Những truyện Niệm Phật cảm ứng
mắt thấy tai nghe
Tác giả: LÂM KHÁN TRỊ
Người dịch: THÍCH HOẰNG CHÍ

 

CHÍ THÀNH NIỆM PHẬT, ĐƯỢC VÃNG SANH VỚI SẮC DIỆN HÒA VUI

Lại nói về bà Hoàng, bà ta lại kể với mọi người rằng: gần nhà của bà có một tiệm uốn tóc của ba chị em mở ra, mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vì mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo, nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng, và mời bà ta đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai xâu chuỗi treo trên tường liền nói: “Bà có hai xâu chuỗi, cho tôi một xâu được không?”. Bà Hoàng liền nói: “Không được! Không được! Để hôm khác tôi đi tìm một xâu cho bà”. Bà Hoàng lúc đó cười cười nói: “Tôi thật sự lúc đó có chút bỏn sẻn!”.

Qua mấy ngày sau lúc hơn 5 giờ sáng đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên: “Má à, xâu chuỗi của má làm sao mà rớt bên cửa nè!”. Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường, bèn chân không chạy đến cửa xem, đúng là một xâu chuỗi, hai tay nhặt lên xem kỹ đúng là một xâu chuỗi hạt Bồ đề thật 108 hạt, lại có đính một miếng nhỏ tượng Tây phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà Hoàng nghĩ: Hôm nay là ngày mùng 2 tháng giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất xâu chuỗi, hiện chắc chắn đang rất lo, bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem xâu chuỗi đến bến xe công cộng đưa cho nhân viên làm việc ở đó và cô trưởng trạm xe nói: Xin đem xâu chuỗi này treo lên trên lồng đèn sắt mời nhận, nếu như người nào đánh rơi lại nhìn, thì trả lại cho người ta. Nhưng qua ba ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem, thì xâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà: “Bà ơi! Tôi muốn xâu chuỗi đó, bà cho tôi được không?”. Bà Hoàng nói: “Không được! Không được! Xâu chuỗi này là của mẹ ba chị em xin. Có lẽ là Phật A Di Đà đưa đến cho bà ta đấy”. Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt, bà Hoàng liền lấy xâu chuỗi cho bà ta, bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật.

Lại nói về ba chị em đó còn có một bà nội đã tám mươi bốn tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa, khoảng năm ngày rồi không ăn được gì, ngày qua đêm lại tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào? Bà Hoàng đến ngay nhà họ, vừa xem người sắp mạng chung, hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tựu lại, nói với họ rằng: “Tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A Di Đà Phật, nếu ai không biết niệm, chỉ cần niệm theo tôi, từng câu từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ!”. Thật là Phật pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ, thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy, bỗng nhiên đổi ra vui vẻ, hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo “A Di Đà Phật”. Cả nhà trông thấy cảnh này trong lòng ai nấy đều rất vui mừng, niệm tiếp mãi hơn mười phút sau thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ: người mất, sau khi hết thở tám tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ân vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ.