華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 84
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát 十thập 四tứ

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

離Ly 世Thế 間Gian 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 八bát 之chi 四tứ

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 願nguyện 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 以dĩ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 願nguyện 作tác 自tự 願nguyện 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 。 成thành 菩Bồ 提Đề 願nguyện 力lực 。 示thị 現hiện 自tự 成thành 正chánh 覺giác 。 無vô 礙ngại 用dụng 隨tùy 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 自tự 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 切thiết 無vô 邊biên 際tế 。 劫kiếp 大đại 願nguyện 不bất 斷đoạn 無vô 礙ngại 用dụng 遠viễn 離ly 識thức 身thân 不bất 著trước 智trí 身thân 以dĩ 自tự 在tại 願nguyện 現hiện 一nhất 切thiết 身thân 。 無vô 礙ngại 用dụng 捨xả 棄khí 自tự 身thân 成thành 滿mãn 他tha 願nguyện 無vô 礙ngại 用dụng 普phổ 教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 而nhi 不bất 捨xả 大đại 願nguyện 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 而nhi 大đại 願nguyện 不bất 斷đoạn 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 毛mao 孔khổng 。 現hiện 成thành 正chánh 覺giác 。 以dĩ 願nguyện 力lực 故cố 。 充sung 徧biến 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 國quốc 。 土thổ/độ 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới 。 為vi 一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh 。 如như 是thị 示thị 現hiện 。 無vô 礙ngại 用dụng 說thuyết 一nhất 句cú 法Pháp 。 徧biến 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 興hưng 大đại 正Chánh 法Pháp 雲vân 耀diệu 解giải 脫thoát 電điện 光quang 震chấn 實thật 法pháp 雷lôi 音âm 雨vũ 甘cam 露lộ 味vị 。 雨vũ 以dĩ 大đại 願nguyện 力lực 。 充sung 洽hiệp 一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh 。 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 在tại 法Pháp 界Giới 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 。 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 在tại 佛Phật 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 捨xả 魔ma 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 在tại 涅Niết 槃Bàn 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 捨xả 生sanh 死tử 。 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 性tánh 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 住trụ 寂tịch 靜tĩnh 境cảnh 界giới 。 而nhi 不bất 捨xả 散tán 亂loạn 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 住trụ 無vô 去khứ 無vô 來lai 。 無vô 戲hí 論luận 無vô 相tướng 狀trạng 無vô 體thể 性tánh 無vô 言ngôn 說thuyết 如như 虗hư 空không 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 戲hí 論luận 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 住trụ 諸chư 力lực 解giải 脫thoát 。 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 。 諸chư 方phương 所sở 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 用dụng 入nhập 無vô 眾chúng 生sanh 際tế 境cảnh 界giới 而nhi 不bất 捨xả 教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 住trụ 禪thiền 定định 解giải 脫thoát 。 神thần 通thông 明minh 智trí 。 寂tịch 靜tĩnh 境cảnh 界giới 。 而nhi 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 示thị 現hiện 受thọ 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 住trụ 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 。 行hành 莊trang 嚴nghiêm 成thành 正chánh 覺giác 境cảnh 界giới 而nhi 現hiện 一nhất 切thiết 。 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 寂tịch 靜tĩnh 威uy 儀nghi 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 智trí 。 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 無vô 盡tận 。 辯biện 才tài 無vô 礙ngại 。 用dụng 一nhất 切thiết 總tổng 持trì 。 無vô 有hữu 忘vong 失thất 。 無vô 礙ngại 用dụng 能năng 決quyết 定định 知tri 決quyết 定định 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 諸chư 根căn 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 以dĩ 無vô 礙ngại 智trí 。 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 之chi 所sở 行hành 。 無vô 礙ngại 用dụng 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 欲dục 樂lạc 隨tùy 眠miên 習tập 氣khí 煩phiền 惱não 病bệnh 隨tùy 應ứng 授thọ 藥dược 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 念niệm 能năng 入nhập 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 無vô 礙ngại 智trí 。 知tri 三tam 世thế 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 及cập 其kỳ 中trung 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 現hiện 成thành 正chánh 覺giác 。 示thị 現hiện 眾chúng 生sanh 。 無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 。 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 。 想tưởng 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 。 音âm 解giải 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 語ngữ 言ngôn 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 神thần 通thông 無vô 礙ngại 。 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 身thân 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 身thân 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 佛Phật 眾chúng 會hội 聽thính 受thọ 一nhất 切thiết 佛Phật 眾chúng 會hội 中trung 所sở 說thuyết 法Pháp 無vô 礙ngại 。 用dụng 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 。 心tâm 念niệm 中trung 成thành 就tựu 不bất 可khả 。 說thuyết 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 心tâm 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 音âm 現hiện 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 差sai 別biệt 言ngôn 音âm 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 各các 得đắc 解giải 了liễu 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 念niệm 中trung 現hiện 盡tận 前tiền 際tế 一nhất 切thiết 劫kiếp 所sở 有hữu 業nghiệp 果quả 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 悉tất 得đắc 知tri 見kiến 無vô 礙ngại 。 用dụng 一nhất 微vi 塵trần 出xuất 現hiện 廣quảng 大đại 。 佛Phật 剎sát 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 礙ngại 用dụng 令linh 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 礙ngại 用dụng 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 三tam 世thế 無vô 礙ngại 。 用dụng 放phóng 大đại 法Pháp 光quang 。 明minh 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 提Đề 眾chúng 生sanh 行hạnh 願nguyện 無vô 礙ngại 用dụng 善thiện 守thủ 護hộ 一nhất 切thiết 。 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 脩tu 羅la 迦ca 樓lâu 羅la 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 睺hầu 羅la 伽già 釋Thích 梵Phạm 護Hộ 世Thế 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 有hữu 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 菩Bồ 薩Tát 善thiện 根căn 。 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 此thử 無vô 礙ngại 用dụng 則tắc 能năng 普phổ 入nhập 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 神thần 力lực 。 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 以dĩ 不bất 可khả 說thuyết 。 世thế 界giới 置trí 一nhất 塵trần 中trung 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 塵trần 中trung 。 現hiện 等đẳng 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 切thiết 大đại 海hải 。 水thủy 置trí 一nhất 毛mao 孔khổng 。 周chu 旋toàn 往vãng 返phản 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 而nhi 於ư 眾chúng 生sanh 。 無vô 所sở 觸xúc 嬈nhiễu 。 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 不bất 可khả 說thuyết 。 世thế 界giới 內nội 自tự 身thân 中trung 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 神thần 通thông 所sở 作tác 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 毛mao 繫hệ 不bất 可khả 數số 金Kim 剛Cang 圍Vi 山Sơn 。 持trì 以dĩ 遊du 行hành 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 不bất 令linh 眾chúng 生sanh 。 生sanh 恐khủng 怖bố 心tâm 。 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 作tác 一nhất 劫kiếp 一nhất 劫kiếp 作tác 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 成thành 壞hoại 差sai 別biệt 。 不bất 令linh 眾chúng 生sanh 。 心tâm 有hữu 恐khủng 怖bố 無vô 礙ngại 用dụng 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 現hiện 水thủy 火hỏa 風phong 灾# 種chủng 種chủng 變biến 壞hoại 而nhi 不bất 惱não 眾chúng 生sanh 。 無vô 礙ngại 用dụng 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 三tam 灾# 壞hoại 時thời 悉tất 能năng 護hộ 持trì 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 資tư 生sanh 之chi 具cụ 。 