嵩Tung 顯Hiển 寺Tự 碑Bi

顏Nhan 娟 英Anh 主Chủ 編Biên

嵩tung 顯hiển 寺tự 碑bi

敕sắc 賜tứ

嵩tung 顯hiển

禪thiền 寺tự

碑bi 記ký

□# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □#

神thần □# □# □# □# □# □# □# 不bất 夜dạ 者giả 也dã □# □# □# □# 垂thùy 慈từ 暉huy □# □# □# □# □# 之chi 上thượng 久cửu □# □# □# □# □#

化hóa 於ư 億ức 載tái □# □# 之chi 下hạ 。 大Đại 千Thiên 燭chúc 茲tư 昏hôn □# 且thả 隱ẩn 顯hiển 弗phất 恆hằng 契khế 乎hồ 。 □# □# □# □# □# □# □# □# □# 。

非phi 運vận 資tư 廣quảng 因nhân 。 樹thụ 應ưng 曩nẵng 世thế 。 豈khởi 能năng 開khai 扇thiên/phiến 道đạo 風phong 。 施thí 沾triêm 法Pháp 雨vũ 者giả 哉tai 。 仰ngưỡng 惟duy 。

皇hoàng 帝đế 陛bệ 下hạ 。 纂toản 統thống 重trọng/trùng 光quang 。 紹thiệu 隆long 累lũy/lụy/luy 聖thánh 。 德đức 洽hiệp 三tam 才tài 。 道đạo 均quân 五ngũ 緯# 。 政chánh 極cực 辰thần □# 。 □# □# □# □# 乃nãi □# □# □# 。

源nguyên 。 遊du 神thần 法pháp 菀# 。 慧tuệ 鼓cổ 既ký 振chấn 。 普phổ 天thiên 聞văn 般Bát 若Nhã 之chi 音âm 。 頹đồi 綱cương 更cánh 開khai 。 率suất 土thổ/độ 悟ngộ 火hỏa 宅trạch 之chi □# □# □# □# □# □# 。

場tràng 斯tư 趣thú 矣hĩ 。 自tự 惟duy 啓# 蹤tung 。 冀ký 方phương 樹thụ 基cơ 。 勃bột 海hải 并tinh 世thế 。 □# 宛uyển 著trước 姓tánh 。 神thần 州châu 靈linh 降giáng/hàng 。 盛thịnh □# □# □# □# □# □# □# 。

淂# 戚thích 聯liên 。 朝triêu 旭# 昵ni 親thân 夕tịch 容dung 。 內nội 秉bỉnh 望vọng 舒thư 之chi 讚tán 。 外ngoại 憖# 阿a 衡hành 之chi 翼dực 。 入nhập 總tổng 謀mưu 議nghị 出xuất □# □# □# □# □# □# 。

沖# 波ba 坤# 津tân 潛tiềm 液dịch 寒hàn 。 族tộc 貫quán 春xuân 日nhật 之chi 榮vinh 幽u 。 附phụ 沾triêm 夏hạ 辰thần 之chi 蔚úy 輝huy 。 顯hiển 哉tai □# 而nhi □# □# □# □# □# □# □# 。

渥ác 而nhi 溳# 心tâm 罔võng 謝tạ 。 遂toại 仰ngưỡng 慕mộ 皇hoàng 緯# 報báo 施thí 之chi 功công 。 亦diệc 尋tầm 聖thánh 經kinh 緣duyên 果quả 之chi 旨chỉ 。 □# 詳tường 群quần □# □# □# □# □# □# 。

蘭lan 厥quyết 靈linh 岑sầm 。 擇trạch 茲tư 飃# 嶺lĩnh 。 上thượng 涌dũng 沖# 天thiên 之chi 峰phong 。 下hạ 帶đái □# 岫# 之chi 險hiểm 。 重trọng/trùng 基cơ 雲vân 構# 。 飛phi 級cấp □# □# □# □# □# □# 。

槃bàn 屈khuất 虯# 電điện 暐# 豔diễm 琨# 成thành 。 瑍# 若nhược 資tư 神thần 。 乃nãi □# □# 質chất 沉trầm 。 堅kiên 翠thúy □# 外ngoại 。 □# 麗lệ 炎diễm 新tân 至chí □# 之chi □# □# □# 在tại 。

希hy 世thế 之chi 相tướng 。 千thiên 像tượng 吐thổ 琦kỳ 。 萬vạn 形hình 挺đĩnh 妙diệu 。 苕# 苕# 焉yên 。 暉huy 赫hách 萃tụy 乎hồ 兆triệu 日nhật 。 修tu 修tu 焉yên 。 感cảm 發phát □# □# □# □# □# □# 。

斯tư 誠thành 。 冀ký 微vi 功công 鍾chung 於ư 至chí 德đức 。 顯hiển 福phước 應ứng 於ư 道đạo 祚tộ 。 述thuật 遵tuân 休hưu 風phong 。 遂toại 興hưng 頌tụng 曰viết 。

修tu 哉tai 渾hồn 源nguyên 。 冥minh 化hóa 琨# 成thành 。 道đạo 氣khí 既ký 開khai 。 □# 像tượng 垂thùy 形hình 。 紛phân 華hoa 競cạnh 耀diệu 。 至chí 猷# 淹yêm 經kinh 。 聖thánh 覺giác 匪phỉ □# 。 □# □# □# □# 。

恢khôi 恢khôi 至chí 謨mô 。 苕# 苕# 遐hà 宣tuyên 。 道đạo 流lưu 三tam 界giới 。 化hóa 溢dật 大Đại 千Thiên 。 幽u 衢cù 啓# 轍triệt 。 靜tĩnh 境cảnh 亟# 埏duyên 隱ẩn 顯hiển 弗phất 恆hằng □# □# □# □# 。

聖thánh 皇hoàng 沖# 感cảm 。 靈linh 液dịch 遐hà 融dung 。 潤nhuận 均quân 法pháp 海hải 。 扇thiên/phiến 協hiệp 道đạo 風phong 。 悟ngộ 因nhân 訓huấn 萃tụy 。 果quả 隨tùy 業nghiệp 崇sùng 。 □# 區khu 萇# □# □# □# □# □# 。

靈linh 降giáng/hàng 盛thịnh 德đức 。 二nhị 后hậu 經kinh 綸luân 。 內nội 光quang 椒tiêu 掖dịch 。 外ngoại 允duẫn 九cửu 臣thần 。 齊tề 思tư 渭# 陽dương 。 嘉gia 爵tước 交giao 臻trăn 。 誓thệ 被bị □# □# □# □# □# □# 。

沉trầm 谿khê 賁# 壑hác 。 峰phong 山sơn 霄tiêu 星tinh 。 風phong 雲vân 交giao 液dịch 。 吐thổ 化hóa 蚕# 類loại 。 玄huyền 堂đường 暐# 豔diễm 。 聖thánh 容dung 啟khải 靈linh 。 樹thụ 銘minh 興hưng □# □# □# □# □# 。

大đại 魏ngụy 永vĩnh 平bình 二nhị 年niên 歲tuế 在tại 己kỷ 丑sửu 四tứ 月nguyệt 戊# 申thân 朔sóc 八bát 日nhật 乙ất 卯mão 使sử 持trì 節tiết 都đô 督# 涇kính □# □# □# □# □#

Print Friendly, PDF & Email