Bồ Tát Danh Kinh - Quyển 9

Bồ Tát Danh Kinh - Quyển 9
Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

菩Bồ 薩Tát 名Danh 經Kinh
Quyển 9
宋Tống 羅La 濬 集Tập

菩bồ [薩-產+(辛/工)]# 名danh 經kinh 阿A 羅La 漢Hán 品phẩm 第đệ 九cửu 。 衡hành 。

常thường 不bất 輕khinh 居cư 士sĩ 。 羅la 濬# 。 集tập 。

-# 菩bồ [薩-產+(辛/工)]# 聲thanh 尊tôn 者giả

-# [彰-章+(石-口+旦)]# 事sự 眾chúng 尊tôn 者giả

-# 俱câu 絺hy 羅la 尊tôn 者giả

-# 火hỏa 熖# 尊tôn 者giả

善thiện 住trụ 尊tôn 者giả

-# 住trụ 道đạo 尊tôn 者giả

-# 大đại 忍nhẫn 尊tôn 者giả

-# 餘dư 慶khánh 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 懼cụ 尊tôn 者giả

-# 嚴nghiêm 土thổ/độ 尊tôn 者giả

-# 金kim 髻kế 尊tôn 者giả

-# 雷lôi 德đức 尊tôn 者giả

-# 雷lôi 音âm 尊tôn 者giả

-# 香hương 彩thải 尊tôn 者giả

-# 馬mã 頭đầu 尊tôn 者giả

-# 明minh 首thủ 尊tôn 者giả

-# 金kim 首thủ 尊tôn 者giả

-# 教giáo 首thủ 尊tôn 者giả

-# 眾chúng 首thủ 尊tôn 者giả

-# 辨biện 德đức 尊tôn 者giả

-# 羼sằn 提đề 尊tôn 者giả

-# 悟ngộ 達đạt 尊tôn 者giả

-# 法pháp 燈đăng 尊tôn 者giả

-# 離ly 垢cấu 尊tôn 者giả

-# 天thiên 王vương 尊tôn 者giả

-# 無vô 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 淨tịnh 尊tôn 者giả

-# 不bất 動động 尊tôn 者giả

-# 休hưu 息tức 尊tôn 者giả

調Điều 達Đạt 尊tôn 者giả

-# 普phổ 光quang 尊tôn 者giả

-# 智trí 積tích 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 幢tràng 尊tôn 者giả

-# 善thiện 意ý 尊tôn 者giả

-# 善thiện 服phục 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 勇dũng 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 見kiến 尊tôn 者giả

-# 惠huệ 積tích 尊tôn 者giả

-# 惠huệ 持trì 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 道đạo 仙tiên 尊tôn 者giả

-# 帝đế 網võng 尊tôn 者giả

-# 明minh 網võng 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 光quang 尊tôn 者giả

-# 善thiện 調điều 尊tôn 者giả

-# 奮phấn 迅tấn 尊tôn 者giả

修tu 道Đạo 尊tôn 者giả

-# 大đại 相tương/tướng 尊tôn 者giả

-# 持trì 世Thế 尊Tôn 者giả

-# 光quang 英anh 尊tôn 者giả

-# 㩲# 教giáo 尊tôn 者giả

-# 善thiện 思tư 尊tôn 者giả

法Pháp 眼nhãn 尊tôn 者giả

-# 梵Phạm 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 光quang 矅# 尊tôn 者giả

-# 直trực 意ý 尊tôn 者giả

-# 摩ma 帝đế 尊tôn 者giả

-# 惠huệ 寬khoan 尊tôn 者giả

-# 曇đàm 摩ma 尊tôn 者giả

-# 歡hoan [壴/心]# 尊tôn 者giả

-# 遊du 戲hí 尊tôn 者giả

-# 道đạo 世Thế 尊Tôn 者giả

-# 等đẳng 明minh 尊tôn 者giả

-# 普phổ 等đẳng 尊tôn 者giả

-# 惠huệ 作tác 尊tôn 者giả

-# 助trợ 勸khuyến 尊tôn 者giả

難nan 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 善thiện 德đức 尊tôn 者giả

-# 歡hoan [壴/心]# 尊tôn 者giả

-# 直trực 意ý 尊tôn 者giả

-# 梵Phạm 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 光quang 矅# 尊tôn 者giả

-# 摩ma 帝đế 尊tôn 者giả

-# 道đạo 世Thế 尊Tôn 者giả

-# 曇đàm 摩ma 尊tôn 者giả

-# 惠huệ 寬khoan 尊tôn 者giả

-# 遊du 戲hí 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 涯nhai 尊tôn 者giả

-# 觀quán 身thân 尊tôn 者giả

-# 華hoa 王vương 尊tôn 者giả

-# 德đức 首thủ 尊tôn 者giả

-# 善thiện 見kiến 尊tôn 者giả

-# 善thiện 宿túc 尊tôn 者giả

-# 愛ái 光quang 尊tôn 者giả

-# 花hoa 光quang 尊tôn 者giả

-# 善thiện 根căn 尊tôn 者giả

-# 德đức 頂đảnh 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 臂tý 尊tôn 者giả

-# 龍long 猛mãnh 尊tôn 者giả

-# 弗phất 沙sa 尊tôn 者giả

-# 德đức 光quang 尊tôn 者giả

-# 散tán 結kết 尊tôn 者giả

-# 淨tịnh 正chánh 尊tôn 者giả

-# 善thiện 觀quán 尊tôn 者giả

-# 大đại 力lực 尊tôn 者giả

-# 電điện 光quang 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 仗trượng 尊tôn 者giả

-# 善thiện 星tinh 尊tôn 者giả

-# 羅la 旬tuần 尊tôn 者giả

-# 慈từ 地địa 尊tôn 者giả

-# 慶khánh 友hữu 尊tôn 者giả

-# 世thế 友hữu 尊tôn 者giả

-# 滿mãn 宿túc 尊tôn 者giả

-# 闡xiển 陀đà 尊tôn 者giả

-# 丈trượng 夫phu 尊tôn 者giả

-# 淨tịnh 藏tạng 尊tôn 者giả

-# 淨tịnh 眼nhãn 尊tôn 者giả

-# 羅la 密mật 尊tôn 者giả

-# 昧muội 聲thanh 尊tôn 者giả

-# 祥tường 咒chú 尊tôn 者giả

-# 断# 業nghiệp 尊tôn 者giả

-# 伽già 耶da 尊tôn 者giả

善thiện 法Pháp 尊tôn 者giả

-# 頓đốn 悟ngộ 尊tôn 者giả

-# 鳩cưu 舍xá 尊tôn 者giả

-# 大đại 藥dược 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 盖# 尊tôn 者giả

-# [壴/心]# 見kiến 尊tôn 者giả

-# 自tự 明minh 尊tôn 者giả

-# 慈từ 仁nhân 尊tôn 者giả

-# 賢hiền 首thủ 尊tôn 者giả

-# 最tối 上thượng 尊tôn 者giả

-# 金kim 剛cang 尊tôn 者giả

-# 無vô 比tỉ 尊tôn 者giả

-# 師sư 翻phiên 尊tôn 者giả

-# 信tín 證chứng 尊tôn 者giả

-# 敬kính 端đoan 尊tôn 者giả

-# 法pháp 通thông 尊tôn 者giả

-# 所sở 行hành 尊tôn 者giả

-# 頂đảnh 檀đàn 尊tôn 者giả

-# 調điều 馬mã 尊tôn 者giả

-# 愛ái 波ba 尊tôn 者giả

-# 大đại 名danh 尊tôn 者giả

-# 雲vân 姓tánh 尊tôn 者giả

-# 舡# 師sư 尊tôn 者giả

-# 邪tà 秖kỳ 尊tôn 者giả

-# 湏# 陀đà 尊tôn 者giả

-# 燈đăng 指chỉ 尊tôn 者giả

-# 僧Tăng 護hộ 尊tôn 者giả

-# 滿mãn 茶trà 尊tôn 者giả

-# 龍long 斍# 尊tôn 者giả

-# 羅la 社xã 尊tôn 者giả

-# 法pháp 護hộ 尊tôn 者giả

-# 耶da 舍xá 尊tôn 者giả

-# 善thiện 護hộ 尊tôn 者giả

-# 法pháp 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 法pháp 餞# 尊tôn 者giả

-# 善thiện 陀đà 尊tôn 者giả

-# 牛ngưu 護hộ 尊tôn 者giả

-# 護hộ 命mạng 尊tôn 者giả

-# 能năng 護hộ 尊tôn 者giả

-# 巨cự 醯hê 尊tôn 者giả

-# 耆kỳ 哆đa 尊tôn 者giả

-# 目mục 哆đa 尊tôn 者giả

-# 根căn 護hộ 尊tôn 者giả

-# [壴/心]# 慧tuệ 尊tôn 者giả

-# 佉khư 高cao 尊tôn 者giả

-# 三tam 相tương/tướng 尊tôn 者giả

-# 七thất 色sắc 尊tôn 者giả

-# 低đê 沙sa 尊tôn 者giả

-# 福phước 增tăng 尊tôn 者giả

-# 聽thính 聰thông 尊tôn 者giả

-# 龍long 護hộ 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 那na 尊tôn 者giả

-# 光quang 明minh 尊tôn 者giả

-# 湏# 俱câu 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 支chi 尊tôn 者giả

-# 遍biến 照chiếu 尊tôn 者giả

-# 天thiên 軍quân 尊tôn 者giả

-# 法pháp 增tăng 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 珠châu 尊tôn 者giả

