Nhập Hạnh Bồ Tát (Audio)

Nhập Hạnh Bồ Tát (Audio)
Đọc Sách, Pháp âm

NHẬP HẠNH BỒ TÁT
Tác giả: Tôn Giả Tịch Thiên
Việt dịch: Nguyễn Hiển
Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Sách, Pháp âm

Gieo Trồng Phước Đức (Audio)

GIEO TRỒNG PHƯỚC ĐỨC Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác Phiên-tả: Giác Hạnh Đức Hiệu-chỉnh: Nguyễn Bá Cẩm Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ   
Nhân Quả Nghiệp Báo, Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Nhờ Lòng Nhân Mà Ðậu Trạng Nguyên

Nhờ Lòng Nhân Mà Ðậu Trạng Nguyên   Ngày xưa, bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có rất ít người biết đọc và biết viết. Bên Trung Hoa, cha mẹ mong làm cho có tiền để gửi con đến thầy giáo học...
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Nguyên Nhân Đáng Sợ

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ NGUYÊN NHÂN ĐÁNG SỢ Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   NGUYÊN NHÂN ĐÁNG SỢ Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tít náy: “Bác sĩ trẻ Trương Vĩ Lục tự sát vong thân”... khiến người xem khó mà tin...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Hội Chúng Cao Thượng (PH227)

HỘI CHÚNG CAO THƯỢNG Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Từ Bi Hỷ Xả Trong Kinh Pháp Cú (Audio)

Từ Bi Hỷ Xả Trong Kinh Pháp Cú Tâm Minh Ngô Tằng Giao Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Phật Dạy Tu Là Chuyển Nghiệp (Audio)

Phật Dạy Tu Là Chuyển Nghiệp Thích Đạt Ma Phổ Giác Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm