華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 83
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát 十thập 三tam

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

離Ly 世Thế 間Gian 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 八bát 之chi 三tam

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 十thập 種chủng 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 降hàng 伏phục 。 一nhất 切thiết 天thiên 魔ma 。 及cập 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 悉tất 破phá 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 及cập 其kỳ 邪tà 法pháp 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 善thiện 言ngôn 開khai 喻dụ 皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 成thành 滿mãn 徧biến 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 行hạnh 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 積tích 集tập 一nhất 切thiết 福phước 德đức 。 藏tạng 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 廣quảng 大đại 難nạn/nan 成thành 我ngã 當đương 修tu 行hành 。 悉tất 令linh 圓viên 滿mãn 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 以dĩ 無vô 上thượng 教giáo 化hóa 無vô 上thượng 調điều 伏phục 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 我ngã 當đương 以dĩ 無vô 量lượng 身thân 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 時thời 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 來lai 從tùng 我ngã 乞khất 。 手thủ 足túc 耳nhĩ 鼻tị 。 血huyết 肉nhục 骨cốt 髓tủy 。 妻thê 子tử 象tượng 馬mã 。 乃nãi 至chí 王vương 位vị 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 悉tất 皆giai 能năng 捨xả 。 不bất 生sanh 一nhất 念niệm 。 憂ưu 悔hối 之chi 心tâm 但đãn 為vì 利lợi 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 。 以dĩ 大đại 悲bi 為vi 首thủ 。 大đại 慈từ 究cứu 竟cánh 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 又hựu 作tác 是thị 念niệm 三tam 世thế 所sở 有hữu 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 國quốc 土thổ 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 一nhất 切thiết 虗hư 空không 界giới 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 。 施thi 設thiết 界giới 一nhất 切thiết 寂tịch 滅diệt 。 涅Niết 槃Bàn 界giới 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 種chủng 種chủng 諸chư 法Pháp 。 我ngã 當đương 以dĩ 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 慧tuệ 。 悉tất 知tri 悉tất 覺giác 悉tất 見kiến 悉tất 證chứng 悉tất 修tu 悉tất 斷đoạn 然nhiên 於ư 其kỳ 中trung 。 無vô 分phân 別biệt 離ly 分phân 別biệt 無vô 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 無vô 功công 德đức 無vô 境cảnh 界giới 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 非phi 一nhất 非phi 二nhị 。 以dĩ 不bất 二nhị 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 二nhị 以dĩ 無vô 相tướng 智trí 。 知tri 一nhất 切thiết 相tương/tướng 以dĩ 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 分phân 別biệt 以dĩ 無vô 異dị 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 異dị 以dĩ 無vô 差sai 別biệt 。 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 差sai 別biệt 以dĩ 無vô 世thế 間gian 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 以dĩ 無vô 世thế 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 世thế 以dĩ 無vô 眾chúng 生sanh 。 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 以dĩ 無vô 執chấp 著trước 智trí 。 知tri 一nhất 切thiết 執chấp 著trước 。 以dĩ 無vô 住trú 處xứ 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 住trú 處xứ 以dĩ 無vô 雜tạp 染nhiễm 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 雜tạp 染nhiễm 以dĩ 無vô 盡tận 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 盡tận 以dĩ 究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới 。 智trí 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 示thị 現hiện 身thân 以dĩ 離ly 言ngôn 音âm 智trí 示thị 不bất 可khả 說thuyết 。 言ngôn 音âm 以dĩ 一nhất 自tự 性tánh 智trí 入nhập 於ư 無vô 自tự 性tánh 以dĩ 一nhất 境cảnh 界giới 智trí 現hiện 種chủng 種chủng 境cảnh 界giới 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 說thuyết 而nhi 現hiện 大đại 自tự 在tại 言ngôn 說thuyết 證chứng 一Nhất 切Thiết 智Trí 地địa 。 為vi 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 示thị 現hiện 大đại 神thần 通thông 。 變biến 化hóa 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 十thập 種chủng 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 心tâm 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 最tối 上thượng 無vô 下hạ 劣liệt 佛Phật 法Pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 有hữu 十thập 種chủng 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 常thường 作tác 意ý 勤cần 修tu 一nhất 切thiết 。 智trí 法pháp 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 恆hằng 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 性tánh 空không 無vô 所sở 得đắc 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 願nguyện 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 修tu 一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法pháp 以dĩ 住trụ 一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法pháp 故cố 知tri 見kiến 如Như 來Lai 無vô 量lượng 。 智trí 慧tuệ 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 為vì 求cầu 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 故cố 等đẳng 心tâm 敬kính 奉phụng 諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 無vô 異dị 希hy 求cầu 無vô 盜đạo 法pháp 心tâm 唯duy 生sanh 尊tôn 重trọng 未vị 曾tằng 有hữu 意ý 。 一nhất 切thiết 所sở 有hữu 。 悉tất 皆giai 能năng 捨xả 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 罵mạ 辱nhục 毀hủy 謗báng 打đả 棒bổng 屠đồ 割cát 苦khổ 其kỳ 形hình 體thể 乃nãi 至chí 斷đoạn 命mạng 。 如như 是thị 等đẳng 事sự 。 悉tất 皆giai 能năng 受thọ 終chung 不bất 因nhân 此thử 生sanh 動động 亂loạn 心tâm 生sanh 瞋sân 害hại 心tâm 。 亦diệc 不bất 退thoái 捨xả 大đại 悲bi 弘hoằng 誓thệ 更cánh 令linh 增tăng 長trưởng 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 出xuất 離ly 捨xả 成thành 就tựu 故cố 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 。 諸chư 如Như 來Lai 法Pháp 。 忍nhẫn 辱nhục 柔nhu 和hòa 。 已dĩ 自tự 在tại 故cố 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 增tăng 上thượng 。 大đại 功công 德đức 所sở 謂vị 天thiên 增tăng 上thượng 功công 德đức 人nhân 增tăng 上thượng 功công 德đức 色sắc 增tăng 上thượng 功công 德đức 力lực 增tăng 上thượng 功công 德đức 眷quyến 屬thuộc 增tăng 上thượng 功công 德đức 欲dục 增tăng 上thượng 功công 德đức 王vương 位vị 增tăng 上thượng 功công 德đức 自tự 在tại 。 