MẸ HIỀN QUÁN ÂM
Chương Đức sáng tác
Trình bày: Út Bạch Lan, Phương Hồng Thủy, Kim Tử Long, Thanh Ngân, Tấn Tài, Minh Vương