Nói về Người chết tới (tái) sinh trong bóng tối

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong mười bốn ngày đầu do lực Nguyện, lực uy Thần công Đức Phúc Đức Trí tuệ của các Phật Bồ Tát, mà các Phật Bồ Tát tự tới độ thoát tất cả các chúng sinh bị chết. Vì muốn giúp cho người chết được tới sinh Đất Phật Trang nghiêm Thanh tịnh. Thoát khỏi sinh chết luân hồi của sáu Đạo.

Sau mười bốn ngày nếu người chết không có cách nào có thể tới sinh các Đất nước Phật. Do lực Nghiệp ác sâu nặng nhưng không phải là quá ác, Tình cảm nhiều hơn Lý tưởng Trí tuệ, mà không thể tới sinh. Thân trong bóng tối của người chết còn trải qua các ngày tiếp theo. Để chờ đợi con cháu, thân thuộc đọc Kinh Chú, cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát tu Phúc, hi vọng có thể tiếp tục được tới sinh Đất Phật Trang nghiêm Thanh tịnh. Thoát khỏi sinh chết luân hồi sáu Đạo. Và cũng là cơ hội để cho người chết có thể tự thức tỉnh, tự chọn lấy nơi sinh tốt nhất. Sau bốn mươi chín ngày thì người chết không còn có cơ hội lựa chọn nơi tới sinh, mà bắt buộc phải sinh theo lực Nghiệp đã tạo ra.

Tới sinh trong bóng tối và kiểm tra cảnh u tối.

Người chết nếu như bị Nghiệp ác ràng buộc. Thân nhận lấy hoảng sợ, khổ của sợ hãi. Sau mười bảy ngày rưỡi mà không biết cách nhập vào Cõi Phật. Kéo dài tới lúc này sẽ gặp phải cảnh tượng, khổ não, hoảng sợ, thê thảm mới.

Do vì người chết tự cảm nhận được Nghiệp ác của tự mình. Thân trong bóng tối của người chết sẽ nhận được gió Nghiệp mãnh liệt thổi qua lại. Hoặc ở trong tối đen vô biên, không theo thời có tiếng kêu gọi : Đánh nó, Giết nó. Người Nghiệp giết hại nặng, sẽ nhận được giết chết, chém chặt, truy sát của thú dữ lớn mạnh, La Sát ăn thịt. Rét buốt, nóng bức, nước mưa, băng tuyết, đen tối, gió lớn, núi cao đổ vỡ, biển tức giận phun trào, lửa cháy khắp Trời, tiếng kêu gào của gió mạnh, cũng theo thời xuất hiện. Thân trong bóng tối thường bị dọa nạt, được bốn nơi bỏ trốn. Chỉ là nơi đi, bị ba vách núi lớn hồng đen trắng, do biến hiện Tham Hận Si mê của bản thân ngăn lại. Lúc này Thân trong bóng tối khổ không thể nói. Buồn thảm cùng cực, tâm tàn ý lạnh, không lạnh mà run sợ. Thân trong bóng tối chạy nhảy Đông Tây. Cần cấp tốc tìm một thân thuộc với thân thể bằng thịt khác. Nhưng chỉ là xác chết không phải lạnh giá, mục rữa, đều là lửa đốt, chôn trong đất, chôn trong nước, chôn trong không khí. Sở dĩ Thân trong bóng tối của người chết, đối với điều này cảm thấy rất không bằng lòng. Đây là loại tình cảm bực bội không hài lòng. Khiến cho tự bản thân người đó phảng phất nhận được, bị đẩy vào vách núi đá, đau khổ trong cát sỏi.

Lúc này quang sáng của sáu Đạo tới chiếu soi, hướng về Thân trong bóng tối của người chết. Nếu như Thân trong bóng tối không vứt bỏ nghĩ nhớ của tâm cầu lấy thân thể, sẽ nhận lấy dẫn dắt của lực Nghiệp, tới vào trong quang sáng của một Đạo cần tới sinh, lại nhận lấy đau khổ vô cùng của luân hồi sáu Đạo.