增tăng 上thượng 功công 德đức 福phước 德đức 增tăng 上thượng 功công 德đức 智trí 慧tuệ 。 增tăng 上thượng 功công 德đức 雖tuy 復phục 成thành 就tựu 。 如như 是thị 功công 德đức 。 終chung 不bất 於ư 此thử 。 而nhi 生sanh 染nhiễm 著trước 。 所sở 謂vị 不bất 著trước 。 味vị 不bất 著trước 欲dục 不bất 著trước 財tài 富phú 不bất 著trước 眷quyến 屬thuộc 但đãn 深thâm 樂nhạo 法Pháp 隨tùy 法pháp 去khứ 隨tùy 法pháp 住trụ 隨tùy 法pháp 趣thú 向hướng 隨tùy 法pháp 究cứu 竟cánh 以dĩ 法pháp 為vi 依y 以dĩ 法pháp 為vi 救cứu 以dĩ 法pháp 為vi 歸quy 以dĩ 法pháp 為vi 舍xá 守thủ 護hộ 法Pháp 愛ái 樂nhạo 法pháp 希hy 求cầu 法Pháp 思tư 惟duy 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 復phục 具cụ 受thọ 種chủng 種chủng 法Pháp 樂lạc 而nhi 常thường 遠viễn 離ly 。 眾chúng 魔ma 境cảnh 界giới 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 過quá 去khứ 世thế 。 發phát 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 永vĩnh 離ly 眾chúng 魔ma 境cảnh 界giới 。 住trụ 佛Phật 境cảnh 故cố 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vi 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 於ư 無vô 量lượng 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 行hành 。 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 精tinh 勤cần 匪phỉ 懈giải 。 猶do 謂vị 我ngã 今kim 始thỉ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 亦diệc 不bất 驚kinh 亦diệc 不bất 怖bố 亦diệc 不bất 畏úy 雖tuy 能năng 一nhất 念niệm 即tức 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 然nhiên 為vì 眾chúng 生sanh 故cố 。 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 性tánh 不bất 和hòa 善thiện 難nan 調điều 難nan 度độ 不bất 能năng 知tri 恩ân 不bất 能năng 報báo 恩ân 。 是thị 故cố 為vi 其kỳ 發phát 大đại 誓thệ 願nguyện 。 欲dục 令linh 皆giai 得đắc 。 心tâm 意ý 自tự 在tại 。 所sở 行hành 無vô 礙ngại 。 捨xả 離ly 惡ác 念niệm 不bất 於ư 他tha 所sở 生sanh 諸chư 煩phiền 惱não 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 非phi 他tha 令linh 我ngã 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 亦diệc 不bất 待đãi 人nhân 助trợ 我ngã 修tu 行hành 我ngã 自tự 發phát 心tâm 集tập 是thị 佛Phật 法Pháp 誓thệ 期kỳ 自tự 勉miễn 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 故cố 我ngã 今kim 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 當đương 淨tịnh 自tự 心tâm 亦diệc 淨tịnh 他tha 心tâm 當đương 知tri 自tự 境cảnh 界giới 亦diệc 知tri 他tha 境cảnh 界giới 我ngã 當đương 悉tất 與dữ 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 境cảnh 界giới 平bình 等đẳng 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 如như 是thị 觀quán 。 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 滿mãn 菩Bồ 薩Tát 行hành 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 無vô 。 有hữu 一nhất 法pháp 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 成thành 今kim 成thành 。 當đương 成thành 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 已dĩ 說thuyết 今kim 說thuyết 當đương 說thuyết 。 說thuyết 者giả 及cập 法pháp 俱câu 不bất 可khả 得đắc 。 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 願nguyện 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 求cầu 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 無vô 所sở 得đắc 。 如như 是thị 出xuất 生sanh 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 故cố 於ư 法pháp 雖tuy 無vô 所sở 得đắc 而nhi 勤cần 修tu 習tập 增tăng 上thượng 善thiện 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 對đối 治trị 智trí 慧tuệ 圓viên 滿mãn 。 念niệm 念niệm 增tăng 長trưởng 。 一nhất 切thiết 具cụ 足túc 。 其kỳ 心tâm 於ư 此thử 不bất 驚kinh 不bất 怖bố 。 不bất 作tác 是thị 念niệm 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 寂tịch 滅diệt 。 我ngã 有hữu 何hà 義nghĩa 求cầu 於ư 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 之chi 道Đạo 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 十thập 種chủng 如như 山sơn 增tăng 上thượng 心tâm 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 山sơn 王vương 增tăng 上thượng 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 入nhập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 如như 海hải 智trí 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 入nhập 一nhất 切thiết 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 界giới 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 如như 海hải 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 而nhi 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 如như 海hải 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 虗hư 空không 界giới 無vô 量lượng 。 無vô 礙ngại 普phổ 入nhập 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 差sai 別biệt 世thế 界giới 網võng 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 入nhập 法Pháp 界Giới 。 所sở 謂vị 無vô 礙ngại 入nhập 不bất 斷đoạn 入nhập 不bất 常thường 入nhập 無vô 量lượng 入nhập 不bất 生sanh 入nhập 不bất 滅diệt 入nhập 一nhất 切thiết 入nhập 悉tất 了liễu 知tri 故cố 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 師sư 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 及cập 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 所sở 集tập 善thiện 根căn 。 已dĩ 集tập 現hiện 集tập 當đương 集tập 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 成thành 今kim 成thành 。 當đương 成thành 所sở 有hữu 善thiện 根căn 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 已dĩ 。 說thuyết 今kim 說thuyết 當đương 說thuyết 。 所sở 有hữu 善thiện 根căn 。 於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết 。 皆giai 悉tất 了liễu 知tri 。 深thâm 信tín 隨tùy 喜hỷ 願nguyện 樂nhạo 修tu 習tập 無vô 有hữu 厭yếm 足túc 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 入nhập 過quá 去khứ 世thế 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 於ư 一nhất 劫kiếp 中trung 。 或hoặc 百bách 億ức 佛Phật 出xuất 世thế 。 或hoặc 千thiên 億ức 佛Phật 出xuất 世thế 或hoặc 百bách 千thiên 億ức 佛Phật 。 出xuất 世thế 或hoặc 無vô 數số 或hoặc 無vô 量lượng 或hoặc 無vô 邊biên 或hoặc 無vô 等đẳng 或hoặc 不bất 可khả 數số 或hoặc 不bất 可khả 稱xưng 或hoặc 不bất 可khả 思tư 或hoặc 不bất 可khả 量lượng 或hoặc 不bất 可khả 說thuyết 。 或hoặc 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 超siêu 過quá 算toán 數số 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 出xuất 興hưng 于vu 世thế 。 及cập 彼bỉ 諸chư 佛Phật 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 壽thọ 命mạng 延diên 促xúc 法Pháp 住trụ 久cửu 近cận 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 悉tất 皆giai 明minh 見kiến 如như 一nhất 劫kiếp 一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp 。 皆giai 亦diệc 如như 是thị 。 其kỳ 無vô 佛Phật 劫kiếp 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 有hữu 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 亦diệc 悉tất 了liễu 知tri 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 善thiện 根căn 熟thục 已dĩ 於ư 未vị 來lai 世thế 。 當đương 得đắc 見kiến 佛Phật 亦diệc 悉tất 了liễu 知tri 。 如như 是thị 觀quán 察sát 。 過quá 去khứ 世thế 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 心tâm 無vô 厭yếm 足túc 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 未vị 來lai 世thế 。 觀quán 察sát 分phân 別biệt 。 一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 知tri 何hà 劫kiếp 有hữu 佛Phật 何hà 劫kiếp 無vô 佛Phật 何hà 劫kiếp 有hữu 幾kỷ 如Như 來Lai 出xuất 世thế 。 一nhất 一nhất 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 何hà 等đẳng 。 住trụ 何hà 世thế 界giới 世thế 界giới 名danh 何hà 。 度độ 幾kỷ 眾chúng 生sanh 壽thọ 命mạng 。 幾kỷ 時thời 如như 是thị 觀quán 察sát 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 皆giai 悉tất 了liễu 知tri 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 而nhi 無vô 厭yếm 足túc 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 現hiện 在tại 世thế 。 觀quán 察sát 思tư 惟duy 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 普phổ 見kiến 十thập 方phương 。 無vô 邊biên 品phẩm 類loại 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới 。 皆giai 有hữu 諸chư 佛Phật 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 成thành 今kim 成thành 。 當đương 成thành 往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng 。 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 坐tọa 。 吉cát 祥tường 草thảo 降hàng 伏phục 魔ma 軍quân 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 從tùng 此thử 起khởi 已dĩ 入nhập 於ư 城thành 邑ấp 。 昇thăng 天thiên 宮cung 殿điện 說thuyết 微vi 妙diệu 法Pháp 。 轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân 。 示thị 現hiện 神thần 通thông 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 乃nãi 至chí 付phó 囑chúc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 法Pháp 。 捨xả 於ư 壽thọ 命mạng 入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 入nhập 涅Niết 槃Bàn 已dĩ 。 結kết 集tập 法Pháp 藏tạng 。 令linh 久cửu 住trụ 世thế 。 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 塔tháp 。 種chủng 種chủng 供cúng 養dường 。 亦diệc 見kiến 彼bỉ 世thế 界giới 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 值trị 佛Phật 聞văn 法Pháp 。 受thọ 持trì 諷phúng 誦tụng 。 憶ức 念niệm 思tư 惟duy 。 增tăng 長trưởng 慧tuệ 解giải 如như 是thị 觀quán 察sát 。 普phổ 徧biến 十thập 方phương 而nhi 於ư 佛Phật 法Pháp 。 無vô 有hữu 錯thác 謬mậu 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 了liễu 知tri 諸chư 佛Phật 。 皆giai 悉tất 如như 夢mộng 。 而nhi 能năng 往vãng 詣nghệ 。 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 不bất 著trước 自tự 身thân 不bất 著trước 諸chư 佛Phật 。 不bất 著trước 世thế 界giới 。 不bất 著trước 眾chúng 會hội 不bất 著trước 說thuyết 法Pháp 不bất 著trước 。 劫kiếp 數số 然nhiên 見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp 。 觀quán 察sát 世thế 界giới 入nhập 諸chư 劫kiếp 數số 無vô 有hữu 厭yếm 足túc 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 一nhất 一nhất 劫kiếp 中trung 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 示thị 現hiện 自tự 身thân 。 終chung 此thử 生sanh 彼bỉ 以dĩ 出xuất 過quá 三tam 界giới 。 一nhất 切thiết 供cúng 具cụ 。 而nhi 為vi 供cúng 養dường 。 并tinh 及cập 供cúng 養dường 菩Bồ 薩Tát 。 聲Thanh 聞Văn 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 。 一nhất 一nhất 如Như 來Lai 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 皆giai 以dĩ 無vô 上thượng 供cúng 具cụ 。 供cúng 養dường 舍xá 利lợi 。 及cập 廣quảng 行hành 惠huệ 施thí 。 滿mãn 足túc 眾chúng 生sanh 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 心tâm 不bất 求cầu 報báo 心tâm 究cứu 竟cánh 心tâm 饒nhiêu 益ích 心tâm 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 為vì 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 。 護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp 。 開khai 示thị 演diễn 說thuyết 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 如như 海hải 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 一nhất 切thiết 法Pháp 師sư 所sở 一nhất 向hướng 專chuyên 求cầu 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 說thuyết 。 法pháp 菩Bồ 薩Tát 所sở 學học 法pháp 菩Bồ 薩Tát 所sở 教giáo 法pháp 菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 。 法pháp 菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 。 法pháp 菩Bồ 薩Tát 成thành 熟thục 法pháp 菩Bồ 薩Tát 調điều 伏phục 法pháp 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 。 法pháp 菩Bồ 薩Tát 出xuất 離ly 法pháp 菩Bồ 薩Tát 總tổng 持trì 。 法pháp 得đắc 此thử 法pháp 已dĩ 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 分phân 別biệt 解giải 說thuyết 。 無vô 有hữu 厭yếm 足túc 。 令linh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 發phát 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 入nhập 真chân 實thật 相tướng 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 無vô 有hữu 厭yếm 足túc 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 如như 海hải 智trí 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 入nhập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 如như 海hải 智trí 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 大đại 智trí 慧tuệ 。 海hải 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 有hữu 十thập 種chủng 如như 寶bảo 住trụ 何hà 等đẳng 為vi 。 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ 。 無vô 數số 世thế 界giới 。 諸chư 如Như 來Lai 所sở 。 瞻chiêm 覲cận 頂đảnh 禮lễ 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 如như 寶bảo 住trụ 於ư 不bất 思tư 議nghị 。 諸chư 如Như 來Lai 所sở 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 受thọ 持trì 憶ức 念niệm 。 不bất 令linh 忘vong 失thất 。 分phân 別biệt 思tư 惟duy 。 覺giác 慧tuệ 增tăng 長trưởng 如như 是thị 所sở 作tác 。 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 如như 寶bảo 住trụ 於ư 此thử 剎sát 歿một 餘dư 處xứ 現hiện 生sanh 而nhi 於ư 佛Phật 法Pháp 。 無vô 所sở 迷mê 惑hoặc 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 如như 寶bảo 住trụ 知tri 從tùng 一nhất 法pháp 出xuất 一nhất 切thiết 法pháp 。 而nhi 能năng 各các 各các 分phân 別biệt 。 演diễn 說thuyết 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 種chủng 種chủng 義nghĩa 究cứu 竟cánh 皆giai 是thị 一nhất 義nghĩa 故cố 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 如như 寶bảo 住trụ 知tri 厭yếm 離ly 煩phiền 惱não 知tri 止chỉ 息tức 煩phiền 惱não 知tri 防phòng 護hộ 煩phiền 惱não 知tri 除trừ 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 不bất 證chứng 實thật 際tế 。 究cứu 竟cánh 到đáo 於ư 。 實thật 際tế 彼bỉ 岸ngạn 方phương 便tiện 。 善thiện 巧xảo 善thiện 學học 所sở 學học 令linh 往vãng 昔tích 願nguyện 行hành 皆giai 得đắc 成thành 滿mãn 身thân 不bất 疲bì 倦quyện 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 如như 寶bảo 住trụ 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 所sở 分phân 別biệt 。 皆giai 無vô 處xứ 所sở 。 而nhi 亦diệc 說thuyết 有hữu 種chủng 種chủng 方phương 處xứ 雖tuy 無vô 分phân 別biệt 無vô 所sở 造tạo 作tác 。 為vì 欲dục 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 而nhi 有hữu 修tu 行hành 而nhi 有hữu 所sở 作tác 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 如như 寶bảo 住trụ 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 同đồng 一nhất 性tánh 所sở 謂vị 無vô 性tánh 無vô 種chủng 種chủng 性tánh 無vô 無vô 量lượng 性tánh 無vô 可khả 筭# 數số 性tánh 無vô 可khả 稱xưng 量lượng 性tánh 無vô 色sắc 無vô 相tướng 。 若nhược 一nhất 若nhược 多đa 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 而nhi 決quyết 定định 了liễu 知tri 。 此thử 是thị 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 。 此thử 是thị 獨Độc 覺Giác 法pháp 此thử 是thị 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 此thử 是thị 凡phàm 夫phu 法pháp 。 此thử 是thị 善thiện 法Pháp 此thử 是thị 不bất 善thiện 法pháp 。 此thử 是thị 世thế 間gian 法pháp 。 此thử 是thị 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 此thử 是thị 過quá 失thất 法pháp 此thử 是thị 無vô 過quá 失thất 法pháp 此thử 是thị 有hữu 漏lậu 法pháp 。 此thử 是thị 無vô 漏lậu 法Pháp 。 乃nãi 至chí 此thử 是thị 有hữu 為vi 法pháp 。 此thử 是thị 無vô 為vi 法Pháp 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 如như 寶bảo 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 求cầu 佛Phật 不bất 可khả 得đắc 。 求cầu 菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 求cầu 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 求cầu 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 令linh 於ư 諸chư 法pháp 成thành 正chánh 覺giác 願nguyện 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 巧xảo 觀quán 察sát 知tri 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 分phân 別biệt 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 境cảnh 界giới 方phương 便tiện 。 化hóa 導đạo 令linh 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 為vì 欲dục 滿mãn 足túc 。 化hóa 眾chúng 生sanh 願nguyện 熾sí 然nhiên 修tu 行hành 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 如như 寶bảo 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 善thiện 巧xảo 說thuyết 法Pháp 示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn 。 為vì 度độ 眾chúng 生sanh 。 所sở 有hữu 方phương 便tiện 。 一nhất 切thiết 皆giai 是thị 。 心tâm 想tưởng 建kiến 立lập 非phi 是thị 顛điên 倒đảo 亦diệc 非phi 虗hư 誑cuống 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 三tam 世thế 平bình 等đẳng 。 如như 如như 不bất 動động 。 實thật 際tế 無vô 住trụ 不bất 見kiến 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh 。 已dĩ 受thọ 化hóa 今kim 受thọ 化hóa 當đương 受thọ 化hóa 亦diệc 自tự 了liễu 知tri 無vô 所sở 修tu 行hành 。 無vô 有hữu 少thiểu 法pháp 。 若nhược 生sanh 若nhược 滅diệt 。 而nhi 可khả 得đắc 者giả 。 而nhi 依y 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 令linh 所sở 願nguyện 不bất 空không 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 如như 寶bảo 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 不bất 思tư 議nghị 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở 。 聞văn 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 授thọ 記ký 法pháp 名danh 號hiệu 各các 異dị 。 劫kiếp 數số 不bất 同đồng 從tùng 於ư 一nhất 劫kiếp 乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 常thường 如như 是thị 聞văn 聞văn 已dĩ 修tu 行hành 不bất 驚kinh 不bất 怖bố 。 不bất 迷mê 不bất 惑hoặc 知tri 如Như 來Lai 智trí 不bất 思tư 議nghị 。 故cố 如Như 來Lai 授thọ 記ký 言ngôn 無vô 二nhị 故cố 。 自tự 身thân 行hạnh 願nguyện 殊thù 勝thắng 力lực 故cố 隨tùy 應ứng 受thọ 化hóa 令linh 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 滿mãn 等đẳng 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 願nguyện 故cố 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 如như 寶bảo 住trụ 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 十thập 種chủng 如như 寶bảo 住trụ 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 十thập 種chủng 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 無vô 。 有hữu 邊biên 際tế 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 我ngã 當đương 以dĩ 盡tận 三tam 世thế 智trí 普phổ 皆giai 覺giác 了liễu 無vô 有hữu 遺di 餘dư 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 於ư 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ 。 有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh 。 何hà 況huống 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 我ngã 當đương 皆giai 以dĩ 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 滅diệt 度độ 之chi 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 十thập 方phương 世thế 界giới 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 無vô 有hữu 齊tề 限hạn 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 我ngã 當đương 以dĩ 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 最tối 上thượng 莊trang 嚴nghiêm 莊trang 嚴nghiêm 如như 是thị 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 。 皆giai 悉tất 真chân 實thật 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 無vô 。 量lượng 無vô 邊biên 無vô 有hữu 齊tề 限hạn 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 我ngã 當đương 以dĩ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 於ư 彼bỉ 無vô 上thượng 智trí 光quang 照chiếu 耀diệu 於ư 彼bỉ 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 無vô 有hữu 齊tề 限hạn 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 我ngã 當đương 以dĩ 所sở 種chúng 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 供cúng 養dường 悉tất 令linh 周chu 徧biến 無vô 所sở 闕khuyết 少thiểu 然nhiên 後hậu 我ngã 當đương 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 聞văn 所sở 說thuyết 法Pháp 。 生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 不bất 著trước 自tự 身thân 不bất 著trước 佛Phật 身thân 。 解giải 如Như 來Lai 身thân 非phi 實thật 非phi 虗hư 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 非phi 性tánh 非phi 無vô 性tánh 非phi 色sắc 非phi 無vô 色sắc 。 非phi 相tướng 非phi 無vô 相tướng 。 非phi 生sanh 非phi 滅diệt 。 實thật 無vô 所sở 有hữu 。 亦diệc 不bất 壞hoại 有hữu 何hà 以dĩ 故cố 不bất 可khả 以dĩ 一nhất 切thiết 性tánh 相tướng 而nhi 取thủ 著trước 故cố 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 或hoặc 被bị 眾chúng 生sanh 訶ha 罵mạ 毀hủy 呰tử 撾qua 打đả 楚sở 撻thát 或hoặc 截tiệt 手thủ 足túc 。 或hoặc 割cát 耳nhĩ 鼻tị 或hoặc 挑thiêu 其kỳ 目mục 或hoặc 級cấp 其kỳ 頭đầu 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 能năng 忍nhẫn 受thọ 終chung 不bất 因nhân 此thử 生sanh 恚khuể 害hại 心tâm 。 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 無vô 央ương 數số 。 劫kiếp 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 攝nhiếp 受thọ 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 無vô 廢phế 捨xả 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 善thiện 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 無vô 有hữu 二nhị 。 相tương/tướng 心tâm 不bất 動động 亂loạn 能năng 捨xả 自tự 身thân 。 忍nhẫn 其kỳ 苦khổ 故cố 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 未vị 來lai 世thế 劫kiếp 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 無vô 有hữu 齊tề 限hạn 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 我ngã 當đương 盡tận 彼bỉ 劫kiếp 於ư 一nhất 世thế 界giới 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 如như 一nhất 世thế 界giới 。 盡tận 法Pháp 界Giới 虗hư 空không 界giới 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 而nhi 心tâm 不bất 驚kinh 。 不bất 怖bố 不bất 畏úy 。 何hà 以dĩ 故cố 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 道Đạo 法Pháp 應ưng 如như 是thị 為vi 一nhất 。 切thiết 眾chúng 生sanh 而nhi 修tu 行hành 故cố 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 心tâm 為vi 本bổn 心tâm 若nhược 清thanh 淨tịnh 則tắc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 於ư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 必tất 得đắc 自tự 在tại 欲dục 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 隨tùy 意ý 即tức 成thành 若nhược 欲dục 除trừ 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 取thủ 緣duyên 住trụ 一nhất 向hướng 道đạo 我ngã 亦diệc 能năng 得đắc 而nhi 我ngã 不bất 斷đoạn 為vi 欲dục 究cứu 竟cánh 佛Phật 菩Bồ 提Đề 故cố 。 亦diệc 不bất 即tức 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 何hà 以dĩ 故cố 為vi 滿mãn 本bổn 願nguyện 盡tận 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 佛Phật 不bất 可khả 得đắc 。 菩Bồ 提Đề 不bất 可khả 得đắc 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 行hành 不bất 可khả 得đắc 過quá 去khứ 不bất 可khả 得đắc 。 未vị 來lai 不bất 可khả 得đắc 。 現hiện 在tại 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 得đắc 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 不bất 可khả 得đắc 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 寂tịch 靜tĩnh 住trụ 甚thậm 深thâm 住trụ 寂tịch 滅diệt 住trụ 無vô 諍tranh 住trụ 無vô 言ngôn 住trụ 無vô 二nhị 住trụ 無vô 等đẳng 住trụ 自tự 性tánh 住trụ 如như 理lý 住trụ 解giải 脫thoát 住trụ 涅Niết 槃Bàn 住trụ 實thật 際tế 住trụ 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 一nhất 切thiết 大đại 願nguyện 不bất 捨xả 薩Tát 婆Bà 若Nhã 心tâm 。 不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 不bất 捨xả 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 不bất 捨xả 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 捨xả 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 不bất 捨xả 承thừa 事sự 諸chư 佛Phật 。 不bất 捨xả 演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp 。 不bất 捨xả 莊trang 嚴nghiêm 世thế 界giới 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 大đại 願nguyện 故cố 。 雖tuy 復phục 了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 。 法pháp 相tướng 大đại 慈từ 悲bi 心tâm 。 轉chuyển 更cánh 增tăng 長trưởng 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 皆giai 具cụ 修tu 行hành 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 不bất 捨xả 離ly 。 何hà 以dĩ 故cố 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 無vô 所sở 有hữu 。 凡phàm 夫phu 遇ngộ 迷mê 不bất 知tri 不bất 覺giác 。 我ngã 當đương 令linh 彼bỉ 。 悉tất 得đắc 開khai 悟ngộ 於ư 諸chư 法pháp 性tánh 。 分phân 明minh 照chiếu 了liễu 何hà 以dĩ 故cố 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 安an 住trụ 寂tịch 滅diệt 。 而nhi 以dĩ 大đại 悲bi 心tâm 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa 。 曾tằng 無vô 休hưu 息tức 。 我ngã 今kim 云vân 何hà 。 而nhi 捨xả 大đại 悲bi 又hựu 我ngã 先tiên 發phát 廣quảng 大đại 誓thệ 願nguyện 。 心tâm 發phát 決quyết 定định 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 發phát 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 心tâm 。 發phát 安an 住trụ 善thiện 巧xảo 迴hồi 向hướng 。 心tâm 發phát 出xuất 生sanh 甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 。 心tâm 發phát 含hàm 受thọ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 心tâm 發phát 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng 心tâm 作tác 真chân 實thật 語ngữ 不bất 虗hư 誑cuống 語ngữ 願nguyện 與dữ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 無vô 上thượng 大đại 法Pháp 。 願nguyện 不bất 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh 。 今kim 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 未vị 得đắc 解giải 脫thoát 。 未vị 成thành 正chánh 覺giác 。 未vị 具cụ 佛Phật 法Pháp 。 大đại 願nguyện 未vị 滿mãn 云vân 何hà 而nhi 欲dục 。 捨xả 離ly 大đại 悲bi 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 十thập 種chủng 如như 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 誓thệ 願nguyện 心tâm 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 金kim 剛cang 。 性tánh 無vô 上thượng 大đại 神thần 通thông 智trí 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 大đại 發phát 起khởi 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 供cúng 養dường 。 恭cung 敬kính 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 大đại 發phát 起khởi 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 有hữu 。 善thiện 根căn 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 大đại 發phát 起khởi 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 後hậu 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 塔tháp 。 以dĩ 一nhất 切thiết 華hoa 。 一nhất 切thiết 鬘man 一nhất 切thiết 香hương 一nhất 切thiết 塗đồ 香hương 。 一nhất 切thiết 末mạt 香hương 。 一nhất 切thiết 衣y 一nhất 切thiết 蓋cái 一nhất 切thiết 幢tràng 一nhất 切thiết 幡phan 而nhi 供cúng 養dường 之chi 。 受thọ 持trì 守thủ 護hộ 。 彼bỉ 佛Phật 正Chánh 法Pháp 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 大đại 發phát 起khởi 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 教giáo 化hóa 。 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 大đại 發phát 起khởi 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 以dĩ 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 無vô 上thượng 莊trang 嚴nghiêm 而nhi 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 大đại 發phát 起khởi 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 發phát 大đại 悲bi 心tâm 。 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 一nhất 一nhất 各các 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 如như 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 皆giai 令linh 得đắc 佛Phật 。 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 乃nãi 至chí 不bất 生sanh 。 一nhất 念niệm 疲bì 懈giải 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 大đại 發phát 起khởi 又hựu 作tác 是thị 念niệm 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 我ngã 當đương 於ư 一nhất 如Như 來Lai 。 所sở 經kinh 不bất 思tư 議nghị 劫kiếp 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 如như 於ư 一nhất 如Như 來Lai 。 於ư 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 大đại 發phát 起khởi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 滅diệt 度độ 之chi 後hậu 。 我ngã 當đương 為vi 一nhất 一nhất 如Như 來Lai 。 所sở 有hữu 舍xá 利lợi 。 各các 起khởi 寶bảo 塔tháp 其kỳ 量lượng 高cao 廣quảng 。 與dữ 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 世thế 界giới 。 等đẳng 造tạo 佛Phật 形hình 像tượng 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 劫kiếp 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 。 幢tràng 幡phan 蓋cái 香hương 華hoa 衣y 服phục 。 而nhi 為vi 供cúng 養dường 。 不bất 生sanh 一nhất 念niệm 。 厭yếm 倦quyện 之chi 心tâm 為vi 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 故cố 為vi 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 故cố 為vì 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố 。 為vi 護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp 。 開khai 示thị 演diễn 說thuyết 。 故cố 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 大đại 發phát 起khởi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 以dĩ 此thử 善thiện 根căn 。 成thành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 得đắc 入nhập 一nhất 切thiết 。 諸chư 如Như 來Lai 地địa 與dữ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 體thể 性tánh 平bình 等đẳng 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 大đại 發phát 起khởi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 成thành 正chánh 覺giác 。 已dĩ 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 演diễn 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 示thị 現hiện 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 自tự 在tại 神thần 通thông 。 身thân 語ngữ 及cập 意ý 不bất 生sanh 疲bì 倦quyện 。 不bất 離ly 正Chánh 法Pháp 以dĩ 佛Phật 力lực 所sở 持trì 。 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 勤cần 行hành 大đại 願nguyện 故cố 大đại 慈từ 為vi 首thủ 。 故cố 大đại 悲bi 究cứu 竟cánh 故cố 達đạt 無vô 相tướng 法pháp 故cố 。 住trụ 真chân 實thật 語ngữ 文văn 證chứng 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 寂tịch 滅diệt 故cố 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 不bất 可khả 得đắc 。 而nhi 亦diệc 不bất 違vi 諸chư 業nghiệp 所sở 作tác 故cố 。 與dữ 三tam 世thế 佛Phật 同đồng 一nhất 體thể 故cố 周chu 徧biến 法Pháp 界Giới 虗hư 空không 界giới 故cố 通thông 達đạt 諸chư 法pháp 。 無vô 相tướng 故cố 成thành 就tựu 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 故cố 。 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 故cố 以dĩ 大đại 願nguyện 力lực 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 作tác 大đại 佛Phật 事sự 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 大đại 發phát 起khởi 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 大đại 發phát 起khởi 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 具cụ 足túc 如Như 來Lai 。 無vô 上thượng 大đại 智trí 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 調điều 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 隨tùy 所sở 念niệm 眾chúng 生sanh 悉tất 能năng 救cứu 護hộ 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 專chuyên 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 誓thệ 願nguyện 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 奉phụng 事sự 一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 諸chư 如Như 來Lai 所sở 。 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 聞văn 持trì 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 正Chánh 法Pháp 究cứu 竟cánh 大đại 事sự 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 大đại 智trí 慧tuệ 究cứu 竟cánh 事sự 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 不bất 壞hoại 信tín 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 佛Phật 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 聖thánh 僧Tăng 。 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 善thiện 。 知tri 識thức 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 願nguyện 不bất 壞hoại 信tín 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 不bất 壞hoại 信tín 於ư 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 不bất 壞hoại 信tín 於ư 菩Bồ 薩Tát 巧xảo 密mật 方phương 便tiện 教giáo 化hóa 。 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 不bất 壞hoại 信tín 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 不bất 壞hoại 信tín 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 得đắc 授thọ 記ký 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 內nội 有hữu 甚thậm 深thâm 解giải 得đắc 授thọ 記ký 能năng 隨tùy 順thuận 起khởi 菩Bồ 薩Tát 諸chư 善thiện 根căn 得đắc 授thọ 記ký 修tu 廣quảng 大đại 行hành 得đắc 授thọ 記ký 現hiện 前tiền 得đắc 授thọ 記ký 不bất 現hiện 前tiền 得đắc 授thọ 記ký 因nhân 自tự 心tâm 證chứng 菩Bồ 提Đề 得đắc 授thọ 記ký 成thành 就tựu 忍nhẫn 得đắc 授thọ 記ký 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 眾chúng 生sanh 得đắc 授thọ 記ký 究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 。 劫kiếp 數số 得đắc 授thọ 記ký 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 自tự 在tại 得đắc 授thọ 記ký 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 於ư 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở 。 而nhi 得đắc 授thọ 記ký 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 菩Bồ 薩Tát 由do 此thử 。 