KINH NGẠ QUỶ BÁO ỨNG

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay trích lục nơi dịch phẩm đời Đông Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên theo Đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xàquật, rồi du hóa đến bên bờ sông Hằng. Tôn giả Mục-kiền-liên thấy có rất nhiều ngạ quỷ bị những tội khác nhau. Thấy Tôn giả, chúng rất cung kính và đi tới thưa hỏi nguyên do.

Một quỷ hỏi:

–Con luôn luôn bị đau đầu, rất là khổ não. Không biết tội gì mà như vậy?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi không tu thiện, lấy gậy đánh đập vào đầu chúng sinh. Nay phải chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa vào địa ngục.

Một con quỷ hỏi:

–Con luôn bị đau nhức vì mụt nhọt là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Khi làm người, ngươi không có lòng từ, thiêu đốt núi rừng, tàn hại chúng sinh, nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa vào địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Toàn thân con luôn có mụt nhọt, lở lói, nát rữa ra, đau đớn không chịu nổi, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi thích thiêu đốt heo dê. Nay chịu hoa

báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con ăn không khi nào được no đủ cả, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, tuy cho chúng sinh ăn nhưng không bao giờ ngươi cho họ ăn đủ. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con luôn bị đau đầu, chữa trị mãi nhưng không lành, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi không kính trọng những bậc có đạo đức, lại còn mắng chửi. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con sinh trai hay gái đều rất đẹp đẽ, đáng yêu nhưng chúng đều chết sớm. Con nhớ nó quá, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi thấy kẻ sát sinh thì lại giúp đỡ họ, thích thú ngồi ăn uống với họ. Do giết hại cho nên chết yểu, vui mừng cho nên bị đau đớn. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con có người chồng rất nhiều vợ, riêng con chờ suốt cả đêm mà không được vào, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi không tôn kính chồng, lại tà dâm vô đạo. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con luôn bị đau đầu, nam căn lại bị mụt nhọt lở loét, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi đã hành dâm ở chỗ tháp miếu thanh tịnh. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con mang thân này luôn sần sùi, không sạch sẽ, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi không tôn trọng các bậc có đức, khinh chê hạng hiền thiện, lấy đất cát quăng vào người Sa-môn. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con ăn chẳng những một hộc mà vẫn không đủ, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi là một Tỳ-kheo xin thức ăn cho Tăng, nhưng khi được rồi thì ngươi đem ăn một mình. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con mang thân hình này, chân bị thủng, cổ bị ung bướu, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi bắt người và súc sinh gánh vác nặng nề không chút xót thương. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con mang thân này luôn bị khát nóng giày vò là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi ưa thích săn bắt. Bắt được cá, ngươi quăng lên bờ để cho nó chết một cách đau đớn. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con mang thân này luôn si cuồng, không có trí, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi thường lấy rượu cho người khác uống.

Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con sinh con ra, chúng đều trở lại ăn nuốt con, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi không hiếu dưỡng cha mẹ. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con luôn ăn các thứ ói mửa, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, có người đến xin ăn, ngươi nổi giận mắng chửi họ rồi mới cho. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Cuộc sống của con có nhiều tài sản không thiếu thứ gì, nhưng chỉ ưa thích mặc quần áo xấu, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, tuy bố thí nhưng bố thí rồi ngươi lại hối tiếc.

Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Thọ thân này, con luôn sống ở các ngõ hẻm, bờ ruộng không có chỗ ngủ, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, khách đến xin nghỉ trọ, thấy họ thì ngươi lại sân giận, mắng nhiếc. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con mang thân này không phải nam cũng không phải nữ, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi không có lòng Từ bi, thích thiến gia súc.

Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con thọ thân này, chân bị què không đi được, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi thích làm việc phi đạo, trói cột người và vật lại để chúng không đi đâu được. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Mang thân người con luôn bị nóng khát bức bách, thấy nước sông Hằng trong mát, đến khi vào nơi đó tắm rửa thì thân nát rã. Còn uống một hớp thì làm cho ngũ tạng bị cháy nát, xương rã rời, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi là thầy tướng xem tốt xấu, nói thật thì ít, hư vọng thì nhiều. Lúc khen, lúc chê, tự xưng mình có đức để kích động lòng người mong cầu lợi dưỡng. Còn đối với cha mẹ, anh em quyến thuộc thì lừa gạt, dối trá, không chân thật. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục, đau đớn không thể nói được.

