僧Tăng 智Trí 薛Tiết 鳳Phượng 規Quy 等Đẳng 道Đạo 俗Tục 造Tạo 像Tượng 記Ký

顏Nhan 娟 英Anh 主Chủ 編Biên

僧Tăng 智trí 薛tiết 鳳phượng 規quy 等đẳng 道đạo 俗tục 造tạo 像tượng 記ký

之chi 一nhất 。 碑bi 陽dương 。

左tả 相tương/tướng 菩Bồ 薩Tát □# 辛tân 仕sĩ 祭tế 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 時thời

菩Bồ 薩Tát 主chủ 楊dương 高cao 賢hiền 妻thê 劉lưu 若nhược 資tư 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật

左tả 相tương/tướng 都đô 像tượng 主chủ 薛tiết 道đạo 通thông

妻thê 賈cổ 洪hồng 先tiên 息tức 像tượng 慎thận

女nữ 舍xá 利lợi 女nữ 醜xú 仁nhân 侍thị 佛Phật

左tả 相tương/tướng 思tư 唯duy 佛Phật 主chủ 薛tiết 道đạo 成thành

□# □# 女nữ 足túc 息tức □# □# 永vĩnh

□# 永vĩnh 彩thải 兄huynh 弟đệ 等đẳng 侍thị 佛Phật

左tả 相tương/tướng 菩Bồ 薩Tát 主chủ 五Ngũ 戒Giới 楊dương 洪hồng 顯hiển 妻thê 王vương 他tha 息tức 五Ngũ 戒Giới 阿a 仕sĩ 息tức 伯bá 通thông 息tức

業nghiệp 兒nhi 仕sĩ 兄huynh 弟đệ 等đẳng 為vi 所sở 生sanh 父phụ 母mẫu 見kiến 存tồn 家gia 口khẩu 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 時thời

右hữu 相tương/tướng 菩Bồ 薩Tát 主chủ 薛tiết 欽khâm 妻thê 董# 蛇xà 辯biện 一nhất 心tâm 供cúng 養dường 佛Phật 時thời

右hữu 相tương/tướng 思tư 唯duy 佛Phật 主chủ 張trương 阿a 文văn

□# 呂lữ 和hòa 女nữ 息tức 伏phục 生sanh 女nữ □#

香hương 免miễn 香hương □# 姿tư 侍thị 佛Phật

右hữu 相tương/tướng 都đô 像tượng 主chủ 楊dương 子tử 英anh

息tức 新tân 都đô 息tức 世thế 高cao

息tức 進tiến 興hưng 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 暢sướng 。 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 和hòa 。 姊tỷ 夫phu 程# 顯hiển 孫tôn 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 護hộ 。 比Bỉ 丘Khâu 惠huệ 威uy 。 姊tỷ 夫phu 姚diêu 顯hiển 和hòa 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 貴quý 。 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 夫phu 。 外ngoại 甥# 姚diêu 顯hiển 義nghĩa 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 和hòa 。 比Bỉ 丘Khâu 道đạo 常thường 。 外ngoại 生sanh 宗tông 建kiến 兆triệu 。

比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 暈vựng 。 比Bỉ 丘Khâu 明minh 纂toản 。 外ngoại 生sanh 程# 英anh 儁# 。

比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 善thiện 。 比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 始thỉ 。 姪điệt 薛tiết 唯duy 摩ma 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 圻# 。 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 洛lạc 。 姪điệt 薛tiết 純thuần 陀đà 。

比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 約ước 。 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 殊thù 。 息tức 薛tiết 翼dực 遷thiên 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 太thái 。 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 淵uyên 。 息tức 薛tiết 鸞loan 遷thiên 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 詢tuân 。 比Bỉ 丘Khâu 道đạo 覺giác 。 息tức 薛tiết 龍long 遷thiên 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 龍long 。 副phó 當đương 陽dương 主chủ □# 子tử 英anh 。 弟đệ 薛tiết 辨biện 規quy 。

妻thê 張trương 文văn □# □# □# 都đô 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 定định 。 息tức 世thế 高cao 息tức □# 興hưng 侍thị 佛Phật 。 弟đệ 薛tiết 彥ngạn 規quy 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 王vương 。 比Bỉ 丘Khâu 道đạo 禾hòa 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 仰ngưỡng 。 比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 殊thù 。 弟đệ 薛tiết 敬kính 規quy 。

比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 普phổ 。 副phó 當đương 陽dương 主chủ 晷# 元nguyên 智trí 。 弟đệ 薛tiết 奉phụng 規quy 。

比Bỉ 丘Khâu 辯biện 賢hiền 。 供cúng 養dường 主chủ 楊dương 道đạo 。 弟đệ 薛tiết 英anh 規quy 。

齋trai 主chủ 張trương 羊dương 妻thê 晷# 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 。 弟đệ □# 令linh 規quy 。

當đương 陽dương 佛Phật 主chủ 楊dương 解giải 愁sầu 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 。 石thạch 像tượng 主chủ 薛tiết 鳳phượng 規quy 。

上thượng 坎khảm 當đương 陽dương 主chủ 張trương 魯lỗ 仁nhân 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 。 父phụ 薛tiết 榮vinh 集tập 。

發phát 心tâm 起khởi 像tượng 主chủ 薛tiết 鳳phượng 規quy 耳nhĩ 孫tôn 像tượng 慎thận 。 母mẫu 姚diêu 越việt 姜# 。

