LỜI CHÚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN..
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

 

Xuân mới thắp lên những nụ cười
Cho đời hạnh phúc , dạ thêm tươi
Trải lòng thanh tịnh trong trần thế
Cầu chúc An khang khắp mọi người..
Xuân đến chúc nhau được PHÚC AN
Vườn tâm nở đẹp đóa Ưu Đàm
Nguyện Sống với TỪ BI- TRÍ TUỆ
Đạo, Đời hai lối bước thênh thang…

Kính lạy đức Thế Tôn
Nguyện cho tất cả chúng con
& chúng sanh luôn tràn đầy tình thương,
không oan trái lẫn nhau,
thoát khổ thân tâm,
luôn được nhiều an lành,
luôn được tùy tâm mãn nguyện.
Namo Buddhaya
XUÂN GIÁP THÌN 2024