-# 栴chiên 檀đàn 尊tôn 者giả

-# 長trường/trưởng 爪trảo 尊tôn 者giả

-# 兀ngột 手thủ 尊tôn 者giả

-# 花hoa 手thủ 尊tôn 者giả

-# 尼ni 提đề 尊tôn 者giả

-# 法pháp 語ngữ 尊tôn 者giả

-# 宴yến 沙sa 尊tôn 者giả

-# 邪tà 殊thù 尊tôn 者giả

護Hộ 國Quốc 尊Tôn 者Giả

-# 護hộ 主chủ 尊tôn 者giả

-# 頭đầu 髻kế 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 髻kế 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 觀quán 尊tôn 者giả

-# 意ý 速tốc 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 意ý 尊tôn 者giả

-# 多đa 意ý 尊tôn 者giả

-# 離ly 苦khổ 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 作tác 業nghiệp 尊tôn 者giả

-# 業nghiệp 果quả 尊tôn 者giả

-# 大đại 稱xưng 尊tôn 者giả

-# 蓮liên 華hoa 尊tôn 者giả

-# 三tam 色sắc 尊tôn 者giả

-# 大đại 意ý 尊tôn 者giả

-# 尾vĩ 囉ra 尊tôn 者giả

-# 善thiện 肘trửu 尊tôn 者giả

-# 婆bà 破phá 尊tôn 者giả

-# 堅kiên 牢lao 尊tôn 者giả

-# 尼ni 婆bà 尊tôn 者giả

-# 拘câu 羅la 尊tôn 者giả

-# 婆bà 陀đà 尊tôn 者giả

-# 面diện 王vương 尊tôn 者giả

-# 般bát 㝹nậu 尊tôn 者giả

-# 釋thích 王vương 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 光quang 尊tôn 者giả

-# 果quả 衣y 尊tôn 者giả

-# 輸du 提đề 尊tôn 者giả

-# 善thiện 來lai 尊tôn 者giả

-# 鬼quỷ 地địa 尊tôn 者giả

-# 盧lô 遮già 尊tôn 者giả

-# 湏# 弥# 尊tôn 者giả

-# [彰-章+原]# 足túc 尊tôn 者giả

-# 無vô 畏úy 尊tôn 者giả

-# 弥# 奚hề 尊tôn 者giả

-# 炎diễm 盛thịnh 尊tôn 者giả

-# 鹿lộc 頭đầu 尊tôn 者giả

-# 湏# 拔bạt 尊tôn 者giả

-# 重trọng/trùng 姓tánh 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 天thiên 尊tôn 者giả

-# 華hoa 天thiên 尊tôn 者giả

-# 金kim 財tài 尊tôn 者giả

-# 乞khất 兒nhi 尊tôn 者giả

-# 私tư 檀đàn 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 顏nhan 尊tôn 者giả

-# 大đại 化hóa 尊tôn 者giả

-# 光quang 度độ 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 明minh 尊tôn 者giả

-# 分phần/phân 那na 尊tôn 者giả

-# 受thọ 彼bỉ 尊tôn 者giả

-# 叔thúc 離ly 尊tôn 者giả

-# 賢hiền 光quang 尊tôn 者giả

-# 弥# 離ly 尊tôn 者giả

-# 婆bà 差sai 尊tôn 者giả

-# 一nhất 心tâm 尊tôn 者giả

-# 斯tư 尼ni 尊tôn 者giả

-# 如như [彰-章+(石-口+旦)]# 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 盖# 尊tôn 者giả

-# 三tam 藏tạng 尊tôn 者giả

-# 迦ca 渠cừ 尊tôn 者giả

難Nan 陀Đà 尊tôn 者giả

-# 金kim 色sắc 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 聲thanh 尊tôn 者giả