Khi đó người chết có thể bị gió rất lớn tới thổi. Hoặc là ở trong sương mù dày đặc đen tối. Hay là trông thấy La Sát ăn thịt người, các chúng Quỷ và lửa mạnh tràn đầy nơi đó. Hoặc là nghe được đổ vỡ của núi lớn, âm thanh rất lớn của biển phẫn nộ gầm thét. Hay là thấy được vách núi cheo leo cao lớn của ba tòa màu trắng đen hồng, ngăn cản đường đi của người chết. Nếu như do người chết sợ hãi hoảng sợ, mà tìm một nơi ẩn trốn cho mình. Sẽ khiến cho người chết tự mình rơi vào trong thai cực khổ không có Lý tưởng Trí tuệ : Như các loại Súc sinh. Cần phải biết đây là tình cảnh khủng bố, tính của nó vốn Rỗng, không thực như ảo. Vì vậy người chết không lấy làm sợ hãi hoảng sợ, cần phải nhất tâm nhất ý. Chân thành chuyên tâm đọc nghĩ nhớ A Di Đà Phật. Với thời gian một nghĩ nhớ, toàn thân A Di Đà Phật phóng hào quang trắng, hiện ra ở trước mặt người chết, cứu giúp người chết thoát khỏi biển khổ sinh chết. Tới sinh Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Người chết có thể gặp được phán xét của Vua Diêm La, Phán quan, Quỷ đầu trâu mặt ngựa. Đều ban cho đủ các loại hình phạt sợ hãi. Người chết cần biết, đây là Nghiệp ác của bản thân đem tới mà cảm thấy. Cần phải hiểu : Tâm sắc thân không khác Rỗng, Rỗng không khác tâm sắc thân, Tâm sắc thân tức là Rỗng, Rỗng tức là tâm sắc thân. Lại cần phải biết : Thấy các hình tướng, hình tướng sai, liền thấy Như Lai. Cần phải sáng suốt hiểu ý nghĩa này. Nếu như người chết chưa hiểu ý này. Người chết chỉ cần nhất tâm giữ lấy nghĩ nhớ A Di Đà Phật, sẽ không gặp thấy các cảnh tượng hoảng sợ. Cầu nguyện A Di Đà Phật hiện ra, đón rước tới sinh Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Nếu như người chết thấy cảnh thực hành dâm của nam nữ, cần phải giữ lấy lặng lẽ, không được phát ra suy nghĩ yêu ghét, ghen tị với việc thực hành dâm của họ. Nếu không người chết lập tức nhập vào thai, sinh ra là lợn bò chó dê, mà không tự biết. Tâm người chết luôn giữ bình tĩnh, không phát ra suy nghĩ tham yêu, thù giận, kiêu mạn, ghen tị. Cần sử dụng giữ lấy nghĩ nhớ Thiện liên tục không đứt đoạn. Nếu như người chết không có cách tự giữ lấy, cũng như ly rời tất cả cảnh giới bên ngoài. Chỉ cần nghĩ tưởng tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra. Sinh ra tâm cung kính, nhất tâm nhất ý lễ bái, trừ bỏ nghĩ nhớ tham dâm, mà không tới nhập vào thai. Hoặc là tập trung lực tâm đọc nghĩ nhớ A Di Đà Phật. Mong cầu A Di Đà Phật Từ Bi cứu thoát. Thân vàng của A Di Đà Phật phóng quang sáng trắng, hiện ra trước người chết. Thời gian giây phút được đón rước tới sinh Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Phương pháp tránh nhập vào thai.

Người chết trải qua Quang sáng của tự tính, Cõi Phật năm Phương Hỉ Lạc Bộ và phóng quang hút lấy của các Tôn Giả Phẫn nộ Bộ. Nếu do Nghiệp ác kiềm chế khó nhận biết, cũng chưa thể phát ra nghĩ nhớ đúng, đọc nghĩ nhớ A Di Đà Phật, mà cầu được Giải thoát. Liền nhập vào tới sinh trong bóng tối tăng thêm gian nan hiểm ách.

Ở giai đoạn tới sinh trong bóng tối, người chết do vì cảm ứng của lực Nghiệp thiện ác. Cảm giác biết bản thân bay lên, hạ xuống hay di chuyển ngang bằng. Mà sau có các trận gió rất lớn, gió lạnh, mưa đá, tuyết rơi, đen tối, thậm chí nhận lấy ấn tượng đuổi theo của người. Người chưa tích chứa công Đức Nghiệp thiện, đều có cảm giác trốn chạy nhập vào cảnh khổ. Người từng tích chứa công Đức Nghiệp thiện, chắc có ấn tượng yên ổn với cảnh vui sướng. Người chết theo Nghiệp tới nơi sinh. Lúc này biết tỏ ra phóng quang, người chết một sớm tới nhập vào, liền rơi vào luân hồi sáu Đạo. Nhận đau khổ sinh sinh chết chết.

Ở trong tới sinh trong bóng tối, tâm người chết tưởng nhớ cái gì. Cái gì đã hiện ra. Sở dĩ cần vứt bỏ yêu ác ghét thù giận. Giữ lấy toàn bộ nghĩ nhớ Thanh tịnh của tâm, cũng không nên tưởng nhớ nghĩ nhớ thực hành dâm. Do vì bay qua, rơi xuống đều ở trong một nghĩ nhớ. Chỉ cần do dự chút xíu, hay phát ra một nghĩ nhớ sai, lập tức rơi vào luân hồi sáu Đạo.

Tới sinh trong bóng tối nếu như trông thấy cảnh tượng thực hành dâm của nam nữ. Nhất định cắt bỏ ghi nhớ, cần nỗ lực nắm lấy kiềm chế bản thân mình. Tâm không được phát ra nghĩ nhớ rung động, càng không được sinh ra tham yêu, tham dự vào việc thực hành dâm của họ. Tốt nhất là xem thấy làm của họ, là Cha mẹ thân Pháp của bản thân mình. Hướng về lễ bái đỉnh lễ họ, cửa thai có thể tự đóng lại.

Nếu như người chết bị co kéo của lực Nghiệp quá nặng. Vận dụng phương pháp xảo thuật như trên, nhưng khó làm cho đóng cửa thai, mà hiểu được sẽ rơi vào trong thai. Liền cần vứt bỏ phương pháp yêu ghét, cần phải nhớ kĩ điều chủ yếu.

Lúc này người chết sẽ đối mặt với bốn phương thức chuyển sinh. Liền là sinh từ thai, sinh từ trứng, sinh theo ẩm thấp và hóa sinh. Như sắp chuyển vào sinh từ thai, sinh từ trứng, nếu sinh từ thai, sinh từ trứng, chắc là thấy cảnh tượng thực hành dâm của nam nữ. Tới sinh trong bóng tối đối với cảnh tượng này, nếu tâm sinh ra một chút xíu yêu ghét, liền lập tức rơi vào thai mẹ. Chuyển nhập vào Đạo Súc sinh hoặc Đạo Nhân gian. Sẽ sinh làm thân nam, liền cảm giác tính nam. Tức thời tỏ ra rõ tính biết của hay biết. Mà sinh ra một loại ghen tị đau giận cha, vui thích tình cảm của mẹ. Như sắp sinh làm thân nữ, cảm giác tính nữ liền tỏ ra rõ với tính biết của hay biết. Mà sinh ra một loại ghét mẹ ác. Vui yêu thích tình cảm của cha. Thần thức hay biết ở tinh khí, quả trứng, liền sẽ kết hợp giới hạn. Cảm nhận lấy một loại, đồng thời đều sinh yêu thích cảnh giới. Biết Tinh thần đều ở thử nghiệm của thân thể. Đây là cảnh vui thích đang ở trong hôn mê. Hãm vào trạng thái không có ý thức, không lưu lại việc của người. Mà sau khi rơi vào trong trứng thai. Nhập vào ở trạng thái thai, đang ra ngoài thai từ tử cung. Căng mắt cùng xem phát hiện ra tự bản thân, đã từng biến thành một con lợn con, chó con, bò con, dê con, ấu trùng côn trùng.., hoặc là một cậu bé. Thân ở trong luân hồi sáu Đạo, gặp nhận lấy đủ các loại khổ oán ghét. Biết Tinh thần rơi vào Đạo Địa ngục, Đạo Quỷ đói, Đạo Súc sinh. Gặp nhận lấy thêm cảnh bi thảm, ách hiểm của gặp nhau, mà còn chưa vứt bỏ, liền sẽ rơi vào thai. Cần xem không thực như ảo. Phá bỏ biết sai là chấp nhận sự thực, đều nhất tâm nghĩ nhớ Phật. Cũng có thể đóng cửa thai, mà được Giải thoát.