能năng 以dĩ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 悉tất 皆giai 迴hồi 向hướng 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 願nguyện 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 心tâm 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善thiện 知tri 識thức 行hành 。 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 善thiện 根căn 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 平bình 等đẳng 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 念niệm 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 清thanh 淨tịnh 如như 是thị 。 成thành 就tựu 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở 。 住trụ 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 成thành 滿mãn 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức 不bất 壞hoại 如như 是thị 成thành 就tựu 。 莫mạc 別biệt 成thành 就tựu 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 無vô 上thượng 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 得đắc 智trí 慧tuệ 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 施thí 自tự 在tại 得đắc 智trí 慧tuệ 深thâm 解giải 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 得đắc 智trí 慧tuệ 入nhập 如Như 來Lai 無vô 邊biên 智trí 得đắc 智trí 慧tuệ 於ư 一nhất 切thiết 問vấn 答đáp 中trung 能năng 斷đoạn 疑nghi 得đắc 智trí 慧tuệ 入nhập 於ư 智trí 者giả 義nghĩa 得đắc 智trí 慧tuệ 深thâm 解giải 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 中trung 言ngôn 音âm 善thiện 巧xảo 。 得đắc 智trí 慧tuệ 深thâm 解giải 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 種chúng 少thiểu 善thiện 根căn 。 必tất 能năng 滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法pháp 獲hoạch 如Như 來Lai 無vô 量lượng 。 智trí 得đắc 智trí 慧tuệ 成thành 就tựu 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 思tư 議nghị 住trụ 得đắc 智trí 慧tuệ 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 得đắc 智trí 慧tuệ 覺giác 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 入nhập 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 聞văn 持trì 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 說thuyết 。 法pháp 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 言ngôn 音âm 得đắc 智trí 慧tuệ 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 現hiện 證chứng 智trí 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 發phát 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 所sở 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 觀quán 一nhất 切thiết 剎sát 一nhất 切thiết 世thế 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 如như 虗hư 空không 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 廣quảng 大đại 。 行hành 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 正chánh 念niệm 三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 觀quán 不bất 思tư 議nghị 諸chư 業nghiệp 果quả 報báo 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 佛Phật 剎sát 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 大đại 會hội 。 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 妙diệu 音âm 發phát 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 心tâm 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 心tâm 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 廣quảng 大đại 智trí 慧tuệ 。 海hải 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 伏phục 藏tạng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 起khởi 功công 德đức 行hạnh 藏tạng 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 正chánh 思tư 惟duy 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 陀đà 羅la 尼ni 。 照chiếu 明minh 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 辯biện 才tài 開khai 演diễn 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 不bất 可khả 說thuyết 。 善thiện 覺giác 真chân 實thật 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 自tự 在tại 神thần 通thông 。 是thị 觀quán 察sát 示thị 現hiện 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 善thiện 巧xảo 出xuất 生sanh 。 平bình 等đẳng 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 不bất 思tư 議nghị 劫kiếp 。 是thị 善thiện 了liễu 皆giai 如như 幻huyễn 住trụ 藏tạng 知tri 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 發phát 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 淨tịnh 信tín 藏tạng 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 智trí 慧tuệ 。 法Pháp 藏tạng 悉tất 能năng 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 律luật 儀nghi 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 不bất 生sanh 誹phỉ 謗báng 。 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 信tín 樂nhạo 心tâm 不bất 可khả 壞hoại 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 切thiết 一nhất 薩tát 所sở 起khởi 尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính 。 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 切thiết 善thiện 。 知tri 識thức 所sở 終chung 不bất 捨xả 愛ái 樂nhạo 心tâm 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 不bất 生sanh 憶ức 念niệm 心tâm 律luật 儀nghi 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 退thoái 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 律luật 儀nghi 不bất 起khởi 一nhất 切thiết 。 損tổn 害hại 眾chúng 生sanh 心tâm 律luật 儀nghi 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 皆giai 令linh 究cứu 竟cánh 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 切thiết 魔ma 悉tất 能năng 降hàng 伏phục 。 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 皆giai 令linh 滿mãn 足túc 。 律luật 儀nghi 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 無vô 上thượng 大đại 智trí 。 律luật 儀nghi 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 自tự 在tại 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 命mạng 自tự 在tại 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 住trụ 壽thọ 命mạng 故cố 心tâm 自tự 在tại 智trí 慧tuệ 能năng 入nhập 阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 三tam 昧muội 故cố 資tư 具cụ 自tự 在tại 能năng 以dĩ 無vô 量lượng 。 莊trang 嚴nghiêm 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 故cố 業nghiệp 自tự 在tại 隨tùy 時thời 受thọ 報báo 故cố 受thọ 生sanh 自tự 在tại 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 示thị 現hiện 受thọ 生sanh 故cố 。 解giải 自tự 在tại 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 見kiến 佛Phật 充sung 滿mãn 。 故cố 願nguyện 自tự 在tại 隨tùy 欲dục 隨tùy 時thời 於ư 諸chư 剎sát 中trung 。 成thành 正chánh 覺giác 故cố 神thần 力lực 自tự 在tại 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 大đại 神thần 變biến 故cố 法pháp 自tự 在tại 示thị 現hiện 。 