五十三參 ( 五ngũ 十thập 三tam 參tham )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)華嚴經入法界品,善財童子次第南遊,參見五十三之知識也。見五十三知識條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 入nhập 法Pháp 界Giới 品phẩm 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 次thứ 第đệ 南nam 遊du , 參tham 見kiến 五ngũ 十thập 三tam 之chi 知tri 識thức 也dã 。 見kiến 五ngũ 十thập 三tam 知tri 識thức 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email