Lúc này cần phải làm như xem kĩ dưới đây:

Vậy là cha mẹ nào, thân một đôi nào, mưa mù mịt, gió mạnh, tiếng tách vỡ, Quỷ quái đáng sợ và tất cả cảnh tượng. Đều là ảo vọng không có tính thực. Không biết những cái đó hiện ra sao, ở trong nó tự hình thể không có. Toàn bộ tất cả hình thể vật chất, đều là giả dối không thực, như mộng như ảo, Biến đổi biến rời. Dựa vào hình tượng ảo biến hiện của tâm thức đó, có lợi ích ra sao. Tâm thức ảo vọng đó của ta, thân vốn dĩ từ ban đầu chưa từng tồn tại. Như vậy cảnh bên ngoài đó mà ở trong nó sinh tồn được chăng. Do chưa hiểu được bản thân, đây là nguyên lý của sự việc, đem tới cầm lấy Có, Không có, nhận giả là thực, thấy ảo là thực, mà trôi dạt sinh chết, luân hồi tới ngày nay. Ngày nay lại không khám phá được bản thân, dựa vào trước kia muốn nhận lấy luân hồi nhiều Kiếp, hãm vào trong bùn đất đau thương.

Lúc này nên nhất tâm quan sát, tất cả vạn vật đều là tâm thấy biết của bản thân ta. Mà tâm này trước nay Rỗng lặng, không sinh không mất. Sau khi tưởng nhớ xem này, giúp cho tâm ngưng nghỉ, ở trong trạng thái Không sinh, làm cho sáng tỏ trong sạch, dùng để đóng cửa thai của Bốn Sinh.

Căn khí của một vài chúng sinh thấp kém. Bị chướng ngại che phủ của Nghiệp ác to nặng. Tăng thêm từ xa xưa tới nay luyện tập với hạnh sai. Tất cả môn Pháp Giải thoát không thể suy nghĩ như thực, mà khó dùng để cứu thoát, chắc là đã quen cảnh tượng tới sinh dưới đây. Nhớ kĩ dùng để nhanh phân biệt lựa chọn.

Nhận biết nơi tới sinh.

Người chết không có cách tránh khỏi chuyển sinh. Chắc là hình tượng đặc trưng và tính chất của nơi tới sinh liền hiện ra. Cần phải tỉ mỉ biết phân biệt. Đồng thời quan sát nơi tới sinh, lựa chọn cảnh Châu tới sinh tốt nhất.

Bốn Bộ châu lớn của Nhân gian.

Châu Đông Thắng Thần. Thấy có chim hồng, chim nhạn trống mái hỗn tạp trên hồ. Cần kiên cố chống lại tới sinh. Do vì nơi này tuy có thể dừng ở Phúc yên vui, nhưng vì Phật Pháp không hưng thịnh, vẫn còn ở trong luân hồi sáu Đạo biển khổ sinh chết.

Châu Nam Thiệm Bộ. Duy nhất một châu có đầy đủ Phật Pháp. Thấy nhà cao đẹp, nhà ở lớn la liệt trong đó. Do lực Nghiệp cảm ứng, không được không tới nói sinh, không trở ngại chuyển sinh. Phật Pháp hưng thịnh ở Châu này. Vì thế dễ tiếp tục tu hành mà được Giải thoát.

Châu Tây Ngưu Hóa. Thấy có bò ngựa đực cái, tản ra ở bên hồ ăn cỏ. Cần kiên cố chống lại tới sinh, do nơi này Phật Pháp không hưng thịnh. Tự do có thể nhận lấy Phúc giàu có. Nhưng ở trong luân hồi sáu Đạo biển khổ sinh chết.

Châu Bắc Câu Lô. Thấy có con chồn đực cái, tô điểm miệng dưới rừng bên hồ. Cần kiên cố chống lại tới sinh, do nơi này Phật Pháp không hưng thịnh. Tuy nhiên thọ mệnh dài, Phúc báo tốt. Nhưng ở trong luân hồi sáu Đạo biển khổ sinh chết.

Đạo Trời.

Người chết nếu như sắp sinh Đạo Trời, làm người Trời. Liền thấy cung điện được tạo thành từ đủ các loại vàng châu báu, la liệt khắp nơi đó. Nơi này cần tránh tới sinh. Do vì Phúc của Trời dừng hết. Đương nhiên biết có rơi vào Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, nhận lấy ách hiểm khổ đau.

Đạo A Tu La.

Thấy có chiến trường hoặc cây rừng tốt đẹp, cùng quay lại mà vòng lửa vây quanh. Cần kiên cố chống lại tới sinh. Nếu không sẽ nhận lấy khổ tranh đấu luân hồi vô tận.

