trí ワ# キ# ハ# サ# ン# テ# 存tồn 然nhiên 生sanh 空không 智trí 物vật 立lập 非phi 故cố 尺xích 法pháp 空không 智trí 云vân 也dã 如như 是thị ナ# レ# ハ# 二nhị 惠huệ 並tịnh 生sanh 過quá 不bất 付phó 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 者giả 大đại [〦/力]# 於ư 見kiến 道đạo 多đa 謂vị 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 三tam 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 十thập 六lục 心tâm 見kiến 道đạo 也dã 其kỳ 中trung 只chỉ 見kiến 道đạo 可khả 云vân イ# ツ# モ# 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 事sự 可khả 有hữu 也dã 故cố 餘dư 相tương 見kiến 道đạo 云vân 必tất 相tương/tướng 言ngôn 安an 也dã (# 云vân 云vân )# 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 等đẳng 者giả 謂vị 此thử 圖đồ 樣# 惡ác 也dã 其kỳ 故cố 無vô 間gian 觧# 脫thoát 下hạ 無vô 偏thiên 頗phả 生sanh 法pháp 二nhị 空không 連liên 故cố (# 云vân 云vân )# [前-刖+合]# 雖tuy 有hữu 等đẳng 者giả 謂vị 論luận 而nhi 相tương/tướng 等đẳng 故cố 總tổng 說thuyết 一nhất 心tâm (# 文văn )# 謂vị 断# 惑hoặc 證chứng 理lý 邊biên 二nhị 智trí 立lập 全toàn 一nhất 心tâm 故cố 云vân 尒# 也dã (# 云vân 云vân )# 次thứ 勝thắng 進tiến 道đạo 等đẳng 者giả 謂vị 捨xả 劣liệt 道đạo 趣thú 勝thắng 道đạo 義nghĩa 也dã 而nhi 真chân 見kiến 道đạo 位vị 起khởi 根căn 本bổn 智trí 證chứng 如như 其kỳ 後hậu 於ư 相tương 見kiến 道đạo 起khởi 前tiền 本bổn 智trí 所sở 證chứng 理lý 於ư 反phản 相tương 分phần/phân 彼bỉ 依y 他tha 相tương/tướng 分phần/phân 緣duyên 也dã 故cố 自tự 勝thắng 出xuất 劣liệt 故cố 不bất 可khả 勝thắng 進tiến 道đạo 也dã 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 二nhị 十thập 九cửu 丁đinh )# 頓đốn 漸tiệm 二nhị 師sư 合hợp 九cửu 五ngũ 釋thích 舉cử 繁phồn 文văn 故cố 今kim 略lược 之chi 。

同đồng 學học 抄sao 九cửu 之chi 四tứ (# 二nhị 丁đinh )# 問vấn 本bổn 疏sớ/sơ 中trung 述thuật 頓đốn 断# 師sư 義nghĩa 引dẫn 瑜du 伽già 對đối 法pháp 等đẳng 多đa 說thuyết 尒# 者giả 以dĩ 何hà 文văn 為vi 正chánh 證chứng 文văn 耶da 疏sớ/sơ 云vân 然nhiên 五ngũ 十thập 五ngũ 勝thắng (# 矣hĩ )# 付phó 之chi 見kiến 五ngũ 十thập 五ngũ 卷quyển 說thuyết 順thuận 决# 擇trạch 分phần/phân 無vô 間gian 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 等đẳng 三tam 心tâm 生sanh 起khởi (# 云vân 云vân )# 既ký 說thuyết 三tam 心tâm 何hà 為vi 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 證chứng 耶da 况# 次thứ 下hạ 文văn [捐-口+上]# 上thượng 三tam 心tâm 為vi 出xuất 世thế 断# 道đạo 若nhược 尒# 可khả 云vân 證chứng 漸tiệm 断# 師sư 義nghĩa 五ngũ 十thập 五ngũ 文văn 勝thắng 何hà 以dĩ 此thử 文văn 為vi 頓đốn 断# 勝thắng 證chứng 耶da 是thị 以dĩ 見kiến 燈đăng 下hạ 文văn 證chứng 漸tiệm 断# 師sư 義nghĩa 引dẫn 五ngũ 十thập 五ngũ 卷quyển 此thử 文văn 故cố 知tri 真chân 見kiến 漸tiệm 断# 非phi 頓đốn (# 矣hĩ )# 如như 何hà [前-刖+合]# 見kiến 五ngũ 十thập 五ngũ 卷quyển 說thuyết 上thượng 列liệt 三tam 心tâm 了liễu 又hựu 前tiền 二nhị 心tâm 法pháp 智trí 相tương 應ứng 第đệ 三tam 心tâm 類loại 智trí 相tương 應ứng (# 矣hĩ )# 既ký 分phân 別biệt 法pháp 類loại 知tri 說thuyết 相tương 見kiến 道đạo 云vân 事sự 以dĩ 說thuyết 三tam 心tâm 為vi 相tương 見kiến 道đạo 返phản 知tri 一nhất 心tâm 是thị 真chân 見kiến 道đạo 故cố 云vân 勝thắng 也dã 次thứ 出xuất 世thế 断# 道đạo 者giả 依y 真chân 假giả 說thuyết 非phi 云vân 實thật 断# 惑hoặc 也dã 次thứ 燈đăng 擇trạch 漸tiệm 断# 師sư 亦diệc 以dĩ 此thử 文văn 可khả 為vi 證chứng 故cố 擇trạch 漸tiệm 断# 師sư 義nghĩa 下hạ 云vân 漸tiệm 断# 非phi 頓đốn 也dã 。

根căn 本bổn 智trí 見kiến 相tương/tướng 二nhị 分phần 有hữu 無vô 三tam 義nghĩa 之chi 下hạ 唯duy 識thức 九cửu (# 十thập 丁đinh )# 述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 七thất 十thập 四tứ 丁đinh )# 論luận 泉tuyền 九cửu 上thượng (# 三tam 十thập 八bát 丁đinh )# 演diễn 祕bí 七thất 本bổn (# 四tứ 十thập 九cửu 丁đinh )# 樞xu 要yếu 下hạ 末mạt (# 三tam 十thập 八bát 丁đinh )# 述thuật 記ký 七thất 末mạt (# 六lục 十thập 九cửu 丁đinh )# 論luận 泉tuyền 七thất 。

同đồng 學học 九cửu 之chi 四tứ (# 初sơ 丁đinh )# 同đồng 七thất 之chi 五ngũ 。

三tam 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 之chi 下hạ (# 付phó )# 十thập 六lục 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 批# 判phán 目mục 錄lục

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 五ngũ 丁đinh )# 相tương 見kiến 道đạo 者giả 出xuất 前tiền 根căn 本bổn 無vô 分phân 別biệt 深thâm 觀quán 起khởi 後hậu 得đắc 有hữu 分phân 別biệt 淺thiển 智trí 還hoàn 於ư 前tiền 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 所sở 證chứng 真chân 理lý 分phân 別biệt 安an 立lập 反phản 如như 相tương/tướng 億ức 念niệm 彼bỉ 也dã 所sở 反phản 如như 相tương/tướng 非phi 真chân 唯duy 識thức 性tánh 其kỳ 躰# 似tự 真Chân 如Như 依y 他tha 相tương/tướng 分phần/phân 也dã 唯duy 識thức 相tương/tướng 故cố 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 也dã 問vấn 名danh 何hà 根căn 本bổn 智trí 後hậu 得đắc 智trí 耶da [前-刖+合]# 正chánh 證chứng 真Chân 如Như 理lý 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 名danh 根căn 本bổn 智trí 是thị 諸chư 智trí 根căn 本bổn 故cố 亦diệc 以dĩ 此thử 為vi 本bổn 生sanh 後hậu 得đắc 智trí 故cố 名danh 根căn 本bổn 智trí 也dã 後hậu 得đắc 智trí 者giả 前tiền 根căn 本bổn 智trí 依y 證chứng 法pháp 性tánh 理lý 後hậu 起khởi 淺thiển 智trí 了liễu 依y 他tha 如như 幻huyễn 俗tục 事sự 此thử 智trí 前tiền 根căn 本bổn 智trí 所sở 引dẫn 故cố 名danh 後hậu 得đắc 智trí 也dã 問vấn 若nhược 後hậu 得đắc 智trí 皆giai 緣duyên 如như 幻huyễn 依y 他tha 者giả 相tương 見kiến 道đạo 智trí 雖tuy 非phi 真chân 唯duy 識thức 唯duy 觀quán 理lý 不bất 觀quán 依y 他tha 何hà 名danh 後hậu 得đắc 智trí 耶da [前-刖+合]# 相tương 見kiến 道đạo 雖tuy 觀quán 理lý 所sở 變biến 理lý 猶do 依y 他tha 相tương/tướng 分phần/phân 也dã 故cố 一nhất 切thiết 後hậu 得đắc 智trí 皆giai 名danh 緣duyên 依y 他tha 問vấn 深thâm 位vị 菩Bồ 薩Tát 者giả 一nhất 念niệm 中trung 並tịnh 緣duyên 真chân 俗tục 二nhị 境cảnh 何hà 以dĩ 緣duyên 有hữu 為vi 俗tục 事sự 強cường/cưỡng 名danh 後hậu 得đắc 智trí 耶da [前-刖+合]# 論luận 云vân 了liễu 俗tục 由do 證chứng 真chân 故cố 說thuyết 為vi 後hậu 得đắc (# 云vân 云vân )# 故cố 知tri 雖tuy 一nhất 念niệm 同đồng 時thời 猶do 緣duyên 依y 他tha 俗tục 事sự 用dụng 名danh 後hậu 得đắc 智trí 也dã 非phi 不bất 見kiến 真Chân 如Như 。 而nhi 能năng 了liễu 諸chư 行hành 皆giai 如như 幻huyễn 事sự 等đẳng 雖tuy 有hữu 而nhi 非phi 真chân 論luận 文văn 亦diệc 此thử 意ý 也dã 。

唯duy 識thức 論luận 義nghĩa 章chương 五ngũ 末mạt (# 二nhị 丁đinh )# 入nhập 見kiến 道đạo 中trung 等đẳng 者giả 真chân 見kiến 道đạo 中trung 無vô 分phân 別biệt 正chánh 體thể 智trí 起khởi 證chứng 了liễu 真Chân 如Như 相tương 見kiến 道đạo 中trung 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 後hậu 得đắc 智trí 起khởi 踈sơ 反phản 相tương 分phần/phân 緣duyên 了liễu 真Chân 如Như 故cố 云vân 俱câu 了liễu 真chân 識thức 有hữu 分phân 別biệt 後hậu 得đắc 智trí 亦diệc 證chứng 了liễu 依y 他tha 如như 幻huyễn 故cố 云vân 方phương 了liễu 俗tục 識thức (# 真Chân 如Như 是thị 識thức 之chi 實thật 性tánh 故cố 云vân 真chân 識thức 依y 他tha 是thị 識thức 為vi 主chủ 故cố 云vân 俗tục 識thức 也dã )# 四tứ 地địa 以dĩ 前tiền 等đẳng 者giả 四tứ 地địa 以dĩ 前tiền 正chánh 體thể 智trí 觀quán 真Chân 如Như 後hậu 得đắc 智trí 觀quán 依y 他tha 不bất 能năng 合hợp 觀quán 故cố 云vân 別biệt 觀quán 第đệ 五Ngũ 地Địa 中trung 。 真chân 俗tục 雙song 觀quán 然nhiên 用dụng 功công 用dụng 故cố 云vân 方phương 合hợp 等đẳng 也dã 至chí 第đệ 六lục 地địa 等đẳng 者giả 五ngũ 地địa 以dĩ 前tiền 有hữu 相tương/tướng 觀quán 多đa 第đệ 六Lục 地Địa 中trung 。 無vô 相tướng 觀quán 多đa 至chí 第đệ 七Thất 地Địa 。 純thuần 無vô 相tướng 觀quán 然nhiên 有hữu 功công 用dụng 八bát 地địa 以dĩ 上thượng 無vô 功công 用dụng 修tu 故cố 空không 中trung 起khởi 有hữu 勝thắng 行hành 也dã 為vi 言ngôn 。

同đồng 二nhị 之chi 末mạt (# 十thập 九cửu 丁đinh )# 問vấn 後hậu 得đắc 智trí 緣duyên 真Chân 如Như 云vân 正chánh 證chứng 唯duy 識thức 耶da [前-刖+合]# 不bất 爾nhĩ 正chánh 體thể 智trí 親thân 證chứng 真Chân 如Như 故cố 云vân 正chánh 證chứng 後hậu 得đắc 智trí 緣duyên 真Chân 如Như 反phản 相tương 分phần/phân 踈sơ 緣duyên 故cố 不bất 云vân 正chánh 證chứng 約ước 證chứng 依y 他tha 如như 幻huyễn 之chi 理lý 云vân 正chánh 證chứng 也dã (# 云vân 云vân )# 。

同đồng 二nhị 之chi 末mạt (# 初sơ 丁đinh )# 問vấn 約ước 唯duy 識thức 觀quán 有hữu 相tương/tướng 有hữu 性tánh 俱câu 以dĩ 惠huệ 為vi 能năng 觀quán 體thể [前-刖+合]# 若nhược 觀quán 相tương/tướng 者giả 以dĩ 俗tục 智trí 為vi 能năng 觀quán 躰# 若nhược 觀quán 性tánh 者giả 真chân 智trí 為vi 體thể 俱câu 是thị 別biệt 境cảnh 中trung 惠huệ 心tâm 所sở 也dã 故cố 知tri 若nhược 相tương/tướng 若nhược 性tánh 俱câu 以dĩ 惠huệ 為vi 體thể (# 為vi 言ngôn )# 但đãn 至chí 果quả 位vị 無vô 推thôi 求cầu 義nghĩa 耳nhĩ 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 三tam 十thập 七thất 丁đinh )# 問vấn 何hà 故cố 真chân 後hậu 作tác 相tương 見kiến 耶da [前-刖+合]# 為vi 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 二nhị 乗# 通thông 明minh 也dã 大đại 乗# 亦diệc 為vi [阿-可+(癹-殳+(舛-夕))]# 伏phục 二nhị 乗# 欲dục 引dẫn 接tiếp 故cố 。

唯duy 識thức 論luận 九cửu (# 十thập 一nhất 丁đinh )# 二nhị 相tương 見kiến 道đạo 此thử 復phục 有hữu 二nhị 一nhất 觀quán 非phi 安an 立lập 諦đế 有hữu 三tam 品phẩm 心tâm 一nhất 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 能năng 除trừ 耎nhuyễn 品phẩm 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 二nhị 內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 能năng 除trừ 中trung 品phẩm 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 三tam 遍biến 遣khiển 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 能năng 除trừ 一nhất 切thiết 。 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 前tiền 二nhị 名danh 法pháp 智trí 各các 別biệt 緣duyên 故cố 第đệ 三tam 名danh 類loại 智trí 摠tổng 合hợp 緣duyên 故cố 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 二nhị 空không 見kiến 分phần/phân 自tự 所sở 斷đoạn 鄣# 無vô 間gian 解giải 脫thoát 別biệt 摠tổng 建kiến 立lập 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 有hữu 義nghĩa 此thử 三tam 是thị 真chân 見kiến 道đạo 以dĩ 相tương 見kiến 道đạo 緣duyên 四Tứ 諦Đế 故cố 有hữu 義nghĩa 此thử 三tam 是thị 相tương 見kiến 道đạo 以dĩ 真chân 見kiến 道đạo 不bất 別biệt 緣duyên 故cố 。

述thuật 記ký 九cửu 之chi 末mạt (# 七thất 十thập 八bát 丁đinh )# 云vân 論luận 一nhất 觀quán 非phi 安an 立lập 諦đế 至chí 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 。

述thuật 曰viết 此thử 中trung 有hữu 二nhị 初sơ 釋thích 行hành 相tương/tướng 相tương 見kiến 道đạo 二nhị 辨biện 言ngôn 教giáo 相tương 見kiến 道đạo 初sơ 中trung 有hữu 二nhị 初sơ 辨biện 三tam 心tâm 次thứ 辨biện 十thập 六lục 心tâm 此thử 即tức 初sơ 也dã 內nội 遣khiển 者giả 唯duy 緣duyên 內nội 身thân 而nhi 遣khiển 假giả 故cố 有hữu 情tình 假giả 者giả 先tiên 解giải 有hữu 情tình 皆giai 妄vọng 所sở 計kế 但đãn 有hữu 內nội 心tâm 似tự 有hữu 情tình 現hiện 談đàm 其kỳ 無vô 體thể 名danh 之chi 為vi 假giả 緣duyên 智trí 者giả 能năng 緣duyên 心tâm 即tức 緣duyên 內nội 身thân 為vi 境cảnh 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 之chi 緣duyên 智trí 也dã 下hạ 皆giai 准chuẩn 知tri 然nhiên 今kim 此thử 中trung 人nhân 法pháp 二nhị 障chướng 各các 分phần/phân 上thượng 下hạ 麁thô 者giả 為vi 上thượng 細tế 者giả 為vi 下hạ 合hợp 為vi 四tứ 類loại 然nhiên 二nhị 麁thô 者giả 各các 別biệt 除trừ 之chi 以dĩ 智trí 猶do 弱nhược 未vị 雙song 斷đoạn 故cố 若nhược 上thượng 品phẩm 智trí 方phương 雙song 斷đoạn 此thử 則tắc 隨tùy 智trí 說thuyết 為vi 耎nhuyễn 等đẳng 初sơ 起khởi 名danh 耎nhuyễn 次thứ 智trí 名danh 中trung 勝thắng 前tiền 劣liệt 故cố 後hậu 起khởi 名danh 上thượng 於ư 斷đoạn 見kiến 惑hoặc 此thử 智trí 最tối 上thượng 故cố 以dĩ 惑hoặc 隨tùy 智trí 說thuyết 三tam 品phẩm 也dã 然nhiên 初sơ 二nhị 智trí 未vị 能năng 殊thù 勝thắng 但đãn 緣duyên 內nội 心tâm 除trừ 我ngã 法pháp 假giả 第đệ 三tam 心tâm 時thời 其kỳ 智trí 上thượng 品phẩm 能năng 廣quảng 緣duyên 一nhất 切thiết 內nội 外ngoại 我ngã 法pháp 故cố 三tam 別biệt 也dã 此thử 則tắc 說thuyết 三tam 真chân 見kiến 道đạo 義nghĩa 若nhược 說thuyết 假giả 者giả 以dĩ 法pháp 真chân 見kiến 有hữu 差sai 別biệt 故cố 。 前tiền 二nhị 智trí 劣liệt 未vị 能năng 廣quảng 法pháp 第đệ 三tam 智trí 勝thắng 能năng 廣quảng 法pháp 故cố 此thử 初sơ 汎# 說thuyết 為vi 相tương 見kiến 道đạo 也dã 觀quán 非phi 安an 立lập 諦đế 有hữu 三tam 品phẩm 心tâm 者giả 五ngũ 十thập 五ngũ 中trung 說thuyết 三tam 心tâm 緣duyên 非phi 安an 立lập 故cố 又hựu 約ước 决# 定định 相tương 見kiến 道đạo 中trung 定định 有hữu 三tam 心tâm 故cố 。

唯duy 識thức 論luận 義nghĩa 章chương 五ngũ 本bổn (# 二nhị 十thập 八bát 丁đinh )# 然nhiên 今kim 此thử 中trung 等đẳng 者giả 意ý 云vân 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 障chướng 為vi 二nhị 品phẩm 謂vị 下hạ 品phẩm 上thượng 品phẩm 也dã 分phân 別biệt 所sở 知tri 障chướng 亦diệc 為vi 二nhị 謂vị 下hạ 品phẩm 上thượng 品phẩm 也dã 初sơ 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 斷đoạn 下hạ 品phẩm 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 障chướng 種chủng 子tử 次thứ 內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 斷đoạn 下hạ 品phẩm 分phân 別biệt 所sở 知tri 障chướng 種chủng 子tử 後hậu 遍biến 遣khiển 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 合hợp 斷đoạn 上thượng 品phẩm 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 所sở 知tri 二nhị 障chướng 種chủng 子tử 以dĩ 下hạ 品phẩm 智trí 斷đoạn 下hạ 品phẩm 障chướng 以dĩ 上thượng 品phẩm 智trí 斷đoạn 上thượng 品phẩm 障chướng (# 為vi 言ngôn )# 問vấn 第đệ 二nhị 智trí 斷đoạn 下hạ 品phẩm 所sở 知tri 障chướng 者giả 何hà 論luận 云vân 能năng 除trừ 中trung 品phẩm 耶da [前-刖+合]# 其kỳ 望vọng 煩phiền 惱não 障chướng 為vi 中trung 故cố 不bất 違vi 也dã 。

訓huấn 論luận 九cửu 之chi 一nhất (# 百bách 十thập 六lục 座tòa )# 讀đọc 師sư 云vân 輭nhuyễn 中trung 上thượng 三tam 品phẩm 不bất 意ý 得đắc 煩phiền 惱não 下hạ 品phẩm 所sở 知tri 下hạ 品phẩm 初sơ 二nhị 立lập 二nhị 障chướng 上thượng 品phẩm 合hợp 為vi 第đệ 三tam ア# ル# ヘ# キ# 處xứ 煩phiền 惱não 下hạ 品phẩm 所sở 知tri 中trung 品phẩm 不bất 意ý 得đắc (# 云vân 云vân )# 光quang 胤dận 申thân 云vân 此thử 三tam 品phẩm 惑hoặc 品phẩm 自tự 力lực 任nhậm 以dĩ 麁thô 細tế 定định 上thượng 下hạ 時thời 麁thô 為vi 上thượng 細tế 為vi 下hạ 故cố 初sơ 二nhị 品phẩm 二nhị 障chướng 麁thô 惑hoặc 上thượng 也dã 第đệ 三tam 二nhị 障chướng 細tế 品phẩm 故cố 下hạ 也dã 。

○# 今kim 耎nhuyễn 中trung 上thượng 癈phế 立lập 隨tùy 智trí 所sở 斷đoạn 惑hoặc 三tam 品phẩm 定định 也dã 。

○# 隨tùy 智trí 時thời 能năng 斷đoạn 智trí 次thứ 第đệ 下hạ 中trung 上thượng 故cố 惑hoặc 付phó 智trí 云vân 耎nhuyễn 中trung 上thượng 也dã 。

讀đọc 師sư 云vân 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 假giả 聚tụ 集tập 假giả 歟# 。

延diên 公công 云vân 不bất 爾nhĩ 實thật 我ngã 云vân 假giả 也dã 如như 云vân 妄vọng 安an 立lập 故cố 可khả 說thuyết 為vi 假giả (# 云vân 云vân )# 。

私tư 云vân 古cổ 聞văn 書thư 光quang 胤dận 申thân 云vân 疏sớ/sơ 云vân 談đàm 其kỳ 無vô 體thể 名danh 之chi 為vi 假giả (# 云vân 云vân )# 實thật 體thể 也dã 內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 假giả 之chi 假giả 實thật 法pháp 也dã 。

一nhất 內nội 者giả 疏sớ/sơ 云vân 即tức 緣duyên 內nội 身thân 為vi 境cảnh (# 云vân 云vân )# 意ý 云vân 緣duyên 內nội 身thân 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 也dã 智trí 者giả 能năng 緣duyên 心tâm 也dã 一nhất 遍biến 遣khiển 有hữu 情tình 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 事sự 。

私tư 云vân 不bất 云vân 內nội 事sự 疏sớ/sơ 云vân 然nhiên 初sơ 二nhị 智trí 。

○# 初sơ 二nhị 緣duyên 內nội 身thân 第đệ 三tam 緣duyên 內nội 外ngoại 也dã 。

述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 八bát 十thập 一nhất 丁đinh )# 先tiên 除trừ 輭nhuyễn 品phẩm 人nhân 執chấp 次thứ 除trừ 中trung 品phẩm 法pháp 執chấp 等đẳng 此thử 初sơ 二nhị 執chấp 皆giai 望vọng 第đệ 三tam 品phẩm 俱câu 斷đoạn 時thời 人nhân 法pháp 執chấp 為vi 麁thô 細tế 下hạ 上thượng 故cố 然nhiên 諸chư 處xứ 皆giai 先tiên 除trừ 上thượng 品phẩm 後hậu 除trừ 下hạ 品phẩm 何hà 意ý 此thử 中trung 先tiên 除trừ 下hạ 品phẩm 後hậu 除trừ 上thượng 品phẩm 前tiền 雖tuy 已dĩ 解giải 今kim 又hựu 解giải 者giả 此thử 約ước 易dị 斷đoạn 名danh 下hạ 故cố 麁thô 人nhân 執chấp 名danh 下hạ 品phẩm 彼bỉ 約ước 實thật 體thể 麁thô 細tế 而nhi 言ngôn 先tiên 斷đoạn 者giả 為vi 上thượng 此thử 望vọng 能năng 治trị 道đạo 彼bỉ 望vọng 當đương 體thể 故cố 此thử 中trung 所sở 言ngôn 先tiên 斷đoạn 下hạ 品phẩm 者giả 者giả 諸chư 論luận 皆giai 同đồng 。

訓huấn 論luận 九cửu 之chi 一nhất (# 百bách 十thập 六lục 座tòa )# 疏sớ/sơ 言ngôn 然nhiên 諸chư 處xứ 皆giai (# 乃nãi 至chí )# 諸chư 論luận 皆giai 同đồng (# 云vân 云vân )# 此thử 文văn 意ý 諸chư 處xứ 先tiên 除trừ 上thượng 品phẩm 後hậu 除trừ 下hạ 品phẩm (# 云vân 云vân )# 今kim 論luận 先tiên 除trừ 下hạ 品phẩm 後hậu 除trừ 上thượng 品phẩm (# 云vân 云vân )# 會hội 此thử 違vi 疏sớ/sơ 二nhị 意ý 一nhất 今kim 論luận 約ước 易dị 斷đoạn 名danh 下hạ 故cố 麁thô 人nhân 執chấp 名danh 下hạ 品phẩm 故cố 餘dư 處xứ 約ước 實thật 體thể 麁thô 細tế 門môn 先tiên 斷đoạn 上thượng 品phẩm 後hậu 斷đoạn 下hạ 品phẩm 二nhị 今kim 論luận 望vọng 能năng 治trị 道đạo 論luận 之chi 餘dư 處xứ 望vọng 當đương 體thể 說thuyết 故cố (# 已dĩ 上thượng )# 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 三tam 十thập 四tứ 丁đinh )# 論luận 二nhị 相tương 見kiến 道đạo 等đẳng 若nhược 依y 漸tiệm 斷đoạn 是thị 真chân 見kiến 道đạo 解giải 釋thích 如như 前tiền 故cố 五ngũ 十thập 五ngũ 云vân 云vân 何hà 名danh 為vi 。 第đệ 四tứ 現hiện 觀quán (# 乃nãi 至chí )# 云vân 善thiện 根căn 無vô 間gian 有hữu 初sơ 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 法pháp 緣duyên 心tâm 生sanh 能năng 除trừ 耎nhuyễn 品phẩm 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 麁thô 重trọng 等đẳng 故cố 真chân 見kiến 漸tiệm 斷đoạn 非phi 頓đốn 皆giai 如như 疏sớ/sơ 引dẫn 若nhược 第đệ 二nhị 師sư 亦diệc 如như 疏sớ/sơ 引dẫn 說thuyết 三tam 品phẩm 心tâm 如như 次thứ 下hạ 會hội 又hựu 雜tạp 集tập 第đệ 九cửu 云vân 又hựu 如như 上thượng 說thuyết 見kiến 道đạo [前-刖+老]# 別biệt 皆giai 假giả 建kiến 立lập 非phi 真chân 實thật 爾nhĩ 何hà 以dĩ 故cố 出xuất 世thế 位vị 中trung 各các 別biệt 內nội 證chứng 絕tuyệt 戱# 論luận 故cố 亦diệc 不bất 可khả 云vân 此thử 依y 十thập 六lục 論luận 云vân 皆giai 假giả 若nhược 說thuyết 十thập 六lục 但đãn 應ưng 云vân 是thị 假giả 建kiến 立lập 何hà 須tu 說thuyết 皆giai 故cố 知tri 摠tổng 別biệt 二nhị 種chủng 見kiến 道đạo 皆giai 是thị 假giả 立lập 若nhược 爾nhĩ 頓đốn 断# 家gia 引dẫn 又hựu 所sở 緣duyên 能năng 緣duyên 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 智trí 為vi 其kỳ 相tương/tướng 亦diệc 應ưng 是thị 假giả [前-刖+合]# 不bất 尔# 非phi 差sai 別biệt 說thuyết 故cố 是thị 真chân 見kiến 已dĩ 下hạ 方phương 云vân 又hựu 遣khiển 各các 別biệt 有hữu 情tình 假giả 法pháp 假giả 等đẳng 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 是thị 差sai 別biệt 說thuyết 。 故cố 假giả 建kiến 立lập 。

演diễn 祕bí 七thất 本bổn (# 五ngũ 十thập 丁đinh )# 論luận 一nhất 觀quán 非phi 安an 立lập 有hữu 三tam 品phẩm 心tâm 者giả 有hữu 義nghĩa 今kim 說thuyết 三tam 心tâm 為vi 非phi 安an 立lập 者giả 對đối 十thập 六lục 心tâm 若nhược 對đối 一nhất 心tâm 無vô 相tướng 見kiến 道đạo 亦diệc 名danh 安an 立lập 二nhị 空không 真Chân 如Như 四tứ 勝thắng 義nghĩa 中trung 屬thuộc 第đệ 三tam 故cố 。

詳tường 曰viết 雖tuy 有hữu 理lý 然nhiên 諸chư 教giáo 中trung 并tinh 無vô 說thuyết 是thị 安an 立lập 處xứ 故cố 知tri 安an 立lập 唯duy 依y 四Tứ 諦Đế 差sai 別biệt 觀quán 說thuyết 與dữ 四tứ 勝thắng 義nghĩa 立lập 有hữu 不bất 同đồng 不bất 可khả 為vi 例lệ 故cố 對đối 法pháp 論luận 第đệ 九cửu 云vân 安an 立lập 者giả 謂vị 聲Thanh 聞Văn 等đẳng 隨tùy 自tự 所sở 證chứng 已dĩ 得đắc 究cứu 竟cánh 為vì 欲dục 令linh 他tha 。 亦diệc 了liễu 知tri 故cố 由do 後hậu 得đắc 智trí 以dĩ 無vô 量lượng 種chủng 。 名danh 句cú 文văn 身thân 。 安an 立lập 道Đạo 諦Đế 謂vị 諸chư 諦đế 中trung 有hữu 如như 是thị 如như 是thị 。 忍nhẫn 如như 是thị 如như 是thị 。 智trí 但đãn 約ước 四Tứ 諦Đế 辨biện 安an 立lập 也dã 論luận 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 等đẳng 者giả 而nhi 言ngôn 內nội 等đẳng 傳truyền 有hữu 兩lưỡng 釋thích 一nhất 解giải 如như 疏sớ/sơ 自tự 身thân 名danh 內nội 故cố 對đối 法pháp 論luận 云vân 云vân 何hà 為vi 遣khiển 各các 別biệt 有hữu 情tình 假giả 所sở 緣duyên 法pháp 智trí 為vi 相tương/tướng 由do 此thử 智trí 相tương/tướng 於ư 自tự 相tương 續tục 中trung 有hữu 不bất 分phân 別biệt 我ngã 。 相tương/tướng 不bất 分phân 別biệt 者giả 是thị 除trừ 遣khiển 義nghĩa 云vân 何hà 為vi 遣khiển 各các 別biệt 法pháp 假giả 所sở 緣duyên 法pháp 智trí 為vi 相tương/tướng 由do 此thử 智trí 於ư 自tự 相tương 續tục 中trung 不bất 分phân 別biệt 色sắc 等đẳng 法pháp 相tướng 餘dư 同đồng 於ư 前tiền 故cố 知tri 內nội 者giả 約ước 自tự 身thân 說thuyết 二nhị 云vân 約ước 界giới 以dĩ 辨biện 內nội 外ngoại 初sơ 遣khiển 欲dục 界giới 自tự 他tha 有hữu 情tình 假giả 第đệ 二nhị 遣khiển 欲dục 界giới 自tự 他tha 法pháp 假giả 同đồng 在tại 欲dục 界giới 故cố 說thuyết 內nội 言ngôn 猶do 言ngôn 內nội 人nhân 通thông 自tự 及cập 他tha 皆giai 名danh 內nội 也dã 第đệ 三tam 遍biến 遣khiển 上thượng 界giới 我ngã 法pháp 二nhị 假giả 皆giai 盡tận 故cố 說thuyết 遍biến 言ngôn 。

詳tường 曰viết 後hậu 理lý 雖tuy 通thông 然nhiên 無vô 所sở 慿# 今kim 依y 初sơ 說thuyết 。

述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 六lục 十thập 八bát 丁đinh )# 勝thắng 曼mạn 經kinh 說thuyết 有hữu 作tác 無vô 作tác 。 四Tứ 諦Đế 無vô 作tác 四Tứ 諦Đế 即tức 非phi 安an 立lập 有hữu [前-刖+老]# 別biệt 名danh 言ngôn 者giả 名danh 安an 立lập 無vô 差sai 別biệt 離ly 名danh 言ngôn 者giả 非phi 安an 立lập 也dã 安an 立lập 施thi 設thiết 義nghĩa 也dã 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 六lục 丁đinh )# 問vấn 何hà 故cố 如như 是thị 。 發phát 三tam 心tâm 耶da [前-刖+合]# 煩phiền 惱não 所sở 知tri 二nhị 障chướng 各các 分phần/phân 上thượng 下hạ 謂vị 麁thô 為vi 上thượng 細tế 為vi 下hạ 二nhị 障chướng 合hợp 為vi 四tứ 類loại 其kỳ 中trung 麁thô 各các 別biệt 斷đoạn 細tế 合hợp 斷đoạn 故cố 有hữu 三tam 心tâm 也dã 謂vị 初sơ 心tâm 唯duy 起khởi 生sanh 空không 智trí 斷đoạn 麁thô 煩phiền 惱não 是thị 名danh 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 第đệ 二nhị 心tâm 起khởi 。 法pháp 空không 智trí 斷đoạn 麁thô 所sở 知tri 障chướng 是thị 名danh 內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 第đệ 三tam 心tâm 並tịnh 起khởi 二nhị 空không 智trí 合hợp 斷đoạn 二nhị 障chướng 細tế 是thị 名danh 遍biến 遣khiển 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 也dã 。

圖đồ 云vân 。

內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 斷đoạn 麁thô 煩phiền 惱não 生sanh 空không 智trí 也dã (# 無vô 間gian 道đạo 解giải 脫thoát 道đạo )# 。

內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 斷đoạn 麁thô 所sở 知tri 障chướng 法pháp 空không 智trí 也dã (# 無vô 門môn 道đạo 解giải 脫thoát 道đạo )# 。

遍biến 遣khiển 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 合hợp 断# 細tế 二nhị 障chướng 並tịnh 起khởi 二nhị 空không 智trí 也dã (# 無vô 門môn 道đạo 解giải 脫thoát 道đạo )# 。

同đồng 見kiến 聞văn 六lục (# 十thập 八bát 丁đinh )# 云vân 付phó 其kỳ 第đệ 一nhất 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 單đơn 生sanh 空không 觀quán 歟# 將tương 法pháp 空không 觀quán 帶đái 歟# 本bổn 院viện 先tiên 德đức 異dị 義nghĩa 也dã 謂vị 本bổn 院viện 先tiên 德đức 者giả 興hưng 福phước 寺tự 知tri 是thị 院viện 真chân 興hưng 云vân 也dã 是thị 即tức 小tiểu 島đảo 真chân 興hưng 也dã 又hựu 東đông 大đại 寺tự 東đông 南nam 院viện 觀quán 隨tùy 僧Tăng 都đô 云vân 也dã 其kỳ 取thủ 小tiểu 島đảo 義nghĩa 單đơn 生sanh 空không 也dã (# 云vân 云vân )# 故cố 加gia 行hành 心tâm 位vị 入nhập 相tương 見kiến 道đạo 第đệ 一nhất 觀quán 生sanh 空không 煩phiền 惱não 障chướng 斷đoạn 麁thô 第đệ 二nhị 觀quán 法pháp 空không 斷đoạn 所sở 知tri 障chướng 麁thô 第đệ 三tam 生sanh 法pháp 二nhị 空không 並tịnh 觀quán 可khả 證chứng 二nhị 空không 理lý 期kỳ 故cố (# 云vân 云vân )# 觀quán 理lý 僧Tăng 都đô 義nghĩa 法pháp 空không 觀quán 帶đái 也dã 其kỳ 故cố 真chân 見kiến 道đạo 學học 相tương 見kiến 道đạo 也dã 而nhi 彼bỉ 真chân 見kiến 道Đạo 法Pháp 空không 觀quán 治trị 定định 故cố (# 云vân 云vân )# 第đệ 二nhị 法pháp 空không 觀quán 也dã 云vân ヘ# モ# 必tất 帶đái 生sanh 空không 論luận 定định 判phán 故cố 生sanh 空không 觀quán 帶đái 治trị 定định 故cố 又hựu 第đệ 一nhất 生sanh 空không 觀quán 法pháp 空không 觀quán 可khả 帶đái 也dã (# 云vân 云vân )# 而nhi 小tiểu 島đảo 義nghĩa 會hội 云vân 必tất 帶đái 生sanh 空không 論luận 性tánh 相tướng 故cố 爾nhĩ 也dã 而nhi 雖tuy 必tất 帶đái 生sanh 空không 論luận 定định 判phán 有hữu 必tất 帶đái 法pháp 空không 論luận 定định 判phán 無vô 故cố 第đệ 一nhất 單đơn 生sanh 空không 觀quán 也dã (# 云vân 云vân )# 相tương 見kiến 道đạo 觀quán 倣# 學học 觀quán 名danh 付phó 又hựu 議nghị 擬nghĩ 觀quán 名danh 付phó 也dã 謂vị 學học 真chân 見kiến 道đạo 相tương 見kiến 道đạo 故cố (# 云vân 云vân )# 。

論luận 泉tuyền 九cửu 之chi 上thượng (# 四tứ 十thập 三tam 丁đinh )# 一nhất 前tiền 二nhị 名danh 法pháp 智trí 至chí 摠tổng 合hợp 緣duyên 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 摠tổng 別biệt 既ký 殊thù 義nghĩa 名danh 亦diệc 別biệt 諸chư 論luận 不bất 同đồng 今kim 會hội 諸chư 論luận 一nhất 對đối 法pháp 三tam 心tâm 皆giai 是thị 法pháp 智trí 二nhị 此thử 論luận 瑜du 伽già 等đẳng 前tiền 二nhị 是thị 法pháp 智trí 第đệ 三tam 名danh 類loại 智trí 三tam 又hựu 十thập 六lục 心tâm 法Pháp 忍Nhẫn 法pháp 智trí 名danh 法pháp 後hậu 二nhị 名danh 類loại 四tứ 六lục 十thập 九cửu 說thuyết 若nhược 曾tằng 上thượng 界giới 善thiện 取thủ 相tương/tướng 者giả 即tức 能năng 以dĩ 類loại 智trí 了liễu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 不bất 尔# 不bất 能năng 唯duy 法pháp 智trí 了liễu 摠tổng 為vi 三tam 例lệ 一nhất 緣duyên 如như 名danh 法pháp 緣duyên 智trí 名danh 類loại 是thị 前tiền 類loại 故cố 十thập 六lục 心tâm 名danh 法pháp 類loại 可khả 知tri 對đối 法pháp 約ước 三tam 並tịnh 緣duyên 如như 故cố 皆giai 名danh 法pháp 二nhị 別biệt 緣duyên 名danh 法pháp 摠tổng 緣duyên 名danh 類loại 此thử 論luận 等đẳng 是thị 不bất 就tựu 緣duyên 如như 為vi 論luận 三tam 緣duyên 下hạ 名danh 法pháp 緣duyên 上thượng 界giới 名danh 類loại 是thị 下hạ 類loại 故cố 六lục 十thập 九cửu 文văn 是thị 各các 據cứ 一nhất 義nghĩa 亦diệc 不bất 相tương 違vi 。 (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 要yếu 集tập 第đệ 三tam 智trí 名danh 類loại 智trí 前tiền 二nhị 智trí 類loại 故cố 云vân 以dĩ 流lưu 類loại 之chi 義nghĩa 名danh 類loại 智trí 存tồn 歟# 此thử 義nghĩa 燈đăng 破phá 之chi 違vi 論luận 文văn 難nạn/nan 歟# 論luận 文văn 樣# 以dĩ 摠tổng 合hợp 之chi 義nghĩa 名danh 類loại 見kiến 又hựu 摠tổng 合hợp 名danh 類loại 聚tụ 之chi 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 燈đăng 釋thích 可khả 見kiến 之chi 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 三tam 十thập 五ngũ 丁đinh )# 論luận 前tiền 二nhị 各các 法pháp 別biệt 緣duyên 故cố 等đẳng 疏sớ/sơ 有hữu 三tam 例lệ 此thử 即tức 別biệt 緣duyên 名danh 法pháp 摠tổng 緣duyên 名danh 類loại 西tây 明minh 云vân 但đãn 有hữu 二nhị 例lệ 一nhất 約ước 三tam 心tâm 二nhị 約ước 十thập 六lục 心tâm 雜tạp 集tập 第đệ 九cửu 緣duyên 如như 名danh 法pháp 法pháp 智trí 故cố 瑜du 伽già 等đẳng 前tiền 二nhị 名danh 法pháp 第đệ 三tam 名danh 類loại 護hộ 法Pháp 釋thích 云vân 各các 別biệt 緣duyên 如như 是thị 法pháp 之chi 智trí 後hậu 摠tổng 緣duyên 者giả 前tiền 二nhị 智trí 類loại 類loại 即tức 智trí 故cố 故cố 下hạ 云vân 言ngôn 後hậu 聖thánh 法pháp 皆giai 是thị 此thử 類loại 要yếu 集tập 云vân 有hữu 釋thích 為vi 勝thắng 如như 體thể 非phi 異dị 不bất 可khả 說thuyết 類loại 能năng 緣duyên 之chi 智trí 前tiền 後hậu 雖tuy 異dị 是thị 前tiền 智trí 類loại 今kim 謂vị 不bất 爾nhĩ 瑜du 伽già 五ngũ 十thập 五ngũ 但đãn 云vân 又hựu 前tiền 二nhị 心tâm 法pháp 智trí 相tương 應ứng 第đệ 三tam 心tâm 類loại 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 無vô 文văn 釋thích 五ngũ 十thập 八bát 云vân 是thị 如như 智trí 相tương 應ứng 類loại 者giả 釋thích 一nhất 心tâm 言ngôn 意ý 云vân 三tam 心tâm 別biệt 断# 何hà 名danh 一nhất 心tâm 以dĩ 同đồng 緣duyên 如như 智trí 無vô 別biệt 故cố 名danh 為vi 一nhất 心tâm 不bất 釋thích 法pháp 類loại 若nhược 以dĩ 彼bỉ 證chứng 摠tổng 名danh 類loại 無vô 有hữu 法pháp 智trí 然nhiên 此thử 論luận 云vân 言ngôn 後hậu 聖thánh 智trí 皆giai 此thử 類loại 者giả 解giải 十thập 六lục 心tâm 非phi 是thị 三tam 心tâm 三tam 心tâm 之chi 中trung 自tự 云vân 前tiền 二nhị 名danh 法pháp 智trí 各các 別biệt 緣duyên 故cố 第đệ 三tam 名danh 類loại 智trí 摠tổng 合hợp 緣duyên 故cố 又hựu 十thập 六lục 心tâm 由do 第đệ 三tam 心tâm 緣duyên 第đệ 一nhất 二nhị 謂vị 後hậu 緣duyên 如như 智trí 皆giai 是thị 此thử 類loại 由do 第đệ 三tam 心tâm 作tác 種chủng 類loại 印ấn 解giải 名danh 為vi 類loại 智trí 今kim 此thử 第đệ 三tam 亦diệc 自tự 緣duyên 如như 何hà 得đắc 同đồng 彼bỉ 又hựu 此thử 論luận 自tự 釋thích 何hà 故cố 不bất 依y 若nhược 言ngôn 此thử 文văn 不bất 釋thích 法pháp 類loại 智trí 名danh 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 湏# 說thuyết 云vân 各các 別biệt 緣duyên 故cố 摠tổng 合hợp 緣duyên 故cố 故cố 者giả 所sở 以dĩ 即tức 辨biện 法pháp 類loại 得đắc 名danh 所sở 由do 故cố 本bổn 釋thích 勝thắng 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 七thất 丁đinh )# 問vấn 於ư 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 對đối 法pháp 論luận 中trung 三tam 心tâm 皆giai 名danh 法pháp 智trí 唯duy 識thức 論luận 初sơ 二nhị 心tâm 名danh 法pháp 智trí 第đệ 三tam 名danh 類loại 智trí 尔# 者giả 何hà 名danh 法pháp 類loại 智trí 耶da [前-刖+合]# 凢# 於ư 智trí 有hữu 法pháp 類loại 差sai 別biệt 其kỳ 中trung 對đối 法pháp 論luận 意ý 者giả 緣duyên 真Chân 如Như 智trí 名danh 法pháp 智trí 以dĩ 緣duyên 如như 為vi 本bổn 故cố 法pháp 者giả 本bổn 法pháp 義nghĩa 也dã 緣duyên 能năng 緣duyên 智trí 智trí 名danh 類loại 智trí 能năng 證chứng 智trí 如như 類loại 故cố 而nhi 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 智trí 皆giai 緣duyên 如như 故cố 皆giai 名danh 法pháp 智trí 也dã 次thứ 瑜du 伽già 唯duy 識thức 意ý 各các 別biệt 緣duyên 名danh 法pháp 智trí 法pháp 者giả 軌quỹ 持trì 也dã 軌quỹ 者giả 軌quỹ 範phạm 也dã 其kỳ 体# 條điều 然nhiên 有hữu 也dã 持trì 者giả 任nhậm 持trì 持trì 自tự 体# 之chi 義nghĩa 也dã 不bất 乱# 別biệt 別biệt 任nhậm 自tự 躰# 故cố 也dã 摠tổng 合hợp 緣duyên 名danh 類loại 智trí 別biệt 觀quán 上thượng 摠tổng 類loại 故cố 。

述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 八bát 十thập 丁đinh )# 論luận 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 至chí 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 。

述thuật 曰viết 法pháp 者giả 法pháp 則tắc 放phóng 學học 為vi 義nghĩa 真chân 見kiến 道đạo 中trung 有hữu 二nhị 空không 見kiến 分phần/phân 雖tuy 亦diệc 有hữu 自tự 證chứng 而nhi 不bất 法pháp 彼bỉ 親thân 緣duyên 如như 者giả 即tức 乃nãi 放phóng 之chi 就tựu 見kiến 分phần/phân 中trung 有hữu 無vô 間gian 解giải 脫thoát 隨tùy 自tự 所sở 断# 障chướng 有hữu 四tứ 見kiến 分phần/phân 就tựu 無vô 間gian 道đạo 中trung 人nhân 法pháp 二nhị 見kiến 分phần/phân 各các 別biệt 法pháp 故cố 有hữu 初sơ 二nhị 心tâm 解giải 脫thoát 道đạo 中trung 人nhân 法pháp 二nhị 見kiến 摠tổng 法pháp 有hữu 第đệ 三tam 心tâm 但đãn 法pháp 見kiến 分phần/phân 者giả 見kiến 分phần/phân 行hành 相tương/tướng 與dữ 真Chân 如Như 境cảnh 別biệt 故cố 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 與dữ 真Chân 如Như 境cảnh 躰# 義nghĩa 無vô 別biệt 故cố 不bất 法pháp 之chi 別biệt 摠tổng 法pháp 者giả 顯hiển 無vô 間gian 所sở 断# 有hữu 差sai 別biệt 故cố 。 顕# 解giải 脫thoát 道đạo 所sở 證chứng 唯duy 一nhất 味vị 故cố 此thử 師sư 以dĩ 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 等đẳng 俱câu 相tương 見kiến 道đạo 唯duy 緣duyên 非phi 安an 立lập 安an 立lập 別biệt 故cố 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 五ngũ 本bổn (# 九cửu 九cửu 丁đinh )# 摠tổng 意ý 云vân 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 智trí 放phóng 學học 真chân 無vô 間gian 道đạo 断# 下hạ 品phẩm 煩phiền 惱não 障chướng 證chứng 生sanh 空không 理lý 之chi 見kiến 分phần/phân 內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 智trí 放phóng 學học 真chân 無vô 閒gian/nhàn 道đạo 断# 下hạ 品phẩm 所sở 知tri 障chướng 證chứng 法pháp 空không 理lý 之chi 見kiến 分phần/phân 遍biến 遣khiển 一Nhất 切Thiết 智Trí 放phóng 學học 真chân 解giải 脫thoát 道đạo 断# 上thượng 品phẩm 二nhị 障chướng 證chứng 二nhị 空không 理lý 之chi 見kiến 分phần/phân (# 為vi 言ngôn )# 問vấn 無vô 間gian 道đạo 断# 惑hoặc 解giải 脫thoát 道đạo 證chứng 理lý 而nhi 何hà 云vân 無vô 間gian 道đạo 證chứng 理lý 解giải 脫thoát 道đạo 断# 惑hoặc [前-刖+合]# 各các 談đàm 功công 能năng 無vô 間gian 道đạo 中trung 有hữu 證chứng 理lý 之chi 功công 能năng 非phi 謂vị 正chánh 證chứng 解giải 脫thoát 道đạo 中trung 有hữu 断# 惑hoặc 之chi 功công 能năng 非phi 謂vị 正chánh 断# 故cố 不bất 相tương 違vi 也dã 。

演diễn 祕bí 七thất 本bổn (# 五ngũ 十thập 一nhất 丁đinh )# 論luận 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 至chí 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 者giả 問vấn 真chân 解giải 脫thoát 道đạo 既ký 不bất 断# 惑hoặc 如như 何hà 第đệ 三tam 名danh 法pháp 於ư 彼bỉ 遍biến 遣khiển 隨tùy 眠miên [前-刖+合]# 有hữu 二nhị 釋thích 一nhất 云vân 今kim 既ký 假giả 說thuyết 非phi 實thật 断# 證chứng 故cố 不bất 應ưng 責trách 二nhị 云vân 雖tuy 不bất 断# 種chủng 然nhiên 除trừ 麁thô 重trọng 言ngôn 遣khiển 隨tùy 眠miên 亦diệc 何hà 爽sảng 理lý 詳tường 曰viết 後hậu 說thuyết 應ưng 勝thắng 夫phu 言ngôn 法Pháp 者giả 。 放phóng 似tự 之chi 義nghĩa 所sở 法pháp 既ký 無vô 能năng 法pháp 何hà 有hữu 雖tuy 知tri 假giả 說thuyết 亦diệc 假giả 似tự 真chân 以dĩ 除trừ 麁thô 重trọng 似tự 彼bỉ 断# 種chủng 假giả 言ngôn 遣khiển 惑hoặc 故cố 後hậu 說thuyết 善thiện 疏sớ/sơ 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 至chí 體thể 義nghĩa 無vô 別biệt 者giả 問vấn 為vi 無vô 為vi 異dị 何hà 言ngôn 無vô 別biệt [前-刖+合]# 無vô 彼bỉ 能năng 緣duyên 所sở 緣duyên 。 之chi 別biệt 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 雖tuy 是thị 能năng 緣duyên 非phi 無vô 為vi 法Pháp 。 之chi 能năng 緣duyên 故cố 故cố 云vân 無vô 別biệt 。

論luận 泉tuyền 九cửu 之chi 中trung (# 初sơ 丁đinh )# 一nhất 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 至chí 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 事sự 疏sớ/sơ 云vân 法pháp 者giả 法pháp 則tắc 放phóng 學học 為vi 義nghĩa 等đẳng (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 真chân 見kiến 道đạo 內nội 證chứng 見kiến 分phần/phân 放phóng 也dã 真chân 見kiến 道đạo 有hữu 無vô 間gian 解giải 脫thoát 之chi 二nhị 道đạo 無vô 間gian 道đạo 有hữu 生sanh 空không 法pháp 空không 二nhị 箇cá 見kiến 分phân 解giải 脫thoát 道đạo 有hữu 二nhị 空không 二nhị 見kiến 分phần/phân 合hợp 四tứ 箇cá 見kiến 分phần/phân 也dã 三tam 心tâm 初sơ 心tâm 法pháp 無vô 間gian 道đạo 生sanh 空không 見kiến 分phân 第đệ 二nhị 心tâm 法pháp 無vô 間gian 道Đạo 法Pháp 空không 見kiến 分phân 第đệ 三tam 心tâm 摠tổng 法pháp 解giải 脫thoát 道đạo 二nhị 空không 見kiến 分phần/phân 也dã (# 云vân 云vân )# 取thủ 疏sớ/sơ 意ý 一nhất 不bất 法pháp 自tự 證chứng 分phần/phân 論luận 義nghĩa 也dã 疏sớ/sơ 云vân 雖tuy 亦diệc 有hữu 自tự 證chứng 而nhi 不bất 法pháp 彼bỉ 親thân 緣duyên 如như 者giả 即tức 乃nãi 放phóng 之chi (# 云vân 云vân )# 又hựu 云vân 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 與dữ 真Chân 如Như 境cảnh 躰# 義nghĩa 無vô 別biệt 故cố 不bất 法pháp 之chi (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 疏sớ/sơ 躰# 義nghĩa 無vô 別biệt 故cố 不bất 法pháp 之chi (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 疏sớ/sơ 體thể 義nghĩa 無vô 別biệt 事sự 演diễn 祕bí (# 并tinh )# 同đồng 學học 抄sao 可khả 見kiến 之chi 一nhất 私tư 尋tầm 云vân 何hà 故cố 無vô 閒gian/nhàn 道đạo 二nhị 箇cá 見kiến 分phần/phân 各các 別biệt 放phóng 之chi 解giải 脫thoát 道đạo 二nhị 箇cá 見kiến 分phần/phân 摠tổng 放phóng 之chi 耶da [前-刖+合]# 疏sớ/sơ 云vân 別biệt 摠tổng 法pháp 者giả 顯hiển 無vô 間gian 所sở 断# 有hữu [前-刖+老]# 別biệt 故cố 顕# 解giải 脫thoát 道đạo 所sở 證chứng 唯duy 一nhất 味vị 故cố (# 云vân 云vân )# 論luận 別biệt 摠tổng 建kiến 立lập 以dĩ 之chi 可khả 知tri 之chi 無vô 閒gian/nhàn 道đạo 別biệt 法pháp (# 初sơ 二nhị 心tâm )# 解giải 脫thoát 道đạo 摠tổng 法pháp (# 第đệ 三tam 心tâm )# 。

○# 一nhất 此thử 下hạ 疏sớ/sơ 云vân 此thử 師sư 以dĩ 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 等đẳng 俱câu 相tương 見kiến 道đạo 唯duy 緣duyên 非phi 安an 立lập 安an 立lập 別biệt 故cố (# 云vân 云vân )# 以dĩ 此thử 文văn 思tư 之chi 上thượng 二nhị 相tương 見kiến 道đạo 此thử 復phục 有hữu 二nhị 當đương 叚giả 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 一nhất 。 テ# ハ# 限hạn 頓đốn 断# 師sư 正chánh 義nghĩa 以dĩ 三tam 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 之chi 義nghĩa 釋thích 之chi 歟# 然nhiên 上thượng 真chân 見kiến 道đạo 表biểu 文văn 然nhiên 此thử 見kiến 道đạo 摠tổng 說thuyết 一nhất 心tâm 至chí 頓đốn 漸tiệm 二nhị 師sư 亘tuyên 表biểu 文văn 聊liêu 異dị 也dã 今kim 二nhị 相tương 見kiến 道đạo 此thử 復phục 有hữu 二nhị 表biểu 文văn 以dĩ 頓đốn 漸tiệm 師sư 義nghĩa 釋thích 之chi 歟# (# 此thử 事sự 追truy 可khả 尋tầm 之chi )# 。

百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 六lục 丁đinh )# 問vấn 菩Bồ 薩Tát 入nhập 前tiền 真chân 見kiến 道đạo 之chi 時thời 既ký 實thật 断# 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 實thật 證chứng 二nhị 空không 理lý 畢tất 更cánh 無vô 余dư 何hà 重trọng/trùng 如như 是thị 云vân 断# 證chứng 耶da 答đáp 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 断# 惑hoặc 理lý 證chứng 是thị 非phi 實thật 断# 證chứng 但đãn 以dĩ 假giả 相tương/tướng 重trọng/trùng 法pháp 彼bỉ 真chân 見kiến 道đạo 實thật 断# 證chứng 法pháp 者giả 是thị 法pháp 則tắc 也dã 謂vị 法pháp 則tắc 真chân 見kiến 道đạo 之chi 智trí 也dã 則tắc 放phóng 學học 之chi 義nghĩa 也dã 謂vị 真chân 見kiến 道đạo 根căn 本bổn 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 無vô 間gian 出xuất 後hậu 得đắc 有hữu 分phân 別biệt 觀quán 安an 立lập 分phân 別biệt 還hoàn 放phóng 學học 前tiền 內nội 證chứng 無vô 分phân 別biệt 觀quán 也dã 問vấn 法pháp 方phương 何hà 哉tai 答đáp 論luận 云vân 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 二nhị 空không 見kiến 分phần/phân 自tự 所sở 断# 證chứng 無vô 間gian 解giải 脫thoát 別biệt 總tổng 建kiến 立lập 名danh 相tướng 見kiến 道đạo (# 云vân 云vân )# 意ý 云vân 真chân 見kiến 道đạo 中trung 有hữu 無vô 間gian 解giải 脫thoát 二nhị 道đạo 各các 有hữu 二nhị 空không 智trí 見kiến 分phần/phân 故cố 總tổng 有hữu 四tứ 見kiến 分phần/phân 其kỳ 中trung 法pháp 無vô 間gian 道đạo 生sanh 空không 見kiến 分phần/phân 起khởi 生sanh 空không 觀quán 學học 断# 我ngã 執chấp 之chi 相tướng 第đệ 一nhất 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 是thị 也dã 法pháp 無vô 間gian 道Đạo 法Pháp 空không 見kiến 分phần/phân 發phát 第đệ 二nhị 法pháp 空không 觀quán 放phóng 断# 法pháp 執chấp 儀nghi 第đệ 二nhị 內nội 遣khiển 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 是thị 也dã 合hợp 法pháp 解giải 脫thoát 道đạo 二nhị 空không 見kiến 分phần/phân 並tịnh 作tác 二nhị 空không 觀quán 故cố 證chứng 二nhị 空không 理lý 智trí 是thị 第đệ 三tam 遍biến 遣khiển 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 諸chư 法pháp 假giả 緣duyên 智trí 也dã 。

○# 問vấn 於ư 真chân 見kiến 道đạo 二nhị 空không 智trí 不bất 限hạn 見kiến 分phần/phân 亦diệc 有hữu 自tự 證chứng 分phần/phân 證chứng 自tự 證chứng 分phần/phân 何hà 故cố 唯duy 法pháp 見kiến 分phần/phân 不bất 法pháp 余dư 分phần/phân 耶da 答đáp 三tam 心tâm 皆giai 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 者giả 本bổn 法pháp 緣duyên 如như 智trí 觀quán 如như 也dã 而nhi 自tự 證chứng 分phần/phân 等đẳng 唯duy 緣duyên 見kiến 分phần/phân 不bất 緣duyên 如như 故cố 不bất 法pháp 彼bỉ 也dã 。

同đồng 學học 九cửu 之chi 四tứ (# 八bát 丁đinh )# 問vấn 三tam 心tâm 相tương 見kiến 道Đạo 法Pháp 真chân 見kiến 道đạo 見kiến 分phần/phân 不bất 法pháp 自tự 證chứng 分phần/phân 有hữu 何hà 故cố 耶da 答đáp 疏sớ/sơ 云vân 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 與dữ 真Chân 如Như 境cảnh 體thể 義nghĩa 無vô 別biệt 故cố 不bất 法pháp 之chi (# 矣hĩ )# 付phó 之chi 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 體thể 義nghĩa 既ký 別biệt 也dã 何hà 云vân 無vô 別biệt 耶da 況huống 如như 此thử 故cố 者giả 總tổng 作tác 十thập 六lục 心tâm 豈khởi 不bất 法pháp 自tự 證chứng 分phần/phân 哉tai 答đáp 演diễn 祕bí 釋thích 此thử 文văn 云vân 無vô 彼bỉ 能năng 緣duyên 所sở 緣duyên 。 之chi 別biệt 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 雖tuy 是thị 能năng 緣duyên 非phi 無vô 為vi 法Pháp 。 之chi 能năng 緣duyên 故cố 故cố 言ngôn 無vô 別biệt (# 矣hĩ )# 此thử 釋thích 未vị 得đắc 其kỳ 意ý 今kim 試thí 成thành 云vân 疏sớ/sơ 云vân 體thể 義nghĩa 者giả 是thị 能năng 所sở 緣duyên 也dã 無vô 分phân 別biệt 見kiến 分phần/phân 證chứng 真Chân 如Như 時thời 能năng 緣duyên 義nghĩa 用dụng 也dã 所sở 緣duyên 體thể 性tánh 也dã 見kiến 分phần/phân 用dụng 證chứng 己kỷ 之chi 體thể 故cố 云vân 體thể 義nghĩa 也dã 雖tuy 是thị 體thể 義nghĩa 而nhi 不bất 相tương 離ly 。 亦diệc 能năng 緣duyên 所sở 緣duyên 。 其kỳ 義nghĩa 別biệt 也dã 自tự 證chứng 分phần/phân 非phi 真Chân 如Như 之chi 能năng 證chứng 故cố 能năng 所sở 緣duyên 體thể 義nghĩa 無vô 別biệt (# 為vi 言ngôn )# 凡phàm 見kiến 道đạo 觀quán 門môn 自tự 細tế 至chí 麁thô 故cố 三tam 心tâm 唯duy 法pháp 緣duyên 如như 見kiến 分phần/phân 偏thiên 緣duyên 如như 也dã 故cố 用dụng 此thử 故cố 十thập 六lục 心tâm 不bất 緣duyên 真Chân 如Như 亦diệc 緣duyên 能năng 取thủ 智trí 故cố 法pháp 自tự 證chứng 分phần/phân 也dã 故cố 十thập 六lục 心tâm 非phi 相tướng 例lệ 歟# 重trọng/trùng 意ý 云vân 以dĩ 自tự 證chứng 分phần/phân 等đẳng 釋thích 三tam 心tâm 偏thiên 可khả 緣duyên 真Chân 如Như 云vân 事sự 定định 置trí 不bất 法pháp 自tự 證chứng 分phần/phân 者giả 望vọng 真Chân 如Như 非phi 能năng 所sở 緣duyên 體thể 義nghĩa 故cố 也dã (# 為vi 言ngôn )# 非phi 云vân 總tổng 望vọng 真Chân 如Như 無vô 能năng 所sở 緣duyên 體thể 義nghĩa 物vật 無vô 法pháp 義nghĩa 可khả 思tư 之chi 尋tầm 云vân 體thể 義nghĩa 無vô 別biệt 故cố 者giả 能năng 所sở 緣duyên 別biệt 者giả 云vân 事sự 以dĩ 何hà 知tri 之chi 哉tai 今kim 云vân 疏sớ/sơ 上thượng 文văn 云vân 但đãn 法pháp 見kiến 分phần/phân 者giả 見kiến 分phần/phân 行hành 相tương/tướng 與dữ 真Chân 如Như 境cảnh 別biệt 故cố (# 矣hĩ )# 以dĩ 知tri 能năng 所sở 緣duyên 別biệt 云vân 也dã 翻phiên 之chi 云vân 體thể 義nghĩa 無vô 別biệt 定định 可khả 能năng 所sở 緣duyên 別biệt 義nghĩa 。

論luận 泉tuyền 九cửu 中trung (# 二nhị 丁đinh )# 一nhất 有hữu 義nghĩa 此thử 三tam 至chí 緣duyên 四Tứ 諦Đế 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 第đệ 一nhất 師sư 說thuyết 此thử 是thị 真chân 見kiến 道đạo 即tức 前tiền 第đệ 一nhất 漸tiệm 證chứng 断# 師sư 義nghĩa 以dĩ 相tương 見kiến 道đạo 不bất 作tác 三tam 心tâm 緣duyên 四Tứ 諦Đế 故cố 等đẳng (# 云vân 云vân )# 尋tầm 云vân 以dĩ 相tương 見kiến 道đạo 緣duyên 四Tứ 諦Đế 故cố 一nhất 向hướng 此thử 師sư 自tự 由do 道Đạo 理lý 歟# 將tương 又hựu 聊liêu 教giáo 文văn 為vi 所sở 據cứ 立lập 此thử 理lý 歟# 耶da 答đáp 疏sớ/sơ 云vân 如như 對đối 法pháp 論luận 說thuyết 真chân 見kiến 道đạo 緣duyên 非phi 安an 立lập 非phi 相tướng 見kiến 道đạo 中trung 能năng 緣duyên 非phi 安an 立lập 故cố (# 云vân 云vân )# 此thử 樣# ナ# ラ# ハ# 對đối 法pháp 真chân 見kiến 道đạo 非phi 安an 立lập 緣duyên ア# レ# ハ# 三tam 心tâm 非phi 安an 立lập ナ# レ# ハ# 可khả 真chân 見kiến 若nhược 尒# 相tương 見kiến 可khả 限hạn 四Tứ 諦Đế 觀quán 意ý 得đắc 立lập 此thử 道Đạo 理lý 歟# 非phi 一nhất 向hướng 自tự 由do 道Đạo 理lý 歟# (# 云vân 云vân )# 。

一nhất 有hữu 義nghĩa 此thử 三tam 至chí 不bất 別biệt 緣duyên 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 第đệ 二nhị 師sư 說thuyết 此thử 三tam 是thị 相tương 見kiến 道đạo 以dĩ 真chân 見kiến 道đạo 但đãn 總tổng 緣duyên 真chân 諸chư 論luận 共cộng 說thuyết 何hà 得đắc 別biệt 緣duyên 以dĩ 為vi 三tam 品phẩm 以dĩ 加gia 行hành 心tâm 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 尒# 故cố 入nhập 真chân 决# 然nhiên (# 云vân 云vân )# 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 五ngũ 本bổn (# 三tam 十thập 丁đinh )# 問vấn 此thử 三tam 心tâm 名danh 相tướng 見kiến 道đạo 誰thùy 師sư 義nghĩa 答đáp 是thị 戒giới 賢hiền 等đẳng 義nghĩa 也dã 即tức 頓đốn 断# 師sư 也dã 立lập 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 之chi 家gia 也dã 若nhược 勝thắng 軍quân 論luận 師sư 等đẳng 立lập 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 據cứ 彼bỉ 義nghĩa 者giả 是thị 真chân 見kiến 道đạo 也dã 即tức 漸tiệm 断# 師sư 義nghĩa 也dã 問vấn 何hà 故cố 兩lưỡng 家gia 不bất 同đồng 耶da 答đáp 頓đốn 断# 家gia 真chân 見kiến 道đạo 唯duy 總tổng 緣duyên 真Chân 如Như 不bất 別biệt 緣duyên 故cố 今kim 此thử 三tam 心tâm 別biệt 緣duyên 故cố (# 云vân 云vân )# 漸tiệm 断# 家gia 云vân 三tam 心tâm 是thị 緣duyên 非phi 安an 立lập 故cố 是thị 真chân 見kiến 道đạo 以dĩ 相tương 見kiến 道đạo 緣duyên 四Tứ 諦Đế 故cố (# 云vân 云vân )(# 是thị 不bất 正chánh 義nghĩa 也dã )# 。

唯duy 識thức 論luận 九cửu (# 十thập 三tam 丁đinh )# 諸chư 相tướng 見kiến 道đạo 依y 真chân 假giả 說thuyết 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 无# 間gian 而nhi 生sanh 及cập 断# 隨tùy 眠miên 非phi 實thật 如như 是thị 真chân 見kiến 道đạo 後hậu 方phương 得đắc 生sanh 故cố 非phi 安an 立lập 後hậu 起khởi 安an 立lập 故cố 分phân 別biệt 隨tùy 眠miên 真chân 已dĩ 断# 故cố 。

○# 後hậu 相tương 見kiến 道đạo 證chứng 唯duy 識thức 相tương/tướng 。

○# 後hậu 相tương 見kiến 道đạo 後hậu 得đắc 智trí 攝nhiếp 。

論luận 泉tuyền 九cửu 中trung (# 七thất 丁đinh )# 一nhất 諸chư 相tướng 見kiến 道đạo 至Chí 真Chân 已dĩ 断# 故cố 事sự 疏sớ/sơ 云vân 此thử 下hạ 第đệ 三tam 總tổng 釋thích 於ư 中trung 有hữu 三tam 一nhất 會hội 違vi 二nhị 釋thích 頌tụng 不bất 說thuyết 三tam 智trí 攝nhiếp 今kim 初sơ 也dã 依y 真chân 之chi 義nghĩa 假giả 說thuyết 相tương 見kiến 道đạo 等đẳng 為vi 無vô 間gian 等đẳng 。

○# 此thử 有hữu 三tam 因nhân 三tam 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 真chân 非phi 安an 立lập 後hậu 生sanh 故cố 餘dư 如như 文văn 可khả 解giải 等đẳng (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 依y 真chân 假giả 說thuyết 之chi 樣# 古cổ 二nhị 義nghĩa 也dã 一nhất 相tương 見kiến 於ư 真chân 上thượng 假giả 說thuyết 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 名danh 真chân 見kiến 上thượng 立lập 二nhị 真chân 見kiến 相tương 見kiến 處xứ 談đàm 實thật 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 物vật ナ# レ# [厂@七]# 真chân 見kiến 振chấn 舞vũ 彼bỉ 上thượng 談đàm 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 無vô 間gian 生sanh 断# 隨tùy 眠miên 云vân 也dã 已dĩ 上thượng 疏sớ/sơ 依y 真chân 之chi 義nghĩa 等đẳng 文văn 後hậu 義nghĩa コ# ト# ク# 見kiến 歟# 但đãn 是thị 可khả 有hữu 料liệu 簡giản 歟# 一nhất 真chân 見kiến 道đạo 後hậu 。

○# 真chân 已dĩ 断# 故cố 三tam 因nhân 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 無vô 間gian 生sanh ヘ# カ# ラ# ス# 不bất 可khả 断# 隨tùy 眠miên 之chi 由do 也dã 非phi 依y 真chân 假giả 說thuyết 之chi 由do 以dĩ 初sơ 二nhị 因nhân 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 無vô 間gian 不bất 可khả 生sanh 由do 以dĩ 後hậu 一nhất 因nhân 不bất 可khả 断# 隨tùy 眠miên 由do ス# ヘ# レ# (# 云vân 云vân )# 或hoặc 此thử 三tam 因nhân 取thủ 依y 真chân 假giả 之chi 由do 料liệu 簡giản ア# リ# 歟# イ# カ# ナ# ル# 由do 緒tự ニ# テ# 依y 真chân 假giả 說thuyết ス# ル# ソ# ナ# レ# ハ# レ# カ# く# ノ# 三tam ノ# 故cố 也dã 申thân 歟# (# 云vân 云vân )# 聞văn 書thư 委ủy 細tế 也dã 。

訓huấn 論luận 九cửu 一nhất (# 百bách 十thập 六lục 座tòa )# 私tư 云vân 依y 真chân 假giả 說thuyết 之chi 樣# 申thân 二nhị 義nghĩa 左tả 右hữu 依y 三tam 因nhân 依y 真chân 假giả 說thuyết 由do 又hựu 世thế 第đệ 一nhất 無vô 間gian 生sanh ヘ# カ# ラ# ス# 不bất 可khả 断# 惑hoặc 由do 可khả 意ý 得đắc 替thế 歟# 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 名danh 真chân 見kiến 上thượng 假giả 說thuyết 義nghĩa 此thử 三tam 因nhân 非phi 依y 真chân 假giả 說thuyết 之chi 由do 意ý 得đắc 真chân 見kiến 振chấn 舞vũ 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 立lập 義nghĩa 依y 真chân 假giả 說thuyết 之chi 由do 意ý 得đắc ヘ# キ# 歟# 此thử 一nhất 向hướng 暗ám 推thôi 也dã (# 不bất 可khả 有hữu 定định 量lượng )# 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 四tứ 十thập 二nhị 丁đinh )# 論luận 諸chư 相tướng 見kiến 道đạo 依y 真chân 假giả 說thuyết 等đẳng 問vấn 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 二Nhị 乘Thừa 聖thánh 者giả 迴hồi 心tâm 向hướng 大đại 已dĩ 断# 煩phiền 惱não 入nhập 相tương 見kiến 時thời 亦diệc 三tam 心tâm 不bất 答đáp 亦diệc 有hữu 令linh 彼bỉ 障chướng 遠viễn 及cập 除trừ 習tập 氣khí 法pháp 彼bỉ 真chân 見kiến 無vô 間gian 解giải 脫thoát 所sở 有hữu 功công 能năng 故cố 亦diệc 定định 作tác 二nhị 十thập 六lục 心tâm 應ưng 知tri 亦diệc 作tác 雖tuy 所sở 知tri 障chướng 不bất 約ước 迷mê 諦đế 隨tùy 煩phiền 惱não 說thuyết 亦diệc 復phục 無vô 違vi 問vấn 三tam 心tâm 十thập 六lục 心tâm 在tại 見kiến 道đạo 前tiền 何hà 位vị 先tiên 修tu 令linh 相tương 見kiến 起khởi 答đáp 准chuẩn 顯hiển 揚dương 十thập 六lục 修tu 起khởi 次thứ 第đệ 在tại 資tư 粮# 位vị 修tu 十thập 六lục 心tâm 次thứ 說thuyết 善thiện 根căn 准chuẩn 此thử 論luận 明minh 加gia 行hành 位vị 中trung 云vân 此thử 位vị 菩Bồ 薩Tát 於ư 安an 立lập 諦đế 非phi 安an 立lập 諦đế 俱câu 學học 觀quán 察sát 二nhị 論luận 別biệt 者giả 略lược 為vi 二nhị 解giải 一nhất 云vân 顯hiển 揚dương 據cứ 上thượng 下hạ 十thập 六lục 在tại 資tư 粮# 修tu 々# 道đạo 方phương 起khởi 此thử 論luận 據cứ 總tổng 十thập 六lục 加gia 行hành 位vị 作tác 相tương 見kiến 中trung 起khởi 上thượng 下hạ 觀quán 者giả 文văn 雖tuy 不bất 說thuyết 准chuẩn 彼bỉ 亦diệc 在tại 資tư 粮# 位vị 修tu 相tương 見kiến 道đạo 中trung 最tối 在tại 後hậu 起khởi 又hựu 解giải 顯hiển 揚dương 說thuyết 初sơ 修tu 在tại 資tư 粮# 位vị 此thử 論luận 約ước 後hậu 習tập 故cố 在tại 加gia 行hành 各các 據cứ 一nhất 義nghĩa 皆giai 不bất 相tương 違vi 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 五ngũ 本bổn (# 三tam 十thập 丁đinh )# 問vấn 三tam 心tâm 中trung 初sơ 心tâm 若nhược 單đơn 生sanh 空không 觀quán 若nhược 帶đái 法pháp 空không 耶da 答đáp 曰viết 單đơn 生sanh 空không 觀quán 非phi 帶đái 法pháp 空không 問vấn 何hà 以dĩ 知tri 尒# 答đáp 疏sớ/sơ 五ngũ 末mạt 說thuyết 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 現hiện 起khởi 位vị 之chi 中trung 云vân 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 道đạo 全toàn 通thông 頓đốn 漸tiệm 悟ngộ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 必tất 法pháp 空không 觀quán 入nhập 見kiến 道đạo 故cố 此thử 非phi 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 義nghĩa (# 云vân 云vân )# 樞xu 要yếu 下hạ 曰viết 見kiến 道đạo 全toàn 生sanh 平bình 等đẳng 智trí 者giả 。 疏sớ/sơ 中trung 但đãn 有hữu 一nhất 心tâm 見kiến 道đạo 解giải 設thiết 三tam 心tâm 見kiến 道đạo 後hậu 二nhị 心tâm 有hữu 此thử 智trí 初sơ 一nhất 心tâm 無vô 多đa 分phần 有hữu 故cố 々# 論luận 總tổng 說thuyết (# 云vân 云vân )# 意ý 曰viết 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 必tất 法pháp 空không 觀quán 時thời 起khởi 單đơn 生sanh 空không 觀quán 時thời 不bất 起khởi 三tam 心tâm 中trung 初sơ 內nội 遣khiển 有hữu 情tình 假giả 緣duyên 智trí 是thị 單đơn 生sanh 空không 觀quán 故cố 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 不bất 行hành (# 為vi 言ngôn )# 故cố 知tri 單đơn 生sanh 空không 觀quán 也dã 問vấn 菩Bồ 薩Tát 必tất 法pháp 空không 觀quán 入nhập 見kiến 而nhi 若nhược 言ngôn 初sơ 心tâm 單đơn 生sanh 空không 觀quán 者giả 三tam 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 之chi 師sư 如như 何hà 可khả 會hội 答đáp 難nan 會hội 且thả 可khả 云vân 彼bỉ 師sư 不bất 云vân 以dĩ 法pháp 觀quán 入nhập 見kiến 故cố 是thị 不bất 正chánh 義nghĩa 師sư 也dã 問vấn 約ước 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 師sư 如như 何hà 可khả 言ngôn 耶da 答đáp 不bất 異dị 前tiền 義nghĩa 問vấn 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 師sư 云vân 三tam 心tâm 是thị 後hậu 得đắc 智trí 而nhi 後hậu 得đắc 智trí 必tất 正chánh 體thể 智trí 等đẳng 流lưu 何hà 法pháp 空không 正chánh 體thể 智trí 後hậu 生sanh 空không 後hậu 智trí 可khả 起khởi 耶da 答đáp 此thử 難nạn/nan 尤vưu 重trọng/trùng 但đãn 樞xu 要yếu 下hạ 云vân 問vấn 頗phả 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 入nhập 法pháp 空không 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 即tức 入nhập 後hậu 得đắc 生sanh 觀quán 耶da 頗phả 有hữu 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 入nhập 生sanh 空không 觀quán 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 即tức 入nhập 後hậu 得đắc 智trí 法pháp 觀quán 耶da 答đáp 曰viết 不bất 得đắc 菩Bồ 薩Tát 。 後hậu 得đắc 必tất 由do 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 為vi 前tiền 通thông 故cố 佛Phật 地địa 論luận 云vân 等đẳng 流lưu 之chi 觀quán 與dữ 根căn 本bổn 觀quán 同đồng 故cố 問vấn 若nhược 尒# 何hà 故cố 云vân 遠viễn 等đẳng 流lưu 即tức 得đắc 近cận 即tức 不bất 得đắc 答đáp 近cận 勢thế 難nan 入nhập 遠viễn 即tức 易dị 入nhập 故cố 又hựu 解giải 總tổng 後hậu 得đắc 無vô 入nhập 別biệt 觀quán 必tất 各các 更cánh 起khởi 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 引dẫn 之chi 生sanh 故cố 問vấn 初Sơ 地Địa 未vị 自tự 在tại 後hậu 得đắc 由do 前tiền 引dẫn 久cửu 起khởi 自tự 在tại 生sanh 何hà 妨phương 自tự 力lực 轉chuyển 答đáp 曰viết 即tức 依y 此thử 義nghĩa 遂toại 有hữu 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 得đắc 不bất 同đồng 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 二nhị 觀quán 別biệt 也dã 佛Phật 地địa 論luận 及cập 此thử 論luận 中trung 據cứ 其kỳ 多đa 分phần 及cập 未vị 自tự 在tại 故cố (# 云vân 云vân )# 以dĩ 此thử 最tối 後hậu 答đáp 可khả 通thông 前tiền 難nạn/nan 也dã (# 疏sớ/sơ 第đệ 五ngũ 末mạt 有hữu 兩lưỡng 解giải 廣quảng 故cố 不bất 載tái 之chi )# 然nhiên 先tiên 德đức 云vân 帶đái 法pháp 空không 生sanh 觀quán 者giả 不bất 然nhiên 違vi 諸chư 文văn 故cố 也dã 問vấn 第đệ 二nhị 心tâm 法pháp 空không 觀quán 必tất 可khả 帶đái 生sanh 空không 所sở 帶đái 生sanh 觀quán 有hữu 何hà 所sở 作tác 答đáp 断# 障chướng 章chương 曰viết 問vấn 三tam 心tâm 真chân 見kiến 道Đạo 法Pháp 觀quán 既ký 細tế 必tất 兼kiêm 生sanh 觀quán 即tức 断# 生sanh 執chấp 何hà 故cố 生sanh 執chấp 即tức 三tam 心tâm 断# 法pháp 唯duy 二nhị 心tâm 應ưng 細tế 三tam 心tâm 麁thô 二nhị 心tâm 故cố 此thử 問vấn 中trung 何hà 故cố 生sanh 執chấp 以dĩ 下hạ 文văn 意ý 頗phả 難nan 得đắc 問vấn 何hà 故cố 生sanh 執chấp 即tức 三tam 心tâm 断# 法pháp 唯duy 二nhị 心tâm 者giả 能năng 難nạn/nan 之chi 詞từ 頗phả 以dĩ 相tương 違vi 所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 誰thùy 言ngôn 生sanh 執chấp 亘tuyên 三tam 心tâm 断# 生sanh 執chấp 法pháp 執chấp 各các 二nhị 心tâm 断# 故cố 而nhi 何hà 可khả 難nạn/nan 何hà 故cố 生sanh 執chấp 即tức 三tam 心tâm 断# 法pháp 唯duy 二nhị 心tâm 耶da 答đáp 能năng 難nạn/nan 之chi 詞từ 專chuyên 不bất 相tương 違vi 第đệ 二nhị 心tâm 是thị 帶đái 生sanh 觀quán 故cố 必tất 可khả 断# 生sanh 執chấp 故cố 難nạn/nan 生sanh 執chấp 亘tuyên 三tam 心tâm 断# 法pháp 執chấp 唯duy 二nhị 心tâm 断# 也dã 何hà 故cố 之chi 言ngôn 徵trưng 難nạn/nan 詞từ 也dã 。

同đồng 學học 抄sao 九cửu 之chi 四tứ (# 八bát 丁đinh )# 問vấn 有hữu 義nghĩa 意ý 以dĩ 三tam 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 對đối 一nhất 心tâm 真chân 見kiến 道đạo 名danh 安an 立lập 也dã (# 云vân 云vân )# 秘bí 師sư 可khả 許hứa 之chi 乎hồ 不bất 許hứa 也dã (# 乃nãi 至chí )(# 云vân 云vân )# 。

後hậu 得đắc 智trí 見kiến 相tương/tướng 二nhị 分phần 有hữu 無vô 下hạ 。

論luận 九cửu (# 十thập 四tứ 丁đinh )# 述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 八bát 十thập 六lục 丁đinh )# 論luận 泉tuyền 九cửu 之chi 中trung (# 八bát 丁đinh )# 訓huấn 論luận 九cửu 之chi 二nhị (# 初sơ 丁đinh )# 同đồng 學học 抄sao 九cửu 之chi 四tứ (# 十thập 九cửu 丁đinh )# 。

十thập 六lục 心tâm 相tương 見kiến 道đạo 之chi 下hạ 。

從tùng 古cổ 來lai 法Pháp 門môn 不bất 言ngôn 之chi 故cố 今kim 略lược 之chi 批# 判phán 下hạ 唯duy 識thức 九cửu (# 十thập 二nhị 丁đinh )# 述thuật 記ký 九cửu 末mạt (# 八bát 十thập 一nhất 丁đinh ヨ# リ# )# 泉tuyền 九cửu 中trung (# 二nhị 丁đinh ヨ# リ# )# 訓huấn 論luận 九cửu 之chi 一nhất 了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 卅# 七thất 丁đinh ヨ# リ# )# 演diễn 祕bí 七thất 本bổn (# 五ngũ 十thập 一nhất 丁đinh )# 樞xu 要yếu 下hạ 末mạt (# 卅# 九cửu 丁đinh )# 唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 五ngũ 本bổn (# 三tam 十thập 三tam 丁đinh ヨ# リ# )# 百bách 法pháp 抄sao 六lục (# 三tam 十thập 八bát 丁đinh )# 同đồng 見kiến 聞văn 六lục 同đồng 學học 抄sao 九cửu 之chi 四tứ (# 十thập 二nhị 丁đinh 十thập 五ngũ 丁đinh 十thập 六lục 丁đinh 十thập 七thất 丁đinh )(# 已dĩ 上thượng )# 。

故cố 意ý 力lực 之chi 下hạ

唯duy 識thức 論luận 十thập (# 初sơ 帖# )# 煩phiền 惱não 障chướng 中trung 見kiến 所sở 断# 種chủng 於ư 極cực 喜hỷ 地địa 見kiến 道đạo 初sơ 断# 彼bỉ 障chướng 現hiện 起khởi 地địa 前tiền 已dĩ 伏phục 修tu 所sở 断# 種chủng 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 一nhất 切thiết 頓đốn 断# 彼bỉ 障chướng 現hiện 起khởi 地địa 前tiền 漸tiệm 伏phục 初Sơ 地Địa 以dĩ 上thượng 能năng 頓đốn 伏phục 盡tận 令linh 永vĩnh 不bất 行hành 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 由do 故cố 意ý 力lực 前tiền 七thất 地địa 中trung 雖tuy 暫tạm 現hiện 起khởi 而nhi 不bất 為vi 失thất 八bát 地địa 以dĩ 上thượng 畢tất 竟cánh 不bất 行hành 。

述thuật 記ký 十thập 末mạt (# 三tam 帖# )# 言ngôn 暫tạm 起khởi 者giả 謂vị 十Thập 地Địa 中trung 前tiền 四tứ 猶do 起khởi 我ngã 見kiến 等đẳng 故cố 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 尚thượng 起khởi 貪tham 等đẳng 故cố 。

○# 入nhập 地địa 已dĩ 去khứ 能năng 頓đốn 伏phục 盡tận 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 有hữu 不bất 怖bố 者giả 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 怖bố 者giả 不bất 然nhiên 。

唯duy 識thức 義nghĩa 章chương 六lục 本bổn (# 三tam 十thập 一nhất 帖# )# 問vấn 且thả 章chương 文văn 意ý 何hà 答đáp 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 障chướng 現hiện 行hành 於ư 資tư 粮# 加gia 行hành 位vị 漸tiệm 伏phục 初Sơ 地Địa 以dĩ 上thượng 頓đốn 伏phục 盡tận 然nhiên 悲bi 增tăng 菩Bồ 薩Tát 前tiền 七thất 地địa 中trung 以dĩ 故cố 意ý 現hiện 起khởi 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 永vĩnh 不bất 現hiện 行hành 習tập 氣khí 地địa 地địa 断# 種chủng 子tử 金kim 剛cang 無vô 間gian 道đạo 断# (# 為vi 言ngôn )# 問vấn 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 現hiện 行hành 。 初Sơ 地Địa 伏phục 盡tận 了liễu 而nhi 何hà 云vân 初Sơ 地Địa 以dĩ 上thượng 耶da 答đáp 一nhất 云vân 初Sơ 地Địa 有hữu 入nhập 住trụ 出xuất 。 三tam 時thời 云vân 初Sơ 地Địa 指chỉ 入nhập 心tâm 云vân 以dĩ 上thượng 指chỉ 住trụ 出xuất 也dã 一nhất 云vân 以dĩ 惑hoặc 力lực 現hiện 初Sơ 地Địa 頓đốn 伏phục 以dĩ 故cố 意ý 起khởi 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 隨tùy 宜nghi 伏phục 盡tận 故cố 云vân 以dĩ 上thượng 也dã 最tối 勝thắng 疏sớ/sơ 曰viết 准chuẩn 諸chư 處xứ 說thuyết 初Sơ 地Địa 以dĩ 上thượng 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 能năng 頓đốn 伏phục 盡tận 由do 故cố 意ý 生sanh 云vân 何hà 我ngã 見kiến 等đẳng 四tứ 地địa 能năng 伏phục 害hại 伴bạn 隨tùy 眠miên 。 五ngũ 地địa 能năng 伏phục 答đáp 據cứ 能năng 伏phục 初Sơ 地Địa 即tức 能năng 猶do 故cố 意ý 起khởi 今kim 依y 永vĩnh 伏phục 故cố 意ý 不bất 能năng 令linh 起khởi 此thử 由do 断# 彼bỉ 所sở 依y 所sở 知tri 者giả 故cố 與dữ 染nhiễm 別biệt (# 云vân 云vân )(# 此thử 文văn 意ý 與dữ 後hậu 義nghĩa 同đồng 也dã 可khả 悉tất 之chi )# 問vấn 云vân 故cố 意ý 力lực 有hữu 時thời 猶do 起khởi 之chi 意ý 何hà 答đáp 悲bi 增tăng 菩Bồ 薩Tát 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 故cố 起khởi 所sở 留lưu 煩phiền 惱não 種chủng 子tử 令linh 其kỳ 現hiện 行hành 以dĩ 其kỳ 現hiện 行hành 為vi 受thọ 生sanh 緣duyên 利lợi 益ích 有hữu 情tình 。 (# 為vi 言ngôn )# 問vấn 爾nhĩ 留lưu 煩phiền 惱não 者giả 為vi 受thọ 生sanh 緣duyên 歟# 答đáp 不bất 爾nhĩ 煩phiền 惱não 障chướng 種chủng 子tử 不bất 障chướng 十Thập 地Địa 故cố 不bất 起khởi 對đối 治trị 道đạo 故cố 自tự 然nhiên 所sở 留lưu 名danh 故cố 留lưu 也dã 故cố 疏sớ/sơ 云vân 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 由do 大đại 悲bi 力lực 意ý 起khởi 一Nhất 切Thiết 智Trí 故cố 。 意ý 趣thú 所sở 知tri 障chướng 對đối 治trị 道đạo 不bất 取thủ 煩phiền 惱não 。 對đối 治trị 道đạo 擬nghĩ 於ư 生sanh 死tử 助trợ 悲bi 願nguyện 受thọ 生sanh 故cố 名danh 留lưu 煩phiền 惱não 也dã 不bất 爾nhĩ 如Như 來Lai 大đại 悲bi 。 最tối 極cực 應ưng 留lưu 煩phiền 惱não 隨tùy 類loại 化hóa 生sanh 由do 此thử 故cố 知tri 意ý 不bất 趣thú 断# 故cố 名danh 為vi 留lưu 將tương 成thành 佛Phật 時thời 方phương 頓đốn 断# 盡tận (# 云vân 云vân )# 。

唯duy 識thức 論luận 九cửu (# 二nhị 十thập 六lục 紙chỉ )# 故cố 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 得đắc 現hiện 觀quán 已dĩ 復phục 於ư 十Thập 地Địa 修tu 道Đạo 位vị 中trung 唯duy 修tu 永vĩnh 滅diệt 所sở 知tri 障chướng 道đạo 留lưu 煩phiền 惱não 障chướng 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 非phi 如như 二Nhị 乘Thừa 速tốc 趣thú 圓viên 寂tịch 故cố 修tu 道Đạo 位vị 不bất 断# 煩phiền 惱não 將tương 成thành 佛Phật 時thời 方phương 頓đốn 断# 故cố 。

述thuật 記ký 十thập 本bổn (# 六lục 十thập 四tứ 丁đinh )# 又hựu 攝nhiếp 論luận 第đệ 十thập 說thuyết 煩phiền 惱não 伏phục 不bất 滅diệt 如như 毒độc 咒chú 所sở 害hại 留lưu 惑hoặc 至chí 惑hoặc 盡tận 證chứng 佛Phật 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 世thế 親thân 云vân 以dĩ 留lưu 煩phiền 惱não 隨tùy 眠miên 。 故cố 不bất 如như 二Nhị 乘Thừa 速tốc 趣thú 圓viên 寂tịch 故cố 留lưu 煩phiền 惱não 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 等đẳng 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 由do 大đại 悲bi 力lực 意ý 趣thú 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 故cố 意ý 趣thú 所sở 知tri 障chướng 對đối 治trị 道đạo 不bất 取thủ 煩phiền 惱não 。 對đối 治trị 道đạo 擬nghĩ 於ư 生sanh 死tử 助trợ 悲bi 願nguyện 受thọ 生sanh 故cố 名danh 留lưu 煩phiền 惱não 也dã 。

了liễu 義nghĩa 燈đăng 七thất 本bổn (# 五ngũ 十thập 一nhất 紙chỉ )# 問vấn 菩Bồ 薩Tát 故cố 意ý 未vị 断# 煩phiền 惱não 但đãn 断# 所sở 知tri 断# 所sở 知tri 時thời 煩phiền 惱não 應ưng 壞hoại 何hà 以dĩ 故cố 勝thắng 鬘man 經Kinh 云vân 若nhược 无# 明minh 大đại 地địa 壞hoại 彼bỉ 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 壞hoại 故cố 答đáp 據cứ 見kiến 修tu 惑hoặc 各các 究cứu 竟cánh 說thuyết 於ư 十Thập 地Địa 中trung 。 修tu 未vị 究cứu 竟cánh 雖tuy 分phần/phân 断# 所sở 知tri 有hữu 餘dư 依y 故cố 。

唯duy 識thức 論luận 三tam (# 十thập 一nhất 帖# )# 雖tuy 為vi 利lợi 益ích 起khởi 諸chư 煩phiền 惱não 。 而nhi 彼bỉ 不bất 作tác 。 煩phiền 惱não 過quá 失thất 。

○# 故cố 集tập 論luận 中trung 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 雖tuy 未vị 永vĩnh 断# 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 然nhiên 此thử 煩phiền 惱não 猶do 如như 咒chú 藥dược 所sở 伏phục 諸chư 毒độc 不bất 起khởi 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 過quá 失thất 。 一nhất 切thiết 地địa 中trung 。 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 已dĩ 断# 煩phiền 惱não 。

○# 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 所sở 起khởi 。 煩phiền 惱não 皆giai 由do 正chánh 知tri 不bất 為vi 過quá 失thất 。

述thuật 記ký 三tam 末mạt (# 六lục 十thập 四tứ 丁đinh )# 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 能năng 少thiểu 断# 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 金kim 剛cang 定định 時thời 方phương 頓đốn 断# 盡tận 一nhất 者giả 故cố 留lưu 二nhị 不bất 障chướng 地địa 。

同đồng 末mạt (# 七thất 十thập 一nhất 帖# )# 此thử 如như 攝nhiếp 論luận 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 觀quán 為vi 利lợi 益ích 不bất 動động 染nhiễm 心tâm 而nhi 方phương 起khởi 惑hoặc 非phi 不bất 知tri 而nhi 起khởi 即tức 瑜du 伽già 論luận 七thất 十thập 七thất 八bát 云vân 要yếu 知tri 方phương 起khởi 非phi 不bất 知tri 而nhi 起khởi 。

同đồng 八bát 之chi 末mạt (# 七thất 十thập 五ngũ 丁đinh )# 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 代đại 諸chư 有hữu 情tình 受thọ 三tam 塗đồ 苦khổ 乃nãi 是thị 實thật 身thân 易dị 可khả 知tri 故cố 。

糅nhữu 鈔sao 六lục (# 三tam 十thập 六lục 帖# )# 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 能năng 頓đốn 伏phục 盡tận 等đẳng 者giả 是thị 釋thích 前tiền 六lục 識thức 相tương 應ứng 分phần/phân 令linh 永vĩnh 不bất 行hành 云vân 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 。 暫tạm 時thời 現hiện 起khởi 云vân 由do 故cố 意ý 力lực 是thị 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 力lực 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 。

百bách 法pháp 抄sao 七thất (# 三tam 十thập 丁đinh )# 問vấn 菩Bồ 薩Tát 入nhập 初Sơ 地Địa 第đệ 六lục 相tương 應ứng 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 皆giai 悉tất 伏phục 了liễu 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 故cố 起khởi 為vi 何hà 耶da 答đáp 為vi 利lợi 有hữu 情tình 也dã 問vấn 為vi 利lợi 生sanh 起khởi 方phương 如như 何hà 答đáp 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 發phát 業nghiệp 潤nhuận 生sanh 。 利lợi 有hữu 情tình 也dã 謂vị 有hữu 人nhân 將tương 害hại 千thiên 人nhân 菩Bồ 薩Tát 大đại 悲bi 。 為vi 助trợ 彼bỉ 千thiên 人nhân 壽thọ 殺sát 彼bỉ 一nhất 人nhân 也dã 故cố 且thả 故cố 起khởi 嗔sân 煩phiền 惱não 犯phạm 殺sát 生sanh 罪tội 造tạo 地địa 獄ngục 業nghiệp 。 依y 此thử 生sanh 地địa 獄ngục 代đại 有hữu 情tình 受thọ 苦khổ 也dã 或hoặc 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 智trí 力lực 助trợ 人nhân 天thiên 古cổ 業nghiệp 故cố 起khởi 貪tham 等đẳng 煩phiền 惱não 潤nhuận 人nhân 天thiên 生sanh 受thọ 童đồng 男nam 童đồng 女nữ 。 等đẳng 隨tùy 類loại 身thân 利lợi 生sanh 也dã 問vấn 此thử 事sự [〦/(句-口+方)]# 有hữu 疑nghi 一nhất 伏phục 惑hoặc 障chướng 之chi 義nghĩa 如như 敗bại 種chủng 不bất 生sanh 設thiết 生sanh 果quả 用dụng 設thiết 潤nhuận 生sanh 用dụng 皆giai 悉tất 損tổn 伏phục 畢tất 何hà 故cố 起khởi 哉tai 二nhị 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 本bổn 唯duy 有hữu 潤nhuận 生sanh 能năng 無vô 發phát 業nghiệp 用dụng 發phát 業nghiệp 本bổn 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 能năng 也dã 何hà 故cố 起khởi 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 發phát 業nghiệp 耶da 三tam 聖thánh 者giả 不bất 造tạo 新tân 業nghiệp 者giả 所sở 定định 性tánh 相tướng 也dã 何hà 入nhập 見kiến 以dĩ 去khứ 菩Bồ 薩Tát 造tạo 新tân 業nghiệp 耶da 四tứ 一nhất 切thiết 聖thánh 者giả 皆giai 入nhập 見kiến 道đạo 之chi 時thời 得đắc 惡ác 趣thú 不bất 生sanh 何hà 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 生sanh 地địa 獄ngục 耶da 五ngũ 論luận 云vân 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 所sở 起khởi 。 煩phiền 惱não 皆giai 由do 正chánh 智trí 不bất 為vi 過quá 失thất (# 云vân 云vân )# 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 正chánh 知tri 覺giác 察sát 起khởi 故cố 不bất 為vi 過quá 失thất 也dã 若nhược 依y 嗔sân 煩phiền 惱não 殺sát 他tha 依y 之chi 墮đọa 地địa 獄ngục 者giả 。 豈khởi 非phi 為vi 過quá 失thất 耶da 答đáp 先tiên 雖tuy 損tổn 伏phục 種chủng 子tử 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 力lực 助trợ 已dĩ 伏phục 種chủng 子tử 令linh 有hữu 潤nhuận 生sanh 等đẳng 用dụng 也dã 故cố 名danh 故cố 起khởi 如như 是thị 故cố 起khởi 之chi 時thời 則tắc 能năng 助trợ 觀quán 察sát 智trí 間gian 断# 第đệ 六lục 識thức 出xuất 有hữu 漏lậu 心tâm 則tắc 行hành 殺sát 等đẳng 也dã 次thứ 於ư 所sở 發phát 業nghiệp 有hữu 總tổng 報báo 業nghiệp 別biệt 報báo 業nghiệp 於ư 能năng 發phát 惑hoặc 有hữu 助trợ 發phát 業nghiệp 正chánh 發phát 業nghiệp 其kỳ 中trung 正chánh 於ư 感cảm 摠tổng 報báo 第đệ 八bát 識thức 引dẫn 業nghiệp 唯duy 以dĩ 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 為vi 正chánh 發phát 業nghiệp 惑hoặc 俱câu 生sanh 為vi 彼bỉ 摠tổng 報báo 引dẫn 業nghiệp 唯duy 助trợ 發phát 業nghiệp 非phi 正chánh 發phát 業nghiệp 而nhi 菩Bồ 薩Tát 入nhập 見kiến 道đạo 之chi 時thời 断# 三tam 界giới 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 畢tất 故cố 不bất 造tạo 感cảm 第đệ 八bát 識thức 總tổng 報báo 業nghiệp 雖tuy 故cố 起khởi 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 無vô 正chánh 發phát 業nghiệp 惑hoặc 故cố 不bất 助trợ 猶do 發phát 也dã 若nhược 於ư 別biệt 報báo 業nghiệp 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 亦diệc 能năng 發phát 也dã 有hữu 正chánh 發phát 業nghiệp 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 之chi 時thời 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 助trợ 發phát 業nghiệp 也dã 若nhược 無vô 正chánh 發phát 業nghiệp 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 之chi 時thời 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 猶do 發phát 之chi 為vi 正chánh 發phát 也dã 故cố 菩Bồ 薩Tát 故cố 起khởi 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 造tạo 惡ác 趣thú 別biệt 報báo 業nghiệp 生sanh 惡ác 趣thú 也dã 問vấn 不bất 生sanh 第đệ 八bát 識thức 而nhi 感cảm 別biệt 報báo 方phương 如như 何hà 答đáp 且thả 依y 身thân 在tại 人nhân 天thiên 中trung 菩Bồ 薩Tát 者giả 總tổng 報báo 第đệ 八bát 識thức 人nhân 趣thú 第đệ 八bát 識thức 也dã 所sở 反phản 五ngũ 根căn 五ngũ 境cảnh 身thân 土thổ/độ 皆giai 人nhân 趣thú 總tổng 報báo 果quả 也dã 而nhi 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 死tử 以dĩ 此thử 人nhân 趣thú 身thân 往vãng 地địa 獄ngục 等đẳng 依y 惡ác 趣thú 別biệt 報báo 業nghiệp 轉chuyển 人nhân 趣thú 形hình 成thành 鬼quỷ 畜súc 等đẳng 惡ác 趣thú 形hình 彼bỉ 身thân 上thượng 受thọ 苦khổ 之chi 時thời 菩Bồ 薩Tát 起khởi 。 異dị 熟thục 無vô 記ký 惡ác 趣thú 第đệ 六lục 識thức 與dữ 彼bỉ 苦khổ 相tương 應ứng 也dã 如như 人nhân 不bất 死tử 現hiện 身thân 成thành 虵xà 身thân 不bất 死tử 故cố 第đệ 八bát 所sở 反phản 根căn 塵trần 猶do 人nhân 趣thú 身thân 體thể 也dã 形hình 轉chuyển 余dư 趣thú 計kế 也dã 問vấn 生sanh 者giả 於ư 命mạng 根căn 論luận 之chi 總tổng 報báo 第đệ 八bát 識thức 上thượng 所sở 立lập 命mạng 根căn 及cập 彼bỉ 扶phù 根căn 塵trần 等đẳng 此thử 死tử 生sanh 彼bỉ 是thị 生sanh 死tử 義nghĩa 也dã 何hà 纔tài 人nhân 趣thú 根căn 塵trần 上thượng 以dĩ 善thiện 惡ác 轉chuyển 名danh 生sanh 耶da 答đáp 雖tuy 非phi 實thật 生sanh 既ký 感cảm 別biệt 報báo 果quả 故cố 亦diệc 名danh 生sanh 也dã 次thứ 於ư 第đệ 三tam 疑nghi 者giả 聖thánh 者giả 不bất 造tạo 新tân 業nghiệp 者giả 於ư 總tổng 報báo 業nghiệp 論luận 之chi 見kiến 道đạo 断# 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 無vô 正chánh 發phát 業nghiệp 惑hoặc 故cố 也dã 次thứ 於ư 第đệ 四tứ 疑nghi 者giả 彼bỉ 談đàm 惑hoặc 業nghiệp 之chi 自tự 力lực 也dã 若nhược 任nhậm 惑hoặc 業nghiệp 自tự 勢thế 力lực 之chi 時thời 見kiến 道đạo 之chi 時thời 断# 能năng 發phát 惑hoặc 故cố 於ư 惡ác 趣thú 久cửu 業nghiệp 者giả 得đắc 不bất 生sanh 断# 也dã 代đại 受thọ 苦khổ 是thị 別biệt 事sự 也dã 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 智trí 力lực 起khởi 別biệt 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 是thị 智trí 力lực 結kết 生sanh 非phi 業nghiệp 力lực 結kết 生sanh 何hà 為vi 疑nghi 耶da 次thứ 於ư 第đệ 五ngũ 疑nghi 者giả 雖tuy 殺sát 他tha 猶do 是thị 為vi 利lợi 生sanh 雖tuy 受thọ 別biệt 報báo 苦khổ 覺giác 知tri 不bất 為vi 苦khổ 不bất 如như 由do 煩phiền 惱não 自tự 力lực 故cố 猶do 名danh 不bất 為vi 過quá 失thất 也dã 問vấn 何hà 故cố 八bát 地địa 以dĩ 上thượng 不bất 故cố 起khởi 耶da 答đáp 八bát 地địa 以dĩ 上thượng 剎sát 那na 增tăng 進tiến 位vị 純thuần 無vô 漏lậu 相tương 續tục 故cố 不bất 故cố 起khởi 也dã 亦diệc 既ký 受thọ 變biến 易dị 生sanh 死tử 畢tất 不bất 可khả 有hữu 受thọ 生sanh 等đẳng 義nghĩa 故cố 不bất 故cố 起khởi 也dã (# 已dĩ 上thượng )(# 糅nhữu 鈔sao 七thất 卷quyển 同đồng 之chi )# 。

同đồng 見kiến 聞văn 七thất (# 十thập 九cửu 丁đinh )# 答đáp 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 發phát 等đẳng 者giả 謂vị 為vi 助trợ 千thiên 人nhân 壽thọ 殺sát 彼bỉ 一nhất 人nhân 者giả 是thị 悲bi 也dã (# 云vân 云vân )# 菩Bồ 薩Tát 悲bi 願nguyện 如như 是thị 不bất 可khả 。 有hữu 故cố 謂vị 有hữu 人nhân 欲dục 害hại 千thiên 人nhân 而nhi 若nhược 彼bỉ 人nhân 害hại 千thiên 人nhân 所sở 造tạo 罪tội 業nghiệp 。 幾kỷ 呼hô 悲bi 哉tai 何hà 時thời 離ly 生sanh 死tử 苦khổ 。 海hải 至chí 涅Niết 槃Bàn 彼bỉ 岸ngạn 。 爰viên 菩Bồ 薩Tát 發phát 後hậu 得đắc 大đại 悲bi 智trí 力lực 為vi 助trợ 彼bỉ 一nhất 人nhân 即tức 故cố 起khởi 瞋sân 煩phiền 惱não 。 害hại 彼bỉ 人nhân 化hóa 殺sát 生sanh 罪tội 此thử 業nghiệp 依y 感cảm 惡ác 趣thú 果quả 是thị 云vân 菩Bồ 薩Tát 代đại 受thọ 苦khổ 也dã 故cố 本bổn 疏sớ/sơ 云vân 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 代đại 諸chư 有hữu 情tình 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 乃nãi 是thị 實thật 身thân (# 已dĩ 上thượng )# 所sở 謂vị 菩Bồ 薩Tát 。 受thọ 苦khổ 代đại 受thọ 彼bỉ 苦khổ 身thân 惡ác 趣thú 實thật 身thân 取thủ 歟# 人nhân 天thiên 實thật 身thân 取thủ 歟# 學học 者giả 二nhị 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 人nhân 天thiên 古cổ 業nghiệp 者giả 私tư 云vân 第đệ 六lục 相tương 應ứng 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 現hiện 行hành 。 歟# 其kỳ 故cố 彼bỉ 現hiện 行hành 初Sơ 地Địa 頓đốn 伏phục 云vân ヘ# [厂@七]# 既ký 伏phục 不bất 断# 故cố (# 云vân 云vân )# 。

○# 答đáp 先tiên 損tổn 等đẳng 者giả 謂vị 雖tuy 損tổn 伏phục 種chủng 子tử 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 力lực 助trợ 已dĩ 伏phục 種chủng 子tử 潤nhuận 生sanh 等đẳng 用dụng 令linh 作tác 也dã 此thử 時thời 彼bỉ 觀quán 智trí 間gian 断# 第đệ 六lục 識thức 於ư 有hữu 漏lậu 心tâm 即tức 殺sát 生sanh 業nghiệp 作tác 也dã 故cố 起khởi 等đẳng 者giả 謂vị 造tạo 引dẫn 報báo 果quả 偏thiên 感cảm 別biệt 報báo 皃# 如như 何hà 樣# 云vân 心tâm 也dã 答đáp 且thả 依y 身thân 等đẳng 者giả 謂vị 依y 身thân 在tại 人nhân 中trung 菩Bồ 薩Tát 總tổng 報báo 果quả 體thể 身thân 土thổ/độ 俱câu 人nhân 趣thú 所sở 造tạo 別biệt 報báo 業nghiệp 依y 即tức 其kỳ 生sanh 往vãng 惡ác 趣thú 轉chuyển 人nhân 趣thú 形hình 其kỳ 任nhậm 成thành 鬼quỷ 畜súc 等đẳng 形hình 也dã 其kỳ 時thời 寒hàn [烈-列+執]# 等đẳng 苦khổ 受thọ 也dã 然nhiên 總tổng 報báo 果quả 體thể 人nhân 趣thú 身thân 且thả 是thị 鬼quỷ 畜súc 等đẳng 別biệt 報báo 果quả 感cảm 付phó タ# ル# 一nhất 。 テ# 也dã 如như 前tiền 分phân 明minh 也dã 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 謂vị 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 智trí 力lực 起khởi 別biệt 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 也dã 故cố 此thử 智trí 力lực 故cố 造tạo 別biệt 報báo 業nghiệp 依y 業nghiệp 續tục 生sanh 也dã (# 云vân 云vân )# 結kết 生sanh 者giả 私tư 云vân 酬thù 別biệt 報báo 業nghiệp 生sanh 惡ác 趣thú 意ý 歟# (# 云vân 云vân )# 第đệ 五ngũ 疑nghi 等đẳng 者giả 謂vị 既ký 慈từ 殺sát 生sanh 故cố 非phi 過quá 失thất 也dã (# 云vân 云vân )# 。

同đồng 學học 抄sao 十thập 之chi 一nhất (# 四tứ 丁đinh )# 問vấn 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 。 可khả 故cố 起khởi 貪tham 嗔sân 等đẳng 煩phiền 惱não 耶da 答đáp 爾nhĩ 也dã 付phó 之chi 貪tham 等đẳng 煩phiền 惱não 過quá 失thất 。 殊thù 重trọng/trùng 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 。 依y 何hà 忽hốt 起khởi 之chi 耶da 是thị 以dĩ 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 中trung 釋thích 本bổn 論luận 菩Bồ 薩Tát 作tác ▆# 等đẳng 十thập 種chủng 作tác 業nghiệp 之chi 文văn 唯duy 作tác 前tiền 七thất 業nghiệp 不bất 起khởi 後hậu 三tam (# 云vân 云vân )# 如như 何hà 答đáp 菩Bồ 薩Tát 於ư 初Sơ 地Địa 雖tuy 已dĩ 伏phục 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 一nhất 類loại 悲bi 增tăng 菩Bồ 薩Tát 為vi 利lợi 有hữu 情tình 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 之chi 間gian 尚thượng 起khởi 貪tham 等đẳng 煩phiền 惱não 其kỳ 義nghĩa 源nguyên 出xuất 解giải 深thâm 密mật 經kinh 說thuyết 瑜du 伽già 攝nhiếp 論luận 唯duy 識thức 等đẳng 同đồng 存tồn 此thử 意ý 所sở 以dĩ 或hoặc 為vi 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 或hoặc 為vi 試thí 惑hoặc 力lực 依y 大đại 悲bi 相tương 應ứng 惠huệ 正chánh 知tri 故cố 起khởi 自tự 性tánh 染nhiễm 污ô 故cố 雖tuy 名danh 性tánh 罪tội 不bất 為vi 過quá 失thất 故cố 生sanh 大đại 功công 德đức 。 由do 故cố 意ý 力lực 前tiền 七thất 地địa 中trung 雖tuy 暫tạm 現hiện 起khởi 而nhi 不bất 為vi 失thất 之chi 釋thích 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 所sở 起khởi 。 煩phiền 惱não 皆giai 由do 正chánh 知tri 不bất 為vi 過quá 失thất 之chi 文văn 其kỳ 意ý 如như 此thử 但đãn 至chí 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 者giả 彼bỉ 釋thích 論luận 總tổng 有hữu 三tam 義nghĩa 初sơ 二nhị 依y 菩Bồ 薩Tát 性tánh 罪tội 不bất 現hiện 行hành 云vân 上thượng 文văn 且thả 說thuyết 不bất 起khởi 實thật 貪tham 等đẳng 第đệ 三tam 義nghĩa 正chánh 顯hiển 實thật 理lý 故cố 彼bỉ 文văn 云vân 或hoặc 已dĩ 伏phục 除trừ 為vi 試thí 彼bỉ 力lực 故cố 心tâm 暫tạm 起khởi 不bất 能năng 招chiêu 苦khổ 故cố 無vô 有hữu 罪tội 能năng 除trừ 道đạo 故cố 生sanh 無vô 量lượng 福phước (# 矣hĩ )# 。

(# 必tất 起khởi 實thật 嗔sân 等đẳng 行hành [煞-(烈-列)]# 等đẳng 云vân 事sự 尤vưu 不bất 知tri 其kỳ 由do 如như 別biệt 紙chỉ 沙sa 汰# 也dã )# 。

深thâm 密mật 經kinh 四tứ 云vân 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 諸chư 地Địa 中trung 。 所sở 生sanh 煩phiền 惱não 。 當đương 知tri 行hành 相tương/tướng 何hà 失thất 何hà 德đức 。 菩Bồ 薩Tát 要yếu 知tri 。 方phương 起khởi 煩phiền 惱não 。 非phi 為vi 不bất 知tri 。 (# 文văn 廣quảng )# 。

菩Bồ 薩Tát 戒giới 本bổn 云vân 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 菩Bồ 薩Tát 。 淨tịnh 戒giới 律luật 儀nghi 。 善thiện 權quyền 方phương 便tiện 。 為vì 利lợi 他tha 故cố 。 出xuất 諸chư 性tánh 罪tội 少thiểu 分phần 現hiện 行hành 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 無vô 所sở 違vi 猶do 。 生sanh 多đa 功công 德đức 。

(# 文văn 廣quảng 必tất 可khả 見kiến 之chi )# 。

問vấn 付phó 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 且thả 嗔sân 煩phiền 惱não 不bất 善thiện 無vô 記ký 中trung 何hà 耶da 兩lưỡng 方phương 若nhược 不bất 善thiện 者giả 此thử 世thế 他tha 世thế 。 於ư 自tự 他tha 為vi 違vi 損tổn 名danh 之chi 不bất 善thiện 而nhi 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 不bất 為vi 過quá 失thất 何hà 是thị 不bất 善thiện 哉tai 若nhược 依y 之chi 爾nhĩ 者giả 論luận 六lục 云vân 嗔sân 唯duy 不bất 善thiện (# 云vân 云vân )# 答đáp 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 作tác 不bất 善thiện 業nghiệp 。 可khả 受thọ 地địa 獄ngục 等đẳng 大đại 苦khổ 有hữu 情tình 故cố 起khởi 嗔sân 煩phiền 惱não 損tổn 害hại 有hữu 情tình 他tha 世thế 受thọ 別biệt 報báo 苦khổ 既ký 此thử 世thế 他tha 世thế 。 有hữu 損tổn 自tự 他tha 之chi 義nghĩa 何hà 不bất 云vân 不bất 善thiện 耶da 故cố 不bất 違vi 嗔sân 唯duy 不bất 善thiện 損tổn 自tự 他tha 故cố 之chi 文văn 不bất 背bối/bội 能năng 為vi 此thử 世thế 他tha 世thế 。 違vi 損tổn 故cố 名danh 不bất 善thiện 之chi 理lý 也dã 疏sớ/sơ 云vân 初Sơ 地Địa 已dĩ 去khứ 五ngũ 識thức 之chi 中trung 尚thượng 有hữu 不bất 善thiện (# 矣hĩ )# 非phi 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 之chi 時thời 何hà 時thời 五ngũ 識thức 不bất 善thiện 性tánh 耶da 無vô 相tướng 違vi 也dã 。

問vấn 付phó 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 。 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 之chi 義nghĩa 且thả 為vi 故cố 起khởi 已dĩ 伏phục 煩phiền 惱não 將tương 故cố 起khởi 未vị 伏phục 惑hoặc 歟# 兩lưỡng 方phương 若nhược 故cố 起khởi 已dĩ 伏phục 煩phiền 惱não 者giả 菩Bồ 薩Tát 故cố 起khởi 貪tham 等đẳng 者giả 專chuyên 為vi 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 而nhi 已dĩ 伏phục 煩phiền 惱não 既ký 損tổn 伏phục 種chủng 子tử 功công 能năng 無vô 潤nhuận 生sanh 能năng 何hà 故cố 起khởi 之chi 哉tai 是thị 以dĩ 瑜du 伽già 論luận 中trung 初Sơ 地Địa 上thượng 中trung 煩phiền 惱não 不bất 現hiện 行hành (# 云vân 云vân )# 既ký 下hạ 品phẩm 煩phiền 惱não 不bất 伏phục 之chi 知tri 故cố 留lưu 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 數số 々# 起khởi 之chi 云vân 事sự 若nhược 依y 之chi 爾nhĩ 者giả 見kiến 論luận 文văn 初Sơ 地Địa 以dĩ 上thượng 能năng 頓đốn 伏phục 盡tận 令linh 永vĩnh 不bất 行hành 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 由do 故cố 意ý 力lực 前tiền 七thất 地địa 中trung 雖tuy 暫tạm 現hiện 起khởi 而nhi 不bất 為vi 失thất (# 云vân 云vân )# 現hiện 文văn 無vô 諍tranh 故cố 起khởi 已dĩ 伏phục 煩phiền 惱não 見kiến 答đáp 雖tuy 有hữu 異dị 義nghĩa 可khả 云vân 故cố 起khởi 已dĩ 伏phục 惑hoặc 也dã 此thử 義nghĩa 有hữu 文văn 有hữu 理lý 文văn 者giả 今kim 論luận 云vân (# 如như 難nạn/nan 中trung 出xuất 之chi 也dã )# 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 云vân 或hoặc 已dĩ 伏phục 除trừ 為vi 試thí 彼bỉ 力lực 故cố 心tâm 暫tạm 起khởi (# 矣hĩ )# 冣# 勝thắng 疏sớ/sơ 云vân 若nhược 據cứ 能năng 伏phục 初Sơ 地Địa 即tức 能năng 猶do 故cố 意ý 起khởi (# 矣hĩ )# 理lý 者giả 故cố 起khởi 煩phiền 惱não 是thị 菩Bồ 薩Tát 勝thắng 能năng 也dã 已dĩ 伏phục 煩phiền 惱não 更cánh 以dĩ 故cố 意ý 起khởi 之chi 義nghĩa 也dã 起khởi 未vị 伏phục 惑hoặc 者giả 更cánh 非phi 菩Bồ 薩Tát 勝thắng 能năng (# 是thị 一nhất )# 又hựu 起khởi 未vị 伏phục 惑hoặc 者giả 違vi 故cố 起khởi 之chi 名danh 言ngôn 故cố 起khởi 者giả 已dĩ 伏phục 更cánh 起khởi 之chi 義nghĩa 也dã 尤vưu 可khả 已dĩ 伏phục 煩phiền 惱não (# 是thị 二nhị )# 但đãn 至chí 疑nghi 難nan 者giả 菩Bồ 薩Tát 入nhập 初Sơ 地Địa 時thời 種chủng 子tử 上thượng 生sanh 果quả 潤nhuận 生sanh 二nhị 功công 能năng 俱câu 伏phục 之chi 而nhi 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 故cố 起khởi 之chi 時thời 二nhị 功công 能năng 中trung 生sanh 果quả 功công 能năng 資tư 之chi 令linh 生sanh 現hiện 行hành 潤nhuận 生sanh 功công 能năng 不bất 能năng 助trợ 之chi 只chỉ 起khởi 現hiện 行hành 其kỳ 現hiện 行hành 令linh 有hữu 潤nhuận 生sanh 功công 能năng 唯duy 以dĩ 現hiện 行hành 潤nhuận 生sanh 也dã 是thị 先tiên 德đức 意ý 也dã 次thứ 瑜du 伽già 論luận 文văn 尤vưu 不bất 審thẩm 也dã 試thí 會hội 云vân 六lục 七thất 二nhị 識thức 惑hoặc 中trung 六lục 識thức 煩phiền 惱não 為vi 上thượng 中trung 第đệ 七thất 識thức 煩phiền 惱não 為vi 下hạ 品phẩm 故cố 云vân 唯duy 伏phục 上thượng 中trung 煩phiền 惱não 歟# 設thiết 六lục 識thức 相tương 應ứng 中trung 極cực 微vi 細tế 惑hoặc 雖tuy 不bất 伏phục 之chi 又hựu 不bất 云vân 為vi 故cố 起khởi 留lưu 之chi [〦/(句-口+方)]# 非phi 難nạn/nan 歟# 。

同đồng 八bát 之chi 六lục (# 九cửu 丁đinh )# 問vấn 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 。 代đại 三tam 途đồ 眾chúng 生sanh 實thật 可khả 受thọ 苦khổ 耶da 疏sớ/sơ 云vân 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 乃nãi 是thị 實thật 身thân (# 云vân 云vân )# 就tựu 之chi 入nhập 地địa 以dĩ 去khứ 菩Bồ 薩Tát 穢uế 業nghiệp 悉tất 亡vong 得đắc 惡ác 趣thú 不bất 生sanh 由do 何hà 實thật 受thọ 惡ác 趣thú 苦khổ 耶da 況huống 依y 自tự 業nghiệp 感cảm 自tự 果quả 者giả 聖thánh 教giáo 常thường 說thuyết 也dã 設thiết 菩Bồ 薩Tát 大đại 悲bi 。 豈khởi 背bối/bội [酉*羽]# 因nhân 感cảm 果quả 之chi 理lý 耶da 加gia 之chi 見kiến 智trí 論luận 說thuyết 若nhược 代đại 有hữu 理lý 必tất 代đại 不bất 疑nghi (# 云vân 云vân )# 菩Bồ 薩Tát 無vô 受thọ 苦khổ 之chi 理lý 何hà 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 耶da 答đáp 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 。 分phân 段đoạn 實thật 身thân 上thượng 實thật 可khả 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 也dã 凡phàm 代đại 受thọ 苦khổ 是thị 大đại 悲bi 至chí 極cực 也dã 必tất 可khả 有hữu 實thật 勝thắng 益ích 菩Bồ 薩Tát 實thật 不bất 受thọ 其kỳ 苦khổ 者giả 豈khởi 深thâm 重trọng 濟tế 度độ 哉tai 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 代đại 諸chư 有hữu 情tình 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 乃nãi 是thị 實thật 身thân 之chi 解giải 釋thích 分phân 段đoạn 身thân 上thượng 實thật 受thọ 苦khổ 之chi 旨chỉ 分phân 明minh 也dã 是thị 以dĩ 見kiến 本bổn 論luận 說thuyết 於ư 九cửu 二nhị 根căn 分phân 別biệt 三tam 断# 苦khổ 根căn 通thông 非phi 所sở 断# (# 云vân 云vân )# 今kim 論luận 受thọ 之chi 苦khổ 受thọ 亦diệc 由do 無vô 漏lậu 起khởi 故cố (# 矣hĩ )# 若nhược 非phi 入nhập 地địa 以dĩ 去khứ 代đại 受thọ 苦khổ 時thời 者giả 何hà 云vân 通thông 無vô 漏lậu 非phi 所sở 断# 耶da 但đãn 入nhập 見kiến 之chi 時thời 已dĩ 断# 分phân 別biệt 煩phiền 惱não 雜tạp 穢uế 種chủng 子tử 久cửu 已dĩ 亡vong 故cố 雖tuy 不bất 新tân 造tạo 總tổng 趣thú 業nghiệp 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 未vị 断# 故cố 造tạo 惡ác 趣thú 別biệt 報báo 業nghiệp 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 果quả 也dã 仍nhưng 不bất 壞hoại 因nhân 果quả 道Đạo 理lý 不bất 背bối/bội 智Trí 度Độ 論luận 說thuyết 也dã 何hà 況huống 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 利lợi 他tha 為vi 先tiên 故cố 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 拔bạt 苦khổ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 任nhậm 願nguyện 代đại 苦khổ 何hà 違vi 若nhược 代đại 有hữu 理lý 必tất 代đại 不bất 疑nghi 之chi 性tánh 相tướng 哉tai 。

問vấn 本bổn 疏sớ/sơ 中trung 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 實thật 身thân 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ (# 矣hĩ )# 尒# 者giả 以dĩ 惡ác 趣thú 實thật 身thân 受thọ 苦khổ 歟# 將tương 以dĩ 人nhân 天thiên 實thật 身thân 受thọ 苦khổ 歟# 兩lưỡng 方phương 若nhược 惡ác 趣thú 實thật 身thân 者giả 初sơ 入nhập 見kiến 道đạo 之chi 時thời 既ký 断# 分phân 別biệt 煩phiền 惱não [二/水]# 亡vong 雜tạp 穢uế 舊cựu 業nghiệp 感cảm 生sanh 因nhân 緣duyên 既ký 闕khuyết 由do 何hà 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 果quả 耶da 是thị 以dĩ 護hộ 法Pháp 論luận 主chủ 難nan 護hộ 月nguyệt 論luận 師sư 異dị 熟thục 識thức 變biến 一nhất 切thiết 器khí 界giới 云vân 義nghĩa 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 應ưng 實thật 變biến 為vi 此thử 雜tạp 穢uế 土thổ/độ (# 云vân 云vân )# 大đại 師sư 釋thích 此thử 難nạn/nan 意ý 不bất [這-言+(鹿-比+(烈-列))]# 示thị 現hiện 今kim 就tựu 實thật 變biến 為vi 難nạn/nan 云vân 了liễu 述thuật 其kỳ 故cố 雜tạp 穢uế 種chủng 子tử 久cửu 已dĩ 亡vong 故cố (# 矣hĩ )# 若nhược 菩Bồ 薩Tát 實thật 變biến 惡ác 趣thú 器khí 界giới 者giả 此thử 難nạn/nan 豈khởi 不bất 蒙mông 立lập 已dĩ 成thành 難nạn/nan 耶da 若nhược 依y 之chi 人nhân 天thiên 實thật 身thân 者giả 既ký 云vân 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 乃nãi 是thị 實thật 身thân 豈khởi 非phi 惡ác 趣thú 實thật 身thân 耶da 是thị 以dĩ 宗tông 家gia 處xứ 々# 中trung 菩Bồ 薩Tát 生sanh 三tam 惡ác 趣thú 。 (# 云vân 云vân )# 加gia 之chi 大đại 小tiểu 乗# 諸chư 經kinh 論luận 中trung 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 大đại 願nguyện 力lực 。 生sanh 諸chư 惡ác 趣thú (# 云vân 云vân )# 如như 何hà 答đáp 此thử 有hữu 異dị 義nghĩa 或hoặc 云vân 人nhân 天thiên 實thật 身thân 受thọ 苦khổ 或hoặc 受thọ 惡ác 趣thú 生sanh 受thọ 彼bỉ 苦khổ 云vân 也dã 其kỳ 中trung 受thọ 惡ác 趣thú 實thật 身thân 云vân 義nghĩa 順thuận 疏sớ/sơ 顯hiển 文văn 仍nhưng 且thả 可khả 成thành 此thử 義nghĩa 也dã 菩Bồ 薩Tát 悲bi 願nguyện 深thâm 重trọng 利lợi 物vật 化hóa 義nghĩa 難nan 思tư 也dã 設thiết 雖tuy 入nhập 地địa 已dĩ 去khứ 菩Bồ 薩Tát 何hà 無vô 受thọ 三tam 惡ác 趣thú 。 生sanh 之chi 義nghĩa 耶da 若nhược 以dĩ 人nhân 天thiên 實thật 身thân 代đại 惡ác 趣thú 苦khổ 者giả 三tam 途đồ 受thọ 苦khổ 有hữu 名danh 濟tế 度độ 方phương 便tiện 似tự 輕khinh 方phương 知tri 雖tuy 得đắc 惡ác 趣thú 不bất 生sanh 猶do 趣thú 其kỳ 苦khổ 域vực 雖tuy 盡tận 雜tạp 穢uế 業nghiệp 因nhân 以dĩ 智trí 力lực 結kết 生sanh 云vân 事sự 但đãn 至chí 無vô 因nhân 受thọ 果quả 云vân 難nạn/nan 者giả 入nhập 地địa 已dĩ 去khứ 菩Bồ 薩Tát 雖tuy 断# 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 故cố 留lưu 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 分phân 別biệt 惑hoặc 已dĩ 断# 故cố 雖tuy 不bất 新tân 造tạo 總tổng 報báo 業nghiệp 有hữu 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 故cố 造tạo 別biệt 報báo 業nghiệp 受thọ 惡ác 趣thú 果quả 也dã 次thứ 於ư 聖thánh 應ưng 變biến 穢uế 難nạn/nan 者giả 護hộ 月nguyệt 論luận 師sư 云vân 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 變biến 諸chư 器khí 界giới 故cố 聖thánh 者giả 如như 異dị 生sanh 任nhậm 業nghiệp 力lực 可khả 結kết 生sanh 難nạn/nan 也dã 而nhi 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 菩Bồ 薩Tát 入nhập 初Sơ 地Địa 時thời 分phân 別biệt 二nhị 障chướng 永vĩnh 断# 之chi 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 亦diệc 伏phục 之chi 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 若nhược 論luận 自tự 業nghiệp 力lực 永vĩnh 不bất 可khả 受thọ 惡ác 趣thú 生sanh 雖tuy 然nhiên 依y 大đại 悲bi 願nguyện 力lực 。 受thọ 惡ác 趣thú 生sanh 是thị 別biệt 事sự 也dã 既ký 是thị 智trí 力lực 結kết 生sanh 也dã 故cố 不bất 違vi 聖thánh 應ưng 變biến 穢uế 難nạn/nan 也dã 或hoặc 總tổng 雖tuy 舉cử 菩Bồ 薩Tát 且thả 取thủ 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 付phó 此thử 難nạn/nan 也dã 尋tầm 云vân 設thiết 有hữu 俱câu 生sanh 別biệt 報báo 業nghiệp 無vô 總tổng 報báo 業nghiệp 者giả 何hà 受thọ 三tam 途đồ 生sanh 耶da 答đáp 人nhân 天thiên 總tổng 報báo 之chi 上thượng 受thọ 替thế 惡ác 趣thú 別biệt 報báo 云vân 生sanh 惡ác 趣thú 也dã 例lệ 如như 彼bỉ 第đệ 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 依y 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 力lực 生sanh 自tự 在tại 宮cung 之chi 時thời 不bất 改cải 廣quảng 果quả 第đệ 八bát 即tức 生sanh 彼bỉ 處xứ 依y 之chi 有hữu 人nhân 師sư 云vân 有hữu 總tổng 報báo 人nhân 趣thú 別biệt 報báo 傍bàng 生sanh 之chi 類loại 。 (# 云vân 云vân )# 今kim 思tư 其kỳ 類loại 劫kiếp 初sơ 之chi 人nhân 變biến 成thành 虎hổ 等đẳng 即tức 其kỳ 類loại 也dã 通thông 贊tán 疏sớ/sơ 云vân 一nhất 切thiết 生sanh 死tử 。 間gian 有hữu 中trung 有hữu 除trừ 現hiện 在tại 變biến 身thân 即tức 無vô 中trung 有hữu (# 云vân 云vân )# 以dĩ 之chi 可khả 知tri 古cổ 人nhân 云vân 人nhân 天thiên 實thật 身thân 上thượng 受thọ 惡ác 趣thú 別biệt 報báo 苦khổ 也dã 菩Bồ 薩Tát 往vãng 三tam 惡ác 趣thú 受thọ 彼bỉ 苦khổ 時thời 隱ẩn 人nhân 天thiên 身thân 示thị 現hiện 傍bàng 生sanh 等đẳng 形hình 代đại 打đả 捶chúy 等đẳng 難nan 忍nhẫn 苦khổ 是thị 云vân 受thọ 三tam 途đồ 苦khổ 也dã 問vấn 若nhược 尒# 者giả 與dữ 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 化hóa 身thân 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 耶da 答đáp 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 受thọ 變biến 易dị 報báo 實thật 身thân 恆hằng 在tại 他tha 受thọ 用dụng 土thổ/độ 故cố 三tam 惡ác 趣thú 等đẳng 代đại 受thọ 苦khổ 身thân 一nhất 向hướng 化hóa 現hiện 也dã 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 分phân 段đoạn 實thật 身thân 上thượng 以dĩ 定định 願nguyện 力lực 現hiện 傍bàng 生sanh 形hình 受thọ 重trọng 擔đảm 等đẳng 時thời 實thật 身thân 受thọ 其kỳ 難nạn 忍nhẫn 大đại 苦khổ 故cố 云vân 乃nãi 是thị 實thật 身thân 也dã 如như 梵Phạm 王Vương 等đẳng 來lai 佛Phật 邊biên 時thời 色sắc 界giới 報báo 色sắc 上thượng 變biến 複phức 似tự 欲dục 界giới 麁thô 劣liệt 身thân 也dã 問vấn 此thử 義nghĩa 違vi 諸chư 教giáo 有hữu 經Kinh 云vân 依y 禪thiền 定định 力lực 生sanh 三tam 途đồ 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 。 有hữu 論luận 中trung 菩Bồ 薩Tát 有hữu 時thời 。 乘thừa 願nguyện 力lực 生sanh 諸chư 惡ác 趣thú 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 。 (# 云vân 云vân )# 又hựu 太thái 賢hiền 古cổ 迹tích 引dẫn 慈từ 恩ân 義nghĩa 生sanh 惡ác 趣thú 實thật 身thân 受thọ 苦khổ (# 云vân 云vân )# 退thoái 勘khám 大đại 師sư 解giải 釋thích 對đối 法pháp 抄sao 等đẳng 中trung 菩Bồ 薩Tát 生sanh 三tam 惡ác 趣thú 。 (# 云vân 云vân )# 答đáp 雖tuy 人nhân 天thiên 實thật 身thân 示thị 現hiện 三tam 惡ác 趣thú 生sanh 。 故cố 生sanh 彼bỉ 處xứ 云vân 也dã 對đối 法pháp 論luận 受thọ 苦khổ 差sai 別biệt 有hữu 八bát 種chủng 不bất 同đồng 其kỳ 中trung 第đệ 八bát 非phi 苦khổ 似tự 苦khổ 是thị 入nhập 地địa 以dĩ 去khứ 菩Bồ 薩Tát 也dã 說thuyết 彼bỉ 苦khổ 相tương/tướng (# 云vân 云vân )# 。

唯duy 識thức 五ngũ (# 十thập 九cửu 丁đinh )# 又hựu 三tam 皆giai 通thông 有hữu 漏lậu 无# 漏lậu 苦khổ 受thọ 亦diệc 由do 无# 漏lậu 起khởi 故cố 。

論luận 泉tuyền 五ngũ 中trung (# 二nhị 十thập 丁đinh )# 一nhất 又hựu 三tam 皆giai 通thông 至chí 無vô 漏lậu 起khởi 故cố 事sự 私tư 云vân 疏sớ/sơ 二nhị 釋thích ア# リ# 初sơ 釋thích 憂ưu 根căn 苦khổ 根căn 俱câu 無vô 漏lậu 引dẫn 無vô 漏lậu 被bị 引dẫn 皆giai 通thông 無vô 漏lậu 故cố 苦khổ 受thọ 亦diệc 由do 之chi 苦khổ 受thọ 通thông 憂ưu 苦khổ 三tam 受thọ 門môn 故cố 初sơ 釋thích 意ý 也dã 。

○# 一nhất 難nạn/nan 云vân 初sơ 釋thích 付phó 苦khổ 受thọ 無vô 漏lậu 被bị 引dẫn 代đại 受thọ 苦khổ 常thường 出xuất 憂ưu 根căn 通thông 無vô 漏lậu 云vân 何hà 時thời 事sự 耶da 答đáp 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 起khởi 逼bức 迫bách 受thọ 事sự 可khả 有hữu 輕khinh 重trọng 隨tùy 其kỳ 代đại 時thời 可khả 有hữu 代đại 受thọ 苦khổ 又hựu 可khả 有hữu 代đại 受thọ 憂ưu 歟# (# 云vân 云vân )# 。

百bách 法pháp 抄sao 四tứ (# 十thập 五ngũ 丁đinh )# 問vấn 憂ưu 苦khổ 不bất 通thông 無vô 漏lậu 者giả 何hà 教giáo 中trung 苦khổ 受thọ 說thuyết 通thông 無vô 漏lậu 耶da 答đáp 雖tuy 非phi 正chánh 無vô 漏lậu 所sở 引dẫn 無vô 漏lậu 心tâm 前tiền 後hậu 生sanh 故cố 亦diệc 名danh 通thông 無vô 漏lậu 也dã 問vấn 所sở 引dẫn 無vô 漏lậu 義nghĩa 如như 何hà 耶da 答đáp 菩Bồ 薩Tát 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 識thức 大đại 悲bi 相tương 應ứng 故cố 代đại 地địa 獄ngục 有hữu 情tình 。 受thọ 苦khổ 也dã 正chánh 受thọ 苦khổ 之chi 時thời 菩Bồ 薩Tát 第đệ 六lục 。 識thức 雖tuy 成thành 有hữu 漏lậu 此thử 有hữu 漏lậu 苦khổ 所sở 引dẫn 生sanh 前tiền 念niệm 大đại 悲bi 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 識thức 故cố 以dĩ 所sở 引dẫn 隨tùy 能năng 引dẫn 名danh 無vô 漏lậu 也dã 。

同đồng 云vân 七thất 地địa 以dĩ 前tiền 分phân 段đoạn 身thân 菩Bồ 薩Tát 第đệ 六lục 。 識thức 起khởi 後hậu 得đắc 智trí 无# 漏lậu 心tâm 觀quán 察sát 有hữu 情tình 之chi 時thời 與dữ 大đại 悲bi 相tương 應ứng 故cố 生sanh 惡ác 趣thú 代đại 眾chúng 生sanh 受thọ 苦khổ 。 之chi 時thời 彼bỉ 苦khổ 受thọ 所sở 引dẫn 无# 漏lậu 起khởi 故cố 也dã 問vấn 彼bỉ 時thời 苦khổ 受thọ 所sở 引dẫn 无# 漏lậu 樣# 如như 何hà 答đáp 可khả 有hữu 三tam 門môn 一nhất 者giả 第đệ 六lục 識thức 彼bỉ 時thời 猶do 大đại 悲bi 相tương 應ứng 觀quán 察sát 智trí 无# 漏lậu 也dã 全toàn 不bất 可khả 相tương 應ứng 苦khổ 受thọ 雖tuy 然nhiên 引dẫn 五ngũ 識thức 令linh 相tương 應ứng 苦khổ 受thọ 其kỳ 時thời 菩Bồ 薩Tát 起khởi 。 惡ác 趣thú 異dị 熟thục 无# 記ký 五ngũ 識thức 與dữ 業nghiệp 感cảm 苦khổ 相tương 應ứng 也dã 既ký 彼bỉ 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 。 苦khổ 所sở 引dẫn 第đệ 六lục 識thức 觀quán 察sát 智trí 相tương 應ứng 无# 漏lậu 也dã 二nhị 者giả 彼bỉ 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 六lục 滅diệt 次thứ 念niệm 起khởi 有hữu 漏lậu 惡ác 趣thú 第đệ 六lục 識thức 自tự 與dữ 苦khổ 相tương 應ứng 也dã 。

同đồng 見kiến 聞văn 四tứ (# 七thất 丁đinh )# 答đáp 菩Bồ 薩Tát 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 等đẳng 者giả 謂vị 菩Bồ 薩Tát 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 大đại 悲bi 相tương 應ứng 時thời 其kỳ 大đại 悲bi 地địa 獄ngục 有hữu 情tình 。 代đại 被bị 受thọ 苦khổ 也dã 故cố 此thử 苦khổ 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 依y 所sở 起khởi 苦khổ 故cố 能năng 引dẫn 隨tùy 所sở 引dẫn 苦khổ 無vô 漏lậu 云vân 也dã 故cố 論luận 云vân 苦khổ 受thọ 亦diệc 由do 無vô 漏lậu 起khởi 故cố (# 已dĩ 上thượng )# 然nhiên 共cộng 菩Bồ 薩Tát 代đại 受thọ 苦khổ 大đại 悲bi 願nguyện 依y 被bị 受thọ 苦khổ 故cố 有hữu 情tình 上thượng 所sở 受thọ 苦khổ 替thế 也dã 故cố 憂ưu 苦khổ 終chung 局cục 有hữu 漏lậu 也dã (# 云vân 云vân )# 付phó 其kỳ 菩Bồ 薩Tát 第đệ 六lục 。 識thức 雖tuy 成thành 有hữu 漏lậu 者giả 是thị 非phi 也dã 菩Bồ 薩Tát 無vô 漏lậu 第đệ 六lục 成thành 有hữu 漏lậu 事sự 不bất 可khả 有hữu 故cố (# 云vân 云vân )# 。

梵Phạm [網-亡+(└@人)]# 古cổ 迹tích 本bổn (# 二nhị 十thập 六lục 丁đinh )# 云vân 如như 瑜du 伽già 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 若nhược 見kiến 。 作tác 重trọng 罪tội 發phát 心tâm 思tư 惟duy 。 我ngã 若nhược 断# 彼bỉ 惡ác 眾chúng 生sanh 命mạng 。 當đương 墮đọa 地địa 獄ngục 。 如như 其kỳ 不bất 断# 彼bỉ 罪tội 業nghiệp 成thành 當đương 受thọ 大đại 苦khổ 。 我ngã 寧ninh 殺sát 彼bỉ 。 墮đọa 那na 落lạc 迦ca 。 終chung 不bất 令linh 其kỳ 。 受thọ 无# 間gian 苦khổ 如như 是thị 於ư 彼bỉ 。 或hoặc 以dĩ 善thiện 心tâm 。 或hoặc 无# 記ký 心tâm 知tri 此thử 事sự 已dĩ 。 為vì 當đương 來lai 故cố 。 深thâm 生sanh 慚tàm 愧quý 。 以dĩ 憐lân 愍mẫn 心tâm 。 而nhi 断# 彼bỉ 命mạng 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 无# 所sở 違vi 犯phạm 生sanh 多đa 功công 德đức 。 此thử 闕khuyết 煩phiền 惱não 故cố 无# 違vi 犯phạm 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 善thiện 故cố 。 生sanh 多đa 功công 德đức 。

同đồng 抄sao 三tam (# 二nhị 十thập 七thất 丁đinh )# 二nhị 如như 下hạ 引dẫn 論luận 文văn 證chứng 二nhị 初sơ 引dẫn 文văn 二nhị 初sơ 舉cử 先tiên 見kiến 思tư (# 述thuật 如như 瑜du 伽già 等đẳng 者giả 引dẫn 此thử 瑜du 伽già 意ý 云vân 瑜du 伽già 論luận 利lợi 益ích 時thời 以dĩ 善thiện 心tâm 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 。 雖tuy [煞-(烈-列)]# 生sanh 無vô 違vi 犯phạm 此thử 則tắc 煩phiền 惱não 欲dục 樂lạc 二nhị 支chi 闕khuyết 故cố 不bất 犯phạm 重trọng/trùng 故cố 知tri 不bất 成thành 業nghiệp 道Đạo 無vô 所sở 違vi 。 犯phạm 也dã (# 為vi 言ngôn )# )# 二nhị 如như 下hạ 明minh 犯phạm 不bất 犯phạm 二nhị 初sơ 牒điệp 如như 思tư 作tác (# 或hoặc 以dĩ 善thiện 心tâm 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 者giả )# 。

(# 問vấn 為vi 利lợi 生sanh 方phương 便tiện 行hành 殺sát 生sanh 須tu 局cục 善thiện 心tâm 何hà 云vân 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 乎hồ )# 。

(# 答đáp 倫luân 記ký 云vân 測trắc 云vân 此thử 中trung 殺sát 生sanh 據cứ 大đại 地địa 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 若nhược 八bát 地địa 已dĩ 去khứ 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 恆hằng 入nhập 觀quán 故cố 唯duy 有hữu 善thiện 心tâm 殺sát 生sanh 七thất 地địa 已dĩ 下hạ 有hữu 出xuất 入nhập 觀quán 位vị 故cố 得đắc 有hữu 無vô 記ký 心tâm 殺sát 非phi 地địa 前tiền 文văn )# 。

(# 笠# 置trí 上thượng 人nhân 傳truyền 云vân 行hành 利lợi 益ích 殺sát 生sanh 時thời 雖tuy 至chí 極cực 善thiện 心tâm 行hành 殺sát 生sanh 之chi 間gian 時thời 節tiết 長trường/trưởng 故cố 善thiện 無vô 記ký 心tâm 雜tạp 起khởi 也dã 非phi 云vân 單đơn 以dĩ 無vô 記ký 心tâm 。 行hành 利lợi 益ích 殺sát 生sanh 也dã )# 。

二nhị 由do 此thử 下hạ 正chánh 定định 不bất 犯phạm (# 如như 文văn )# 二nhị 此thử 下hạ 正chánh 證chứng (# 私tư 云vân 善thiện 心tâm 無vô 記ký 殺sát 生sanh 煩phiền 惱não 欲dục 樂lạc 闕khuyết 故cố 不bất 成thành 業nghiệp 道đạo 又hựu 無vô 犯phạm 戒giới 也dã (# 為vi 言ngôn )# )# 。

一nhất 五ngũ 利lợi 益ích 殺sát 生sanh 之chi 事sự 。 大đại 藏tạng 一nhất 覽lãm 四tứ 糅nhữu 鈔sao 四tứ 十thập 二nhị 在tại 之chi 。

五ngũ 教giáo 章chương 下hạ (# 三tam 十thập 六lục 丁đinh )# 但đãn 於ư 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 起khởi 者giả 地địa 前tiền 伏phục 現hiện 行hành 初Sơ 地Địa 真chân 見kiến 道đạo 時thời 一nhất 剎sát 那na 中trung 。 頓đốn 断# 彼bỉ 種chủng 其kỳ 俱câu 生sanh 中trung 煩phiền 惱não 障chướng 初Sơ 地Địa 以dĩ 去khứ 自tự 在tại 能năng 断# 留lưu 故cố 不bất 断# 何hà 以dĩ 故cố 潤nhuận 生sanh 攝nhiếp 化hóa 故cố 不bất 墮đọa 二Nhị 乘Thừa 地địa 故cố 為vi 断# 所sở 知tri 障chướng 故cố 為vi 得đắc 大đại 菩Bồ 提Đề 故cố 。 是thị 故cố 攝nhiếp 論luận 云vân 由do 惑hoặc 至chí 惑hoặc 盡tận 證chứng 佛Phật 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 解giải 云vân 惑hoặc 盡tận 者giả 是thị 所sở 知tri 障chướng 盡tận 即tức 由do 留lưu 煩phiền 惱não 障chướng 起khởi 勝thắng 行hành 故cố 得đắc 至chí 此thử 位vị 證chứng 佛Phật 果Quả (# 已dĩ 上thượng )# 。

指chỉ 事sự 六lục (# 十thập 六lục 丁đinh )# 言ngôn 是thị 故cố 攝nhiếp 論luận 至chí 佛Phật 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 者giả 梁lương 攝nhiếp 論luận 第đệ 十thập 四tứ 卷quyển 本bổn 論luận 云vân 由do 惑hoặc 至chí 惑hoặc 盡tận 佛Phật 證chứng 一Nhất 切Thiết 智Trí 釋thích 曰viết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 留lưu 隨tùy 眠miên 惑hoặc 為vi 助trợ 道đạo 分phần/phân 不bất 同đồng 二Nhị 乘Thừa 。 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 由do 此thử 事sự 故cố 修tu 道Đạo 究cứu 竟cánh 得đắc 習tập 氣khí 滅diệt 盡tận 乃nãi 證chứng 圓viên 智trí 故cố (# 云vân 云vân )# 。

纂toản 釋thích 下hạ 之chi 十thập (# 四tứ 十thập 丁đinh )# 問vấn 述thuật 記ký 十thập 本bổn 云vân 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 由do 大đại 悲bi 力lực 意ý 趣thú 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 故cố 意ý 趣thú 所sở 知tri 障chướng 對đối 治trị 道đạo 不bất 起khởi 煩phiền 惱não 。 對đối 治trị 道đạo 擬nghĩ 於ư 生sanh 死tử 助trợ 悲bi 願nguyện 受thọ 生sanh 故cố 名danh 留lưu 煩phiền 惱não 也dã 不bất 尒# 如Như 來Lai 大đại 悲bi 。 最tối 極cực 應ưng 留lưu 煩phiền 惱não 隨tùy 類loại 化hóa 生sanh 由do 此thử 故cố 知tri 意ý 不bất 趣thú 断# 故cố 名danh 為vi 留lưu 將tương 成thành 佛Phật 時thời 方phương 頓đốn 断# 盡tận (# 已dĩ 上thượng )# 意ý 云vân 煩phiền 惱não 種chủng 子tử 不bất 障chướng 十Thập 地Địa 故cố 不bất 起khởi 對đối 治trị 故cố 自tự 然nhiên 留lưu 名danh 故cố 留lưu 也dã 非phi 謂vị 為vi 受thọ 生sanh 緣duyên 故cố 留lưu 不bất 断# (# 為vi 言ngôn )# 即tức 反phản 難nạn/nan 云vân 不bất 尒# 如Như 來Lai 大đại 悲bi 。 最tối 極cực 等đẳng (# 云vân 云vân )# 尤vưu 有hữu 其kỳ 謂vị 如như 何hà 答đáp 唯duy 識thức 論luận 九cửu 云vân 復phục 於ư 十Thập 地Địa 修tu 道Đạo 位vị 中trung 唯duy 修tu 永vĩnh 滅diệt 所sở 知tri 障chướng 道đạo 留lưu 煩phiền 惱não 障chướng 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 非phi 如như 二Nhị 乘Thừa 速tốc 趣thú 圓viên 寂tịch 故cố 修tu 道Đạo 位vị 不bất 断# 煩phiền 惱não 將tương 成thành 佛Phật 時thời 方phương 頓đốn 断# 故cố (# 已dĩ 上thượng )# 既ký 云vân 留lưu 煩phiền 惱não 障chướng 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 不bất 断# 煩phiền 惱não 又hựu 梁lương 攝nhiếp 論luận 第đệ 十thập 四tứ 云vân 留lưu 隨tùy 眠miên 惑hoặc 為vi 助trợ 道đạo 分phần/phân (# 已dĩ 上thượng )# 為vi 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh 緣duyên 故cố 留lưu 不bất 断# 云vân 事sự 方phương 分phân 明minh 也dã 他tha 師sư 解giải 釋thích 不bất 順thuận 此thử 等đẳng 論luận 文văn 者giả 乎hồ 但đãn 於ư 反phản 難nạn/nan 者giả 依y 身thân 章chương 終chung 教giáo [〡*〡*又]# 正chánh 問vấn 答đáp 此thử 事sự 云vân 問vấn 若nhược 於ư 地địa 上thượng 不bất 留lưu 煩phiền 惱não 云vân 何hà 大đại 悲bi 。 同đồng 事sự 攝nhiếp 生sanh 答đáp (# 云vân 云vân 可khả 見kiến )# 准chuẩn 此thử 可khả 知tri 但đãn 述thuật 記ký 三tam (# 末mạt )# 云vân 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 能năng 少thiểu 断# 俱câu 生sanh 煩phiền 惱não 金kim 剛cang 定định 時thời 方phương 頓đốn 断# 盡tận 一nhất 者giả 故cố 留lưu 二nhị 不bất 障chướng 地địa 其kỳ 所sở 知tri 障chướng 分phần/phân 。

誓thệ (# 第đệ 十thập 四tứ )# 梁lương 攝nhiếp 論luận 。

○# 彼bỉ 偈kệ 云vân 諸chư 惑hoặc 已dĩ 滅diệt 伏phục 如như 毒độc 咒chú 所sở 害hại 由do 惑hoặc 至chí 惑hoặc 盡tận 證chứng 。 佛Phật 一Nhất 切Thiết 智Trí 。

○# 梁lương 論luận 尺xích 下hạ 半bán 云vân 諸chư 菩Bồ 薩Tát 留lưu 隨tùy 眠miên 惑hoặc 為vi 助trợ 道đạo 分phần/phân 不bất 同đồng 二Nhị 乘Thừa 。 速tốc 趣thú 涅Niết 槃Bàn 由do 此thử 事sự 故cố 修tu 道Đạo 究cứu 竟cánh 得đắc 習tập 氣khí 滅diệt 盡tận 及cập 證chứng 圓viên 智trí (# 已dĩ 上thượng )# 是thị 全toàn 文văn 也dã 唯duy 識thức 論luận 云vân 非phi 如như 二Nhị 乘Thừa 速tốc 趣thú 圓viên 寂tịch (# 文văn )# 私tư 云vân 章chương 家gia 所sở 立lập 十Thập 地Địa 分phân 段đoạn 之chi 義nghĩa 殊thù 可khả 依y 此thử 等đẳng 論luận 文văn 別biệt 起khởi 者giả 若nhược 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 必tất 受thọ 反phản 易dị 者giả 由do 惑hoặc 盡tận 之chi 義nghĩa 尤vưu 難nạn/nan 成thành 事sự 思tư 之chi 問vấn 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 。 煩phiền 惱não 障chướng 者giả 可khả 有hữu 故cố 留lưu 之chi 義nghĩa 耶da 答đáp 不bất 尒# 唯duy 識thức 論luận 第đệ 十thập 云vân 前tiền 五ngũ 轉chuyển 識thức 設thiết 未vị 轉chuyển 依y 無vô 漏lậu 伏phục 故cố 障chướng 不bất 現hiện 起khởi 雖tuy 於ư 修tu 道Đạo 十Thập 地Địa 位vị 中trung 。 皆giai 不bất 断# 滅diệt 煩phiền 惱não 障chướng 種chủng 而nhi 彼bỉ 麤thô 重trọng/trùng 亦diệc 漸tiệm 断# 滅diệt (# 已dĩ 上thượng )# 同đồng 述thuật 記ký 第đệ 十thập (# 末mạt )# 云vân 如như 次thứ 上thượng 已dĩ 引dẫn 問vấn 當đương 章chương 中trung 何hà 故cố 不bất 說thuyết 前tiền 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 。 惑hoặc 障chướng 乎hồ 答đáp (# 云vân 云vân )# 。

五ngũ 教giáo 見kiến 聞văn 下hạ 末mạt (# 十thập 三tam 丁đinh )# 能năng 断# 留lưu 故cố 者giả 疏sớ/sơ 云vân 能năng 断# 留lưu 故cố 等đẳng (# 云vân 云vân )# 付phó 其kỳ 唯duy 識thức 只chỉ 留lưu 煩phiền 惱não 障chướng 助trợ 願nguyện 受thọ 生sanh (# 文văn )# 而nhi 述thuật 記ký 此thử 留lưu 自tự 留lưu 故cố 留lưu 二nhị 義nghĩa 出xuất (# 云vân 云vân )# 自tự 留lưu 者giả ヲ# ノ# ツ# カ# ラ# 留lưu 也dã 第đệ 七thất 煩phiền 惱não 障chướng 如như 潤nhuận 生sanh 非phi 故cố 非phi 故cố 留lưu (# 云vân 云vân )# 攝nhiếp 論luận 留lưu 隨tùy 眠miên 惑hoặc 為vi 助trợ 道đạo 分phần/phân (# 文văn )# 潤nhuận 生sanh 攝nhiếp 化hóa 等đẳng 者giả 故cố 留lưu 四tứ 由do 出xuất 此thử 四tứ 故cố 展triển 轉chuyển 生sanh 起khởi 。 次thứ 第đệ 也dã 謂vị 俱câu 生sanh 種chủng 故cố 留lưu 潤nhuận 生sanh 攝nhiếp 化hóa 断# 也dã 潤nhuận 生sanh 攝nhiếp 化hóa 為vi 不bất 墮đọa 二Nhị 乘Thừa 地địa 也dã 恐khủng 二Nhị 乘Thừa 断# 所sở 知tri 障chướng 為vi 也dã 断# 知tri 障chướng 佛Phật 果Quả 菩Bồ 提Đề 。 得đắc 為vi 也dã 由do 惑hoặc 至chí 惑hoặc 盡tận 者giả 由do 惑hoặc 留lưu 惑hoặc 煩phiền 惱não 障chướng 惑hoặc 盡tận 断# 盡tận 所sở 知tri 障chướng 也dã 起khởi 勝thắng 行hành 故cố 利lợi 他tha 行hành 也dã (# 云vân 云vân )# 。

頌tụng 義nghĩa 八bát 拔bạt 萃tụy 二nhị 卷quyển (# 終chung )#

Print Friendly, PDF & Email