不bất 令linh 損tổn 缺khuyết 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一nhất 手thủ 持trì 不bất 思tư 議nghị 世thế 界giới 。 擲trịch 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới 。 之chi 外ngoại 不bất 令linh 眾chúng 生sanh 。 有hữu 驚kinh 怖bố 想tưởng 無vô 礙ngại 用dụng 說thuyết 一nhất 切thiết 剎sát 同đồng 於ư 虗hư 空không 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 悉tất 得đắc 悟ngộ 解giải 無vô 礙ngại 用dụng 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 力lực 。 無vô 礙ngại 用dụng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 眾chúng 生sanh 。 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 不bất 捨xả 離ly 故cố 。 剎sát 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 示thị 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 。 莊trang 嚴nghiêm 而nhi 莊trang 嚴nghiêm 故cố 法pháp 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 令linh 一nhất 切thiết 身thân 入nhập 無vô 身thân 故cố 劫kiếp 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 修tu 行hành 不bất 斷đoạn 。 故cố 佛Phật 力lực 無vô 礙ngại 。 用dụng 覺giác 悟ngộ 睡thụy 眠miên 故cố 行hành 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố 。 如Như 來Lai 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 故cố 無vô 師sư 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 自tự 覺giác 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 故cố 一nhất 切thiết 智trí 力lực 。 無vô 礙ngại 用dụng 以dĩ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 成thành 正chánh 覺giác 故cố 大đại 悲bi 力lực 無vô 礙ngại 用dụng 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 如như 是thị 。 名danh 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 無vô 礙ngại 用dụng 若nhược 有hữu 得đắc 此thử 。 十thập 無vô 礙ngại 用dụng 者giả 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 欲dục 成thành 不bất 成thành 隨tùy 意ý 無vô 違vi 雖tuy 成thành 正chánh 覺giác 而nhi 亦diệc 不bất 斷đoạn 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 大đại 誓thệ 願nguyện 。 入nhập 無vô 邊biên 無vô 礙ngại 用dụng 門môn 善thiện 巧xảo 示thị 現hiện 故cố 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 遊du 戲hí 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 以dĩ 眾chúng 生sanh 身thân 。 作tác 剎sát 身thân 而nhi 亦diệc 不bất 壞hoại 眾chúng 生sanh 。 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 以dĩ 剎sát 身thân 作tác 眾chúng 生sanh 身thân 。 而nhi 亦diệc 不bất 壞hoại 於ư 剎sát 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 於ư 佛Phật 身thân 示thị 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 身thân 而nhi 不bất 損tổn 減giảm 如Như 來Lai 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 於ư 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 身thân 示thị 現hiện 如Như 來Lai 。 身thân 而nhi 不bất 增tăng 長trưởng 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 於ư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 身thân 示thị 現hiện 成thành 正chánh 覺giác 。 身thân 而nhi 亦diệc 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 於ư 成thành 正chánh 覺giác 身thân 示thị 現hiện 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 身thân 而nhi 亦diệc 不bất 減giảm 成thành 菩Bồ 提Đề 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 於ư 涅Niết 槃Bàn 界giới 示thị 現hiện 生sanh 死tử 。 身thân 而nhi 不bất 著trước 生sanh 死tử 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 於ư 生sanh 死tử 界giới 。 示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn 。 亦diệc 不bất 究cứu 竟cánh 。 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 入nhập 於ư 三tam 昧muội 。 而nhi 示thị 現hiện 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 亦diệc 不bất 捨xả 三tam 昧muội 。 正chánh 受thọ 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 在tại 一nhất 佛Phật 所sở 聞văn 法Pháp 受thọ 持trì 。 其kỳ 身thân 不bất 動động 。 而nhi 以dĩ 三tam 昧muội 力lực 。 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 諸chư 佛Phật 會hội 中trung 。 各các 各các 現hiện 身thân 亦diệc 不bất 分phân 身thân 。 亦diệc 不bất 起khởi 定định 而nhi 聞văn 法Pháp 受thọ 持trì 。 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 。 如như 是thị 念niệm 念niệm 。 於ư 一nhất 一nhất 三tam 昧muội 。 身thân 各các 出xuất 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 三tam 昧muội 身thân 如như 是thị 次thứ 第đệ 。 一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp 。 猶do 可khả 窮cùng 盡tận 而nhi 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 身thân 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 遊du 戲hí 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 境cảnh 界giới 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 示thị 現hiện 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 門môn 令linh 眾chúng 生sanh 得đắc 。 入nhập 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 無vô 量lượng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 令linh 眾chúng 生sanh 得đắc 。 入nhập 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 化hóa 往vãng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 悉tất 方phương 便tiện 開khai 悟ngộ 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 於ư 如Như 來Lai 身thân 。 出xuất 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 出xuất 如Như 來Lai 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 於ư 虗hư 空không 界giới 現hiện 世thế 界giới 於ư 世thế 界giới 現hiện 虗hư 空không 界giới 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 於ư 生sanh 死tử 界giới 。 現hiện 涅Niết 槃Bàn 界giới 於ư 涅Niết 槃Bàn 界giới 現hiện 生sanh 死tử 界giới 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 。 語ngữ 言ngôn 中trung 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 語ngữ 言ngôn 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 以dĩ 無vô 邊biên 身thân 現hiện 作tác 一nhất 身thân 一nhất 身thân 作tác 一nhất 切thiết 差sai 別biệt 身thân 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 以dĩ 一nhất 身thân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 各các 現hiện 無vô 量lượng 身thân 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 境cảnh 界giới 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 力lực 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 深thâm 心tâm 力lực 不bất 雜tạp 一nhất 切thiết 。 世thế 情tình 故cố 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 力lực 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 故cố 方phương 便tiện 力lực 諸chư 有hữu 所sở 作tác 。 究cứu 竟cánh 故cố 智trí 力lực 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 心tâm 行hành 故cố 願nguyện 力lực 一nhất 切thiết 所sở 求cầu 。 令linh 滿mãn 故cố 行hành 力lực 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 不bất 斷đoạn 故cố 乘thừa 力lực 能năng 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 乘thừa 而nhi 不bất 捨xả 大Đại 乘Thừa 。 故cố 神thần 變biến 力lực 於ư 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 各các 各các 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh 。 世thế 界giới 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 出xuất 興hưng 世thế 故cố 菩Bồ 提Đề 力lực 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 發phát 心tâm 成thành 佛Phật 無vô 斷đoạn 絕tuyệt 故cố 。 轉chuyển 法Pháp 輪luân 力lực 。 說thuyết 一nhất 句cú 法Pháp 。 悉tất 稱xưng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 諸chư 根căn 性tánh 欲dục 。 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 十Thập 力Lực 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 無vô 畏úy 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 悉tất 能năng 聞văn 持trì 一nhất 切thiết 言ngôn 說thuyết 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 從tùng 十thập 方phương 來lai 。 以dĩ 百bách 千thiên 大đại 法pháp 而nhi 問vấn 於ư 我ngã 我ngã 於ư 彼bỉ 問vấn 不bất 見kiến 微vi 少thiểu 難nan 可khả 答đáp 相tương/tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 隨tùy 其kỳ 所sở 問vấn 悉tất 能năng 詶thù 對đối 斷đoạn 其kỳ 疑nghi 惑hoặc 無vô 有hữu 怯khiếp 弱nhược 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 一nhất 無vô 畏úy 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得đắc 如Như 來Lai 灌quán 頂đảnh 。 無vô 礙ngại 辯biện 才tài 。 到đáo 於ư 一nhất 切thiết 。 文văn 字tự 言ngôn 音âm 開khai 示thị 祕bí 密mật 究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 從tùng 十thập 方phương 來lai 。 