Soạn Tập Kinh Một Trăm Truyện Nhân Duyên

Soạn Tập Kinh Một Trăm Truyện Nhân Duyên
Bộ Bản Duyên, Đại Tạng Kinh, Kinh Thanh Văn, Soạn Tập Kinh Một Trăm Truyện Nhân Duyên, Tạng Kinh

SỐ 200
SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN
Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Du Già Luận Ký - Quyển 18

瑜Du 伽Già 論Luận 記Ký Quyển 18 唐Đường 遁Độn 倫Luân 集Tập 撰Soạn 瑜Du 伽Già 論Luận 記Ký 卷quyển 第đệ 十thập 八bát (# 之chi 上thượng )(# 論luận 本bổn 第đệ 六lục 十thập 四tứ 至chí 六lục 十thập 六lục )# 釋thích 遁độn 倫luân 集tập 撰soạn 論luận 本bổn 第đệ 六lục 十thập 四tứ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Giới Sơ Tâm Học Nhân Văn -

誡Giới 初Sơ 心Tâm 學Học 人Nhân 文Văn 高Cao 麗Lệ 知Tri 訥Nột 撰Soạn 誡giới 初sơ 心tâm 學học 人nhân 文văn 夫phu 初sơ 心tâm 之chi 人nhân 。 須tu 遠viễn 離ly 惡ác 友hữu 。 親thân 近cận 賢hiền 善thiện 。 受thọ 五Ngũ 戒Giới 十Thập 戒Giới 等đẳng 。 善thiện 知tri 持trì 犯phạm...
Kinh Trung A Hàm

108. Kinh Lâm (II)

中 阿 含 經 KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ   X. PHẨM LÂM 108. KINH LÂM (II)[1] Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật du hóa tại...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Quyển 5

添 品Phẩm 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh Quyển 5 隋Tùy 闍Xà 那Na 崛Quật 多Đa 共Cộng 笈Cấp 多Đa 譯Dịch 添# 品Phẩm 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 隋tùy 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 闍xà 那na 崛quật 多đa 共cộng 笈cấp 多đa 譯dịch 。 安An 樂Lạc 行Hành...
Kinh Điển Giảng Giải, Tam Tạng Kinh, Tủ Sách PDF

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng (pdf)

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM TRỌN BỘ 10 QUYỂN Sa-môn Bát-thích Mật-đế người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường. Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ. Sa-môn...
Kinh Trường A Hàm

22. Kinh Chủng Đức

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ   Phần III 22. KINH CHỦNG ĐỨC Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại Ương-già, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm...