Bông Hồng Tôn Kính Mẹ Cha
Thạnh Vũ Tuệ Đàm Đức – Hoàng Song Việt 
Trình bày: Lệ Thủy & Dương Đình Trí