Ở đời, có những điều KHÔNG NHẤT THIẾT ”làm cho ra lẽ”
Thích Tánh Tuệ

 

Sáng nay đọc một vài bài trên Fây dựa trên Chánh Kiến nhà Phật đả kích tục lệ ”Đưa Ông Táo”. Thiết nghĩ đây là ”chiện nhỏ”, quý vị không cần đả kích, phân tích rạch ròi làm gì.. Bản thân nhà chùa cũng không hề tin tục lệ này , đại loại rằng Táo quân là vị thần cai quản mọi hoạt động lớn, bé của gia đình. Theo đó, hằng ngày ông Táo sẽ ghi lại những điều tốt, cái xấu của từng thành viên trong nhà để bẩm tấu với Ngọc Hoàng mỗi khi về trời, rồi dựa trên cơ sở đó để Ngọc Hoàng khen thưởng hoặc xử phạt gia chủ với hành vi tương ứng.

Truyền thuyết này như cổ tích dành cho thiếu nhi, không chút thuyết phục những người am hiểu Đạo lý nhưng bản thân nhà chùa vẫn thích tục lệ này, nó mộc mạc như tâm tình của tổ tiên mình thời xưa, nó dễ thương và mang tích giáo dục giản dị như chuyện Tấm Cám, thế thì hà cớ gì phải ”làm cho ra lẽ”. Thật ra đây là tín ngưỡng nhân gian, tuy không đúng dưới ánh sáng khoa học nhưng nó rất nhân văn và thi vị đó.. thưa quý zị!

– Ý NGHĨA VIỆC CÚNG TÁO QUÂN 23 THÁNG CHẠP

Thật ra thì không có Vị Thần nào tên là Táo Quân cả mà do tín ngưỡng dân tộc truyền lại bao đời này. Ý nghĩa của ngày này là nhắc nhở con người cố gắng trong năm hành thiện, tích đức, sống tốt để cuối năm các Vị Táo Thần sẽ ghi sổ và báo lên trời. Nếu năm nay ta sống đúng thì năm sau sẽ được nhiều may mắn, tài lộc. Nếu năm nay ta sống chưa tốt thì năm sau tự lo cải thiện mọi thứ chứ các Vị không ban thưởng, ủng hộ. Ngụ ý nhắc nhở con người trên cao luôn có Thần Thánh công minh theo dõi mọi diễn tiến thiện ác của chúng ta nên ta phải biết giữ mình tránh làm điều sai quấy.

Chúng ta phải hiểu Táo Quân là đại diện cho mạng lưới quản lý chặt chẽ của Chư Thiên – Chư Thiện Thần khắp mười phương cõi nhân loại. Ta hãy hiểu và nghĩ về Táo Quân như hiểu và nhớ tưởng về Chư Thiên – Chư Thiện Thần thì ta có phước vô cùng và sự cảm ứng cũng sâu đậm hơn đến các Ngài. Sự thật, các Vị trong cõi siêu hình vẫn âm thầm gia hộ, bảo an thế gian này. Ai làm thiện sẽ được hộ trì, ai làm ác sẽ chịu khổ đau. Sự chi phối của các Vị cũng chính là Luật Nhân Quả công minh như sự kỹ cương của Pháp Luật cũng là hiện thân của Luật Nhân Quả vậy. Tất cả suy cho cùng đều công bằng trong nghiệp nhân thiện ác.

Chư Thiên, Chư Thiện Thần sẽ chia nhau cai quản nhiều khu vực trên Trái Đất này. Vì trí tuệ và tình thương lớn nên các Vị cũng tùy thuận theo truyền thống, văn hóa tốt đẹp của các dân tộc mà gia hộ cho phù hợp. Nếu hôm nay, cõi người ở Việt Nam xem là ngày Chư Táo Thần báo cáo lên Ngọc Hoàng thì trong cõi vô hình hôm nay, Chư Thiên – Chư Thiện Thần sẽ tấu trình lên việc dương gian đến Thiên chủ Đế Thích ( Sakka ) Vị vua cõi trời bảo hộ Chánh Pháp và cai quản nhân gian. Và các Vị sẽ nghe lời giáo huấn, dạy bảo của Vua cõi trời và sẽ thực thi tiếp trong năm mới.

Ai gian ác trong bóng tối thì ráng tạo cơ hội cho nó hưởng hết phước quá khứ để mau chóng rơi vào vòng lao lý mà đền tội. Ai thiện lương mà còn nghiệp quá khứ nặng thì ráng tạo điều kiện cho trả mau để sắp tới có nhiều cơ hội tu tập hơn. Ai có những ước mơ cao thượng thì xét quyết tâm mà gia hộ. Ai có thiện tâm tu hành thì sắp xếp cho gặp Minh Sư – Thiện Hữu. Ai tà kiến ngu si hại đời thì tách nó ra một góc mà xử lý… từng thân phận sẽ được gia hộ phù hợp theo thiện nghiệp, ác nghiệp và tấm lòng của từng chúng sinh.

Mọi người hãy cố gắng tôn kính Phật, giữ gìn giới hạnh, hiếu dưỡng mẹ cha, thương tưởng ông bà, sum vầy thân tộc, bố thí – cúng dường – giúp đỡ lẫn nhau, phóng sinh – trồng cây – hiến máu, đắp đường – bắc cầu – xây Chùa, sống hết sức tử tế với tất cả, hoằng duơng Chánh Pháp, yêu nước thương dân,… để mỗi năm Chư Táo Thần hoan hỷ mà ủng hộ, độ trì thêm nhé.

Nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài mở lòng thương yêu nhau.

Namo Buddhaya