邑ấp 主chủ 僧Tăng 智trí 。 供cúng 養dường 主chủ 晷# 陳trần 萬vạn 。 姊tỷ 令linh 姿tư 。

邑ấp 主chủ 法pháp 遵tuân 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 道đạo 思tư 。 姊tỷ 和hòa 姿tư 。

維duy 那na 道đạo 翫ngoạn 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 智trí 文văn 。 姊tỷ 次thứ 和hòa 。

維duy 那na 道Đạo 行hạnh 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 明minh 勝thắng 。 姊tỷ 延diên 姿tư 。

維duy 那na 曇đàm 演diễn 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 讚tán 。 妻thê 裴# 仲trọng 妃phi 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 勉miễn 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 暈vựng 。 弟đệ 娣# 賈cổ 玉ngọc 姿tư 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 興hưng 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 淨tịnh 勝thắng 。 弟đệ 娣# 敬kính 孟# 妃phi 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 威uy 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 淨tịnh 暈vựng 。 女nữ 化hóa 委ủy 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 英anh 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 思tư 。 姪điệt 女nữ 化hóa 國quốc 。

比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 珍trân 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 惠huệ 淨tịnh 。 齋trai 主chủ 呂lữ 買mãi 奴nô 。

比Bỉ 丘Khâu 道đạo 濟tế 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 道đạo 深thâm 。 齋trai 主chủ 呂lữ 僧Tăng 亮lượng 。

比Bỉ 丘Khâu 法Pháp 藏tạng 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 道đạo 溫ôn 。 上thượng 轉chuyển □# 文văn 女nữ 足túc 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 迴hồi 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 淨tịnh 智trí 。 願nguyện 成thành 主chủ 楊dương 隴# 欽khâm 侍thị 。

比Bỉ 丘Khâu 曇đàm 興hưng 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 曇đàm 延diên 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 淨tịnh 璨xán 。

比Bỉ 丘Khâu 法pháp 顯hiển 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 智trí 貴quý 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 明minh 璨xán 。

發phát 心tâm 莊trang 嚴nghiêm 四tứ 區khu 石thạch 像tượng 大đại 檀đàn 越việt 主chủ □# □# □# 善thiện 固cố 為vi 亡vong 母mẫu 及cập 家gia 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật

夫phu 靈linh 原nguyên 沖# 邈mạc 。 道đạo 絕tuyệt 有hữu 无# 之chi 境cảnh 。 至chí 理lý 幽u 遙diêu 。 動động 自tự 俟sĩ 心tâm 。

之chi 外ngoại 。 澄trừng 神thần 虛hư 寂tịch 。 達đạt 觀quán 照chiếu 矚chú 之chi 始thỉ 。 凝ngưng 懷hoài 妙diệu 果Quả 。 智trí 鑒giám 開khai 。

化hóa 之chi 初sơ 。 故cố 心tâm 形hình 絕tuyệt 尋tầm 則tắc 耶da 林lâm 雍ung 蔚úy 。 是thị 以dĩ 如Như 來Lai 俯phủ 愍mẫn 。

長trường/trưởng 迷mê 。 規quy 昏hôn 改cải 晝trú 。 托thác 跡tích 迦ca 夷di 。 披phi 融dung 正chánh 路lộ 。 欲dục 令linh 人nhân 天thiên 同đồng 。

歸quy 。 邪tà 徒đồ 祇kỳ 肅túc 。 然nhiên 大đại 魏ngụy 永vĩnh 安an 三tam 年niên 歲tuế 囑chúc 庚canh 戌tuất 。 四tứ 海hải 凶hung 。

凶hung 。 垂thùy 輪luân 寇khấu 場tràng 。 九cửu 服phục 荒hoang 荒hoang 。 干can 戈qua 未vị 戢tập 。 遂toại 令linh 三tam 輪luân [王*宁]# 駕giá 。

法Pháp 炬cự 潛tiềm 光quang 。 七thất 使sử 馳trì 馳trì 於ư 胸hung 衿# 。 九cửu 結kết 沉trầm 沉trầm 于vu 心tâm 著trước 。 且thả 。

梵Phạm 音âm 悕hy 唱xướng 於ư 當đương 時thời 。 法Pháp 鼓cổ 不bất 振chấn 于vu 今kim 日nhật 。 而nhi 弟đệ 子tử 等đẳng 。 業nghiệp 。

寡quả 常thường 因nhân 。 冥minh 羅la 塵trần 滓chỉ 。 限hạn 結kết 免miễn 根căn 。 形hình 同đồng 朝triêu 露lộ 。 前tiền 不bất 值trị 釋thích 。

迦ca 初sơ 興hưng 。 卻khước 不bất 逢phùng 孃nương 佉khư 之chi 子tử 。 囑chúc 生sanh 今kim 辰thần 。 坎khảm 業nghiệp 之chi 世thế 。 塵trần 。

迴hồi 生sanh 老lão 。 出xuất 垢cấu 靡mĩ 逕kính 。 抧# 荷hà 冰băng 火hỏa 之chi 間gian 。 悲bi 樂nhạo/nhạc/lạc 愛ái 增tăng 之chi 裏lý 。

沉trầm 溺nịch 三tam 毒độc 之chi 湖hồ 。 不bất 習tập 單đơn 楫tiếp 之chi 慕mộ 。 染nhiễm 著trước 免miễn 岸ngạn 。 未vị 求cầu 彼bỉ 。

圻# 。 自tự 慨khái 苦khổ 空không 。 弗phất 逢phùng 斯tư 世thế 。 然nhiên 苦khổ 海hải 遐hà 淪luân 。 非phi 精tinh 超siêu 不bất 越việt 。

是thị 以dĩ 佛Phật 弟đệ 子tử 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 智trí 。 比Bỉ 丘Khâu 道đạo 翫ngoạn 。 比Bỉ 丘Khâu 道Đạo 行hạnh 。 比Bỉ 丘Khâu 。

曇đàm 演diễn 。 直trực 後hậu 羽vũ 林lâm 鑒giám 安an 陽dương 男nam 薛tiết 鳳phượng 規quy 。 鄉hương 原nguyên 道đạo 俗tục 等đẳng 。 遠viễn 。

藉tạ 蘭lan 根căn 。 淵uyên 槃bàn 萬vạn 葉diệp 。 叡duệ 性tánh 瑕hà 凝ngưng 。 道Đạo 心tâm 修tu 遠viễn 。 仰ngưỡng 慕mộ 先tiên 跡tích 。

每mỗi 唯duy 真chân 蹤tung 沖# 邃thúy 。 故cố 神thần 禽cầm 愛ái 德đức 。 尚thượng 留lưu 影ảnh 於ư 北bắc 天thiên 。 葉diệp 公công 。

好hảo/hiếu 龍long 。 由do 降giáng/hàng 形hình 以dĩ 示thị 真chân 。 仰ngưỡng 緣duyên 斯tư 趣thú 。 各các 竭kiệt 家gia 珍trân 。 建kiến 造tạo 石thạch 。

像tượng 一nhất 區khu 。 舉cử 高cao 一nhất 丈trượng 。 諦đế 心tâm 精tinh 務vụ 。 彫điêu 飾sức 以dĩ 就tựu 。 乃nãi 揮huy 狀trạng 神thần 。

儀nghi 。 髣phảng 髴phất 古cổ 跡tích 。 文văn 素tố 流lưu 彰chương 。 朗lãng 如như 雲vân 月nguyệt 。 其kỳ 京kinh 石thạch 瑩oánh 飾sức 。 允duẫn 。

玉ngọc 未vị 能năng 比tỉ 其kỳ 光quang 。 艷diễm 綵thải 怪quái 目mục 。 隨tùy 珠châu 必tất 也dã 匿nặc 其kỳ 曜diệu 。 此thử 乃nãi 曠khoáng 。

代đại 之chi 驚kinh 奇kỳ 。 娑sa 婆bà 之chi 絕tuyệt 也dã 。 天thiên 人nhân 睹đổ 斯tư 狀trạng 而nhi 雲vân 集tập 。 邪tà 徒đồ 。

觀quán 眾chúng 心tâm 而nhi 慕mộ 化hóa 。 欲dục 令linh 此thử 範phạm 。 永vĩnh 閏nhuận 於ư 四tứ 生sanh 。 繼kế 軌quỹ 而nhi 不phủ 。

絕tuyệt 。 乃nãi 刊# 石thạch 銘minh 記ký 。 誨hối 尒# 。 將tương 來lai 焉yên 。

妙diệu 哉tai 沖# 暈vựng 。 託thác 體thể 。 金kim 質chất 。 顯hiển 相tương/tướng 八bát 十thập 。 凝ngưng 然nhiên 果quả 。

一nhất 。 現hiện 應ưng 開khai 津tân 。 鏤lũ 容dung 石thạch 出xuất 。 三tam 有hữu 悟ngộ 朗lãng 。 號hiệu 曰viết 惠huệ 日nhật 。

巍nguy 〃# 慈Từ 氏Thị 。 顯hiển 應ưng 蓍thi 闍xà 。 形hình 无# 定định 方phương 。 三tam 界giới 莫mạc 遮già 。 亦diệc 名danh 太thái 。

子tử 。 亦diệc 名danh 達đạt 拏noa 。 獨độc 坐tọa 道đạo 樹thụ 。 號hiệu 曰viết 釋Thích 迦Ca 。

雙song 林lâm 捨xả 應ưng 。 邁mại 也dã 千thiên 零linh 。 道đạo 俗tục 迷mê 正chánh 。 沉trầm 淪luân 昏hôn 冥minh 。 末mạt 。

後hậu 生sanh 信tín 。 刊# 石thạch 開khai 形hình 。 影ảnh 建kiến 玉ngọc 飾sức 。 萬vạn 代đại 留lưu 名danh 。

維duy 大đại 隋tùy 仁nhân 壽thọ 二nhị 年niên 歲tuế 次thứ 壬nhâm 戌tuất 四tứ 月nguyệt 戊# 申thân 朔sóc 八bát 日nhật 乙ất

卯mão 。 三tam 交giao 村thôn 合hợp 村thôn 諸chư 邑ấp 等đẳng 。 為vi 此thử 舊cựu 像tượng 。 有hữu 邑ấp 子tử 。 已dĩ 上thượng 空không 。

位vị 未vị 題đề 石thạch 之chi 處xứ 。 共cộng 相tương 縷lũ 化hóa 唱xướng 發phát 。 敬kính 造tạo 佛Phật 堂đường 一nhất 行hành 。 □# 。

