南Nam 石Thạch 窟Quật 寺Tự 碑Bi

顏Nhan 娟 英Anh 主Chủ 編Biên

南nam 石thạch 窟quật 寺tự 碑bi

之chi 一nhất 。 碑bi 陽dương 。

石thạch

窟quật

寺tự

主chủ

僧Tăng

斌#

南nam 石thạch

窟quật 寺tự

之chi 碑bi

夫phu 玄huyền 猷# 沖# 容dung 。 而nhi 繁phồn □# 塵trần 其kỳ 暉huy 。 冥minh 淵uyên 澄trừng 鏡kính 。 而nhi 綺ỷ 波ba 式thức 其kỳ 澗giản 。 □# □# □# 。

使sử 三tam 有hữu 紛phân 離ly 。 六lục 塵trần 囂hiêu 翳ế 。 輪luân 迴hồi 幽u 塗đồ 。 迷mê 趣thú 靡mĩ 返phản 者giả 也dã 。 是thị 以dĩ 至chí 覺giác 垂thùy 悲bi 。 拯chửng 彼bỉ 沉trầm 溺nịch 。 闡xiển 三tam □# 之chi 。

火hỏa 宅trạch 。 秉bỉnh 湛trạm 一nhất 之chi 維duy 則tắc 。 騰đằng 道đạo 於ư 妙diệu 境cảnh 。 叵phả 夕tịch 暉huy 慧tuệ 日nhật 之chi 旦đán 。 大Đại 千Thiên 矚chú 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi □# 。 慈từ 風phong □# 。

若nhược 不bất 遷thiên 之chi 訓huấn 。 周chu 誨hối 於ư 昏hôn 明minh 。 萬vạn 化hóa 無vô 虧khuy 之chi 範phạm 。 永vĩnh 播bá 於ư 幽u 顯hiển 。 通thông 塞tắc 歸quy 乎hồ 有hữu 緣duyên 。 行hành 藏tạng 盛thịnh □# □# 。

皇hoàng 帝đế 陛bệ 下hạ 。 聖thánh 契khế 潛tiềm 通thông 。 應ưng 期kỳ 纂toản 曆lịch 。 道đạo 氣khí 籠lung 三tam 才tài 之chi 經kinh 。 至chí 德đức 蓋cái 五ngũ 常thường 之chi 緯# 。 啟khải 唐đường □# □# 魏ngụy □# 。

五ngũ 教giáo 遐hà 融dung 。 禮lễ 風phong 遠viễn 制chế 。 慈từ 導đạo 開khai 章chương 。 真chân 宗tông 顯hiển 誥# 。 戒giới 綱cương 羈ki 乎hồ 有hữu 心tâm 。 政chánh 觀quán 變biến 乎hồ □# □# 。 彼bỉ 岸ngạn 之chi 。

於ư 茲tư 將tương 濟tế 矣hĩ 。 自tự 惟duy 鴻hồng 源nguyên 帝đế 鄉hương 。 庇tí 鄰lân 雲vân 液dịch 。 議nghị 蹤tung 翼dực 親thân 。 論luận 疇trù 懿# 胕# 。 榮vinh 要yếu 山sơn 河hà 。 連liên 基cơ 齊tề 晉tấn 。 遂toại 得đắc 。

金kim 於ư 雲vân 階giai 。 班ban 爵tước 五ngũ 等đẳng 。 垂thùy 玉ngọc 於ư 丹đan 墀trì 。 內nội 備bị 幃vi 幄# 。 外ngoại 委ủy 霜sương □# 。 專chuyên 節tiết 戎nhung 場tràng 。 闢tịch 土thổ/độ 之chi 效hiệu 未vị 申thân 。 耀diệu 威uy 。

志chí 靡mĩ 建kiến 。 豈khởi 謂vị 乾can/kiền/càn 蔭ấm 雲vân 敷phu 。 皇hoàng 澤trạch 雨vũ 灑sái 。 沖# 旨chỉ 徧biến 加gia 。 春xuân 華hoa 交giao 暎ánh 。 勢thế 均quân 兩lưỡng 嶽nhạc 。 曜diệu 軒hiên 三tam 蕃phồn 。 列liệt 土thổ/độ □# □# 。

崇sùng 海hải 量lượng 。 介giới 焉yên 罔võng 酬thù 。 遂toại 尋tầm 案án 經kinh 教giáo 。 追truy 訪phỏng 法pháp 圖đồ 。 冥minh 福phước 起khởi 於ư 顯hiển 誓thệ 。 鴻hồng 報báo 發phát 於ư 涓# 心tâm 。 悟ngộ 尋tầm 訓huấn 旨chỉ 。 建kiến 。

厥quyết 涇kính 陽dương 。 簡giản 茲tư 名danh 埠phụ 。 重trọng/trùng 巒# 煙yên 蔚úy 。 景cảnh 氣khí 之chi 初sơ 交giao 。 川xuyên 流lưu 泱# 瀁dạng 。 鮮tiên 榮vinh 之chi 後hậu 暢sướng 。 飛phi 峭# 合hợp 霄tiêu 。 玄huyền 崖nhai 吐thổ 液dịch 。

峙trĩ 冥minh 造tạo 之chi 形hình 。 風phong 水thủy 蕭tiêu 散tán 。 嗂# 韻vận 之chi 勢thế 。 命mạng 匠tượng 呈trình 奇kỳ 。 競cạnh 工công 開khai 剖phẫu 。 積tích 節tiết 移di 年niên 。 營doanh 構# 乃nãi 就tựu 。 圖đồ 雙song 林lâm 之chi 遺di 。

於ư 玄huyền 堂đường 。 規quy 住trụ 聖thánh 之chi 鴻hồng 質chất 。 則tắc 巍nguy 嶷# 於ư 虛hư 室thất 。 群quần 像tượng 垂thùy 霄tiêu 容dung 之chi 朗lãng 。 眾chúng 影ảnh 表biểu 朱chu 光quang 之chi 鮮tiên 。 暉huy 暉huy 焉yên 。 若nhược □# 。

饘# 。 岌# 岌# 焉yên 。 如như 踊dũng 出xuất 之chi 應ưng 法pháp 機cơ 。 又hựu 構# 以dĩ 房phòng 館quán 。 建kiến 之chi 堂đường 閣các 。 藻tảo 潔khiết 渟# 津tân 。 蔭ấm □# 殊thù 例lệ 。 靜tĩnh 宇vũ 禪thiền 區khu 。 眾chúng □# 。

窮cùng 微vi 之chi 僧Tăng 近cận 。 跧# 通thông 寂tịch 之chi 儁# 蹠# 。 塵trần 誠thành 裨bì 乎hồ 治trị 端đoan 。 豪hào 績# 瑍# 乎hồ 不bất 朽hủ 。 刊# 銘minh 寺tự 庭đình 。 遂toại 興hưng 頌tụng 曰viết 。

攸du 攸du 冥minh 造tạo 。 寥liêu 寥liêu 太thái 虛hư 。 動động 以dĩ 應ưng 有hữu 。 靜tĩnh 以dĩ 照chiếu 无# 。 穹# 經kinh 垂thùy 像tượng 。 淳thuần 化hóa 亦diệc 敷phu 。 囂hiêu □# 紛phân □# 。 道đạo 隱ẩn 昏hôn 塗đồ 。 造tạo □# 。

四tứ 色sắc 。 俗tục 流lưu 競cạnh 波ba 。 愛ái 根căn 爭tranh 殖thực 。 迴hồi 住trụ 幽u 衢cù 。 沈trầm 淪luân 邪tà 或hoặc 。 聖thánh 覺giác 匪phỉ 運vận 。 真chân 圖đồ 詎cự 測trắc 。 至chí 哉tai 大đại 覺giác 。 持trì 暢sướng 靈linh 姿tư 。

廓khuếch 茲tư 聖thánh 維duy 。 大Đại 千Thiên 被bị 化hóa 。 幽u 境cảnh 蒙mông 暉huy 。 潛tiềm 神thần 吐thổ 曜diệu 。 應ưng 我ngã 皇hoàng 機cơ 。 聖thánh 皇hoàng 玄huyền 感cảm 。 協hiệp 揚dương 治trị 猷# 。 道đạo 液dịch 垂thùy 津tân 。 冥minh 被bị 。

九cửu 區khu 。 慧tuệ 鏡kính 長trường/trưởng 幽u 。 三tam 乘thừa 既ký 駕giá 。 六lục 塵trần 斯tư 流lưu 。 餐xan 沐mộc 法pháp 膏cao 。 澡táo 心tâm 道đạo 津tân 。 鴻hồng 源nguyên 流lưu 衍diễn 。 是thị 近cận 是thị 親thân 。 均quân 感cảm 遐hà 舊cựu 。