-# 海hải 生sanh 尊tôn 者giả

-# 尼ni 婆bà 尊tôn 者giả

-# 般bát 他tha 尊tôn 者giả

-# 香hương 身thân 尊tôn 者giả

-# 化hóa 生sanh 尊tôn 者giả

-# 佛Phật 提đề 尊tôn 者giả

滿Mãn 足Túc 尊Tôn 者giả

-# 象tượng 力lực 尊tôn 者giả

-# 吉cát 祥tường 尊tôn 者giả

-# 童đồng 子tử 尊tôn 者giả

-# 金kim 天thiên 尊tôn 者giả

-# 鉢bát 默mặc 尊tôn 者giả

-# 多đa 寶bảo 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 月nguyệt 尊tôn 者giả

-# 等đẳng 覩đổ 尊tôn 者giả

-# 馬mã 聲thanh 尊tôn 者giả

-# 象tượng 護hộ 尊tôn 者giả

-# 滿mãn [彰-章+(石-口+旦)]# 尊tôn 者giả

-# 那na 先tiên 尊tôn 者giả

-# 圓viên 滿mãn 尊tôn 者giả

-# 白bạch 淨tịnh 尊tôn 者giả

-# 望vọng 滿mãn 尊tôn 者giả

-# 無vô 憂ưu 尊tôn 者giả

-# 献# 蜜mật 尊tôn 者giả

-# 至chí 遠viễn 尊tôn 者giả

-# 極cực 遠viễn 尊tôn 者giả

-# 等đẳng 活hoạt 尊tôn 者giả

-# 儒nho 童đồng 尊tôn 者giả

-# 眾chúng 賢hiền 尊tôn 者giả

-# 左tả 取thủ 尊tôn 者giả

-# 指chỉ 鬘man 尊tôn 者giả

-# 龍long 軍quân 尊tôn 者giả

-# 迦ca 丁đinh 尊tôn 者giả

-# 大đại 箂# 尊tôn 者giả

-# 婆bà 耶da 尊tôn 者giả

-# 等đẳng 會hội 尊tôn 者giả

-# 婆bà 破phá 尊tôn 者giả

-# 善thiện 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 馬mã 師sư 尊tôn 者giả

-# 施thí 羅la 尊tôn 者giả

-# 牛ngưu 脚cước 尊tôn 者giả

-# 長trường/trưởng [壴/心]# 尊tôn 者giả

-# 上thượng 寶bảo 尊tôn 者giả

-# 善thiện 和hòa 尊tôn 者giả

-# 實thật 力lực 尊tôn 者giả

-# 大đại 光quang 尊tôn 者giả

-# 大đại 遍biến 尊tôn 者giả

-# 善thiện 斍# 尊tôn 者giả

-# 離ly 越việt 尊tôn 者giả

-# 浮phù 弥# 尊tôn 者giả

-# 無vô 滅diệt 尊tôn 者giả

-# 仙tiên 道đạo 尊tôn 者giả

-# 牛ngưu 主chủ 尊tôn 者giả

-# 波ba 利lợi 尊tôn 者giả

-# 帶đái 毒độc 尊tôn 者giả

-# 愚ngu 路lộ 尊tôn 者giả

-# 浮phù 陀đà 尊tôn 者giả

-# 大đại 路lộ 尊tôn 者giả

-# 離ly 謂vị 尊tôn 者giả

-# 跋bạt 提đề 尊tôn 者giả

難Nan 陀Đà 尊tôn 者giả

-# 尒# 摩ma 尊tôn 者giả

-# 婆bà 羅la 尊tôn 者giả

-# 左tả 受thọ 尊tôn 者giả

-# 私tư 婆bà 尊tôn 者giả

-# 瞿cù 沙sa 尊tôn 者giả

-# 婆bà 已dĩ 尊tôn 者giả

-# 法pháp 救cứu 尊tôn 者giả

-# 妙diệu 音âm 尊tôn 者giả

-# 提đề 婆bà 尊tôn 者giả

-# 法pháp 叵phả 尊tôn 者giả

-# 霧vụ 氣khí 尊tôn 者giả

-# 斍# 天thiên 尊tôn 者giả

-# 佛Phật 護hộ 尊tôn 者giả

-# 上thượng 勝thắng 尊tôn 者giả

-# 杪# 兒nhi 尊tôn 者giả

-# 普phổ 友hữu 尊tôn 者giả

-# 覺giác 意ý 尊tôn 者giả

-# 德đức 力lực 尊tôn 者giả

-# 不bất 舍xá 尊tôn 者giả

-# 雨vũ 氏thị 尊tôn 者giả

-# 海hải 氏thị 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 積tích 尊tôn 者giả

-# 開khai 門môn 尊tôn 者giả

-# 决# 意ý 尊tôn 者giả

-# 雷lôi 吼hống 尊tôn 者giả

-# 無vô 害hại 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 上thượng 尊tôn 者giả

