ĐIẾU THI KÍNH TƯỞNG THẮNG HOAN ĐẠI SƯ
Ngưỡng bái bạch Giác Linh TLHT Thích thượng Thắng hạ Hoan Ân Sư!

 

Than ôi!
Một trái tim dừng tắt
Một rường cột vừa nghiêng
Đóa hoa sen thắm sắc
Người trở về Tây Thiên…

Ngài được sanh nhằm vào năm Kỷ Tỵ (1928)
Thế danh Ngài được đặt: Nguyễn-văn-Đồng,
Thân sinh của Ngài vốn là nhạc sỹ
Ngài trưởng thành, Mẫu thân gửi cửa Không (1968).

Vừa tám tuổi, Ngài vào Chùa Hội Thắng,
Châu Điền, Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh
Ngài thọ giáo với Bổn Sư Đắc Ngộ
Thế danh Trinh Tường với húy Tường Ninh.

Mười tám tuổi (1946) thọ Sa Di Giới Pháp
Ngài Hoàn Thông ban đạo hiệu Long Hoan
Nối Lâm Tế đời thứ hai mươi bốn
Phái Ngài Bích Phong, Trí Bản – Đột Không.

Năm nâm mươi (1950) về miền Tây tham học
Đến Trà Ôn, Chùa Phước Hậu, Vĩnh Long
Nương Y Chỉ Ngài Thiện Hoa, Giám Đốc
Phật Học Đường Nam Việt tại Ấn Quang.

Hai lăm tuổi (1953) thọ Tỳ Kheo Đại Giới
Hai chín tuổi (1957), xong Trung Đẳng Ấn Quang
Ban Giám-đốc Phật-Học-Đường lại gởi
Học Cao – Trung Phật Pháp tại Nha Trang.

Bai hai tuổi (1960), Lớp Cao Trung hoàn tất
Ngài trở về học Cao Đẳng Ấn Quang
Ba tư tuổi (1962) xong Cao Đẳng Phật Pháp
Học Văn Khoa, Ngài tốt nghiệp Cử Nhân (1970).

Ba lăm tuổi, lãnh vai trò Đốc Học
Ngài chăm lo Phật Học Viện Biên Hòa
Kiêm Giảng Huấn trường Trung Học Trí Đức
Việc Đạo – Đời, Ngài tích cực tham gia.

Ba sáu tuổi (1964), Giảng Sư Viện Hóa Đạo
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mời Người
Chánh Đại Diện với vai trò lãnh đạo
Giáo Hội Phật Giáo Quận Năm (5), Quận Mười (10).

Ngài kham lãnh Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh
Lại đầu tư việc giảng dạy bộn bề
Dạy hàng chục Trường Trung Khoa Phật Học
Bao gồm luôn Trường Trung Học Bồ Đề.

Ngài mở Khóa huấn luyện môn Duy Thức
Cho sinh viên Trường Phú Thọ Bách Khoa
Dạy cho sinh viên Sư Phạm Vạn Hạnh
Cốt khai Tâm và Trí mở mang ra.

Năm tư tuổi (1982), vì tự do dân chủ
Rời quê hương tìm cách giúp quê nhà
Năm lăm tuổi (1983) đến Hoa Kỳ trú ngụ
Kể từ đây trang sử mới mở ra.

Chùa Việt Nam, ở cùng Ngài Mãn Giác
Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam – Hoa-Kỳ
Phó Hội Chủ, Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp
Ngài dấn thân chẳng quan ngại việc chi.

Tu Viện Kim Sơn mời Ngài giảng dạy
Ngài tạo duyên khiến Duy Thức lan xa.
Năm chín hai (1992) Chư Tôn ở Hải Ngoại
Hưởng ứng lời Ngài Đôn Hậu thiết tha.

Giáo Hội Thống Nhất Hoa Kỳ mục đích
Góp phần phục hưng Phật Giáo quê nhà
Năm chín sáu (1996), suy tôn Ngài – Chủ Tịch
Giáo Hội Thống Nhất tại Ca Na Đa.

Năm chín chín (1999), Ngài chứng minh Giáo Hội
Phật Giáo Thống Nhất Úc – Tân Tây Lan
Bảy sáu tuổi (2004) vào Hội Đồng Trưởng Lão
Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất – Việt Nam.

Cùng năm đó – Chánh Văn Phòng Giáo Phẩm
Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất – Hoa Kỳ
Tám mươi tuổi (2008) làm Chứng Minh Điều Hợp
Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Liên Châu.

Chín lăm tuổi (2023) cung thỉnh làm Tăng Trưởng
Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất – Việt Nam
Ngần ấy tuổi, không rút lui tịnh dưỡng
Thừa Tăng Sai, Ngài kham nhẫn – nhận làm.

Cứ mỗi năm đều ra ba Thông Bạch
Tết cổ truyền rồi Phật Đản – Vu Lan
Khéo uyển chuyển, tùy duyên trong mọi cách
Gửi lời thăm, bao tình cảm chứa chan…

Hình ảnh đẹp, đơn sơ nhưng kỳ vĩ
Ngài quan tâm, chia sẻ rất ôn hòa
Chín bảy (97) năm, trải dài qua thế kỷ
Lưu nguồn thương và nghĩa sống đậm đà.

Giáo Hội họp là quang lâm tham dự
Nơi nào cần, Ngài ban rải Pháp âm
Thật xứng đáng là Như Lai Trưởng Tử
Rất keo sơn và chung thủy – Thành Tâm.

Luận Duy Thức – giảng chi li biền biệt
Gặp khó khăn, Ngài đóng góp nhiệt tình
Quên bản thân, giúp người thêm hiểu biết
Diệu ngộn từ lưu xuất tại Tâm Kinh.

Suốt đời Ngài vân du vô sở trụ
Đâu nhọc công lo bồi đắp cho Ta ?
Gặp thế thái nhân tình, bao nhiêu thứ….
Vẫn an nhiên trong Quán Trọ Ta Bà!

Ta không thật thì Của Ta nào có?
Chấp làm chi cho vướng mắc lụy phiền
Ôm giữ chi, thênh thang cùng mây gió
Trả cho đời, đâu bận những tư riêng?…

Nay duyên mãn, Người trở về bảo sở
Bao thăng trầm cùng thời vận trải qua
Khi Người ở – chỉ là nơi Người ở
Người đi rồi – lưu kỷ niệm thiết tha!…

Tri ân Người – bao cơ duyên gặp gỡ
Bao lời khuyên với ánh mắt dịu dàng
Sâu tâm khảm, đời này con ghi nhớ
Tiếp hành trình, trong mọi nẻo nhân gian…

Thôi – thì thôi – Người vạn duyên buông xả
Cõi Tây Phương Hoa Sen nở sẵn dành
Vọng bái Người, xin tri ân tất cả
Người vẫn còn, trong gió mát, trăng thanh…,!

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Pháp Phái Đệ Nhị Thập Tứ Thế, Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Tăng Thống Viện – Trung Ương Giáo Phẩm Hội Đồng Tăng Trưởng, húy thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

01/02/2024
Khể thủ,
Hậu Học: Thích Đồng Trí
(Thích Minh Tuệ)

 

Xem Sách, Bài Viết của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan