Những truyện Niệm Phật cảm ứng
mắt thấy tai nghe
Tác giả: LÂM KHÁN TRỊ
Người dịch: THÍCH HOẰNG CHÍ

 

NIỆM PHẬT CHUYỂN NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG THỌ PHƯỚC BÁO

Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo diệt được tội như cát sông Hằng; những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hun đúc của mẹ thì tin sâu Phật pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát, cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ, như có lúc đang bơi, trong hư không trên đỉnh đầu từng thấy Bạch y Đại sĩ (Quán Thế Âm Bồ Tát ) hóa hiện, nói ra thật khiến người khó tin.

Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch ba năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội trong lòng không lo nghĩ gì, hơn nữa đã niệm được hơn ba năm Thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà liền đến nhà máy bột mì cám ơn ông Chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian ba năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa Tần Tấn với anh, sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằn tiện trong ba năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy dành được một vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con, thật là không ngờ lại cưới được một con dâu hiền thục con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. Năm năm trước đây đã giở bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật, Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật, Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp.