Búp Sen Nhân Gian

BÚP SEN NHÂN GIAN

Nhật Ký Sám Hối 

Sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người trong chúng ta khó tránh khỏi lỗi lầm, sai phạm. Nhưng nếu biết lỗi và bày tỏ để lòng được thanh tịnh, thoát khỏi sự ái nái và ân hận. Lấy đó làm gương soi sáng, nhắc nhở không dám tái phạm về sau. Hãy lưu vào nhật ký Sám Hối, để làm gương cho chính mình. Có thể bày tỏ hết lòng thành ắt sẽ được sự gia trì của chư Phật và Thánh chúng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Đệ tử đã gây bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tất cả hôm nay đều sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.

Trần Quang Khải ID: 25623

Ngày 10-11-2018: Hôm nay thông qua trang nhà, con xin cúi đầu trước Tam Bảo, thành tâm sám hối về tội tà dâm của mình.

Tuổi trẻ vì mê lầm tà kiến con đã phạm các lỗi: xem phim ảnh khiêu dâm, thủ dâm, có vô số ý niệm tà dâm với người khác phái. Nhất là có tà niệm với cả trẻ em, có lần suýt nữa là con đã hại đời một bé gái rồi. Khi sực tỉnh, con hết sức hối hận về những điều này.

Hậu quả là sau này sức khỏe giảm sút, hay đau bệnh, công việc bị ảnh hưởng. Khi biết đến Phật pháp, con biết đây mới chỉ là hoa báo hiện đời, quả báo chính thức còn đang chờ ở địa ngục.
Nay con viết những dòng này mong cảnh tỉnh cho mọi người hãy luôn giữ gìn thân tâm, đừng để cho nền văn hóa cổ súy tình dục hiện này làm cho ô nhiễm, để rồi phải đọa vào ác đạo.

Con xin phát nguyện giữ gìn giới dâm (và cả ngũ giới), quyết không tái phạm. Cầu mong cho các chúng sanh bị con làm hại từ vô thủy đến nay, cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều được nghe hiểu Phật pháp, đồng sanh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo. A Di Đà Phật!


Dương Hoàng Nam ID: 25622

Ngày 22-10-2018: Con xin sám hối lỗi của mình.con đã động tà tâm với phụ nữ có chồng.đã ôm ấp…con xin sám hối tội lỗi của mình…xin chư phật gia trì hộ độ cho con.


Diệu Huyền ID: 25621

Ngày 29-09-2018: Xin sám hối đã gây tạo nhiều hành vi không đúng mực với những bạn học ký túc xá tại Paris, nước Pháp hồi cấp 3 tại trường Marie Curie de Sceaux, ngoại ô nước Pháp. Do còn trẻ lại thêm tính thích làm người lớn nên có những hành động suy nghĩ phạm vào quyền tự do của các bạn : ví dụ như mở nhạc to tiếng, đập cửa mạnh tiếng làm ồn ào tới các bạn, ăn mặc không kín đáo đối với bạn nam phòng bên cạnh. Nay xin sám hối những hành vi như vậy. Mong các bạn lượng thứ và cho mình xin sám hối các bạn trước Tam Bảo.


Vũ Hồng Quang ID: 25621

Ngày 03-08-2018: Con xin sám hối những tội lỗi con đã gây ra. Do mê mờ mà con đã phạm phải nhiều lỗi lầm, tội nghiệp. Con hút thuốc, uống rượu say. Con từng xem nhiều phim sex và thủ dâm, có ý tà dâm. Con sân hận và tham lam. Hôm nay con xin sám hối. Từ nay con không làm những việc đó nữa. Nguyện Tam bảo từ bi gia hộ cho con.

Nam mô a di đà phật.

Tuệ Hiếu Linh


Phạm Thanh Hiếu ID: 25612

Ngày 03-11-2017: Con xin sám hối tất cả tội lỗi từ vô thỉ kiếp đến nay vì mê muội nên con đã sát hại chúng sanh để ăn, để chơi hoặc do vô ý ,con đã trộm cắp đồ người ta để thủ dâm, con đã nói dối để người bị hại, thêu dệt mọi chuyện, con đã uống rượu, uống bia, con đã giận hờn, tham lam của người mà con thành tâm xin sám hối nguyện tam bảo từ bi gia hộ cho con tâm được thanh tịnh, an vui, nguyện không tái phạm nữa. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Nguyễn Ngọc Thuận ID: 25611

Ngày 23-10-2017: Do vì nóng tính, gây sự tranh cãi, con đã phạm lỗi nặng lời với người khác, xin sám hối. Nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho đệ tử được thanh tịnh. Nguyện không tái phạm. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TAM QUY:

Đệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỉ, vật.
Đệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo.
Đệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y tổn hữu, ác đảng.

NGŨ GIỚI:

1. Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh.

2. Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giựt lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình.

3. Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch.

4. Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn giận, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng.

5. Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa.

Cúi xin Tam bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau.

 

Gởi Lời Sám Hối

Loading

Nam Mô A Di Đà Phật

- Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác. (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Đức Phật A Di Đà).

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

- Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. (Đức Phật Dược Sư)

- Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. (Bồ Tát Quán Thế Âm)

- Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác. (Địa Tạng Bồ Tát)

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,

Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.

Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,

Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê

Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,

Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.

Bao giờ học kẻ cười hoa được,

Đem ý sen lành rải bến mê.

 

(HT Thích Thiền Tâm)

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT