A Di Đà Phật :: Niệm Vừa

A Di Đà Phật :: Niệm Vừa
Pháp âm, Tụng Kinh

Niệm “A Di Đà Phật”
Giọng niệm: Cư sĩ Quảng Âm

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Tìm Thầy Học Đạo (PH474)

TÌM THẦY HỌC ĐẠO Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Tịnh Độ Tam Kinh (Audio)

Tịnh Độ Tam Kinh Tỳ Kheo Thích Thiện Thuận dịch Diễn đọc: Tuấn Anh   
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Thanh Từ Pháp Thoại

Vô Minh

VÔ MINH Hòa Thượng Thích Thanh Từ   
Pháp âm, Tụng Kinh

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (Bảo Đăng niệm)

NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Btg Bảo Đăng niệm
Pháp Thoại TTPH, Tác Giả

Thích Nữ Như Thủy

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THỦY 1950 - 2018 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT [it_heading text="SÁCH" heading_style="style7" tag:div|font_size:24 extrabold="bolder" upper="1"] Cõi Bụi Hồng [it_heading text="PHÁP THOẠI" heading_style="style7" tag:div|font_size:24 extrabold="bolder" upper="1"] ĂnĂn Chay Và Ăn MặnBáo Ân Trong Đạo PhậtBát Kỉnh Pháp! Phật Có Trọng...
Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc

Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc   Dưới ánh đèn lờ mờ, một bệnh nhân đang nằm lăn qua trở lại trên chiếc giường sạch. Anh ta dùng tay xoa bóp liên tục phía bên trái của bụng và kêu la ơi ới: “Ôi chao...