寶華太子 ( 寶bảo 華hoa 太thái 子tử )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)智度論九曰:「寶華佛生時,一切身邊有種種光明華色,故名寶華太子。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 智trí 度độ 論luận 九cửu 曰viết : 「 寶bảo 華hoa 佛Phật 生sanh 時thời , 一nhất 切thiết 身thân 邊biên 有hữu 種chủng 種chủng 光quang 明minh 華hoa 色sắc , 故cố 名danh 寶bảo 華hoa 太thái 子tử 。 」 。