為vi 皇hoàng 帝đế 陛bệ 下hạ 。 七thất 世thế 所sở 生sanh 父phụ 母mẫu 。 存tồn 亡vong 眷quyến 屬thuộc 。 俱câu 登đăng 正chánh 覺giác 。

之chi 二nhị 。 碑bi 陰ấm 。

釋Thích 迦Ca 佛Phật 開khai 明minh 主chủ 張trương 羊dương 為vi 亡vong 息tức □# □#

天thiên 女nữ 。

多đa 寶bảo 佛Phật 開khai 明minh

楊dương □# 息tức □# 為vi 三tam 世thế 。

第đệ 四tứ 拘Câu 樓Lâu 秦Tần 佛Phật 。

開khai 明minh 主chủ 楊dương □# 愁sầu 。

□# □# 父phụ 母mẫu 及cập 合hợp 家gia 。

大đại 小tiểu 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 。 □# □# □# 那na 含hàm 牟mâu 。

尼ni 佛Phật □# 開khai 明minh 。

主chủ 宮cung □# □# 子tử 尚thượng 為vi 。

父phụ 母mẫu 合hợp 門môn 大đại 小tiểu 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 。

邑ấp 主chủ 大đại 都đô □# □# 高cao □# 上thượng 為vi 皇hoàng 帝đế 陛bệ 下hạ 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật

第đệ 六lục 迦Ca 葉Diếp 佛Phật 。

開khai 明minh 主chủ □# □# □# 。

□# 為vi 亡vong 父phụ 見kiến 存tồn □# □# 。

□# □# □# □# □# □# □# 。 妹muội 羅la 仁nhân 侍thị 佛Phật 。

第đệ 七thất 釋Thích 迦Ca 。

牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。

開khai 明minh 化hóa 主chủ 楊dương 洪hồng 。

七thất 世thế 父phụ 母mẫu 。 所sở 生sanh 父phụ 母mẫu 合hợp 家gia 大đại 小tiểu □# 佛Phật □# □# 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật

第đệ 一nhất 維duy 越việt 佛Phật 。

開khai 明minh 主chủ 三tam □# □# 主chủ 。

張trương □# 男nam 張trương 羊dương 孫tôn 拓thác 。

□# □# □# □# □# □# □# □# □# 俱câu 。 □# □# □# □# □# □# □# 。

□# □# □# □# □# □# □# 。

□# □# □# □# □# □# □# 。

□# □# □# □# □# □# □# 。

一nhất 心tâm 見kiến 存tồn □# 道đạo 尚thượng 。 □# □# □# □# □# □# □# 。

第đệ 三tam 隨tùy 棄khí 佛Phật 開khai 。

明minh 主chủ 張trương 和hòa 國quốc 為vi 亡vong 。

父phụ 母mẫu □# □# □# 。

楊dương 桃đào 暈vựng 合hợp 門môn 大đại 小tiểu 一nhất 心tâm 侍thị 佛Phật 。 □# □# □# □# 。

邑ấp 主chủ □# □# 族tộc 。 都đô 維duy 那na 李# 法pháp □# 。 邑ấp □# 皇hoàng 小tiểu 胡hồ 。 維duy 那na 王vương 永vĩnh 興hưng 。 邑ấp 子tử 王vương 留lưu 顯hiển 。 邑ấp 主chủ 楊dương 天thiên 壽thọ 。 維duy 那na 雷lôi 集tập □# 。 □# □# □# □# □# 。

邑ấp □# □# 歸quy 生sanh 。 邑ấp 子tử 范phạm 僧Tăng 保bảo 。 邑ấp 子tử 賀hạ 祖tổ 顯hiển 。 邑ấp 子tử 晷# 憂ưu 免miễn 。 邑ấp 子tử 張trương 副phó 族tộc 。 邑ấp 子tử 裴# 雙song 拔bạt 。 邑ấp 子tử 臣thần 歸quy 歡hoan 。 邑ấp 子tử 何hà 小tiểu 仁nhân 。

邑ấp 子tử 關quan 瓮úng 生sanh 。 邑ấp 子tử 楊dương 洪hồng 胤dận 。 邑ấp 子tử 董# 蓋cái 族tộc 。 邑ấp 子tử 張trương 倉thương 仁nhân 。 邑ấp 子tử 王vương 馬mã 蘭lan 。 邑ấp 子tử 巨cự 。 道đạo 。 邑ấp 子tử 關quan 曇đàm 勝thắng 。 邑ấp 子tử 何hà 伏phục 興hưng 。

邑ấp 子tử 關quan 曇đàm 保bảo 。 邑ấp 子tử 吳ngô 法pháp 順thuận 。 邑ấp 子tử 費phí 終chung 。 邑ấp 子tử 楊dương 迴hồi 龍long 。 邑ấp 子tử 王vương 龍long 成thành 。 邑ấp 子tử 雷lôi 始thỉ 光quang 。 邑ấp 子tử 裴# 興hưng 迴hồi 。 邑ấp 子tử 何hà 。 雀tước 。

邑ấp 子tử 王vương 留lưu 德đức 。 邑ấp 子tử 呂lữ 僧Tăng 亮lượng 。 邑ấp 子tử 徐từ 真chân 郎lang 。 邑ấp 子tử 張trương 勝thắng 歡hoan 。 邑ấp 子tử 張trương 迴hồi 族tộc 。 邑ấp 子tử 雷lôi 光quang 始thỉ 。 邑ấp 子tử 蘇tô 含hàm 伯bá 。 邑ấp 子tử 何hà 道đạo 興hưng 。

邑ấp 子tử 鄧đặng 迴hồi 歡hoan 。 邑ấp 子tử 王vương 道đạo 溫ôn 。 邑ấp 子tử 王vương 世thế 榮vinh 。 邑ấp 子tử 趙triệu 伯bá 歡hoan 。 邑ấp 子tử 左tả 顯hiển 標tiêu 。 邑ấp 子tử 關quan 龍long 安an 。 邑ấp 子tử 雷lôi 猛mãnh 略lược 。 邑ấp 子tử 何hà 集tập 歡hoan 。

邑ấp 子tử 楊dương 兆triệu 居cư 。 邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ 市thị 德đức 。 邑ấp 子tử 行hành 胤dận 提đề 。 邑ấp 子tử 楊dương 伏phục 歡hoan 。 邑ấp 子tử 王vương 龍long 像tượng 。 邑ấp 子tử 巨cự 。 弟đệ 。 邑ấp 子tử 任nhậm 興hưng 隆long 。 邑ấp 子tử 何hà 安an 族tộc 。

邑ấp 子tử 楊dương 庛# 歡hoan 。 邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ 阿a 遵tuân 。 邑ấp 子tử 行hành 法pháp 歡hoan 。 邑ấp 子tử 楊dương 僧Tăng 歡hoan 。 邑ấp 子tử 梅mai 引dẫn 之chi 。 邑ấp 子tử 巨cự 常thường 洛lạc 。 邑ấp 子tử 蘇tô 早tảo 龍long 。 邑ấp 子tử 何hà 喬kiều 之chi 。

邑ấp 子tử 楊dương 清thanh 即tức 。 邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ 景cảnh 鸞loan 。 邑ấp 子tử 行hành 僧Tăng 顯hiển 。 邑ấp 子tử 李# 黑hắc 奴nô 。 邑ấp 子tử 陰ấm 。 苗miêu 。 邑ấp 子tử 裴# 迴hồi 洛lạc 。 邑ấp 子tử 雷lôi 敬kính 族tộc 。 邑ấp 子tử 何hà 憐lân 國quốc 。

邑ấp 子tử □# 天thiên □# 。 邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ 留lưu 顯hiển 。 邑ấp 子tử 行hành 思tư 憐lân 。 邑ấp 子tử 晷# 高cao 仁nhân 。 邑ấp 子tử 王vương 永vĩnh 洛lạc 。 邑ấp 子tử 崔thôi 。 迴hồi 。 邑ấp 子tử 楊dương 光quang 謂vị 。 邑ấp 子tử 何hà 蠻# 奴nô 。

邑ấp 子tử 楊dương 臺đài 終chung 。 邑ấp 子tử 李# 法pháp 海hải 。 邑ấp 子tử 王vương 迴hồi 龍long 。 邑ấp 子tử 楊dương 敬kính 族tộc 。 邑ấp 子tử 張trương 蜀thục 龍long 。 邑ấp 子tử 雷lôi 含hàm 洛lạc 。 邑ấp 子tử 楊dương 。 鐘chung 。 邑ấp 子tử 何hà 方phương 奴nô 。

邑ấp 子tử 尹# 婆bà 羅la 。 邑ấp 子tử 張trương 天thiên 族tộc 。 邑ấp 子tử 楊dương 男nam 興hưng 。 邑ấp 子tử 楊dương 興hưng 龍long 。 邑ấp 子tử 張trương 胡hồ 頭đầu 。 邑ấp 子tử 裴# 方phương 榮vinh 。 邑ấp 子tử 楊dương 何hà 蠻# 。 邑ấp 子tử 何hà 普phổ 勝thắng 。

邑ấp 子tử 薛tiết 招chiêu 賢hiền 。 邑ấp 子tử 路lộ 雙song 洛lạc 。 邑ấp 子tử 曲khúc 真chân 貴quý 。 邑ấp 子tử 蘇tô 洛lạc 。 邑ấp 子tử 王vương 。 天thiên 。 邑ấp 子tử 蘇tô 威uy 世thế 。 邑ấp 子tử 丁đinh 康khang 胡hồ 。 邑ấp 子tử 何hà 漫mạn 黑hắc 。

邑ấp 子tử 王vương 法pháp 延diên 。 邑ấp 子tử 路lộ 仵# 溫ôn 。 邑ấp 子tử 尹# 顯hiển 遵tuân 。 邑ấp 子tử 行hành 延diên 慶khánh 。 邑ấp 子tử 陰ấm 法pháp 安an 。 邑ấp 子tử 巨cự 漫mạn 歡hoan 。 邑ấp 子tử 孫tôn 真chân 德đức 。 邑ấp 子tử 何hà 明minh 歡hoan 。

邑ấp 子tử 楊dương 世thế 敬kính 。 邑ấp 子tử 路lộ 舍xá 洛lạc 。 邑ấp 子tử 馬mã 豊# 洛lạc 。 邑ấp 子tử 晷# 清thanh 。 邑ấp 子tử 王vương 客khách 養dưỡng 。 邑ấp 子tử 巨cự 迴hồi 龍long 。 邑ấp 子tử 楊dương 王vương 顯hiển 。 邑ấp 子tử 何hà 餓ngạ 胡hồ 。