以dĩ 無vô 量lượng 法Pháp 。 而nhi 問vấn 於ư 我ngã 我ngã 於ư 彼bỉ 問vấn 不bất 見kiến 微vi 少thiểu 難nan 可khả 答đáp 相tương/tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 隨tùy 其kỳ 所sở 問vấn 悉tất 能năng 詶thù 對đối 斷đoạn 其kỳ 疑nghi 惑hoặc 無vô 有hữu 恐khủng 懼cụ 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 二nhị 無vô 畏úy 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 離ly 我ngã 離ly 我ngã 所sở 。 無vô 作tác 無vô 作tác 者giả 無vô 知tri 者giả 無vô 命mạng 者giả 無vô 養dưỡng 育dục 者giả 。 無vô 補bổ 伽già 羅la 離ly 蘊uẩn 界giới 處xứ 永vĩnh 出xuất 諸chư 見kiến 心tâm 如như 虗hư 空không 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 不bất 見kiến 眾chúng 生sanh 。 有hữu 微vi 少thiểu 相tương/tướng 能năng 損tổn 惱não 我ngã 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 遠viễn 離ly 我ngã 我ngã 所sở 。 故cố 不bất 見kiến 諸chư 法pháp 。 有hữu 少thiểu 惱não 相tương/tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 堅kiên 固cố 勇dũng 猛mãnh 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 三tam 無vô 畏úy 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 神thần 力lực 所sở 護hộ 。 佛Phật 力lực 所sở 持trì 。 住trụ 佛Phật 威uy 儀nghi 。 所sở 行hành 真chân 實thật 。 無vô 有hữu 變biến 易dị 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 不bất 見kiến 有hữu 。 少thiểu 分phần 威uy 儀nghi 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 生sanh 訶ha 責trách 相tương/tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 安an 隱ẩn 說thuyết 法Pháp 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 四tứ 無vô 畏úy 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 鮮tiên 白bạch 柔nhu 和hòa 遠viễn 離ly 眾chúng 惡ác 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 不bất 自tự 見kiến 身thân 。 語ngữ 意ý 業nghiệp 而nhi 有hữu 少thiểu 分phần 可khả 訶ha 責trách 相tương/tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 。 住trụ 於ư 佛Phật 法Pháp 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 五ngũ 無vô 畏úy 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 。 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 脩tu 羅la 帝Đế 釋Thích 梵Phạm 王Vương 。 四Tứ 天Thiên 王Vương 等đẳng 。 常thường 隨tùy 侍thị 衛vệ 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 護hộ 念niệm 不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 不bất 見kiến 有hữu 。 眾chúng 魔ma 外ngoại 道đạo 。 有hữu 見kiến 眾chúng 生sanh 能năng 來lai 障chướng 我ngã 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 少thiểu 分phần 之chi 相tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 六lục 無vô 畏úy 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 得đắc 成thành 就tựu 。 第đệ 一nhất 念niệm 根căn 心tâm 無vô 忘vong 失thất 佛Phật 所sở 悅duyệt 可khả 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 成thành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 文văn 字tự 句cú 法pháp 我ngã 不bất 於ư 中trung 見kiến 有hữu 少thiểu 分phần 忘vong 失thất 之chi 相tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 受thọ 持trì 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 七thất 無vô 畏úy 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 。 悉tất 已dĩ 通thông 達đạt 菩Bồ 薩Tát 諸chư 力lực 皆giai 得đắc 究cứu 竟cánh 。 常thường 勤cần 教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 以dĩ 願nguyện 心tâm 繫hệ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 而nhi 為vi 悲bi 愍mẫn 眾chúng 生sanh 。 故cố 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 故cố 於ư 煩phiền 惱não 濁trược 世thế 。 示thị 現hiện 受thọ 生sanh 。 種chủng 族tộc 尊tôn 貴quý 。 眷quyến 屬thuộc 圓viên 滿mãn 。 所sở 欲dục 從tùng 心tâm 歡hoan 娛ngu 快khoái 樂lạc 而nhi 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 雖tuy 與dữ 此thử 眷quyến 屬thuộc 聚tụ 會hội 不bất 見kiến 少thiểu 相tương/tướng 而nhi 可khả 貪tham 著trước 廢phế 我ngã 修tu 行hành 禪thiền 定định 。 解giải 脫thoát 及cập 諸chư 三tam 昧muội 。 總tổng 持trì 辯biện 才tài 。 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 法Pháp 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 已dĩ 得đắc 自tự 在tại 。 到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 誓thệ 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 不bất 見kiến 世thế 間gian 有hữu 一nhất 境cảnh 界giới 而nhi 能năng 惑hoặc 亂loạn 菩Bồ 薩Tát 。 道đạo 者giả 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 以dĩ 大đại 願nguyện 力lực 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 示thị 現hiện 受thọ 生sanh 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 八bát 無vô 畏úy 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 恆hằng 不bất 忘vong 失thất 薩Tát 婆Bà 若Nhã 心tâm 。 乘thừa 於ư 大Đại 乘Thừa 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 以dĩ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 大đại 心tâm 勢thế 力lực 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 寂tịch 靜tĩnh 威uy 儀nghi 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 不bất 自tự 見kiến 當đương 於ư 二Nhị 乘Thừa 而nhi 取thủ 出xuất 離ly 少thiểu 分phần 之chi 相tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 到đáo 彼bỉ 無vô 上thượng 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 普phổ 能năng 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 乘thừa 道đạo 究cứu 竟cánh 滿mãn 足túc 。 平bình 等đẳng 大Đại 乘Thừa 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 九cửu 無vô 畏úy 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 諸chư 白bạch 淨tịnh 法pháp 具cụ 足túc 善thiện 根căn 。 圓viên 滿mãn 神thần 通thông 究cứu 竟cánh 住trụ 於ư 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 受thọ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 灌quán 頂đảnh 之chi 記ký 而nhi 常thường 化hóa 眾chúng 生sanh 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 不bất 自tự 見kiến 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh 。 應ưng 可khả 成thành 熟thục 而nhi 不bất 能năng 現hiện 諸chư 佛Phật 自tự 在tại 。 而nhi 成thành 熟thục 相tương/tướng 以dĩ 不bất 見kiến 故cố 。 心tâm 得đắc 無vô 畏úy 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 大đại 無vô 畏úy 岸ngạn 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 。 願nguyện 隨tùy 所sở 應ứng 化hóa 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 現hiện 佛Phật 境cảnh 界giới 。 而nhi 化hóa 度độ 之chi 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 十thập 無vô 畏úy 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 無vô 畏úy 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 。 大đại 無vô 畏úy 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 菩Bồ 薩Tát 無vô 畏úy 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 不bất 共cộng 法pháp 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 自tự 然nhiên 修tu 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 大đại 施thí 不bất 生sanh 慳san 恡lận 恆hằng 持trì 淨tịnh 戒giới 無vô 所sở 毀hủy 犯phạm 。 具cụ 足túc 忍nhẫn 辱nhục 。 心tâm 不bất 動động 搖dao 。 有hữu 大đại 精tinh 進tấn 。 未vị 曾tằng 退thoái 轉chuyển 。 善thiện 入nhập 諸chư 禪thiền 永vĩnh 無vô 散tán 亂loạn 巧xảo 修tu 智trí 慧tuệ 悉tất 除trừ 惡ác 見kiến 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 隨tùy 順thuận 波Ba 羅La 蜜Mật 道Đạo 。 修tu 六Lục 度Độ 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 普phổ 能năng 攝nhiếp 受thọ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 所sở 謂vị 以dĩ 財tài 及cập 法pháp 而nhi 行hành 惠huệ 施thí 。 正chánh 念niệm 現hiện 前tiền 。 和hòa 顏nhan 愛ái 語ngữ 其kỳ 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 示thị 如như 實thật 義nghĩa 令linh 得đắc 悟ngộ 解giải 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 無vô 有hữu 憎tăng 嫌hiềm 平bình 等đẳng 利lợi 益ích 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 順thuận 四tứ 攝nhiếp 道đạo 勤cần 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 巧xảo 迴hồi 向hướng 。 所sở 謂vị 不bất 求cầu 。 果quả 報báo 迴hồi 向hướng 順thuận 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 禪thiền 定định 。 三tam 昧muội 迴hồi 向hướng 為vì 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 迴hồi 向hướng 為vi 不bất 斷đoạn 如Như 來Lai 。 智trí 慧tuệ 迴hồi 向hướng 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 發phát 起khởi 善thiện 根căn 。 求cầu 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 到đáo 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn 。 