Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PrintFriendly and PDF

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO
Liên Trì Đại Sư soạn
Việt dịch: Hòa Thượng Hành Trụ

Mục Lục

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Nhất

A. Thông Tự Đại Ý (chung bài suốt đại ý của kinh)

1. Minh tánh (nói rõ tự tánh)
2. Tán kinh (khen ngợi kinh này)
3. Cảm thời (cảm thích thời cơ)
4. Thuật ý (tỏ ý mình giải kinh)
5. Thỉnh gia (cầu Phật giúp thêm)

B. Khai Chương Thích Văn (mở từ bài thích từ chữ)

1. Lược tiêu (nêu 10 nguyên tắc)
2. Tường thích (giải rõ 10 môn ấy)

C. Kiết Thích Chú Ý (kết lại để giải thích đại ý chú vãng sanh)
Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Nhứt

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Hai

A. Tổng Thích Danh Đề (phân ra làm hai phần)

1. Đề nghĩa: nghĩa của kinh này
2. Dịch nhơn: người dịch ra chữ Tàu

B. Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Hai

Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Hai

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Ba

Thiên Nhạc Vũ Hoa (phân ra làm bốn phần)

1. Thiên nhạc (nhạc trời)
2. Kim địa (đất vàng)
3. Vũ hoa (tuôn hoa)
4. Tổng kết (tóm kết)

B. Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Ba

Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Ba

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Tư

A. Cảm Quả (phân ra làm hai phần)

1. Phật hiện ngã tiền (Phật hiện trước mặt ta)
2. Ngã vãng Phật xứ (Ta sanh qua xứ Phật)

B. Kết Thích Chú Ý (kết giải ý nghĩa chú vãng sanh)

Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Tư

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.