妙高山王 ( 妙Diệu 高Cao 山Sơn 王Vương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)妙高山為山中最高者故曰王。藥師經曰:「妙高山王可使傾動,諸佛所言無有異也。」俱舍論十一曰:「妙高山王四寶為體。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 妙Diệu 高Cao 山Sơn 為vi 山sơn 中trung 最tối 高cao 者giả 故cố 曰viết 王vương 。 藥dược 師sư 經kinh 曰viết 妙Diệu 高Cao 山Sơn 王Vương 。 可khả 使sử 傾khuynh 動động 。 諸chư 佛Phật 所sở 言ngôn 。 無vô 有hữu 異dị 也dã 。 」 俱câu 舍xá 論luận 十thập 一nhất 曰viết 。 妙Diệu 高Cao 山Sơn 王Vương 。 四tứ 寶bảo 為vi 體thể 。 」 。