-# 心tâm 念niệm 尊tôn 者giả

-# 知tri 根căn 尊tôn 者giả

-# 宿túc 王vương 尊tôn 者giả

-# 法pháp 力lực 尊tôn 者giả

-# 忻hãn 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 者giả

-# 愛ái 子tử 尊tôn 者giả

-# 世thế 愛ái 尊tôn 者giả

-# 超siêu 施thí 尊tôn 者giả

-# 是thị 愍mẫn 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 尊tôn 者giả

鮮tiên 潔khiết 尊tôn 者giả

-# 維duy 頭đầu 尊tôn 者giả

-# 吉cát 善thiện 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 施thí 尊tôn 者giả

-# 導đạo 師sư 尊tôn 者giả

-# 華hoa 氏thị 尊tôn 者giả

-# 坁# 舍xá 尊tôn 者giả

-# 上thượng 華hoa 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 光quang 尊tôn 者giả

-# 導đạo 眾chúng 尊tôn 者giả

善thiện 樂lạc 尊tôn 者giả

-# 炎diễm 光quang 尊tôn 者giả

-# 以dĩ 時thời 尊tôn 者giả

-# 剛cang 丘khâu 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 教giáo 尊tôn 者giả

-# 福phước 力lực 尊tôn 者giả

-# 智trí 最tối 尊tôn 者giả

-# 善thiện 辨biện 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 善thiện 尊tôn 者giả

-# 雨vũ 積tích 尊tôn 者giả

-# 見kiến 敬kính 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 力lực 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 行hành 尊tôn 者giả

-# 散tán 施thí 尊tôn 者giả

-# 智trí 力lực 尊tôn 者giả

供cúng 養dường 尊Tôn 者Giả

-# 寂tịch 意ý 尊tôn 者giả

-# 建kiến 立lập 尊tôn 者giả

-# 奉phụng 行hành 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 法pháp 尊tôn 者giả

-# 流lưu 江giang 尊tôn 者giả

-# 眼nhãn 愛ái 尊tôn 者giả

-# 智trí 兵binh 尊tôn 者giả

-# 良lương 田điền 尊tôn 者giả

-# 供cung 味vị 尊tôn 者giả

-# 堅kiên 刃nhận 尊tôn 者giả

-# 聞văn 上thượng 尊tôn 者giả

-# 善thiện 賢hiền 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 上thượng 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 施thí 尊tôn 者giả

樂nhạc 音âm 尊tôn 者giả

-# 執chấp 光quang 尊tôn 者giả

-# 明minh 炎diễm 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 施thí 尊tôn 者giả

-# 度độ 世Thế 尊Tôn 者giả

-# 最tối 英anh 尊tôn 者giả

-# 福phước 首thủ 尊tôn 者giả

-# 好hảo/hiếu 顏nhan 尊tôn 者giả

-# 重trọng/trùng 王vương 尊tôn 者giả

-# 法pháp 肅túc 尊tôn 者giả

-# 福phước 供cung 尊tôn 者giả

-# 義nghĩa 氏thị 尊tôn 者giả

-# 德đức 稱xưng 尊tôn 者giả

-# 上thượng 華hoa 尊tôn 者giả

-# 雄hùng 施thí 尊tôn 者giả

-# 導đạo 眾chúng 尊tôn 者giả

-# 龍long 力lực 尊tôn 者giả

-# 囙# 法pháp 尊tôn 者giả

-# 雨vũ 音âm 尊tôn 者giả

-# 梵Phạm 音âm 尊tôn 者giả

-# 多đa 堅kiên 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 藏tạng 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 愛ái 尊tôn 者giả

-# 施thí 華hoa 尊tôn 者giả

-# 極cực 施thí 尊tôn 者giả

-# 意ý 恱# 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 友hữu 尊tôn 者giả

-# 山sơn 積tích 尊tôn 者giả

-# 愛ái 上thượng 尊tôn 者giả

-# 正chánh 施thí 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 天thiên 尊tôn 者giả

-# 施thí 世Thế 尊Tôn 者giả

-# 動động 光quang 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 受thọ 尊tôn 者giả

-# 識thức 愛ái 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 慧tuệ 尊tôn 者giả

-# [壴/心]# 愛ái 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 訓huấn 尊tôn 者giả

-# 首thủ 力lực 尊tôn 者giả

-# 愛ái 英anh 尊tôn 者giả

-# 仁nhân 力lực 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 上thượng 尊tôn 者giả

-# 日nhật 藏tạng 尊tôn 者giả

-# 持trì 地địa 尊tôn 者giả

-# 供cung 柔nhu 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 英anh 尊tôn 者giả

