VÔ THƯỜNG
Sáng tác: Diệu Hiền
Trình bày: Nguyễn Khắc Huy & Diệu Hiền

 

SONG CA 

VÔ THƯỜNG
Sáng tác: Diệu Hiền
Trình bày: Nguyễn Khắc Huy & Diệu Hiền