Kinh Đại Bát Niết Bàn (Nguyễn Minh Tiến)

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Nguyễn Minh Tiến)
Bộ Niết Bàn, Chư Kinh Phổ Thông, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tạng Kinh

SỐ 374
KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN
ĐOÀN TRUNG CÒN, NGUYỄN MINH TIẾN dịch và chú giải
  NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính

 

 MỤC LỤC

 HẬU PHẦN

 TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN

Nghe Phần Đọc Bộ Kinh Này

 

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Pháp Hoa Huyền Luận - Quyển 10

法Pháp 華Hoa 玄Huyền 論Luận Quyển 10 隋Tùy 吉Cát 藏Tạng 撰Soạn 法Pháp 華Hoa 玄Huyền 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 胡hồ 吉cát 藏tạng 撰soạn 論luận 分phân 別biệt 功công 德đức 。 品phẩm 生sanh 數số 義nghĩa 問vấn 曰viết 。 經kinh 言ngôn 八bát 生sanh 。 乃nãi 至chí 一nhất 生sanh 。 據cứ...
1562

Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Quyển 66

LUẬN A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ Tác giả: Tôn giả Chúng Hiền Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Đời Đường Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận - Quyển 12

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 識Thức 身Thân 足Túc 論Luận Quyển 12 提Đề 婆Bà 設Thiết 摩Ma 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 識Thức 身Thân 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị 提đề 婆bà 設thiết 摩ma 阿A 羅La 漢Hán 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Thập Tụng Luật - Quyển 52

十Thập 誦Tụng 律Luật Quyển 52 後Hậu 秦Tần 弗Phất 若Nhược 多Đa 羅La 共Cộng 羅La 什Thập 譯Dịch 十Thập 誦Tụng 律Luật 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 二nhị (# 第đệ 九cửu 誦tụng 之chi 一nhất )# 後hậu 秦tần 北bắc 印ấn 度độ 三tam 藏tạng 弗phất 若nhược 多đa 羅la 譯dịch 比Bỉ 丘Khâu 中trung...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Thạch Môn Văn Tự Thiền - Quyển 29

石Thạch 門Môn 文Văn 字Tự 禪Thiền Quyển 29 宋Tống 德Đức 洪Hồng 著Trước 原Nguyên 書Thư 缺Khuyết 依Y 民Dân 國Quốc 十Thập 年Niên 常Thường 州Châu 天Thiên 寧Ninh 寺Tự 刻Khắc 本Bổn 印Ấn 石Thạch 門Môn 文Văn 字Tự 禪Thiền 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 九cửu 宋tống 江giang 西tây 筠# 溪khê 石thạch 門môn 寺tự...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa - Quyển 0055

一Nhất 切Thiết 經Kinh 音Âm 義Nghĩa Quyển 0055 唐Đường 慧Tuệ 琳 撰Soạn 一Nhất 切Thiết 經Kinh 音Âm 義Nghĩa 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 五ngũ 翻Phiên 經Kinh 沙Sa 門Môn 慧Tuệ 琳# 撰Soạn 音âm 玉ngọc 耶da 女nữ 經kinh 一nhất 卷quyển 。 慧tuệ 琳# 。 玉ngọc 耶da 經kinh 一nhất 卷quyển 。...