三暮多 ( 三tam 暮mộ 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)風神之名。慧琳音義十二曰:「三暮多,風神名也,亦曰風天,異名耳也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 風phong 神thần 之chi 名danh 。 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 十thập 二nhị 曰viết 。 三tam 暮mộ 多đa , 風phong 神thần 名danh 也dã , 亦diệc 曰viết 風phong 天thiên , 異dị 名danh 耳nhĩ 也dã 。 」 。