BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ
Tuệ Đăng – Nguyễn Minh Tiến
Biên tập: Nhóm Pháp Âm Tuyên Lưu
Diễn đọc: Phật tử Thiện Nghĩa