邑ấp 主chủ 楊dương 奴nô 。 邑ấp 子tử 薛tiết 萬vạn 歡hoan 。 邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ 萇# 仰ngưỡng 。 邑ấp 子tử 王vương 迴hồi 族tộc 。 邑ấp 子tử 王vương 。 總tổng 。 邑ấp 子tử 關quan 冕# 洛lạc 。 邑ấp 子tử 楊dương 明minh 顯hiển 。 邑ấp 子tử 何hà 惈# 仁nhân 。

邑ấp 正chánh 張trương □# 。 邑ấp 子tử 張trương 阿a 閏nhuận 。 邑ấp 子tử 任nhậm 廣quảng 族tộc 。 邑ấp 子tử 張trương 蠶tằm 興hưng 。 邑ấp 子tử 楊dương 令linh 賓tân 。 邑ấp 子tử 楊dương 茂mậu 憐lân 。 邑ấp 子tử 楊dương 敬kính 和hòa 。 邑ấp 子tử 吳ngô 奄yểm 曇đàm 。

都đô 維duy 那na 尹# 虎hổ 子tử 。 邑ấp 子tử 楊dương 買mãi 洛lạc 。 邑ấp 子tử 薛tiết 高cao 。 邑ấp 子tử 楊dương 元nguyên 貴quý 。 邑ấp 子tử 楊dương 陽dương 夫phu 。 邑ấp 子tử 楊dương 貴quý 顯hiển 。 邑ấp 子tử 楊dương 道đạo 僧Tăng 。 邑ấp 子tử 何hà 景cảnh 興hưng 。

維duy 那na 薛tiết 萇# 壽thọ 。 邑ấp 子tử 馬mã 眾chúng 憘hỉ 。 邑ấp 子tử 馬mã 迴hồi 榮vinh 。 邑ấp 子tử 晷# 顯hiển 洛lạc 。 邑ấp 子tử 楊dương 迴hồi 業nghiệp 。 邑ấp 子tử 楊dương 婆bà 奴nô 。 邑ấp 子tử 楊dương 文văn 洪hồng 。 邑ấp 子tử 楊dương 貴quý 伯bá 。

維duy 那na 張trương 歡hoan 。 邑ấp 子tử 楊dương 顯hiển 族tộc 。 邑ấp 子tử 楊dương 方phương 顯hiển 。 邑ấp 子tử 楊dương 祖tổ 憘hỉ 。 邑ấp 子tử 楊dương 興hưng 洛lạc 。 邑ấp 子tử 楊dương 珍trân 族tộc 。 邑ấp 子tử 楊dương 龜quy 之chi 。 邑ấp 子tử 何hà 漫mạn 清thanh 。

維duy 那na 陰ấm 小tiểu 。 邑ấp 子tử 張trương 遵tuân 顯hiển 。 邑ấp 子tử 楊dương 憐lân 興hưng 。 邑ấp 子tử 晷# 。 亟# 。 邑ấp 子tử 楊dương 小tiểu 洛lạc 。 邑ấp 子tử 楊dương 和hòa 族tộc 。 邑ấp 子tử 楊dương 令linh 溫ôn 。 邑ấp 子tử 鄧đặng 居cư 。

維duy 那na 薛tiết □# 顯hiển 。 邑ấp 子tử 張trương 昇thăng 族tộc 。 邑ấp 子tử 楊dương 慶khánh 遵tuân 。 邑ấp 子tử 王vương 顯hiển 保bảo 。 邑ấp 子tử 楊dương 鍾chung 誰thùy 。 邑ấp 子tử 楊dương 黃hoàng 敬kính 。 邑ấp 子tử 楊dương 元nguyên 儁# 。 邑ấp 子tử 張trương 延diên 玉ngọc 。

邑ấp 子tử 薛tiết 山sơn 松tùng 。 邑ấp 子tử 張trương 康khang □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 興hưng 洛lạc 。 邑ấp 子tử 丁đinh 阿a 清thanh 。 邑ấp 子tử 楊dương 雙song 子tử 。 邑ấp 子tử 楊dương 迴hồi 成thành 。 邑ấp 子tử 楊dương 曇đàm 勝thắng 。 邑ấp 子tử 孫tôn 敬kính 賢hiền 。

邑ấp 子tử 薛tiết 安an 玉ngọc 。 邑ấp 子tử 李# 宗tông 顯hiển 。 邑ấp 子tử 楊dương 含hàm 明minh 。 邑ấp 子tử 丁đinh 陽dương 迴hồi 。 邑ấp 子tử 丁đinh □# 松tùng 。 邑ấp 子tử 楊dương 伏phục 歡hoan 。 邑ấp 子tử 董# 。 蠻# 。 邑ấp 子tử 吳ngô 黑hắc 汝nhữ 。

邑ấp 子tử 楊dương 榮vinh 進tiến 。 邑ấp 子tử 趙triệu 蜀thục 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 迴hồi 憘hỉ 。 邑ấp 子tử 楊dương □# 歡hoan 。 邑ấp 子tử 楊dương 超siêu 顯hiển 。 邑ấp 子tử 董# 含hàm 洛lạc 。 邑ấp 子tử 何hà 和hòa 國quốc 。

邑ấp 子tử 張trương 仵# 醜xú 。 邑ấp 子tử 尹# 思tư 業nghiệp 。 邑ấp 子tử 楊dương 清thanh 胡hồ 。 邑ấp 子tử 桓hoàn 迴hồi 及cập 。 邑ấp 子tử 楊dương 買mãi 德đức 。 邑ấp 子tử 楊dương 曇đàm 慶khánh 。 邑ấp 子tử 董# 萇# 洛lạc 。 邑ấp 子tử 何hà 阿a 顯hiển 。

邑ấp 子tử 尹# 元nguyên 德đức 。 邑ấp 子tử 尹# 思tư 智trí 。 邑ấp 子tử 姚diêu 延diên 賓tân 。 邑ấp 子tử 庾dữu 文văn 迴hồi 。 邑ấp 子tử 楊dương 衛vệ 洛lạc 。 邑ấp 子tử 楊dương 歡hoan 族tộc 。 邑ấp 子tử 董# 阿a 永vĩnh 。 邑ấp 子tử 何hà 普phổ 顯hiển 。

邑ấp 子tử 尹# 願nguyện 德đức 。 邑ấp 子tử 傅phó/phụ 天thiên 度độ 。 邑ấp 子tử 薛tiết 幼ấu 賢hiền 。 邑ấp 子tử 丁đinh 陽dương 奴nô 。 邑ấp 子tử 楊dương 溺nịch □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 惡ác 蛇xà 。 邑ấp 子tử 董# 。 令linh 。 邑ấp 子tử 關quan 安an 祇kỳ 。

邑ấp 子tử 張trương 天thiên 安an 。 邑ấp 子tử 張trương 敬kính 如như 。 邑ấp 子tử 薛tiết 元nguyên 寄ký 。 邑ấp 子tử 王vương 仵# 歡hoan 。 邑ấp 子tử 楊dương 雙song 副phó 。 邑ấp 子tử 文văn 迴hồi 安an 。 邑ấp 子tử 董# 迴hồi 落lạc 。 邑ấp 子tử 關quan 屈khuất 安an 。

邑ấp 子tử 楊dương 歡hoan 。 邑ấp 子tử 楊dương 征chinh 胡hồ 。 邑ấp 子tử 薛tiết 伯bá 有hữu 。 邑ấp 子tử 楊dương 阿a 。 邑ấp 子tử 楊dương 安an 子tử 。 邑ấp 子tử 楊dương 興hưng 伯bá 。 邑ấp 子tử 董# 冕# 歡hoan 。 邑ấp 子tử 關quan 普phổ 憘hỉ 。

都đô 維duy 那na 三tam □# 壁bích 主chủ 張trương 埠phụ 。 邑ấp 子tử 張trương 歡hoan 族tộc 。 維duy 那na 薛tiết 雙song 迴hồi 。 維duy 那na 丁đinh □# 牙nha 。 邑ấp 主chủ 楊dương 文văn 朱chu 。 維duy 那na 楊dương 宋tống 奴nô 。 維duy 那na 楊dương 令linh 歡hoan 。

之chi 三tam 。 碑bi 側trắc 。

邑ấp 主chủ 楊dương □# 和hòa 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 法pháp 顯hiển 。 邑ấp 子tử 薛tiết □# □# 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 曇đàm 蔵# 。 邑ấp 子tử 閞# 安an 祇kỳ 。 邑ấp 子tử 郝# 曇đàm 敬kính 。 邑ấp 子tử 薛tiết 武võ 保bảo 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 張trương □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 省tỉnh 。 邑ấp 子tử 閞# 屈khuất 安an 。 邑ấp 子tử 郝# 景cảnh 明minh 。 邑ấp 子tử 柳liễu 龍long 喜hỷ 。 邑ấp 子tử 楊dương 長trường/trưởng □# 。

邑ấp 主chủ 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 子tử □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 高cao 賢hiền 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 光quang 。 邑ấp 子tử 楊dương 帥súy 仁nhân 。 邑ấp 子tử 啓# 清thanh 歡hoan 。 邑ấp 子tử 呂lữ 天thiên □# 。 邑ấp 子tử □# 長trường/trưởng 族tộc 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 永vĩnh 熾sí 。 邑ấp 子tử 文văn 洪hồng 檦# 。 邑ấp 子tử 楊dương 僧Tăng 欽khâm 。 邑ấp 子tử 楊dương 阿a 妃phi 。 邑ấp 子tử 楊dương □# 才tài 。 邑ấp 子tử 郝# 伏phục 溫ôn 。 邑ấp 子tử 楊dương □# 子tử 。 邑ấp 子tử [外/目]# 長trường/trưởng 寬khoan 。

邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 邑ấp 子tử 張trương □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 呂lữ 阿a 暈vựng 。 邑ấp 子tử 閞# 苦khổ 喜hỷ 。 邑ấp 子tử 郝# 乱# 生sanh 。 邑ấp 子tử 王vương 遵tuân 和hòa 。

邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# 榮vinh 。 □# □# □# 文văn □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 薛tiết 阿a □# 。 邑ấp 子tử 郝# 始thỉ 貴quý 。 邑ấp 子tử 郝# 榮vinh 儁# 。 邑ấp 子tử 衛vệ 敬kính 和hòa 。

邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 薛tiết □# 朗lãng 。 邑ấp 子tử 張trương 長trường/trưởng □# 。 邑ấp 子tử 榛# 士sĩ 粲sán 。 邑ấp 子tử 王vương 定định 國quốc 。 邑ấp 子tử 郝# 法pháp 演diễn 。 邑ấp 子tử 楊dương 士sĩ 逮đãi 。

邑ấp 子tử 趙triệu □# □# 。 邑ấp 子tử 丁đinh 文văn 歡hoan 。 邑ấp 子tử 薛tiết 田điền 儁# 。 邑ấp 子tử 張trương 昌xương 通thông 。 邑ấp 子tử 榛# 士sĩ 格cách 。 邑ấp 子tử 郝# 煩phiền 副phó 。 邑ấp 子tử 郝# 曹tào 歡hoan 。 邑ấp 子tử 楊dương 通thông □# 。

邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ □# 光quang 。 邑ấp 子tử 李# □# □# 。 邑ấp 子tử 晉tấn 世thế 歲tuế 。 邑ấp 子tử 張trương 元nguyên 礼# 。 邑ấp 子tử 榛# 世thế 昂ngang 。 邑ấp 子tử 郜# 盆bồn 興hưng 。 邑ấp 子tử 郝# 延diên 穆mục 。 邑ấp 子tử 楊dương 儒nho 意ý 。

邑ấp 子tử 皇hoàng 甫phủ □# 光quang 。 邑ấp 子tử □# 龍long □# 。 邑ấp 子tử 蔡thái □# 明minh 。 邑ấp 子tử 張trương 元nguyên 緒tự 。 邑ấp 子tử 榛# 世thế 才tài 。 邑ấp 子tử 郝# 文văn 猥ổi 。 邑ấp 子tử 郝# 要yếu 仁nhân 。 邑ấp 子tử 張trương 通thông 。

邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 蘇tô 常thường 。 邑ấp 子tử 張trương 遵tuân 礼# 。 邑ấp 子tử 張trương 寄ký 妃phi 。 邑ấp 子tử 成thành 餘dư 歡hoan 。 邑ấp 子tử 榛# 高cao 虎hổ 。

之chi 四tứ 。 碑bi 側trắc 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 邑ấp 正chánh □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 尹# 伯bá 有hữu 。 邑ấp 子tử [外/目]# 客khách □# 。 □# □# □# □# □# 。 邑ấp 子tử 張trương 洪hồng 顯hiển 。

邑ấp 主chủ 楊dương □# □# 。 邑ấp 正chánh □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 張trương □# □# 。 邑ấp 子tử [外/目]# □# □# 。 邑ấp 子tử 張trương □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 阿a 法pháp 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 邑ấp 正chánh □# □# □# 。 邑ấp 子tử 郭quách □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 王vương 子tử 仲trọng 。 邑ấp 子tử 楊dương 伯bá 通thông 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 邑ấp 正chánh □# □# □# 。 邑ấp 子tử 力lực □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# 游du □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 業nghiệp 純thuần 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 □# □# 王vương □# □# 。 邑ấp 子tử 力lực □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 韓# 盆bồn 生sanh 。 邑ấp 子tử 楊dương 阿a 德đức 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 仲trọng □# 。 邑ấp 子tử 張trương 思tư 業nghiệp 。 邑ấp 子tử □# 方phương □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# 興hưng 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 張trương □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 像tượng 花hoa 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử 李# □# □# 。 邑ấp 子tử 王vương 士sĩ 通thông 。 邑ấp 子tử 楊dương 像tượng 瑞thụy 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# 仁nhân 。 邑ấp 子tử 藺# 漢hán 達đạt 。 清thanh 信tín 樊phàn 沙sa 曇đàm 。

邑ấp 主chủ 李# □# 范phạm 。 □# 中trung 正chánh 王vương □# □# 。 邑ấp 子tử 力lực 子tử □# 。 邑ấp 子tử 張trương 興hưng □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 阿a □# 。 邑ấp 子tử 李# □# 王vương 。 邑ấp 子tử 王vương 嵩tung 羅la 。 邑ấp 子tử 張trương □# 通thông 。

邑ấp 主chủ 楊dương 子tử □# 。 邑ấp 子tử 祖tổ □# □# 都đô 。 邑ấp 子tử 楊dương 志chí □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương 阿a 神thần 。 邑ấp 子tử 趙triệu 和hòa 周chu 。 邑ấp 子tử 張trương □# 智trí 。

邑ấp 主chủ □# □# □# 。 邑ấp 子tử 成thành □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 楊dương □# 保bảo 。 邑ấp 子tử 楊dương □# □# 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 邑ấp 子tử 藺# 僧Tăng □# 。 邑ấp 子tử 張trương □# 孫tôn 。

邑ấp 主chủ 張trương □# □# 。 邑ấp 子tử 薛tiết 國quốc 仁nhân 。 邑ấp 子tử 楊dương 仲trọng 永vĩnh 。 邑ấp 子tử 尹# 珎# 族tộc 。 邑ấp 子tử □# 香hương □# 。 邑ấp 子tử 薛tiết □# 孫tôn 。 邑ấp 子tử □# □# □# 。 □# □# □# □# 暈vựng 。

Print Friendly, PDF & Email