QUAN ÂM CỨU KHỔ 
Thích Đồng Trí

Lễ Vía Quan Thế Âm, ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu, PL 2561

Nay ngày vía Quan Âm
Chúng con xin thành tâm
Dâng hương và đảnh lễ
Cầu Bồ Tát giáng lâm.

Lặn hụp giữa vô thường
Bao nhiêu cảnh bi thương
Nhà cửa nay sập đổ
Nước dâng đến tận giường…

Bão tố giăng ngập trời
Phận bạc, lệ sầu rơi
Ôi mênh mông bể khổ!
Sao giảm bớt, cạn vơi?

Bồ Tát thương chúng sanh
Giữa thác loạn tan tành
Chèo thuyền từ tế độ
Đến bờ giác an lành.

Bồ Tát Quan Thế m
Con luôn niệm trong tâm
Tham Sân Si bớt khởi
Cho Từ Bi nảy mầm.

Hóa thân đến với đời
Bồ Tát hiện khắp nơi
Người cho mền che lạnh
Cho mì gói cầm hơi…

Noi gương sáng của Ngài
Ngàn mắt soi muôn loài
Ngàn tay chung hành động
Giảm nỗi khổ trần ai.

Con tu hạnh viên thông
Lắng nghe trọn tấm lòng
Chia sẻ bao tâm sự
Nặng trĩu tâm chúng sanh.

Cành liễu vóc nhẹ nhàng
Không bị gió gãy ngang
Con nguyện sống uyển chuyển
Không cố chấp, vướng mang.

Quán Tự Tại hành sâu
Không thấy Ngã nơi đâu
Sắc là Không, Không – Sắc
Tuồng đời ảo hóa thôi.

Ngài Tiêu Diện, Kim Cang
Hộ Pháp chốn Già Lam
Ma quân không quấy nhiễu
Đạo vàng sáng muôn phương.

Con đảnh lễ quy y
Hạnh lành nguyện tu trì
Tâm chúng sanh – Bồ Tát
Cảm ứng bất từ nghì !

Bao xấu ác rụng rơi
Một niềm thương cho đời
Tâm bồ đề vững chãi
An lành khắp nơi nơi.