Trợ Duyên Góp Phước

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TRỢ DUYÊN GÓP PHƯỚC
Siêu độ vong linh

 

(Xin quý vị hoan hỷ dành chút thời gian niệm Phật hồi hướng cho những vong linh này, giúp họ nhờ chút phước lành, nương tựa tái sinh trong cõi lành.

Trước khi niệm Phật, mong quý vị giữ thân tâm thanh tịnh, quán chữ Rãm ở trên, và niệm Án Lam Xóa Ha (7 lần) giúp thân tâm và trong ngoài lắng lặng rồi sau đó niệm Phật.

 


  Nam mô A Di Đà Phật (21 lần, nếu niệm nhiều càng tốt

(Xin tắt âm thanh trước khi niệm Phật)

Hồi hướng:

Tôi ….. nay phát tâm hoan hỷ niệm danh hiệu Phật, xin hồi hướng cho các vị vong linh dưới đây (nếu có thể đọc trọn danh sách ở dưới), xin nguyện nhờ chút duyên lành này mà quý vị sáng suốt nương theo Phật pháp, thành tâm sám hối, nương đó tái sinh vào các cõi lành.

Nam mô Trường Trụ Thập Phương Tam Bảo.

 

[Nôi Dung chưa có hoặc đã hết 49 ngày]

 


 

Góp duyên trợ phước là chuyên mục trợ duyên phước lành từ câu niệm Phật, tụng Kinh, bái Sám v.v….nghĩa là những người mới mất trong vòng 49 ngày, người thân có thể gởi chi tiết của người mất về trang nhà. Ngoài việc được quý thầy, tự viện liên quan đến trang nhà Tạng Thư Phật Học, siêu độ bằng cách hồi hướng những phần công đức của các thời khóa hằng ngày đến người mất (trong vòng 49 ngày mất, và việc làm này hoàn toàn không nhận sự cúng dường). Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa lên trang nhà vào chuyên mục “Trợ Duyên Góp Phước“, quý Phật tử của trang nhà hay quý đọc giả nào có lòng hoan hỷ, mỗi ngày khi truy cập vào trang nhà, dành chút thời gian quý báu của mình, giữ tâm ý thanh tịnh, phát tâm niệm danh hiệu của Phật ” Nam mô A Di Đà Phật” hoặc có thể tự niệm danh hiệu Phật, hay Bồ tát mà thường ngày hay niệm, trong 21 lần. Sau đó hồi hướng đến những người đã khuất có danh sách ở trang “Trợ Duyên Góp Phước”. Sau 49 ngày kể từ khi cá nhân người mất, thì tên của vong linh đó, sẽ tự rút khỏi trang chuyên mục “Trợ Duyên Góp Phước”.

Việc làm nầy vô cùng ý nghĩa, tạo một sức mạnh thiêng liêng từ số lượng người truy cập vì người mất mà trợ duyên lành này cho họ trong suốt quá trình mang thân trung ấm (trong vòng 49 ngày). Ngoài việc trợ duyên này từ số lượng khiêm tốn của quý thầy, Phật tử, đọc giả của trang nhà. Người thân của họ, trong suốt 49 ngày nên vì người mất làm thiện, bố thí, cúng dường, phóng sinh, giữ giới, trì chay, cúng chay v.v…. để tạo thêm phước lành, duyên tốt, cho thần thức của người mất nương tựa mà thác sinh vào cõi lành. Đây là một việc làm rất nghiêm túc, ý nghĩa và hiệu quả rất cao. Do vậy, kính mong quý vị nên trân trọng, và thực hành với tâm đại lượng vì người đã khuất, cũng là tạo duyên và phước báo cho bản thân mình ở tương lai vậy.

Thông tin chi tiết về người mất có thể điền trực tiếp hoặc gởi về email tangthuphathoc.net@gmail.com.

 

Loading
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.