心tâm 恆hằng 顧cố 復phục 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 厭yếm 世thế 俗tục 凡phàm 愚ngu 境cảnh 界giới 不bất 樂nhạo 二Nhị 乘Thừa 。 出xuất 離ly 之chi 道Đạo 。 不bất 著trước 己kỷ 樂lạc 。 唯duy 勤cần 化hóa 度độ 善thiện 能năng 入nhập 出xuất 禪thiền 定định 解giải 脫thoát 。 於ư 諸chư 三tam 昧muội 。 悉tất 得đắc 自tự 在tại 。 往vãng 來lai 生sanh 死tử 。 如như 遊du 園viên 觀quán 。 未vị 曾tằng 暫tạm 起khởi 疲bì 厭yếm 之chi 心tâm 。 或hoặc 住trụ 魔ma 宮cung 或hoặc 為vi 釋thích 天thiên 梵Phạm 王Vương 世thế 主chủ 一nhất 切thiết 生sanh 處xứ 。 靡mĩ 不bất 於ư 中trung 而nhi 現hiện 其kỳ 身thân 。 或hoặc 於ư 外ngoại 道đạo 眾chúng 中trung 。 出xuất 家gia 而nhi 恆hằng 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 邪tà 見kiến 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 文văn 詞từ 咒chú 術thuật 字tự 印ấn 算toán 數số 乃nãi 至chí 遊du 戲hí 歌ca 舞vũ 之chi 法pháp 悉tất 皆giai 示thị 現hiện 無vô 不bất 精tinh 巧xảo 或hoặc 時thời 示thị 作tác 端đoan 正chánh 婦phụ 人nhân 智trí 慧tuệ 才tài 能năng 世thế 中trung 第đệ 一nhất 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 能năng 問vấn 能năng 說thuyết 問vấn 答đáp 斷đoạn 疑nghi 皆giai 得đắc 究cứu 竟cánh 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 事sự 亦diệc 悉tất 通thông 達đạt 。 到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 來lai 瞻chiêm 仰ngưỡng 雖tuy 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 威uy 儀nghi 。 而nhi 不bất 失thất 大Đại 乘Thừa 心tâm 雖tuy 念niệm 念niệm 中trung 示thị 成thành 正chánh 覺giác 。 而nhi 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn 。 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 知tri 權quyền 實thật 雙song 行hành 道Đạo 智trí 慧tuệ 自tự 在tại 。 到đáo 於ư 究cứu 竟cánh 所sở 謂vị 住trụ 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 示thị 現hiện 生sanh 死tử 。 知tri 無vô 眾chúng 生sanh 而nhi 勤cần 行hành 教giáo 化hóa 究cứu 竟cánh 寂tịch 滅diệt 。 而nhi 現hiện 起khởi 煩phiền 惱não 住trụ 一nhất 堅kiên 密mật 智trí 慧tuệ 法Pháp 身thân 而nhi 普phổ 現hiện 無vô 量lượng 諸chư 眾chúng 生sanh 。 身thân 常thường 入nhập 深thâm 禪thiền 定định 。 而nhi 示thị 受thọ 欲dục 樂lạc 常thường 遠viễn 離ly 三tam 界giới 。 而nhi 不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 。 常thường 樂nhạo 法Pháp 樂nhạo/nhạc/lạc 而nhi 現hiện 有hữu 婇thể 女nữ 歌ca 詠vịnh 嬉hi 戲hí 雖tuy 以dĩ 眾chúng 相tướng 好hảo/hiếu 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân 。 而nhi 示thị 受thọ 醜xú 陋lậu 貧bần 賤tiện 之chi 形hình 常thường 積tích 集tập 眾chúng 善thiện 無vô 諸chư 過quá 惡ác 。 而nhi 現hiện 生sanh 地địa 獄ngục 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 雖tuy 已dĩ 到đáo 於ư 佛Phật 智trí 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 菩Bồ 薩Tát 智trí 身thân 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 無vô 量lượng 智trí 慧tuệ 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 尚thượng 不bất 能năng 知tri 。 何hà 況huống 一nhất 切thiết 。 童đồng 蒙mông 眾chúng 生sanh 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 權quyền 實thật 雙song 行hành 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 隨tùy 智trí 慧tuệ 行hành 。 皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 所sở 謂vị 具cụ 足túc 。 大đại 慈từ 永vĩnh 離ly 殺sát 心tâm 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 。 正chánh 解giải 無vô 有hữu 邪tà 見kiến 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 隨tùy 智trí 慧tuệ 行hành 。 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 具cụ 足túc 大đại 悲bi 。 不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 。 代đại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 而nhi 受thọ 諸chư 苦khổ 。 所sở 謂vị 地địa 獄ngục 。 苦khổ 畜súc 生sanh 苦khổ 餓ngạ 鬼quỷ 苦khổ 為vì 利lợi 益ích 故cố 。 不bất 生sanh 勞lao 倦quyện 唯duy 專chuyên 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 未vị 曾tằng 躭đam 染nhiễm 五ngũ 欲dục 境cảnh 界giới 。 常thường 為vi 精tinh 勤cần 滅diệt 除trừ 眾chúng 苦khổ 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 常thường 起khởi 大đại 悲bi 。 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 常thường 為vì 眾chúng 生sanh 。 之chi 所sở 樂nhạo 見kiến 。 梵Phạm 王Vương 帝Đế 釋Thích 。 四Tứ 天Thiên 王Vương 等đẳng 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 見kiến 無vô 厭yếm 足túc 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 久cửu 遠viễn 世thế 來lai 行hành 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 無vô 有hữu 過quá 失thất 。 是thị 故cố 眾chúng 生sanh 。 見kiến 者giả 無vô 厭yếm 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 樂nhạo 見kiến 。 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 薩Tát 婆Bà 若Nhã 大đại 誓thệ 莊trang 嚴nghiêm 。 志chí 樂nhạo 堅kiên 固cố 雖tuy 處xứ 凡phàm 夫phu 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 險hiểm 難nạn 之chi 處xứ 。 終chung 不bất 退thoái 失thất 。 一nhất 切thiết 智trí 心tâm 。 明minh 淨tịnh 妙diệu 寶bảo 佛Phật 子tử 如như 有hữu 寶bảo 珠châu 名danh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 置trí 泥nê 潦lạo 中trung 光quang 色sắc 不bất 改cải 能năng 令linh 濁trược 水thủy 悉tất 皆giai 澄trừng 淨tịnh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 雖tuy 在tại 凡phàm 愚ngu 雜tạp 濁trược 等đẳng 處xứ 終chung 不bất 失thất 壞hoại 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 清thanh 淨tịnh 寶bảo 心tâm 而nhi 能năng 令linh 彼bỉ 。 諸chư 惡ác 眾chúng 生sanh 。 遠viễn 離ly 妄vọng 見kiến 煩phiền 惱não 穢uế 濁trược 得đắc 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 清thanh 淨tịnh 心tâm 寶bảo 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 在tại 眾chúng 難nạn 處xứ 不bất 失thất 一nhất 切thiết 。 智trí 心tâm 寶bảo 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 自tự 覺giác 境cảnh 界giới 智trí 無vô 師sư 自tự 悟ngộ 。 究cứu 竟cánh 自tự 在tại 到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn 。 離ly 垢cấu 法pháp 繒tăng 以dĩ 冠quan 其kỳ 首thủ 。 而nhi 於ư 善thiện 友hữu 不bất 捨xả 親thân 近cận 於ư 諸chư 如Như 來Lai 常thường 。 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 重trọng 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 不bất 由do 他tha 教giáo 。 得đắc 最tối 上thượng 法pháp 不bất 離ly 善Thiện 知Tri 識Thức 。 不bất 捨xả 尊tôn 重trọng 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 不bất 共cộng 法pháp 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 廣quảng 大đại 不bất 共cộng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 業nghiệp 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 業nghiệp 悉tất 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh 故cố 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 業nghiệp 悉tất 能năng 供cúng 養dường 故cố 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 業nghiệp 同đồng 種chúng 善thiện 根căn 。 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 悉tất 能năng 教giáo 化hóa 故cố 。 一nhất 切thiết 未vị 來lai 業nghiệp 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 攝nhiếp 取thủ 故cố 一nhất 切thiết 神thần 力lực 業nghiệp 不bất 離ly 一nhất 世thế 界giới 徧biến 至chí 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 故cố 一nhất 切thiết 光quang 明minh 。 業nghiệp 故cố 放phóng 無vô 邊biên 色sắc 光quang 明minh 一nhất 一nhất 光quang 中trung 。 有hữu 蓮liên 華hoa 座tòa 各các 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 而nhi 顯hiển 現hiện 故cố 一nhất 切thiết 三Tam 寶Bảo 。 種chủng 不bất 斷đoạn 業nghiệp 諸chư 佛Phật 滅diệt 後hậu 。 守thủ 護hộ 住trụ 持trì 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 故cố 一nhất 切thiết 變biến 化hóa 。 業nghiệp 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa 。 諸chư 眾chúng 生sanh 故cố 。 一nhất 切thiết 加gia 持trì 業nghiệp 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 之chi 所sở 欲dục 皆giai 為vi 示thị 現hiện 令linh 一nhất 切thiết 願nguyện 悉tất 成thành 滿mãn 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 廣quảng 大đại 業nghiệp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 身thân 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 不bất 來lai 身thân 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 受thọ 生sanh 故cố 不bất 去khứ 身thân 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 求cầu 不bất 得đắc 故cố 不bất 實thật 身thân 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 如như 實thật 得đắc 故cố 不bất 虗hư 身thân 以dĩ 如như 實thật 理lý 示thị 世thế 間gian 故cố 不bất 盡tận 身thân 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 無vô 斷đoạn 絕tuyệt 故cố 。 堅kiên 固cố 身thân 一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma 。 不bất 能năng 壞hoại 故cố 。 