Vua Lý Thái Tông Và Vua Lý Thánh Tông Cầu Tự
Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 


 

https://www.youtube.com/c/Su%E1%BB%91iNgu%E1%BB%93nPh%C3%A1pB%E1%BA%A3o/videos

Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading
Print Friendly, PDF & Email