Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn
Nói Phương Thuốc Cho Người Nữ

-Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn.
– Thứ tự Kinh Văn số 1691
– Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Quang Lục Khanh Minh Giáo Đại Sư Thần Pháp Hiền phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển – Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại thư phòng chùa Viên Giác ngày 5 tháng 10 năm 2007.

 

Lúc bấy giờ Tiên Nhơn Tiểu Phược bỗng nhiên nghĩ rằng: Thế gian nầy tất cả chúng sanh đều do từ thân người nữ sanh, mà người nữ kia từ khi hoài thai cho đến đủ 10 tháng; hoặc có khi thai nhi ở trong thai đến 12 tháng mới sanh ra. Trong khoảng giữa đó lại bị bịnh. Khi bị bịnh hoạn như thế thì thật là đau đớn; nên ta vì phương tiện mà hỏi Thầy thuốc tìm ra phương thuốc để cứu hộ. Khi nghĩ đến thế rồi liền mời Tiên Nhơn Ca Diếp đến. Chính mình lễ lạy rồi liền hỏi rằng:

Đại Sư Ca Diếp là bậc đại trí! Tôi nay muốn hỏi một vài điều, mong Ngài lắng nghe và hứa khả cho.

Ca Diếp bảo:

Tùy ngươi cứ hỏi.

Lúc ấy Tiên Nhơn Tiểu Phược mới thưa rằng:

Người nữ hoài thai trong vòng 10 tháng, có khi 12 tháng, đủ ngày thì sanh; nhưng vì sao thời gian khoảng giữa có nhiều bịnh hoạn lo lắng và làm cho thai tạng chuyển động chẳng yên? Hoặc bị tổn hại khổ não quá chứng. Xin Ngài là một bậc đại trí vì ta nói cách trị liệu cho những bịnh khổ ấy bằng những loại thuốc hay.

Khi hỏi xong rồi, nghe xong lãnh thọ và đứng đó.

Lúc bấy giờ Tiên Nhơn Ca Diếp bảo Tiểu Phược Ca rằng: Nữ nhơn hoài thai chẳng rõ cách giữ gìn; nên đã làm cho thai tạng chẳng được an ổn. Nay ta vì ngươi mà lược nói tùy theo tháng mà giữ gìn làm phương thuốc.

Người hoài thai trong tháng đầu chẳng yên nên lấy hoa chiên đàn, hoa sen Ưu Bát La cho vào nước đâm nhuyễn. Sau đó đem cho sữa và đường vào chung. Uống thuốc nầy ấm, nên làm cho tháng hoài thai đầu tiên không bị tổn não, mà lại được an lạc.

Kế đó bảo với Tiên Nhơn Tiểu Phược rằng: Người nữ hoài thai ở tháng thứ 2 bụng dạ không yên thì nên dùng Hoa Ưu Bát La màu xanh và rễ của hoa Cụ Mẫu Na hòa cùng với Lăng Giác Nhơn Yết Tế Lỗ Ca làm thuốc. Những thuốc nầy chia đều nhau rồi cho sữa vào hâm nóng, sau đó để lạnh. Uống thuốc nầy vào làm cho thai tạng chẳng bị tổn hại đau đớn và ngày đêm thường an ổn.

Lại nữa người nữ hoài thai đến tháng thứ 3 thì thai tạng cũng chẳng yên thì nên dùng thuốc Ca Cụ Lân hòa chung thuốc La Già Cụ Lân và rễ của cây mè là những loại thuốc cho chung trong nước rồi đâm cho thật nhỏ. Đoạn cho vào sữa hâm nóng và làm cho nhuyễn. Sau đó cho đường và mật vào sữa đem để lạnh rồi đem cho uống. Thuốc nầy làm cho thai nhi trong bụng mẹ yên ổn; người mẹ ít đau đớn và nếu có lo nghĩ, nên uống thuốc vào sẽ được yên ổn.

Lại nữa khi người nữ hoài thai đến tháng thứ 4 thì thai tạng chẳng yên, nên lấy rễ của cỏ Tật Lê cùng với cả cành lá rồi đâm nhỏ hòa chung trong nước với hoa Ưu Bát La (hoa sen) cùng với cành. Sau đó cho sữa vào hâm nóng và làm cho chín đi, để lạnh. Thuốc nầy uống sẽ làm cho thai tạng yên ổn dừng bớt sự đau đớn. Người hay lo lắng uống vào sẽ được an ổn.