不bất 動động 身thân 眾chúng 魔ma 外ngoại 道đạo 。 不bất 能năng 動động 故cố 。 具cụ 相tương/tướng 身thân 示thị 現hiện 清thanh 淨tịnh 百bách 福phước 相tương/tướng 故cố 無vô 相tướng 身thân 法pháp 相tướng 究cứu 竟cánh 悉tất 無vô 相tướng 故cố 普phổ 至chí 身thân 與dữ 三tam 世thế 佛Phật 同đồng 一nhất 身thân 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 無vô 盡tận 之chi 身thân 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 身thân 業nghiệp 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 身thân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 身thân 業nghiệp 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 前tiền 悉tất 能năng 示thị 現hiện 。 身thân 業nghiệp 於ư 一nhất 切thiết 趣thú 悉tất 能năng 受thọ 生sanh 身thân 業nghiệp 遊du 行hành 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 身thân 業nghiệp 往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 眾chúng 會hội 身thân 業nghiệp 能năng 以dĩ 一nhất 手thủ 。 普phổ 覆phú 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 身thân 業nghiệp 能năng 以dĩ 一nhất 手thủ 。 磨ma 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 金Kim 剛Cang 圍Vi 山Sơn 。 碎toái 如như 微vi 塵trần 。 身thân 業nghiệp 於ư 自tự 身thân 中trung 。 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 成thành 壞hoại 示thị 於ư 眾chúng 生sanh 。 身thân 業nghiệp 以dĩ 一nhất 身thân 容dung 受thọ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 界giới 身thân 業nghiệp 於ư 自tự 身thân 中trung 。 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 清thanh 淨tịnh 佛Phật 剎sát 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 於ư 中trung 成thành 道Đạo 。 身thân 業nghiệp 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 佛Phật 業nghiệp 悉tất 能năng 覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 有hữu 十thập 種chủng 。 身thân 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 身thân 悉tất 正chánh 修tu 行hành 故cố 。 四tứ 攝nhiếp 身thân 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 大đại 悲bi 身thân 代đại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 受thọ 無vô 量lượng 苦khổ 。 無vô 疲bì 厭yếm 故cố 。 大đại 慈từ 身thân 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 故cố 福phước 德đức 身thân 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 智trí 慧tuệ 身thân 與dữ 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân 。 同đồng 一nhất 性tánh 故cố 法Pháp 身thân 永vĩnh 離ly 諸chư 趣thú 受thọ 生sanh 故cố 方phương 便tiện 身thân 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 現hiện 前tiền 故cố 神thần 力lực 身thân 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 神thần 變biến 故cố 菩Bồ 提Đề 身thân 隨tùy 樂nhạo/nhạc/lạc 隨tùy 時thời 成thành 正chánh 覺giác 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 身thân 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 語ngữ 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 柔nhu 輭nhuyễn 語ngữ 使sử 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 安an 隱ẩn 故cố 甘cam 露lộ 語ngữ 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 清thanh 涼lương 故cố 不bất 誑cuống 語ngữ 所sở 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 皆giai 如như 實thật 故cố 真chân 實thật 語ngữ 乃nãi 至chí 夢mộng 中trung 。 無vô 妄vọng 語ngữ 故cố 廣quảng 大đại 語ngữ 一nhất 切thiết 釋Thích 梵Phạm 。 四Tứ 天Thiên 王Vương 等đẳng 。 皆giai 尊tôn 敬kính 故cố 甚thậm 深thâm 語ngữ 顯hiển 示thị 法pháp 性tánh 故cố 堅kiên 固cố 語ngữ 說thuyết 法Pháp 無vô 盡tận 故cố 正chánh 直trực 語ngữ 發phát 言ngôn 易dị 了liễu 故cố 種chủng 種chủng 語ngữ 隨tùy 時thời 示thị 現hiện 。 故cố 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 語ngữ 隨tùy 其kỳ 欲dục 樂lạc 令linh 解giải 了liễu 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 微vi 妙diệu 語ngữ 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 樂nhạo 聽thính 聞văn 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 。 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 樂nhạo 聞văn 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 淨tịnh 。 修tu 語ngữ 業nghiệp 不bất 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 樂nhạo 聞văn 語ngữ 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 真chân 實thật 遠viễn 離ly 語ngữ 四tứ 過quá 失thất 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 讚tán 歎thán 如Như 來Lai 。 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 如Như 來Lai 塔tháp 所sở 高cao 聲thanh 讚tán 佛Phật 如như 實thật 功công 德đức 。 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 以dĩ 深thâm 淨tịnh 心tâm 施thí 眾chúng 生sanh 法pháp 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 音âm 樂nhạc 歌ca 頌tụng 讚tán 歎thán 。 如Như 來Lai 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 不bất 惜tích 身thân 命mạng 。 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 捨xả 身thân 承thừa 事sự 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 諸chư 法Pháp 師sư 。 而nhi 受thọ 妙diệu 法Pháp 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 此thử 十thập 事sự 。 淨tịnh 修tu 語ngữ 業nghiệp 則tắc 得đắc 十thập 種chủng 。 守thủ 護hộ 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 天thiên 王vương 為vi 首thủ 一nhất 切thiết 天thiên 眾chúng 。 而nhi 為vi 守thủ 護hộ 。 龍long 王vương 為vi 首thủ 一nhất 切thiết 龍long 眾chúng 而nhi 為vi 守thủ 護hộ 。 夜dạ 叉xoa 王vương 為vi 首thủ 乾càn 闥thát 婆bà 王vương 。 為vi 首thủ 阿a 脩tu 羅la 王vương 。 為vi 首thủ 迦ca 樓lâu 羅la 王vương 。 為vi 首thủ 緊khẩn 那na 羅la 王vương 。 為vi 首thủ 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương 。 為vi 首thủ 梵Phạm 王Vương 為vi 首thủ 一nhất 一nhất 皆giai 與dữ 自tự 己kỷ 徒đồ 眾chúng 而nhi 為vi 守thủ 護hộ 。 如Như 來Lai 法Pháp 王Vương 。 為vi 首thủ 一nhất 切thiết 法Pháp 師sư 皆giai 悉tất 守thủ 護hộ 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得đắc 此thử 守thủ 護hộ 已dĩ 則tắc 能năng 成thành 辦biện 十thập 種chủng 大đại 事sự 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ 。 一nhất 切thiết 諸chư 根căn 。 皆giai 能năng 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 勝thắng 解giải 悉tất 令linh 清thanh 淨tịnh 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 皆giai 令linh 除trừ 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 習tập 氣khí 皆giai 令linh 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 。 欲dục 樂lạc 皆giai 令linh 明minh 潔khiết 一nhất 切thiết 深thâm 心tâm 悉tất 使sử 增tăng 長trưởng 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 悉tất 令linh 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 涅Niết 槃Bàn 普phổ 令linh 明minh 見kiến 。 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 如như 大đại 地địa 心tâm 能năng 持trì 能năng 長trường/trưởng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 諸chư 善thiện 根căn 故cố 。 如như 大đại 海hải 心tâm 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 大đại 智trí 法pháp 水thủy 悉tất 流lưu 入nhập 故cố 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 心tâm 置trí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 於ư 出xuất 世thế 間gian 。 最tối 上thượng 善thiện 根căn 。 處xử 故cố 如như 摩ma 尼ni 寶bảo 。 王vương 心tâm 樂nhạo 欲dục 清thanh 淨tịnh 無vô 雜tạp 。 染nhiễm 故cố 如như 金kim 剛cang 心tâm 決quyết 定định 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 法pháp 故cố 如như 金Kim 剛Cang 圍Vi 山Sơn 。 心tâm 諸chư 魔ma 外ngoại 道đạo 。 不bất 能năng 動động 故cố 。 如như 蓮liên 華hoa 心tâm 一nhất 切thiết 世thế 法pháp 。 不bất 能năng 染nhiễm 故cố 如như 優ưu 曇đàm 鉢bát 華hoa 。 心tâm 一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung 。 難nan 值trị 遇ngộ 故cố 如như 淨tịnh 日nhật 心tâm 破phá 暗ám 障chướng 故cố 如như 虗hư 空không 心tâm 不bất 可khả 量lượng 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 清thanh 淨tịnh 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 發phát 。 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 發phát 我ngã 當đương 度độ 脫thoát 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 發phát 我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 除trừ 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 心tâm 發phát 我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 消tiêu 滅diệt 習tập 氣khí 心tâm 發phát 我ngã 當đương 斷đoạn 除trừ 。 一nhất 切thiết 疑nghi 惑hoặc 。 心tâm 發phát 我ngã 當đương 除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 苦khổ 惱não 心tâm 發phát 我ngã 當đương 除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 。 