Lương Hoàng Sám

Lương Hoàng Sám
Pháp âm, Tụng Sám

LƯƠNG HOÀNG SÁM
Biên soạn: Thiền sư Chí Công & Chư Đại Pháp Sư đời Tống
Giọng tụng: Thích Huệ Duyên

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Pháp Khí Thiền Môn (PH228)

PHÁP KHÍ THIỀN MÔN Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Tìm Thầy Học Đạo (PH474)

TÌM THẦY HỌC ĐẠO Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Đọc Sách, Pháp âm

Gieo Bòn Phước Đức (Audio)

GIEO BÒN PHƯỚC ĐỨC Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp Diễn đọc: Tuấn Anh   Lời Nói ĐầuGieo Bòn Phước Đức -2Gieo Bòn Phước Đức -2    
Đọc Kinh, Pháp âm

Chú Giải Kinh Nhân Quả Ba Đời (audio)

CHÚ GIẢI KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI Tỳ-kheo Thích Đạt Ma Phổ Giác Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ     
Bảo Đăng Pháp Thoại

Nguyên Do Của Sự Sanh Tử Nằm Ở 6 Căn

Nguyên Do Của Sự Sanh Tử Nằm Ở 6 Căn Btg Bảo Đăng  
Những Lá Thư Tịnh Độ

118- Thư Gởi Chân Đạt Lão Hòa Thượng

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) . Thư Gởi Chân Đạt Lão Hòa Thượng Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư gởi Chân Đạt lão hòa thượng Ba bốn chục năm qua Quang được huynh chiếu cố,...