Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu

Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu
Đọc Sách, Tịnh Độ Audio

Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu
Soạn Thuật: Chân Ích Nguyện
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Minh Thành

Diễn đọc: Quảng Âm

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Sách, Pháp âm

Sáu Nẻo Luân Hồi (Audio)

SÁU NẺO LUÂN HỒI SIX PATHS IN THE SAMSARA Thiện Phúc Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Thùy Duyên   
Đọc Sách, Pháp âm

Hư Hư Lục Audio

HƯ HƯ LỤC Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   N
Đọc Sách, Pháp âm

Thích Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giác Ý Tam Muội (Audio)

THÍCH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH GIÁC Ý TAM MUỘI Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai đời Tùy giảng. Đệ tử là Quán Đỉnh ghi. Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm...
Đọc Sách, Pháp âm

Kinh Nhân Duyên (audio)

KINH NHÂN DUYÊN Tỳ kheo ni Hải Triều Âm Diễn đọc: Tâm Từ   
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Tịnh Độ Tam Kinh (Audio)

Tịnh Độ Tam Kinh Tỳ Kheo Thích Thiện Thuận dịch Diễn đọc: Tuấn Anh   
Đọc Sách, Pháp âm

Phật Học Tinh Yếu

PHẬT HỌC TINH YẾU Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ, Huệ  Tâm Phật Học Tinh Yếu Thiên 1 (Audio)Phật Học Tinh Yếu Thiên 2 (Audio)Phật Học Tinh Yếu Thiên 3 (Audio)...