惡ác 道đạo 諸chư 難nạn 心tâm 發phát 我ngã 當đương 敬kính 順thuận 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 心tâm 發phát 我ngã 當đương 善thiện 學học 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 學học 心tâm 發phát 我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 一nhất 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ 。 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 成thành 正chánh 覺giác 。 心tâm 發phát 我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 擊kích 無vô 上thượng 法Pháp 鼓cổ 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 隨tùy 其kỳ 根căn 欲dục 悉tất 得đắc 悟ngộ 解giải 心tâm 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 發phát 起khởi 能năng 事sự 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 周chu 徧biến 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 虗hư 空không 心tâm 發phát 意ý 廣quảng 大đại 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 心tâm 深thâm 入nhập 無vô 邊biên 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 心tâm 一nhất 念niệm 悉tất 知tri 。 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 佛Phật 出xuất 現hiện 心tâm 於ư 入nhập 胎thai 誕đản 生sanh 出xuất 家gia 成thành 道Đạo 。 轉chuyển 法Pháp 輪luân 般bát 涅Niết 槃Bàn 悉tất 明minh 了liễu 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 悉tất 知tri 根căn 欲dục 習tập 氣khí 故cố 周chu 徧biến 一Nhất 切Thiết 智Trí 慧Tuệ 。 心tâm 隨tùy 順thuận 了liễu 知tri 法Pháp 界Giới 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 無vô 邊biên 心tâm 知tri 諸chư 幻huyễn 網võng 差sai 別biệt 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 無vô 生sanh 心tâm 不bất 得đắc 諸chư 法pháp 。 自tự 性tánh 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 無vô 礙ngại 。 心tâm 不bất 住trụ 自tự 心tâm 他tha 心tâm 故cố 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 自tự 在tại 。 心tâm 一nhất 念niệm 普phổ 現hiện 成thành 佛Phật 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 無vô 量lượng 。 無vô 上thượng 佛Phật 法Pháp 。 周chu 徧biến 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 根căn 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 歡hoan 喜hỷ 根căn 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 信tín 不bất 壞hoại 故cố 希hy 望vọng 根căn 所sở 聞văn 佛Phật 法Pháp 皆giai 悟ngộ 解giải 故cố 不bất 退thoái 根căn 一nhất 切thiết 作tác 事sự 皆giai 究cứu 竟cánh 故cố 安an 住trụ 根căn 不bất 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố 。 微vi 細tế 根căn 入nhập 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 微vi 妙diệu 理lý 故cố 不bất 休hưu 息tức 根căn 究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 事sự 故cố 如như 金kim 剛cang 根căn 證chứng 知tri 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 性tánh 。 故cố 金kim 剛cang 光quang 燄diệm 根căn 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 佛Phật 境cảnh 界giới 故cố 無vô 差sai 別biệt 根căn 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 同đồng 一nhất 身thân 故cố 無vô 礙ngại 際tế 根căn 深thâm 入nhập 如Như 來Lai 。 十thập 種chủng 力lực 故cố 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 圓viên 滿mãn 根căn 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 深thâm 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 不bất 染nhiễm 一nhất 切thiết 世thế 間gian 法pháp 。 深thâm 心tâm 不bất 雜tạp 一nhất 切thiết 。 二Nhị 乘Thừa 道đạo 深thâm 心tâm 了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 。 佛Phật 菩Bồ 提Đề 深thâm 心tâm 隨tùy 順thuận 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 智trí 道đạo 深thâm 心tâm 不bất 為vị 一nhất 切thiết 。 眾chúng 魔ma 外ngoại 道đạo 。 所sở 動động 深thâm 心tâm 淨tịnh 修tu 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 圓viên 滿mãn 智trí 深thâm 心tâm 受thọ 持trì 一nhất 切thiết 。 所sở 聞văn 法Pháp 深thâm 心tâm 不bất 著trước 一nhất 切thiết 。 受thọ 生sanh 處xứ 深thâm 心tâm 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 。 微vi 細tế 智trí 深thâm 心tâm 修tu 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 深thâm 心tâm 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 無vô 上thượng 清thanh 淨tịnh 。 深thâm 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 不bất 退thoái 轉chuyển 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 故cố 離ly 疑nghi 惑hoặc 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 解giải 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 密mật 語ngữ 故cố 正chánh 持trì 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 大đại 願nguyện 大đại 行hành 所sở 流lưu 故cố 最tối 勝thắng 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 故cố 為vi 主chủ 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 自tự 在tại 故cố 廣quảng 大đại 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 普phổ 入nhập 種chủng 種chủng 法Pháp 門môn 。 故cố 上thượng 首thủ 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 成thành 辦biện 故cố 自tự 在tại 增tăng 上thượng 。 深thâm 心tâm 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 莊trang 嚴nghiêm 故cố 安an 住trụ 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 攝nhiếp 受thọ 本bổn 願nguyện 故cố 無vô 休hưu 息tức 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 清thanh 淨tịnh 。 增tăng 上thượng 深thâm 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 勤cần 修tu 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 布bố 施thí 。 勤cần 修tu 悉tất 捨xả 一nhất 切thiết 。 不bất 求cầu 報báo 故cố 持trì 戒giới 勤cần 修tu 頭đầu 陀đà 苦khổ 行hạnh 。 少thiểu 欲dục 知tri 足túc 。 無vô 所sở 欺khi 故cố 忍nhẫn 辱nhục 勤cần 修tu 離ly 自tự 他tha 想tưởng 。 忍nhẫn 一nhất 切thiết 惡ác 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 恚khuể 害hại 心tâm 故cố 精tinh 進tấn 勤cần 修tu 。 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 未vị 曾tằng 散tán 亂loạn 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 皆giai 不bất 退thoái 轉chuyển 。 至chí 究cứu 竟cánh 故cố 。 禪thiền 定định 勤cần 修tu 解giải 脫thoát 。 三tam 昧muội 出xuất 現hiện 神thần 通thông 離ly 一nhất 切thiết 欲dục 煩phiền 惱não 鬬đấu 諍tranh 諸chư 眷quyến 屬thuộc 故cố 智trí 慧tuệ 勤cần 修tu 。 修tu 習tập 積tích 聚tụ 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 無vô 厭yếm 倦quyện 故cố 大đại 慈từ 勤cần 修tu 知tri 諸chư 眾chúng 生sanh 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 大đại 悲bi 勤cần 修tu 知tri 諸chư 法pháp 空không 。 普phổ 代đại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 受thọ 苦khổ 無vô 疲bì 厭yếm 故cố 。 覺giác 悟ngộ 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 勤cần 修tu 了liễu 達đạt 無vô 礙ngại 示thị 眾chúng 生sanh 故cố 。 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân 。 勤cần 修tu 轉chuyển 至chí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 勤cần 修tu 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 決quyết 定định 解giải 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 最tối 上thượng 決quyết 定định 解giải 種chúng 植thực 尊tôn 重trọng 善thiện 根căn 故cố 莊trang 嚴nghiêm 決quyết 定định 解giải 出xuất 生sanh 種chủng 種chủng 。 莊trang 嚴nghiêm 故cố 廣quảng 大đại 決quyết 定định 解giải 其kỳ 心tâm 未vị 曾tằng 狹hiệp 劣liệt 故cố 寂tịch 滅diệt 決quyết 定định 解giải 能năng 入nhập 甚thậm 深thâm 。 法pháp 性tánh 故cố 普phổ 徧biến 決quyết 定định 解giải 發phát 心tâm 無vô 所sở 不bất 及cập 故cố 堪kham 任nhậm 決quyết 定định 解giải 能năng 受thọ 佛Phật 力lực 加gia 持trì 故cố 堅kiên 固cố 決quyết 定định 解giải 摧tồi 破Phá 一Nhất 切Thiết 魔Ma 。 業nghiệp 故cố 明minh 斷đoạn 決quyết 定định 解giải 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 業nghiệp 報báo 故cố 現hiện 前tiền 決quyết 定định 解giải 隨tùy 意ý 能năng 現hiện 。 神thần 通thông 故cố 紹thiệu 隆long 決quyết 定định 解giải 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 得đắc 記ký 故cố 自tự 在tại 決quyết 定định 解giải 隨tùy 意ý 隨tùy 時thời 成thành 佛Phật 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 決quyết 定định 解giải 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 決quyết 定định 解giải 知tri 諸chư 世thế 界giới 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 入nhập 一nhất 世thế 界giới 。 知tri 一nhất 世thế 界giới 入nhập 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 一nhất 如Như 來Lai 身thân 。 一nhất 蓮liên 華hoa 座tòa 。 皆giai 悉tất 周chu 徧biến 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 皆giai 如như 虗hư 空không 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 具cụ 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 菩Bồ 薩Tát 充sung 滿mãn 。 