Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa (1596)

Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa (1596)
Bộ Du Già, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

Tác giả: Bồ-Tát Thế Thân
Hán dịch: Đời Tùy, Tam Tạng Đạt Ma Cấp Đa
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Linh Phong Ích Đại Sư Tông Luận - Quyển 0007

靈Linh 峰Phong 蕅 益Ích 大Đại 師Sư 宗Tông 論Luận Quyển 0007 明Minh 智Trí 旭 著Trước 靈Linh 峰Phong 蕅# 益Ích 大Đại 師Sư 宗Tông 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 之chi 一nhất 古cổ 歙# 門môn 人nhân 成thành 時thời 編biên 輯# 題đề 跋bạt 一nhất 題đề 對đối 峰phong 禪thiền 師sư 血huyết 書thư...
1546-2

Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Quyển 30

LUẬN A TỲ ĐÀM TỲ BÀ SA STác giả: Tôn giả Ca Chiên Diên Tử Giải thích: Năm trăm A La Hán Hán dịch: Đời Bắc Lương, Sa môn Phù Đà Bạt Ma, Đạo Thái v.v... Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 30...
1435

Thập Luật Tụng Quyển 61

THẬP LUẬT TỤNGHán dịch: Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập dịchViệt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng KinhHội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 61 THIỆN TỤNG TỲ NI PHẨM PHÁP (Tiếp Theo) 2. Bảy...
Kinh Trường A Hàm

30. Kinh Thế Ký - Phẩm 10: Chiến Đấu

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ   Phần IV 30. KINH THẾ KÝ PHẨM 10: CHIẾN ÐẤU Phật bảo Tỳ-kheo: “Vào thuở xưa, khi chư Thiên cùng A-tu-luân chiến đấu. Bấy giờ...
1736

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao 59

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO QUYỂN 59 Đời Đường, Đại sư Trừng Quán - Sớ câu: “Đoạn thứ hai biện minh về chín chi của phần giữa, sau”: Cũng có thể nói đến mười nghĩa như trước đã nêu. Do...
220-2

Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật Quyển 79

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật (Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015   Kinh Nhiều Trí tuệ...