SỐ 180
PHẬT NÓI KINH ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt chi
Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Đức Phật dạy:

Thời quá khứ có Đức Phật vào thành khất thực cùng đông đảo chư Tôn đệ tử, Bồ-tát. Những đệ tử, Bồ-tát này đều có tướng hảo đoan chánh và từ ái bao dung, mỗi ngài hành đạo theo bản nguyện của mình.

Có một bà mẹ mang thai được vài tháng, thấy Phật và chúng Tăng sống đời Thánh thiện, bà ước nguyện đứa con sắp sinh của bà cũng sẽ làm Sa-môn, đệ tử của Phật.

Thắm thoát đã đến ngày sinh, mẹ tròn con vuông đứa bé rất xinh đẹp và có tướng khác người. Bà mẹ ấy vô cùng yêu thương con, không còn ý muốn cho con đi làm Sa-môn nữa. Ngay lúc bà tỉnh ngộ, bà tự nói với chính mình: “Trước kia ta có ước nguyện, nếu sinh con, ta sẽ cho nó học đạo. Nay đứa bé đã ra đời, lại có tướng mạo khác người, nó khiến cho ta cảm thấy an ổn lại không còn bất tịnh. Ta không thể vì quá đổi thương con mà trái với tâm nguyện trước kia”.

Đến năm đứa bé lên bảy, gia đình lại nghèo nên bà mẹ làm đồ đựng thức ăn cho hai người và ba pháp y, tay cầm bình nước rửa, bà dẫn con đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, bạch Phật:

-Xin Ngài thương con của con và cho nó được làm Sa-môn, sau này đắc đạo được thân hình như Phật.

Đức Phật chấp thuận cho đứa bé làm Sa-môn. Bà mẹ đem bình nước sạch rửa tay cho con. Lúc đó có chín con rồng từ trong miệng bình chui ra, phun nước rót vào tay chú bé. Rửa xong, nước còn thừa xối lên đầu chú bé, còn sót lại giọt nước trên đầu của chú bé liền hóa thành lọng báu, tràng hoa che phủ, bên trong có tòa sư tử và trên tòa có Đức Phật ngồi. Đức Phật mỉm cười, trong miệng có ánh sáng năm màu tỏa chiếu mười ức cõi Phật, chiếu trở lại vòng quanh thân Phật, nhập vào đảnh chú bé.

Người mẹ đem bát cơm, trước dâng lên Đức Phật và trao thức ăn cho người con, liền phát tâm Vô thượng bình đẳng. Đúng lúc ấy mười ức cõi Phật bị chấn động sáu cách, các cối nước Phật đều tự nhiên hiện. Lúc ấy, Đức Phật dùng bát cơm của người mẹ chú bé dâng cho Ngài, mời chư Phật và Tỳ-kheo Tăng hiện tiền, tất cả đều được no đủ mà bát cơm kia vẫn còn nguyên như trước. Bà mẹ chú bé vô cùng hoan hỷ, vô số trời người đều được Bất thoái chuyển. Khi đó mái tóc chú bé tự rụng xuống và chú bé trở thành Sa-môn, ngay tại chỗ được địa vị Bất thoái chuyển. Bà mẹ đến bạch Đức Phật:

-Hôm nay con trông thấy có ba điều kỳ diệu:

Khi con rửa tay cho con của con thì có chín con rồng phun nước.

Rửa xong, nước còn thừa xối lên đầu con của con, liền hóa thành trướng báu và tòa sư tử trên có Đức Phật ngồi.

Khi Đức Phật mỉm cười, trong miệng tỏa ra ánh sáng rồi nhập vào đảnh đầu chú bé.

Cúi xin Đức Phật giải thích cho con được hiểu.

Đức Phật dạy:

-Chú bé này mười bốn kiếp sau sẽ đặng làm Phật, đều đó đủ những hiện tượng như: Chín con rồng phun nước, tòa sư tử, lọng hoa trướng báu, Đức Phật mỉm cười ánh sáng nhập vào đảnh chú bé… đều ứng hiện việc đó.

Bà mẹ chú bé nghe lời Phật dạy vui mừng khôn xiết, về sau bà được làm mẹ của Chuyển luân thánh vương. Trải qua bảy trăm đời, kiếp sống đã hết, chuyển thân làm mẹ và chứng đắc Bất thoái chuyển.

Đức Phật dạy:

-Lúc ấy chú bé tức là thân Ta, cho nên hôm nay Ta được công đức như vậy.

Tất cả chư Thiên, Long thần, Nhân dân… nghe lời Phật dạy, đều chứng được Bất thoái chuyển.

Phật Vô Nhiệt, Phật Tánh Không, Phật Thiên Vương, Phật Kim Nhân.