無vô 邊biên 諸chư 法Pháp 門môn 故cố 。 智trí 自tự 在tại 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 示thị 現hiện 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 無Vô 畏Úy 。 成thành 正chánh 覺giác 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 智trí 慧tuệ 神thần 力lực 菩Bồ 提Đề 自tự 在tại 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 國quốc 土độ 無vô 礙ngại 用dụng 法pháp 無vô 礙ngại 用dụng 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 願nguyện 無vô 礙ngại 用dụng 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 智trí 無vô 礙ngại 用dụng 神thần 通thông 無vô 礙ngại 。 用dụng 神thần 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 生sanh 等đẳng 無vô 礙ngại 用dụng 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 無vô 眾chúng 生sanh 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 但đãn 想tưởng 所sở 持trì 無vô 礙ngại 用dụng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp 。 未vị 曾tằng 失thất 時thời 無vô 礙ngại 用dụng 普phổ 化hóa 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 置trí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 於ư 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 而nhi 不bất 迫bách 隘ải 。 無vô 礙ngại 用dụng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 示thị 現hiện 他tha 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 令linh 其kỳ 悉tất 見kiến 無vô 礙ngại 。 用dụng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 示thị 現hiện 釋Thích 梵Phạm 護Hộ 世Thế 。 諸chư 天thiên 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 示thị 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 寂tịch 靜tĩnh 威uy 儀nghi 無vô 礙ngại 用dụng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 示thị 現hiện 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 無vô 礙ngại 用dụng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 示thị 現hiện 諸chư 佛Phật 。 色sắc 身thân 相tướng 好hảo 。 一nhất 切thiết 智trí 力lực 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 國quốc 土độ 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 剎sát 作tác 一nhất 剎sát 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 切thiết 剎sát 入nhập 一nhất 毛mao 孔khổng 。 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 剎sát 無vô 有hữu 盡tận 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 身thân 結kết 加gia 坐tọa 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 剎sát 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 身thân 中trung 現hiện 一nhất 切thiết 剎sát 無vô 礙ngại 用dụng 震chấn 動động 一nhất 切thiết 。 剎sát 不bất 令linh 眾chúng 生sanh 。 恐khủng 怖bố 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 切thiết 剎sát 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 剎sát 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 剎sát 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 剎sát 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 如Như 來Lai 一nhất 眾chúng 會hội 徧biến 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 示thị 現hiện 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 切thiết 小tiểu 剎sát 中trung 剎sát 大đại 剎sát 廣quảng 剎sát 深thâm 剎sát 仰ngưỡng 剎sát 覆phú 剎sát 側trắc 剎sát 正chánh 剎sát 徧biến 諸chư 方phương 網võng 無vô 量lượng 差sai 別biệt 以dĩ 此thử 普phổ 示thị 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 法pháp 。 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 入nhập 一nhất 法pháp 一nhất 法pháp 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 而nhi 亦diệc 不bất 違vi 眾chúng 生sanh 。 心tâm 解giải 無vô 礙ngại 用dụng 從tùng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 出xuất 。 生sanh 一nhất 切thiết 法pháp 為vì 他tha 解giải 說thuyết 。 悉tất 令linh 開khai 悟ngộ 。 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 離ly 文văn 字tự 而nhi 令linh 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 悟ngộ 入nhập 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 入nhập 一nhất 相tương/tướng 而nhi 能năng 演diễn 說thuyết 。 無vô 量lượng 法pháp 相tướng 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 離ly 言ngôn 說thuyết 能năng 為vì 他tha 說thuyết 。 無vô 邊biên 法Pháp 門môn 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 善thiện 轉chuyển 普phổ 門môn 字tự 輪luân 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 入nhập 一nhất 法Pháp 門môn 。 而nhi 不bất 相tương 違vi 。 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 說thuyết 不bất 窮cùng 盡tận 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 入nhập 佛Phật 法Pháp 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 悟ngộ 解giải 。 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 障chướng 礙ngại 際tế 猶do 如như 幻huyễn 網võng 無vô 量lượng 差sai 別biệt 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 身thân 入nhập 己kỷ 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 己kỷ 身thân 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân 。 入nhập 一nhất 佛Phật 身thân 。 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 佛Phật 身thân 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân 。 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 切thiết 剎sát 入nhập 己kỷ 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 身thân 充sung 徧biến 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 法pháp 示thị 現hiện 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 身thân 示thị 現hiện 無vô 邊biên 。 身thân 入nhập 三tam 昧muội 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 身thân 示thị 現hiện 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 身thân 成thành 正chánh 覺giác 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân 。 現hiện 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 。 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 。 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân 。 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân 。 示thị 現hiện 法Pháp 身thân 。 於ư 法Pháp 身thân 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát 十thập 三tam

音âm 切thiết

罵mạ

(# 莫mạc 駕giá 切thiết )# 。

打đả

(# 頂đảnh 音âm )# 。

棒bổng

(# 步bộ 項hạng 切thiết )# 。

屠đồ

(# 徒đồ 音âm )# 。

訾tí

(# 子tử 音âm )# 。

撾qua

(# 陟trắc 瓜qua 切thiết )# 。

撻thát

(# 他tha 達đạt 切thiết )# 。

挑thiêu

(# 他tha 凋điêu 切thiết )# 。

級cấp

(# 汲cấp 音âm )# 。

諷phúng

(# 方phương 鳳phượng 切thiết )# 。