-# 堅kiên 進tiến 尊tôn 者giả

-# 善thiện 安an 尊tôn 者giả

-# 吉cát 利lợi 尊tôn 者giả

-# 福phước 威uy 尊tôn 者giả

-# 氶# 御ngự 尊tôn 者giả

-# 力lực 天thiên 尊tôn 者giả

-# 蓮liên 目mục 尊tôn 者giả

-# 上thượng 金kim 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 華hoa 尊tôn 者giả

-# 善thiện 盖# 尊tôn 者giả

-# 知tri 愛ái 尊tôn 者giả

-# 堅kiên 施thí 尊tôn 者giả

-# 雪tuyết 色sắc 尊tôn 者giả

-# 造tạo 義nghĩa 尊tôn 者giả

-# 四tứ 眼nhãn 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 寂tịch 尊tôn 者giả

-# 嚮hướng 審thẩm 尊tôn 者giả

-# 極cực 音âm 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 供cung 尊tôn 者giả

-# 壽thọ 命mạng 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 友hữu 尊tôn 者giả

-# 施thí 炎diễm 尊tôn 者giả

-# 日nhật 月nguyệt 尊tôn 者giả

-# 降giáng/hàng 根căn 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 捨xả 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 德đức 尊tôn 者giả

-# 自tự 在tại 尊tôn 者giả

-# 天thiên 氏thị 尊tôn 者giả

-# 滿mãn 明minh 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 氏thị 尊tôn 者giả

-# 強cường/cưỡng 步bộ 尊tôn 者giả

-# 智trí 光quang 尊tôn 者giả

護hộ 法Pháp 尊tôn 者giả

-# 堅kiên 燈đăng 尊tôn 者giả

-# 祥tường 幢tràng 尊tôn 者giả

-# 嚴nghiêm 好hảo/hiếu 尊tôn 者giả

-# 石thạch 王vương 尊tôn 者giả

-# 進tiến 施thí 尊tôn 者giả

重trọng 施thí 尊tôn 者giả

-# 天thiên 愛ái 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 王vương 尊tôn 者giả

-# 學học 氏thị 尊tôn 者giả

-# 愍mẫn 傷thương 尊tôn 者giả

-# 豐phong 贍thiệm 尊tôn 者giả

-# 訓huấn 寂tịch 尊tôn 者giả

-# 進tiến 土thổ/độ 尊tôn 者giả

-# 照chiếu 上thượng 尊tôn 者giả

-# [壴/心]# 兵binh 尊tôn 者giả

-# 紫tử 藏tạng 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 兵binh 尊tôn 者giả

-# 善thiện 多đa 尊tôn 者giả

-# 雄hùng 天thiên 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 施thí 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 嚮hướng 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 域vực 尊tôn 者giả

法Pháp 音âm 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 施thí 尊tôn 者giả

-# 甚thậm 調điều 尊tôn 者giả

-# 欣hân [壴/心]# 尊tôn 者giả

-# 善thiện 應ưng 尊tôn 者giả

-# 閻diêm 最tối 尊tôn 者giả

-# 炎diễm 味vị 尊tôn 者giả

-# 閻diêm 吼hống 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 首thủ 尊tôn 者giả

-# 慧tuệ 殊thù 尊tôn 者giả

-# 勇dũng 步bộ 尊tôn 者giả

-# 海hải 意ý 尊tôn 者giả

-# 愛ái 施thí 尊tôn 者giả

-# 貴quý 施thí 尊tôn 者giả

-# 勤cần 凉# 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 尊tôn 者giả

-# 石thạch 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 者giả

-# 大đại 威uy 尊tôn 者giả

-# 多đa 福phước 尊tôn 者giả

樂nhạo 施thí 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 成thành 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 目mục 尊tôn 者giả

-# 法pháp 氏thị 尊tôn 者giả

-# 大đại 神thần 尊tôn 者giả

-# 外ngoại 示thị 尊tôn 者giả

-# 海hải 身thân 尊tôn 者giả

-# 退thoái 施thí 尊tôn 者giả

-# 施thí 藥dược 尊tôn 者giả

-# 愛ái 音âm 尊tôn 者giả

-# 青thanh 蓮liên 尊tôn 者giả

-# 修tu 成thành 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 燈đăng 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 上thượng 尊tôn 者giả

-# 大đại 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 者giả

-# 日nhật 施thí 尊tôn 者giả

-# 安an 上thượng 尊tôn 者giả

-# 威uy 英anh 尊tôn 者giả

-# 威uy 神thần 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 力lực 尊tôn 者giả

-# 施thí 明minh 尊tôn 者giả

-# 甚thậm 諦đế 尊tôn 者giả

-# 華hoa 施thí 尊tôn 者giả

-# 普phổ 施thí 尊tôn 者giả

-# 捨xả 嫉tật 尊tôn 者giả

-# 無vô 限hạn 尊tôn 者giả

-# 誠thành 英anh 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 藏tạng 尊tôn 者giả

-# 所sở 生sanh 尊tôn 者giả

-# 力lực 施thí 尊tôn 者giả

-# 意ý 錦cẩm 尊tôn 者giả

-# 超siêu 步bộ 尊tôn 者giả

-# 有hữu 志chí 尊tôn 者giả

-# 愛ái 月nguyệt 尊tôn 者giả

-# 其kỳ 法pháp 尊tôn 者giả

-# 力lực 步bộ 尊tôn 者giả

-# 無vô 喻dụ 尊tôn 者giả

-# 俱câu 進tiến 尊tôn 者giả

-# 智trí 威uy 尊tôn 者giả

-# 郡quận 氏thị 尊tôn 者giả

-# 上thượng 首thủ 尊tôn 者giả

-# 愛Ái 經Kinh 尊Tôn 者Giả

-# 密mật 郡quận 尊tôn 者giả

-# 炎diễm 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 者giả

-# 甚thậm 調điều 尊tôn 者giả

-# 多đa 豐phong 尊tôn 者giả

-# 法pháp 住trụ 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 威uy 尊tôn 者giả

-# 與dữ 護hộ 尊tôn 者giả

-# 石thạch 氏thị 尊tôn 者giả

-# 思tư 兵binh 尊tôn 者giả

-# 断# 施thí 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 諧hài 尊tôn 者giả

-# 䢖# 致trí 尊tôn 者giả

-# 意ý 行hành 尊tôn 者giả

-# 愛ái 術thuật 尊tôn 者giả

-# 施thí 耀diệu 尊tôn 者giả

-# 勇dũng 施thí 尊tôn 者giả

-# 根căn 意ý 尊tôn 者giả

-# 斍# 嫉tật 尊tôn 者giả

-# 水thủy 天thiên 尊tôn 者giả

-# 音âm 心tâm 尊tôn 者giả

法Pháp 音âm 尊tôn 者giả

-# 上thượng 與dữ 尊tôn 者giả

-# 藥dược 解giải 尊tôn 者giả

-# 法pháp 與dữ 尊tôn 者giả

梵Phạm 天Thiên 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 氏thị 尊tôn 者giả

-# 智trí 結kết 尊tôn 者giả

-# 福phước 慧tuệ 尊tôn 者giả

-# 二nhị 財tài 尊tôn 者giả

-# 功công 福phước 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 寶bảo 尊tôn 者giả

-# 仁nhân 賢hiền 尊tôn 者giả

-# 福phước 愛ái 尊tôn 者giả

妙diệu 好hảo 尊tôn 者giả

-# 了liễu 想tưởng 尊tôn 者giả

-# 具cụ 或hoặc 尊tôn 者giả

-# 法pháp 稱xưng 尊tôn 者giả

-# 執chấp 鎧khải 尊tôn 者giả

-# 上thượng 意ý 尊tôn 者giả

-# 賢hiền 天thiên 尊tôn 者giả

-# 無vô 懼cụ 尊tôn 者giả

-# 勇dũng 猛mãnh 尊tôn 者giả

-# 調điều 支chi 尊tôn 者giả

-# 言ngôn 支chi 尊tôn 者giả

-# 養dưỡng 友hữu 尊tôn 者giả

-# 樹thụ 目mục 尊tôn 者giả

樂nhạo 法Pháp 尊tôn 者giả

園viên 觀quán 尊tôn 者giả

-# 柔nhu 䎡noãn 尊tôn 者giả

-# 法pháp 事sự 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 支chi 尊tôn 者giả

-# 藥dược 氏thị 尊tôn 者giả

-# 覺giác 友hữu 尊tôn 者giả

-# 湏# 達đạt 尊tôn 者giả

-# 樂nhạo/nhạc/lạc 愛ái 尊tôn 者giả

-# 柔nhu 音âm 尊tôn 者giả

-# 勝thắng 支chi 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 賢hiền 尊tôn 者giả

師Sư 子Tử 尊Tôn 者Giả

堅kiên 強cường 尊tôn 者giả

-# 地địa 尊tôn 尊tôn 者giả

-# 月nguyệt 耀diệu 尊tôn 者giả

-# 善thiện 施thí 尊tôn 者giả

-# 尊tôn 燈đăng 尊tôn 者giả

-# 頗phả 陛bệ 尊tôn 者giả

-# 那na 先tiên 尊tôn 者giả

-# 端đoan 正chánh 尊tôn 者giả

-# 海hải 意ý 尊tôn 者giả

-# 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 尊tôn 者giả

-# 戍thú 拏noa 尊tôn 者giả

-# 等đẳng 觀quán 尊tôn 者giả

-# 近cận 護hộ 尊tôn 者giả (# 化hóa 齊tề 王vương 建kiến 八bát 萬vạn 四tứ 十thập 塔tháp )#

-# 天thiên 尊tôn 者giả

-# 寶bảo 手thủ 尊tôn 者giả (# 手thủ 中trung 會hội 不bất 隨tùy 捨xả 隨tùy 有hữu )#

-# 地địa 尊tôn 者giả

-# 那na 尊tôn 者giả

菩Bồ [薩-產+(辛/工)]# 名Danh 經Kinh 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 品Phẩm 第Đệ 九Cửu

Bài Viết Liên Quan

Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 2

一Nhất 切Thiết 經Kinh 音Âm 義Nghĩa ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 2 唐Đường 玄Huyền 應Ưng 撰Soạn 一nhất 切thiết 經kinh 音âm 義nghĩa 卷quyển 第đệ 十thập 七thất (# 小Tiểu 乘Thừa 論luận )# 。 弁# 。 翻Phiên 經Kinh 沙Sa 門Môn 玄Huyền 應Ưng 撰Soạn -# 阿a 毗tỳ 曇đàm...
Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Cổ Tôn Túc Ngữ Lục - Quyển 35

古Cổ 尊Tôn 宿Túc 語Ngữ 錄Lục Quyển 35 宋Tống 頤Di 藏Tạng 主Chủ 集Tập 明Minh 淨Tịnh 戒Giới 重Trọng 校Giáo 古cổ 尊tôn 宿túc 語ngữ 錄lục 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 五ngũ 。 多đa 十thập 一nhất 。 僧Tăng 錄lục 司ty 右hữu 闡xiển 教giáo 兼kiêm 鍾chung 山sơn 靈linh 谷cốc 禪thiền 寺tự...
Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Lăng Già Kinh Toản - Quyển 2

楞Lăng 伽Già 經Kinh 纂Toản Quyển 2 劉Lưu 宋Tống 求Cầu 那Na 跋Bạt 陀Đà 羅La 譯Dịch 經Kinh 宋Tống 楊Dương 彥Ngạn 國Quốc 詮Thuyên 註Chú 楞lăng 伽già 經kinh 纂toản 卷quyển 第đệ 二nhị (# 上thượng )# 。 阿a 。 一Nhất 切Thiết 佛Phật 語Ngữ 心Tâm 品Phẩm 第đệ 二nhị 無vô 我ngã 如Như...
Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Lăng Già Kinh Toản - Quyển 3

楞Lăng 伽Già 經Kinh 纂Toản Quyển 3 劉Lưu 宋Tống 求Cầu 那Na 跋Bạt 陀Đà 羅La 譯Dịch 經Kinh 宋Tống 楊Dương 彥Ngạn 國Quốc 詮Thuyên 註Chú 楞lăng 伽già 經kinh 纂toản 卷quyển 第đệ 三tam (# 上thượng )# 。 阿a 。 一Nhất 切Thiết 佛Phật 語Ngữ 心Tâm 品Phẩm 第đệ 三tam 意ý 生sanh 身thân...
Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 3

一Nhất 切Thiết 經Kinh 音Âm 義Nghĩa ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 3 唐Đường 玄Huyền 應Ưng 撰Soạn 一nhất 切thiết 經kinh 音âm 義nghĩa 卷quyển 第đệ 十thập 八bát 。 弁# 。 翻Phiên 經Kinh 沙Sa 門Môn 玄Huyền 應Ưng 撰Soạn -# 成thành 實thật 論luận -# 鞞bệ 婆bà 沙sa 阿a...
Trung Hoa Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập - Quyển 8

禪Thiền 宗Tông 頌Tụng 古Cổ 聯Liên 珠Châu 通Thông 集Tập Quyển 8 宋Tống 法Pháp 應Ưng 集Tập 元Nguyên 普Phổ 會Hội 續Tục 集Tập 明Minh 淨Tịnh 戒Giới 重Trọng 校Giáo 禪thiền 宗tông 頌tụng 古cổ 聮# 珠châu 通thông 集tập 卷quyển 第đệ 八bát 。 田điền 一nhất 。 -# 六lục 祖tổ 下hạ 苐# 四tứ...