Chết Chỉ Là Sự Hao Mòn Sinh Lý Của Cơ Thể

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Death is only a physiological erosion of the human body.