XUẤT GIA GIEO DUYÊN
Thích Đồng Trí (Minh Tuệ)

Đời chen lộn trăm ngàn phiền não
Nay bước vào cửa Đạo nhiệm mầu
Thành tâm thế phát, cạo đầu
Rũ bao lậu hoặc bấy lâu bám mình.

Con xa lánh thất tình lục dục
Con dứt trừ lòng tục, tánh phàm
Bấy lâu ngũ dục muốn ham
Nay con thức tỉnh tánh tham xin chừa.

Nương cõi Tịnh sớm trưa tu niệm
Nguyện xa lìa tập nhiễm thế gian
Bao nhiêu tâm sự ngổn ngang
Rụng theo dây chuỗi hạt tràng Nam – mô.

Thân sắc giả điểm tô chi lắm?
Cõi hồng trần chìm đắm mà đau
Nay con kịp tỉnh hồi đầu
Đạo tràng an tịnh, dồi trau tu trì.

Bao kiếp sống sân si tội lỗi
Từ thuở nào trôi nổi dây dưa

Thói hư tật xấu xin chừa
Tịnh tâm lắng đọng cơn mưa Pháp lành.

Bao ngày tháng tranh danh, đoạt lợi
Đều phù du mây nổi đầu ghềnh
Nay con mặc kệ xuống lên
Ít muốn, biết đủ tinh thần định an.

Khắp ba cõi ngập tràn lửa cháy
Ham vui gì, lo chạy thoát thân
Đớn đau sinh tử bao lần
Hồng trần giả tạm phải cần bỏ buông.

Thị phi rụng theo chuông buổi sáng
Nghiệp chướng vơi nhờ Sám buổi chiều
Lòng con thanh thản bao nhiêu
Nhờ ơn Tam Bảo, cao siêu Đạo mầu.

Lòng chuyên chú một câu niệm Phật
Không phan duyên tất bật bên ngoài
Lắng nghe hơi thở ngắn dài
Sắc Không quán chiếu, miệt mài công phu.

Nay biết Đạo lo tu kẻo trễ
Một đời người chớ để luống trôi
Lênh đênh sáu nẻo luân hồi
Chèo thuyền Bát Nhã vượt ngoài trầm luân

Con tâm niệm Bốn Ân đền trả
Ân sanh thành cao cả mẹ cha
Ân Tam Bảo, ân quốc gia
Ân chư thiện tín gần xa cúng dường.

Con nguyện đi trên đường giải thoát
Con đường xưa Đức Phật khai quang
Không còn chấp mắc, tâm an
Tương rau đạm bạc nhẹ nhàng nơi thân.

Phước duyên lớn một lần tu học
Một lần theo gương bậc xả ly
Chân không ôm bát ra đi
Không còn ràng buộc điều chi ở đời.

Con thể nghiệm thảnh thơi vững chãi
Về nơi đây tìm lại chính Ta
Bấy lâu lung lạc phương xa
Nay con gặp lại người Cha thuở nào.

Kể từ nay sống sao đáng sống
Con tỉnh rồi giấc mộng Nam Kha
Gieo duyên một thuở xuất gia
Con sống trọn vẹn chan hòa Tăng thân.

Rồi mai đây bước chân khắp chốn
Con mang theo kỷ niệm hành trình
Gắng tu tự độ chính mình
Con nguyền độ hết chúng sinh muôn loài.

Mùa Vu Lan Hiếu Hánh, tháng Bảy, Bính Thân PL 2560
Thích Đồng Trí