婆羅門僧 ( 婆Bà 羅La 門Môn 僧Tăng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)婆羅門之本形行佛道者。尊勝經序曰:「婆羅門僧,佛陀波利。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 婆Bà 羅La 門Môn 之chi 本bổn 形hình 行hành 佛Phật 道Đạo 者giả 。 尊tôn 勝thắng 經kinh 序tự 曰viết 婆Bà 羅La 門Môn 。 僧Tăng , 佛Phật 陀đà 波ba 利lợi 。 」 。