Trên Đỉnh Tâm Phong 
Hiển Nhân-ToanPhong

Chiều lên trên đỉnh tâm phong
Tịnh tâm giữa chốn thư phòng cốc hoang
Bốn bề gió thổi mùa sang
Hai hàng hoa Sứ rụng vàng chiều hôm

Tam quan ngói lở tiền môn
Lá nương theo gió đổ dồn hậu liêu
Xếp đơn đi quét lá chiều
Thoảng hương Sen nở tịch liêu sân chùa

Lối mòn thấp thoáng trong mưa
Lưa thưa cỏ dại mọc vừa bước chân
Áo em trắng lạnh mùa đông
Vương vài sợi tóc bay cùng lá rơi

Từ xa xa tít mù khơi
Ðã nghe em bước rạc rời trong ta
Tay vén tóc, tay kéo tà
Anh mang ngàn giọt mưa sa đón người

Hoa Sim nở tím chân đồi
Vọng tâm chuyển động theo người tái sinh
Tâm phong chi mệnh hữu tình
Hợp tan chiêu cảm tử sinh vô thường