Tri Ân
Hiển Nhân-ToanPhong

Tri ân Việt tộc Rồng Tiên
Vua Hùng dựng nước giữ yên cõi bờ
Ngàn năm xương máu chưa mờ
Gương thiêng ái quốc dựng cờ khởi binh

Tri ân sông núi anh linh
Vô danh chiến sỹ hy sinh diệt thù
Thác theo mệnh nước cơ đồ
Không đầu hàng giặc để dơ sử hồng

Tri ân chiến sỹ trận vong
Dân oan tử nạn chết trong ba miền
Thuyền nhân,đường bộ, vượt biên
Chết vì lý tưởng đi tìm tự do

Tri ân điệu hát câu hò
Từ dòng sữa Mẹ chăm lo nên người
Dựa lưng Cha cả cuộc đời
Noi gương vị quốc chẳng lời oán than

Tri ân mãi lá cờ vàng
Ba dòng máu đỏ Hồng Bàng tung bay
Quốc gia lý tưởng dựng xây
Phục hưng dân tộc một ngày vinh danh

Tri ân các bậc cha anh
Sống đầy dũng khí chết oanh liệt hùng
Khổ sai tù ngục thân chung
Vẫn hiên ngang thách đố cùng thời gian

Tri ân chiến hữu gian nan
Nằm gai nếm mật dưới hàng cờ quân
Quên mình vị nước vong thân
Tình nhà nợ nước quân thần nặng mang

Tri ân vạn nẻo quan san
Vẹn toàn lãnh thổ cưu mang dân mình
Vận nước khi nhục khi vinh
Nhục không khinh bạc tồn vinh tự hào

Tri ân tất cả đồng bào
Chứng nhân lịch sử của bao thăng trầm
Ngoại lai chủ nghĩa phi nhân
Giết oan dân tộc đến gần diệt vong
……………

Dân là quốc sử ngàn năm
Là hồn sông núi vĩnh hằng thiên thu
Ngọt ngào như tiếng Mẹ ru
Cùng dòng máu Việt nhân từ yêu thương