痛thống 躬cung 罔võng 報báo 。 建kiến 斯tư 嘉gia 因nhân 。 重trọng/trùng 阿a 疊điệp 巖nham 。 蔚úy 暎ánh 陽dương 川xuyên 。 邃thúy 戶hộ 飛phi 窗song 。 翠thúy 錯thác 暉huy 妍nghiên 。 雙song 林lâm 運vận 矣hĩ 。 遺di 儀nghi 更cánh 鮮tiên 。 □# □# 。

永vĩnh 證chứng 。

一nhất 。 大đại 魏ngụy 永vĩnh 平bình 三tam 年niên 歲tuế 在tại 庚canh 寅# 四tứ 月nguyệt 壬nhâm 寅# 朔sóc 十thập 四tứ 日nhật 乙ất 卯mão 。 使sử 持trì 節tiết 都đô 督# 涇kính 州châu 諸chư 軍quân 事sự 平bình 西tây 將tướng 軍quân 。

涇kính □# 州châu 刺thứ 史sử 安an 武võ 縣huyện 開khai 國quốc 男nam 奚hề 康khang 生sanh 造tạo 。

之chi 二nhị 。 碑bi 陰ấm 。

平bình 西tây 府phủ 長trường/trưởng 史sử 河hà 南nam 陳trần 平bình 。 法pháp □# □# □# □# □# □# □# 。

司ty 馬mã 敷phu 西tây 男nam 安an 定định 皇hoàng 甫phủ 慎thận 。 鎧khải 曹tào 參tham 軍quân 趙triệu 功công □# □# 。

錄lục 事sự 參tham 軍quân 扶phù 風phong 馬mã 瓚# 。 田điền 曹tào 參tham 軍quân 隴# 西tây 董# 辯biện 。

功công 曹tào 參tham 軍quân 寧ninh 遠viễn 將tướng 軍quân 華hoa 容dung 男nam 屈khuất □# 字tự 允duẫn 府phủ 昌xương 黎lê 人nhân 。 默mặc 曹tào 參tham 軍quân □# □# □# □# 達đạt 。

倉thương 曹tào 參tham 軍quân 奮phấn 威uy 將tướng 軍quân 赭giả 陽dương 子tử 梁lương 瑞thụy 字tự 神thần 賁# 天thiên 水thủy 人nhân

中trung 兵binh 參tham 軍quân 略lược 陽dương 王vương 卯mão 廣quảng

府phủ 主chủ 薄bạc 天thiên 水thủy 尹# 寧ninh 字tự 慶khánh 安an

外ngoại 兵binh 參tham 軍quân 金kim 城thành 趙triệu 忻hãn 字tự 興hưng 慶khánh

騎kỵ 兵binh 參tham 軍quân 事sự 督# 護hộ 安an 定định 內nội 史sử 遼liêu 西tây 段đoạn 延diên 字tự 豐phong 容dung

長trường 流lưu 參tham 軍quân 昌xương 黎lê 韓# 洪hồng 超siêu

城thành 局cục 參tham 軍quân 新tân 平bình 馮bằng 澄trừng 字tự 清thanh 龍long

參tham 軍quân 事sự 馮bằng 翌# □# □#

鷹ưng 揚dương 將tướng 軍quân 參tham 軍quân 事sự 北bắc 海hải 邴# 哲triết □#

別biệt 駕giá 從tùng 事sự 史sử □# □# □# □# □# 。 □# 酒tửu 從tùng 事sự 史sử 安an 定định 皇hoàng 甫phủ 詢tuân 。 白bạch 土thổ/độ 令linh 南nam 陽dương 鄧đặng 生sanh 。

安an 遠viễn 將tướng 軍quân 統thống 軍quân 治trị 中trung □# 史sử 安an □# □# □# □# 。 □# □# □# □# □# 涇kính 陽dương 王vương 胤dận 祖tổ 。 安an 定định 郡quận 丞thừa 沛# 國quốc 劉lưu 龜quy 。 臨lâm 洮đào 太thái 守thủ 三tam 水thủy 令linh 恆hằng 農nông 楊dương 伯bá 儁# 。

征chinh 虜lỗ 將tướng 軍quân 安an 定định 內nội 史sử 臨lâm □# □# □# □# 。 □# □# □# □# □# □# 平bình 雷lôi 熾sí 。 平bình 涼lương 郡quận 丞thừa 濟tế 南nam 侯hầu 安an 定định 胡hồ 虯# 。 爰viên 得đắc 令linh 司ty 郡quận 羅la 宗tông 。