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 入nhập 一nhất 毛mao 孔khổng 。 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 入nhập 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 一nhất 佛Phật 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 一nhất 佛Phật 道Đạo 場tràng 皆giai 悉tất 周chu 徧biến 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 一nhất 音âm 普phổ 徧biến 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 各các 別biệt 了liễu 知tri 。 心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 佛Phật 剎sát 廣quảng 大đại 決quyết 定định 解giải 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 決quyết 定định 解giải 知tri 眾chúng 生sanh 。 界giới 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 本bổn 性tánh 無vô 實thật 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 悉tất 入nhập 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 悉tất 入nhập 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 悉tất 入nhập 如Như 來Lai 。 藏tạng 知tri 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 界giới 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 悉tất 堪kham 為vi 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 器khí 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 隨tùy 其kỳ 所sở 欲dục 。 為vi 現hiện 釋Thích 梵Phạm 護Hộ 世Thế 。 身thân 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 隨tùy 其kỳ 所sở 欲dục 。 為vi 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 寂tịch 靜tĩnh 威uy 儀nghi 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 為vi 現hiện 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 。 莊trang 嚴nghiêm 身thân 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 為vi 現hiện 如Như 來Lai 。 相tướng 好hảo 寂tịch 靜tĩnh 威uy 儀nghi 開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 威uy 力lực 決quyết 定định 解giải 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 習tập 氣khí 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 習tập 氣khí 善thiện 根căn 習tập 氣khí 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 習tập 氣khí 見kiến 佛Phật 習tập 氣khí 於ư 清thanh 淨tịnh 世thế 界giới 。 受thọ thọ 生sanh 習tập 氣khí 行hành 習tập 氣khí 願nguyện 習tập 氣khí 波Ba 羅La 蜜Mật 習tập 氣khí 思tư 惟duy 平bình 等đẳng 。 法pháp 習tập 氣khí 種chủng 種chủng 境cảnh 界giới 。 差sai 別biệt 習tập 氣khí 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 習tập 氣khí 。 得đắc 如Như 來Lai 大đại 智trí 。 習tập 氣khí 非phi 習tập 氣khí 智trí 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 取thủ 以dĩ 此thử 不bất 斷đoạn 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 取thủ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 究cứu 竟cánh 教giáo 化hóa 故cố 取thủ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 究cứu 竟cánh 嚴nghiêm 淨tịnh 故cố 取thủ 如Như 來Lai 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 為vì 供cúng 養dường 故cố 。 取thủ 善thiện 根căn 積tích 集tập 諸chư 佛Phật 相tướng 好hảo 。 功công 德đức 故cố 取thủ 大đại 悲bi 滅diệt 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 苦khổ 。 故cố 取thủ 大đại 慈từ 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 取thủ 波Ba 羅La 蜜Mật 積tích 集tập 菩Bồ 薩Tát 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 故cố 。 取thủ 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 皆giai 示thị 現hiện 故cố 取thủ 菩Bồ 提Đề 得đắc 無vô 礙ngại 智trí 。 故cố 略lược 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 。 取thủ 一nhất 切thiết 法pháp 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 悉tất 以dĩ 明minh 智trí 而nhi 現hiện 了liễu 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 取thủ 則tắc 能năng 不bất 斷đoạn 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 得đắc 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 無vô 上thượng 無vô 所sở 取thủ 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 修tu 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 修tu 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 修tu 學học 修tu 慧tuệ 修tu 義nghĩa 修tu 法pháp 修tu 出xuất 離ly 修tu 示thị 現hiện 修tu 勤cần 行hành 匪phỉ 懈giải 修tu 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 修tu 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 無vô 上thượng 修tu 修tu 一nhất 切thiết 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 成thành 就tựu 。 佛Phật 法Pháp 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 不bất 離ly 善Thiện 知Tri 識Thức 。 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 深thâm 信tín 佛Phật 語ngữ 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 不bất 謗báng 正Chánh 法Pháp 。 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 以dĩ 無vô 量lượng 無vô 盡tận 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 信tín 解giải 如Như 來Lai 。 境cảnh 界giới 無vô 邊biên 際tế 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 境cảnh 界giới 成thành 就tựu 。 佛Phật 法Pháp 不bất 捨xả 法Pháp 界Giới 境cảnh 界giới 成thành 就tựu 。 佛Phật 法Pháp 遠viễn 離ly 諸chư 魔ma 境cảnh 界giới 。 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 正chánh 念niệm 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 境cảnh 界giới 成thành 就tựu 。 佛Phật 法Pháp 樂nhạo 求cầu 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 境cảnh 界giới 成thành 就tựu 。 佛Phật 法Pháp 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 成thành 就tựu 。 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 應ưng 當đương 遠viễn 離ly 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 輕khinh 慢mạn 善Thiện 知Tri 識Thức 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 畏úy 生sanh 死tử 苦khổ 。 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 厭yếm 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 不bất 樂nhạo 住trụ 世thế 間gian 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 躭đam 著trước 三tam 昧muội 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 執chấp 取thủ 善thiện 根căn 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 誹phỉ 謗báng 正Chánh 法Pháp 。 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 樂nhạo/nhạc/lạc 二Nhị 乘Thừa 道đạo 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 嫌hiềm 恨hận 諸chư 菩Bồ 薩Tát 退thoái 失thất 佛Phật 法Pháp 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 遠viễn 離ly 此thử 法pháp 。 則tắc 入nhập 菩Bồ 薩Tát 離ly 生sanh 道đạo 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 離ly 生sanh 道đạo 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 出xuất 生sanh 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 而nhi 恆hằng 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 為vi 一nhất 遠viễn 離ly 諸chư 見kiến 。 而nhi 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 。 見kiến 縛phược 眾chúng 生sanh 是thị 為vi 二nhị 不bất 念niệm 一nhất 切thiết 。 相tương/tướng 而nhi 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 。 著trước 相tương/tướng 眾chúng 生sanh 是thị 為vi 三tam 超siêu 過quá 三tam 界giới 。 而nhi 常thường 在tại 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 是thị 為vi 四tứ 永vĩnh 離ly 煩phiền 惱não 而nhi 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 共cộng 居cư 是thị 為vi 五ngũ 得đắc 離ly 欲dục 法pháp 而nhi 常thường 以dĩ 大đại 悲bi 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 著trước 欲dục 眾chúng 生sanh 是thị 為vi 六lục 常thường 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh 。 而nhi 恆hằng 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 眷quyến 屬thuộc 是thị 為vi 七thất 離ly 世thế 間gian 生sanh 而nhi 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 。 起khởi 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 是thị 為vi 八bát 不bất 染nhiễm 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 法pháp 而nhi 不bất 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 所sở 作tác 是thị 為vi 九cửu 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 現hiện 其kỳ 前tiền 而nhi 不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 切thiết 願nguyện 行hạnh 。 是thị 為vi 十thập 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 離ly 生sanh 道đạo 出xuất 離ly 世thế 間gian 。 不bất 與dữ 世thế 共cộng 而nhi 亦diệc 不bất 雜tạp 二Nhị 乘Thừa 之chi 行hành 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 菩Bồ 薩Tát 決quyết 定định 法pháp 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát 十thập 四tứ

