Trợ Duyên Góp Phước

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TRỢ DUYÊN GÓP PHƯỚC
Siêu độ vong linh

 

(Xin quý vị hoan hỷ dành chút thời gian niệm Phật hồi hướng cho những vong linh này, giúp họ nhờ chút phước lành, nương tựa tái sinh trong cõi lành.

Trước khi niệm Phật, mong quý vị giữ thân tâm thanh tịnh, quán chữ Rãm ở trên, và niệm Án Lam Xóa Ha (7 lần) giúp thân tâm và trong ngoài lắng lặng rồi sau đó niệm Phật.

 


  Nam mô A Di Đà Phật (21 lần, nếu niệm nhiều càng tốt

(Xin tắt âm thanh trước khi niệm Phật)

Hồi hướng:

Tôi ….. nay phát tâm hoan hỷ niệm danh hiệu Phật, xin hồi hướng cho các vị vong linh dưới đây (nếu có thể đọc trọn danh sách ở dưới), xin nguyện nhờ chút duyên lành này mà quý vị sáng suốt nương theo Phật pháp, thành tâm sám hối, nương đó tái sinh vào các cõi lành.

Nam mô Trường Trụ Thập Phương Tam Bảo.

 

[Nôi Dung chưa có hoặc đã hết 49 ngày]

 


 

Góp duyên trợ phước là chuyên mục trợ duyên phước lành từ câu niệm Phật, tụng Kinh, bái Sám v.v….nghĩa là những người mới mất trong vòng 49 ngày, người thân có thể gởi chi tiết của người mất về trang nhà. Ngoài việc được quý thầy, tự viện liên quan đến trang nhà Tạng Thư Phật Học, siêu độ bằng cách hồi hướng những phần công đức của các thời khóa hằng ngày đến người mất (trong vòng 49 ngày mất, và việc làm này hoàn toàn không nhận sự cúng dường). Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa lên trang nhà vào chuyên mục “Trợ Duyên Góp Phước“, quý Phật tử của trang nhà hay quý đọc giả nào có lòng hoan hỷ, mỗi ngày khi truy cập vào trang nhà, dành chút thời gian quý báu của mình, giữ tâm ý thanh tịnh, phát tâm niệm danh hiệu của Phật ” Nam mô A Di Đà Phật” hoặc có thể tự niệm danh hiệu Phật, hay Bồ tát mà thường ngày hay niệm, trong 21 lần. Sau đó hồi hướng đến những người đã khuất có danh sách ở trang “Trợ Duyên Góp Phước”. Sau 49 ngày kể từ khi cá nhân người mất, thì tên của vong linh đó, sẽ tự rút khỏi trang chuyên mục “Trợ Duyên Góp Phước”.

Việc làm nầy vô cùng ý nghĩa, tạo một sức mạnh thiêng liêng từ số lượng người truy cập vì người mất mà trợ duyên lành này cho họ trong suốt quá trình mang thân trung ấm (trong vòng 49 ngày). Ngoài việc trợ duyên này từ số lượng khiêm tốn của quý thầy, Phật tử, đọc giả của trang nhà. Người thân của họ, trong suốt 49 ngày nên vì người mất làm thiện, bố thí, cúng dường, phóng sinh, giữ giới, trì chay, cúng chay v.v…. để tạo thêm phước lành, duyên tốt, cho thần thức của người mất nương tựa mà thác sinh vào cõi lành. Đây là một việc làm rất nghiêm túc, ý nghĩa và hiệu quả rất cao. Do vậy, kính mong quý vị nên trân trọng, và thực hành với tâm đại lượng vì người đã khuất, cũng là tạo duyên và phước báo cho bản thân mình ở tương lai vậy.

Thông tin chi tiết về người mất có thể điền trực tiếp hoặc gởi về email tangthuphathoc.net@gmail.com.

 

Loading
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn

Lưới đế Châu ví tựa đạo tràng

Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời

Trước Bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

(Mùng 8 tháng Chạp năm Đinh Dậu - Phật Lịch 2561)

Thấu chân tướng huyền vi tạo hóa,
Ngộ lẽ đời đắc quả đạo vàng,
Bừng lên ánh sáng dương quang,
Ðuổi mây sinh tử, vẹt màn vô minh.

Thuyền đại ngộ cứu tinh phàm tục,
Ðưa nhơn sanh khỏi khúc sông mê,
Hôm nay kỷ niệm nhớ về,
Mừng ngày Thành Ðạo Bồ Ðề nhớ ơn.

Người Ðại Sĩ Tuyết Sơn khai sáng,
Ðạo chân như chói rạng độ đời,
Rừng già tu luyện làm nơi,
Sáu năm tìm đạo lắm hồi gian truân.

Sương tuyết gội lạnh lùng lao khổ,
Mè bắp ăn tạm đỡ nuôi thân,
Ngày kia sức lực suy dần,
Nghĩ rằng ta phải uống ăn đủ đầy.

Và bỗng thấy có người thí chủ,
Su Già Ta dâng sữa cúng dường,
Ngài liền thọ dụng đỡ lòng,
Rồi ra tắm gội nơi sông Liên Thiền.

Nhờ thọ thực Ngài liền hồi sức,
Cội Bồ đề thệ quyết khắc ghi,
Nếu không đắc đạo thời này,
Nơi đây ta nguyện chẳng khi nào rời.

Bồ đề tòa là nơi nhập định,
Suốt thời gian bốn chín ngày đêm,
Giặc đâu đủ thứ tràn lên,
Nội tâm phiền não, tham, sân khôn lường.

Ngoại cảnh có ma vương quấy nhiễu,
Ma nữ bày vũ điệu nguyệt hoa,
Ngài dùng định huệ bao la,
Ðánh tan các giặc ác tà khen thay!

Rồi tháng chạp rạng ngày mồng tám,
Khi nền trời ló rạng sao mai,
Tam minh pháp tánh hiện bày,
Lạ thay Phật tại tâm đây rành rành!

Bậc chánh giác quần sanh độ khắp,
Thương muôn loài diệu pháp truyền ban,
Sáu đường ba cõi thoát nàn,
Nhờ từ quang Phật huy hoàng khắp nơi.
Thích Ca Thành Ðạo độ đời,
Chúng con kỷ niệm một thời sám văn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×