平bình 涼lương 太thái 守thủ 朝triêu 那na □# □# □# 。 □# □# □# □# □# □# 原nguyên 郭quách 松tùng 茂mậu 。 新tân 平bình 郡quận 丞thừa 京kinh 兆triệu 韋vi 文văn 總tổng 。 鶉# 觚cô 令linh □# □# □# □# 南nam 安an 姚diêu 玉ngọc 。

新tân 平bình 太thái 守thủ 參tham 軍quân □# □# □# □# □# 。 □# □# □# 事sự □# 安an 定định 席tịch 道đạo 原nguyên 。 趙triệu 平bình 郡quận 丞thừa 上thượng 谷cốc 趙triệu 椿xuân 。 陰ấm 密mật 令linh 扶phù 風phong 馬mã 允duẫn 咸hàm 。

寧ninh 朔sóc 將tướng 軍quân 趙triệu 平bình 太thái 守thủ 臨lâm 涇kính 縣huyện 開khai 國quốc □# □# □# □# □# 。 □# □# 從tùng 事sự □# □# □# 張trương 廣quảng 昌xương 。 隴# 東đông 郡quận 丞thừa 黃hoàng 龍long 馮bằng 法pháp 孫tôn 。 俎# 厲lệ 令linh □# □# □# □# 逸dật 。

隴# 東đông 太thái 守thủ 領lãnh 汧# 城thành 戌tuất 河hà 南nam □# □# 。 部bộ 郡quận 從tùng 事sự 史sử 平bình 涼lương 員# 英anh 。 安an 定định 令linh 熒# 陽dương 子tử 武võ 威uy 陰ấm 愍mẫn 。 撫phủ 夷di 令linh □# □# □# □# 明minh 。

別biệt 駕giá 從tùng 事sự 史sử 安an 定định 胡hồ 武võ 伯bá 。 部bộ 郡quận 從tùng 事sự 史sử 馮bằng 翌# 田điền 雍ung 芝chi 。 臨lâm 涇kính 令linh □# □# 男nam 茹như □# 河hà 南nam □# 。 陰ấm 槃bàn 令linh □# □# □# □# □# 。

平bình 漠mạc 將tướng 軍quân 統thống 軍quân 兼kiêm 別biệt 駕giá 主chủ 簿bộ 安an 定định 胡hồ 文văn 安an 。 門môn 下hạ 督# 北bắc 地địa 傅phó/phụ 神thần 苻# 。 石thạch 堂đường 令linh □# □# □# □# □# □# 。 高cao 平bình 令linh □# □# □# □# □# 。

主chủ 簿bộ 平bình 涼lương 員# 祥tường 。 省tỉnh 事sự 安an 定định 胡hồ 季quý 安an 。 朝triêu 那na □# □# □# □# □# □# 。 涇kính 陽dương 令linh □# □# □# □# □# 。

主chủ 簿bộ 兼kiêm 州châu 別biệt 駕giá 從tùng 事sự 史sử 安an 定định 梁lương 僧Tăng 授thọ 。 烏ô 氏thị □# □# □# □# 德đức 。

西tây 曹tào □# □# 主chủ 簿bộ 趙triệu 平bình 彭# □#

丙bính □# □# 沓đạp 法pháp □# □# □# □# □#

發phát 西tây 不bất 朽hủ □# 誠thành □# 乎hồ 品phẩm 仲trọng

止chỉ 於ư 高cao 蹤tung □# 兩lưỡng 能năng 眾chúng 嚴nghiêm 厲lệ

成thành 於ư 幼ấu 稚trĩ 。 此thử 橋kiều 於ư 郁uất 哲triết 謀mưu 。

約ước 賓tân 等đẳng 尸thi 鳩cưu 。 故cố 以dĩ 剋khắc 挫tỏa 之chi 。

妣# 言ngôn 施thí 於ư 安an 子tử 俠hiệp 溫ôn 飽bão 是thị

陶đào 豈khởi 非phi 天thiên 性tánh 。 陶đào 又hựu 武võ □# □# 。

□# 刺thứ 刑hình 部bộ 終chung 復phục 襲tập 爵tước 者giả 。

當đương 非phi 不bất 義nghĩa 歆# 。 以dĩ 吾ngô 封phong 非phi □# 淹yêm 。

兄huynh 弟đệ 不bất 得đắc 獨độc 自tự 跨khóa 擁ủng 。 □# 。

逮đãi 世thế 輝huy 。 則tắc 不bất 及cập 孫tôn 故cố 以dĩ 銘minh 之chi 。

Print Friendly, PDF & Email