Đạo Súc sinh.

Thấy có hầm giam ở trong động đá và đất, đều có khí sương dày đặc trong đó. Càng cần kiên cố chống lại tới sinh Đạo này. Nếu không sẽ nhận lấy khổ bi kịch nô dịch giết hại.

Đạo Quỷ đói.

Thấy có cao nguyên hoang vắng, không sinh cây cỏ và đất lõm thấp, ao đầm hình cong trong rừng. Nhất định cần kiên cố chống lại tới sinh Đạo này. Nếu không sẽ nhận lấy bi kịch khổ đói khát vô lượng vô biên.

Đạo Địa ngục.

Nghe thấy tiếng ca hát thê thảm ác độc, giống như kêu khóc. Đều ở nơi thâm trầm uất ức âm u. Thấy có phòng nhà ở màu đen trắng hỗn tạp ở trong đó. Trên đất có cái hang tối, có đường tối xuyên qua nơi này. Người chết tuy nhiên run sợ không dừng. Chỉ lui về một bước, khó dùng lực sai khiến của thân kháng cự. Uy hiếp bức bách nương nhờ tiến vào trong đó. Lúc này người chết cần phải dùng hết toàn bộ sức lực từ chối tiến vào. Nếu liền cùng nhập vào Địa ngục, lại thêm gặp nhận lấy quá lạnh, quá nóng và đủ các loại hình phạt khổ, lâu dài khó được ra ngoài.

Các chúng sinh ở Thế gian sống theo các cách khác nhau. Đến khi chết cũng có kết quả khác nhau. Cụ thể như sau.

Người sống thực sự tu thiện, thực hành theo Lý tưởng Trí tuệ, tu hành theo Pháp Phật. Khi sắp chết người đó được Phật A Di Đà và các chúng Thánh hiện ra báo cho biết. Do vậy họ sẽ biết được thời gian ra đi và đi về đâu. Thân tâm họ vui vẻ vì họ biết rằng họ sắp được tháo bỏ thân người tội lỗi và đau khổ. Vì thế họ không sợ hãi, không lo sợ, chủ động cho ngày ra đi. Họ vui vẻ chủ động chuẩn bị cho ngày ra đi. Cho nên họ không phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn của Thân phân ly, gây ra nóng nhiệt không ăn không uống, đau mỏi nhức nhối xương khớp, nằm liệt một nơi chờ chết. Họ có thể nằm mơ thấy các việc tốt đẹp, thấy Phật Bồ Tát. Không nằm mơ thấy cảnh ác dữ, thậm chí thấy cha mẹ anh em thân thuộc đã chết về mời đi. Đây đều là Quỷ thần Ma quái biến hóa ra để dụ dẫn. Khi họ chết lập tức được Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát và các Chúng Thánh đến đón rước, ngồi trên hoa Sen đi theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc, được sinh ở phẩm Sen đầu cao nhất. Cảnh này được nói trong Kinh Quan sát Vô Lượng Thọ Phật.

Người khi sống chỉ làm ác, bất cứ ác nào cũng làm, đủ tội năm nghịch Đạo, mười ác, phỉ báng Pháp đúng, một chút ít thiện như sợ tóc cũng không có. Người này phải chịu đau khổ của bệnh tật tai ương, phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn phân ly. Sẽ nằm mơ thấy cảnh ác dữ, thậm chí thấy cha mẹ anh em thân thuộc đã chết về mời đi. Đây đều là Quỷ thần Ma quái biến hóa ra để dụ dẫn, bức ép dọa nạt họ. Khi chết tự thân họ lập tức đi tới Địa ngục. Không được ân huệ ở trong bốn mươi chín ngày. Đối với người ác này trước khi chết, nếu được Tri thức thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát. Nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm Sen thứ chín thấp nhất. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được Giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi Sáu Đạo, thậm chí được thăng lên quả Đạo cao hơn.

Người khi sống làm thiện nhiều làm ác ít, sống theo Lý tưởng Trí tuệ nhiều, trên bảy mươi phần trăm, sống theo Tình cảm Thế gian ít, dưới ba mươi phần trăm. Khi sắp chết họ cũng phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn phân ly, cũng được ân huệ trong Bốn mươi chín ngày. Thường ở giai đoạn mười bốn ngày đầu. Họ sẽ được sinh lên Cõi Trời, làm người Trời. Hưởng hết Phúc của Cõi Trời lại rơi vào luân hồi sáu Đạo. Trước khi chết nếu được Tri thức thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát. Nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm Sen đầu của bậc trung bình. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được Giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi Sáu Đạo, thậm chí được thăng lên quả Đạo cao hơn.

Người khi còn sống vừa làm thiện vừa làm ác. Sống theo Lý tưởng Trí tuệ năm mươi phần trăm, sống theo Tình cảm Thế gian cũng năm mươi phần trăm. Khi sắp chết họ cũng phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn phân ly, cũng được ân huệ trong Bốn mươi chín ngày. Thường ở giai đoạn mười bốn ngày đầu. Khi chết họ được sinh ở Nhân gian. Trước khi chết nếu được Tri thức thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát. Nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm Sen giữa của bậc trung bình. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được Giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi Sáu Đạo, thậm chí được thăng lên quả Đạo cao hơn.

Người khi còn sống làm ác nhiều làm thiện ít. Sống theo Tình cảm Thế gian nhiều trên năm mươi phần trăm. Sống theo Lý tưởng Trí tuệ ít dưới năm mươi phần trăm. Khi sắp chết họ cũng phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn phân ly, cũng được ân huệ trong Bốn mươi chín ngày. Thường ở giai đoạn sau của mười bốn ngày đầu. Khi chết thường rơi xuống Ba Đạo ác. Trước khi chết nếu được Tri thức thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát. Nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm Sen cuối của bậc trung bình. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được Giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi Sáu Đạo, thậm chí được thăng lên quả Đạo cao hơn.

Người khi còn sống làm ác nhiều, làm thiện ít. Sống theo Tình cảm Thế gian trên bảy mươi phần trăm. Sống theo Lý tưởng Trí tuệ dưới ba mươi phần trăm. Khi sắp chết họ cũng phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn phân ly, cũng được ân huệ trong Bốn mươi chín ngày. Thường ở giai đoạn sau của mười bốn ngày đầu. Khi chết thường rơi xuống Ba Đạo ác. Trước khi chết nếu được Tri thức thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát. Nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm Sen đầu của bậc cuối. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được Giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi Sáu Đạo, thậm chí được thăng lên quả Đạo cao hơn.

Người khi còn sống chỉ làm ác, không làm thiện. Chỉ sống theo Tình cảm Thế gian, không  sống theo Lý tưởng Trí tuệ. Chỉ có một trăm phần trăm Tình cảm Thế gian. Khi sắp chết họ cũng phải trải qua giai đoạn Bốn Lớn phân ly, cũng được ân huệ trong Bốn mươi chín ngày. Thường ở giai đoạn sau của mười bốn ngày đầu. Khi chết thường rơi xuống Ba Đạo ác. Trước khi chết nếu được Tri thức thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát. Nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm Sen giữa của bậc cuối. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc Kinh Chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được Giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi Sáu Đạo, thậm chí được thăng lên quả Đạo cao hơn.

Đối với chúng sinh khi sống chỉ theo Tình cảm Thế gian. Một chút Lý tưởng Trí tuệ bằng sợi tóc cũng không có. Khi chết bị rơi xuống Ba Đạo ác : Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Sau đó chuyển sang sinh thành các vật vô tri vô giác như : Nước đất cây cỏ, ao đầm, ngô lúa.., tiếp theo lại chuyển sinh thành Súc sinh. Hết Kiếp Súc sinh mới lại được làm người. Đây là loại chúng sinh đáng thương nhất.

Con người sống khổ, chết khổ như thế. Vì tham ăn, tham yêu, tham dâm.., cùng với thù giận si mê kiêu mạn nghi hoặc, nên mới sinh làm người chân đi đất, đau thương lo buồn Phiền não khổ sở vô cùng, không có Thần thông phép tắc đi mây về gió. Kể cả người ở Bậc nhỏ Tiểu thừa Thanh Văn Duyên Giác, theo nguyện đến đây hiện ra sinh để tu hành, để giáo hóa chúng sinh, để nâng cao quả Đạo, cũng còn có những việc không theo ý muốn. Do vậy xin khuyên mọi người nhanh vứt bỏ việc đời, chí tâm tu Đạo, để thoát khỏi biển khổ sinh chết luân hồi sáu Đạo. Đời sau được tới sinh Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm Phật Bồ Tát hết cảnh sinh chết luân hồi sáu Đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn năm 2015.

Print Friendly, PDF & Email