Một quỷ khác thưa:

–Khi mang thân này cho đến nay, con luôn bị con chó hung ác, to lớn, răng nhọn bén, hai mắt đỏ ngầu, ngày đêm cứ đến cắn ăn thân con. Mạng chưa hết thì thịt lại liền sinh ra, rồi chịu khổ như vậy tiếp, đớn đau không thể nói hết, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi làm chủ tế trời đất, trong lúc cúng tế, ngươi lấy máu dê, bò để tế trời, rồi ăn thịt và nói với mọi người: “Các ông cúng tế trời thì được may mắn lớn.” Ngươi làm những việc tà ác để mê hoặc dân chúng. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Mang thân này con luôn ở trong chỗ bất tịnh, cả thân dính đầy các thứ uế tạp, ăn uống toàn là đồ dơ nhớp, luôn chịu khổ não như vậy, không thể lìa được là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi là Bà-la-môn không tin Phật pháp, không thích cúng dường Sa-môn và người hành đạo. Nếu có vị nào đến khất thực ngươi không muốn gặp. Một hôm có một đạo nhân đến nhà ngươi khất thực, ngươi nghĩ: “Mình phải làm thế nào để ông ta không còn tới đây nữa.” Ngươi bèn lấy bát bỏ phân dơ phía dưới, rồi lấy thức ăn phủ lên, đưa cho đạo nhân. Đạo nhân mang bát về, để qua một bên, đi rửa tay thật sạch sẽ rồi bưng bình bát. Tay bốc thức ăn định ăn, nhưng trong bát toàn là đồ bất tịnh, hôi thối quá nên không thể gần được. Vì lý do đó mà ngươi phải chịu khổ não như vậy. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục, thường nuốt hòn sắt nóng, làm cho thân thể nát tan, thọ khổ không thể nói hết.

Một quỷ khác thưa:

–Thọ thân này con luôn thè lưỡi ra, tự nhiên có cây búa chặt đứt lưỡi, cứ như vậy mãi là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi làm ông tiểu đạo được vị Tăng sai lấy nước sạch để hòa với đường phèn chia cho chúng Tăng. Đường phèn cứng, ngươi chặt trộm lấy một ít bỏ vào miệng. Vì ăn trộm vật của Tăng nên nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục, nuốt nước đồng sôi, khổ não không thể nói hết.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Mang thân này, con luôn khổ não vì bị đói khát, phải chạy đến nhà xí tìm ăn phân dơ, nhưng nơi ấy có một con quỷ rất lớn và mạnh, dùng gậy đánh con không cho lại gần, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi từng là đạo nhân, làm trụ trì một ngôi chùa, giữ gìn vật dụng của Tăng chúng. Ngươi không lấy thức ăn ngon để cúng dường mà lại lấy tức ăn dở để dọn. Hoặc có lúc đang làm thức ăn ngon, nhưng thấy có khách là các Tỳ-kheo đến thì ngươi dừng lại, đợi khách đi mới đem ra làm tiếp. Vì tâm xấu tham lam, keo kiệt nên nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Mang thân này, bụng con lớn như cái lu, các phần còn lại thì nhỏ, cổ chỉ nhỏ như lỗ kim, nuốt không xuống, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi làm tộc trưởng trong một xóm làng. Ỷ mình giàu sang, quyền thế, nên ngươi khinh khi mọi người, thường lấy thức ăn của những người khác một cách vô đạo, làm cho họ đau khổ, nên nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Thọ thân này, trên vai con luôn có bình nước đồng sôi, tay cầm gáo múc nước đồng ấy rưới lên đầu, khiến thân bị cháy tan nát.

Cứ như vậy mãi, đau đớn vô cùng, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi đã xuất gia tu đạo, biết thức ăn uống

của Tăng rồi mà ngươi lại lấy một bình mỡ sữa đem giấu ở chỗ khác. Khách đạo nhân đến, ngươi không cho ăn, đợi khi khách đi, ngươi lấy mỡ sữa ra chia cho Tăng cựu trú. Mỡ sữa này là vật của Tăng Chiêu-đề, tất cả đều có phần, vậy mà ngươi lại lấy giấu đi, chia không bình đẳng. Vì thế nay chịu hoa báo, còn quả báo thì chịu khổ trong địa ngục, không thể nào nói hết được.

Một quỷ khác thưa:

–Mang thân này, luôn có người cầm cưa, dao đến cắt đứt thân con, rồi mổ bụng móc ngũ tạng ra, gân thịt đứt hết, đau đớn vô cùng. Trong chốc lát, thịt sinh lại như cũ rồi bị khổ tiếp như trên, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi là Bà-la-môn không tin chánh pháp, luôn sinh tà kiến, phụng thờ Thiên thần, cứ dùng bò, dê để cúng tế. Vì tội ấy nên nay chịu họa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Thọ thân này, luôn có người cầm dao, cưa đến lột cắt thân con, rồi lại mổ bụng rút hết ngũ tạng ra làm cho gân thịt đứt hết, khổ não không thể chịu nổi. Trong chốc lát, thịt lại sinh trở lại, rồi bị lột cắt tiếp, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi làm chủ đám đồ tể. Biết chúng giết người mà ngươi không có lòng Từ bi lại thích thú nữa. Bị tội như vậy, nay ngươi phải chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Mang thân này dưới hai nách con luôn có bánh xe nóng đỏ, cháy rực, khiến hai nơi ấy luôn bị cháy nát, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi xuất gia học đạo, một hôm làm bánh cho chúng Tăng ăn, Tăng chưa ăn mà ngươi đã tham lam lấy trộm bánh kẹp dưới nách rồi đến chỗ vắng vẻ để ăn. Vì thế mà nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục, chịu khổ vô lượng.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Thọ thân này, luôn có thỏi sắt nóng tự nhiên từ trên không trung rơi vào miệng con, rồi chạy xuống bụng hoặc ra bên trái rồi vào bên mặt, hoặc ra bên mặt rồi vào bên trái, khiến thân con bị cháy tan nát, đau đớn vô cùng, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi xuất gia làm Sa-di giữ vườn cho Tăng. Một hôm, hái xoài đi ngang qua Tăng chúng, ngươi dâng lên thầy mình bảy quả thật tốt. Vì lý do đó mà phải chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Thọ thân này, khi con muốn đi nhưng mới bắt đầu khởi động thì quay trở lại giống như gió cuốn tròn, không thể tiến tới, đau buồn khổ não, không thể nói hết, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi làm thầy bói toán, dối gạt người khác khiến tâm họ hoang mang, mê hoặc, hoặc mừng hoặc sợ đều không chân thật. Do nhân duyên này mà mắc tội như vậy. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Thọ thân này, trong thân con luôn nóng bức giống như nước sôi đang đốt nung, đau đớn vô cùng tận, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi là phu nhân đệ nhất của môt quốc vương. Bấy giờ vua lại yêu quý tiểu phu nhân nên ngươi mang tâm ganh ghét, bày đủ cách để hại kẻ kia. Ngươi rình lúc kẻ ấy đang ngủ rồi lấy dầu sôi rưới lên bụng làm bà ta đau đớn đến chết. Do đó mà bị khổ như vậy. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con thọ thân này, tánh tình nhiều lo sợ, luôn sợ người đến bắt bớ, trói, cột, gông cùm, đánh đập, không bao giờ được yên ổn, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi thích hành tà dâm, xâm phạm vợ người, rồi sợ bị phát giác nên tâm không an ổn. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục, nằm trên giường sắt nóng, hoặc ôm trụ đồng lửa chịu khổ, không thể nói hết.

Một quỷ tiếp theo thưa:

–Con thọ thân này tự nhiên có lưới sắt nóng quấn chặt lấy thân thiêu đốt, làm cho tan nát, đau đớn không thể nói hết, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi đặt lưới, bẫy để bắt cá, bắt thú, lấy lồng nhốt chim, do đó bị khổ đau như vậy. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con mang thân này không có tay chân giống như một khúc thịt, sống nơi hoang dã bị các loài cáo, hổ, lang, chim điêu, thứu… tranh nhau đến cắn xé, đau đớn không thể chịu nổi, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, ngươi bày ra những trò độc tự mình làm, hoặc bảo người khác lúc mang thai uống thuốc để phá thai, do đó mà bị khổ như vậy. Nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Lại có ba con quỷ cùng thưa hỏi môt lượt:

–Chúng con mang thân này luôn có đinh sắt từ trên không trung rơi xuống đóng vào thân rồi xuyên qua da thủng tới xương, đau đớn tới tủy, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, một người làm kẻ huấn luyện ngựa, một người là huấn luyện bò, một người là huấn luyện voi. Vì tham của cải nơi người khác mà các ngươi đã đâm, chích vô đạo, khiến chúng đau đớn không sao chịu nổi, do đó mà nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Một quỷ khác thưa:

–Con thọ thân này không có đầu, còn mắt, tai, mũi, miệng đều ở trước ngực, là vì tội gì?

Tôn giả Mục-liên nói:

–Lúc làm người, thấy người sát sinh ngươi cùng họ nắm đầu kéo đi với tâm thích thú, không có chút lòng Từ bi, do đó mà nay chịu hoa báo, còn quả báo thì bị đọa trong địa ngục.

Mục-kiền-liên trả lời các ngạ quỷ rồi, chúng đều cung kính cùng đến trước mặt Tôn giả xin sám hối. Thấy chúng hoan hỷ, Tôn giả Tôn giả Mục-liên bèn thuyết pháp cho chúng nghe. Nghe xong, các ngạ quỷ đều rất vui mừng.

 

Print Friendly, PDF & Email