BÊN TÁCH TRÀ CUỐI NĂM
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

 

.. Thân ái mời nhau một tách trà
Mình ngồi quán niệm một năm qua
Một năm bước tới hay lùi lại
Đường Đạo đã gần hay vẫn xa..
– Ngày vẫn trôi ngày, năm hết năm
Ngọn đèn Tỉnh thức sáng trong tâm?
Mình đang thực Sống hay tồn tại,
Đã quyết lòng buông những lạc lầm?
– Mời bạn ngồi yên với Đạo tình
Cho hồn lắng đọng giữa lời Kinh
Xuân lai, xuân khứ.. lòng thanh thản
Bên tách trà Xuân thấy lại mình..