Lại nữa người nữ khi hoài thai đến tháng thứ 5 thì thai tạng chẳng yên, nên dùng rễ cây Khỏa Tử cùng với hoa Ưu Bát La, dồn chung lại đâm nhỏ sau đó ngâm với nước cây cỏ Bồ và sữa, đường, nung nóng sau đó để lạnh rồi uống. Thuốc nầy có thể làm cho thai tạng yên ổn dừng sự đau nhức.

Lại nữa khi người nữ hoài thai đến tháng thứ 6 thai tạng làm cho chẳng yên ổn nên dùng các loại thuốc Bế A La, Tử Ma Địa Già La Nặc, Tát Ngật Đa Phược, dùng lượng đều nhau và cho chung vào trong nước nghiền cho thật nhỏ, cho sữa vào đun nóng lên, sau đó cho đường và mật vào sữa, đoạn để lạnh. Thuốc nầy có thể làm cho thai yên ổn và dừng lại sự đau đớn. Người hay lo uống vào sẽ được an lạc.

Lại như người đàn bà hoài thai đến tháng thứ 7 cũng chẳng yên ổn nên dùng cỏ Tật Lê cả cây, cành lá đâm nhuyễn như bột, dùng sữa, đường và bột viên tròn lại, uống chung với nước thịt, còn thịt thì dùng để ăn; hoặc ăn với nước đậu xanh. Thuốc nầy và thức ăn ấy có thể làm yên ổn thai tạng. Kẻ lo lắng ăn uống vào sẽ được an ổn.

Lại nữa khi người nữ hoài thai đến tháng thứ 8 thì thai tạng chẳng yên, nên dùng thuốc Hàm Nga cùng với hoa sen màu xanh, trộn chung đều nhau với cỏ Tật Lê, rửa nước lạnh rồi nghiền cho thật nhỏ, sau đó cho vào sữa, đường, mật đoạn đem đun nóng, để lạnh. Thuốc nầy uống làm cho thai tạng yên ổn không đau nhức. Kẻ lo lắng dùng đến sẽ được an lạc.

Lại nữa người nữ khi hoài thai đến tháng thứ 9 thì cũng bất an; nên dùng rễ cây mè hòa chung với thuốc Ca Cụ Lân, thuốc Xá La Bát Diệc Ni, thuốc Một Li Hạ Đệ; mỗi thứ đều nhau cho vào nước lạnh rửa rồi nghiền nát thật nhỏ. Cho sữa vào đun nóng. Sau đó để lạnh. Thuốc nầy làm cho an ổn thai tạng, dừng lại những cơn đau nhức. Người lo lắng uống vào sẽ được an lạc.

Lại nữa khi người nữ mang thai đến tháng thứ 10 thai tạng lại chẳng yên; nên dùng đậu xanh, hoa Ưu Bát La các phần đều nhau cho vào nước lạnh rửa sạch rồi nghiền thật nhỏ; sau đó cho sữa, đường và mật cùng hòa nhau và đun sôi, sau đó để nguội. Thuốc nầy uống có thể làm an ổn thai tạng và dừng lại những cơn đau. Kẻ lo lắng uống vào sẽ được an lạc.

Lại nữa khi người nữ hoài thai đến tháng thứ 11 thì thai tạng chẳng yên; nên dùng hoa sen xanh cùng với cành và cánh của hoa sen, thuốc Bà Lộ Cang, các phần đều nhau cho vào nước lạnh rửa sạch rồi nghiền nhỏ ra. Sau đó cho sữ, đường vào đun sôi, để lạnh. Thuốc nầy có thể làm an ổn thai nhi, dừng lại các cơn đau nhức. Kẻ lo lắng uống vào sẽ được an ổn.

Lại nữa người nữ hoài thai cho đến tháng 12 thì thai tạng chẳng yên, nên dùng thuốc Ca Cụ Lân, thuốc Thổ La Ca Cụ Lân cùng với cam thảo và hoa Ưu Bát La; mỗi thứ đều nhau, đâm nhỏ rồi cho vào nước nghiền; sau đó cho vào sữa, hòa chung lại đun nóng, để lạnh. Uống thuốc nầy vào sẽ yên ổn thai nhi và dừng lại những cơn đau nhức. Kẻ lo lắng uống vào làm cho được an lạc.

Lúc bấy giớ Tiên Nhơn Tiểu Phược nghe Sư nói người nữ hoài thai và phương pháp bảo dưỡng như thế rồi, hoan hỷ tín thọ rồi làm lễ lui ra.

Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn nói phương thuốc cho người nữ – Hết.

Dịch xong ngày 5 tháng 10 năm 2007
tại thư phòng chùa Viên Giác.