NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

TRĂM SỰ NHỜ BỒ TÁT

Trước khi cùng nhau làm một chuyến viễn du dài hạn. Sư phụ kêu đệ tử tới bảo:

– Bồ tát Quan Thế Âm từ bi và linh lắm! Bởi vậy Ngài mới có biệt danh: “Tầm thinh cứu khổ Quan Thế Âm Bồ-tát!”… Nếu người bị khổ nạn, niệm danh Ngài, Ngài sẽ nương theo âm thanh cầu nguyện… mà tìm tới, giải khổ cho!

Sau đó, thầy và đệ tử mỗi người cỡi một con lừa đi du phương. Tới quán trọ, sư phụ vào trước, dặn đệ tử buộc lừa cẩn thận.

Đệ tử đứng bên ngoài quán, ngắm trời mây. Sau đó chú cẩn thận tụng một thời kinh cầu An, thành khẩn lễ bái, rồi ngửa mặt lên trời, lâm râm khấn nguyện:

– Thưa Bồ-tát, xin ngài để mắt tới hai con lừa giùm con!

Nói xong chú lạy vùi ba lạy, chẳng thèm cột nhốt gì, ung dung bước vào quán ngủ một giấc tới sáng bét.

Sau buổi điểm tâm, trước lúc lên đường, sư phụ phát hiện lừa đã mất, bèn kêu đệ tử hỏi:

– Lừa chúng ta đâu?

Đệ tử bấy giờ mới hoảng hốt, cuống quýt đi tìm quanh quán, không thấy lừa. Bèn thưa với sư phụ:

– Việc này thầy phải hỏi Bồ-tát áy! Tối qua con có gởi gắm nhờ Bồ-tát coi chừng lừa dùm, cũng đã tụng niệm, lạy ngài ba lạy rất là thành khẩn! Thầy không phải đã từng dạy con nên tin tưởng Bồ-tát sao?…


Thưa Bồ-tát, xin ngài để mắt tới hai con lừa giùm con!

Sư phụ tức giận nói:

– Đúng là ta có dạy chú phải tin Bồ-tát, nhưng trước khi cầu tha lực, chú phải tự lực hết sức mình chứ? Chú cũng có tay thì nên dùng tay của mình mà buộc kỹ lừa, vì sao lại nạnh bồ tát cột dùm? Chú có mắt, sao chẳng chịu dòm ngó… mà lại nạnh Bồ tát coi dùm? Cái gì làm được thì tự làm, làm không được mới nhờ bên ngoài trự giúp, đừng có lười nhác ỷ lại vào bất cứ ai! Trong ngàn tay ngàn mắt của Bồ-tát, cũng có tay, mắt… chú ở trỏng mà! Chú không chịu mó tay để mắt vào, thì mất lừa là lẽ tất nhiên thôi! Có vị Bồ-tát nào lại chịu giúp để cho chú tăng thêm thói tật lười nhác hử?…

(Kể theo Nhân sinh phương hướng của Lâm thanh Huyền)

BÌNH:

Đúng là trước khi cầu tha lực, ta phải dốc sức tự lực trước. Giống như muốn khoẻ mạnh thì phải ăn, ngủ, hành sự… điều độ. Muốn đi đường bình an thì phải chấp hành luật giao thông. Muốn không bị cướp giựt thì chẳng nên đeo của báu đắt tiền lấp lánh. Chưa kể là có những người đeo nhiều trang sức, khoe lồ lộ rồi còn đi vào chỗ vắng, thậm chí khuya lắc khuya lơ vẫn còn độc hành độc bộ ngoài đường, hoặc cứ phóng nhanh giành đường vượt ẩu rồi lý luận rằng: – Mọi sự đã có Phật và Bồ tát gia hộ… vì mình là đệ tử các Ngài, vì mình đã chí thành lễ bái Phật đêm đêm, các ngài có bổn phận phải bảo hiểm tài sản, nhân mạng cho mình! – Lý luận này giống hệt anh chàng không chịu buộc, nhốt lừa cẩn thận. Đành là đôi khi ta buộc kỹ, nhốt kỹ mà vẫn bị mất mát. Song, nếu ta hành sự cẩn thận, dẫu có rủi ro, ta sẽ ít ân hận hơn là cứ cẩu thả ỷ lại. Ta có khả năng tự bảo hộ mà không thèm ứng dụng, lại đòi chư Phật Bồ tát phải thường xuyên để mắt tới, bảo an cho ta… Như vậy mới là đại vô lý! Chắc chắn chẳng, “bề trên” nào thèm giúp cho một kẻ không biết tự chăm sóc, lười xài sức mình và luôn ngong ngóng, trông chờ lực giúp đỡ từ bên ngoài.