音âm 切thiết

洽hiệp

(# 乎hồ 甲giáp 切thiết )# 。

嬈nhiễu

(# 乃nãi 了liễu 切thiết )# 。

擲trịch

(# 直trực 隻chỉ 切thiết )# 。

酬thù

(# 直trực 由do 切thiết )# 。

嫌hiềm

(# 戶hộ 廉liêm 切thiết )# 。

術thuật

(# 述thuật 音âm )# 。

舞vũ

(# 文văn 甫phủ 切thiết )# 。

嬉hi

(# 許hứa 其kỳ 切thiết )# 。

醜xú

(# 昌xương 九cửu 切thiết )# 。

陋lậu

(# 漏lậu 音âm )# 。

詠vịnh

(# 為vi 命mạng 切thiết )# 。

夢mộng

(# 莫mạc 鳳phượng 切thiết )# 。

讚tán

(# 作tác 幹cán 切thiết )# 。

辦biện

(# 薄bạc 莧# 切thiết )# 。

諍tranh

(# 側trắc 迸bính 切thiết )# 。

缺khuyết

(# 傾khuynh 雪tuyết 切thiết )# 。

潦lạo

(# 郎lang 道đạo 切thiết )# 。

迃#

(# 於ư 音âm 于vu 音âm )# 。