Đường về quê Cha

Tuệ Kiên

Đường đến quê Cha xa diệu vợi,
Có ánh từ quang vẫn rạng ngời.
Vô lượng kiếp hoài mong đi tới,
Chân bước đều cho thật thảnh thơi…

Càng bước, càng đi sẽ tới gần,
Chân trời mở rộng một mùa xuân.
Nụ cười chư Phật đang chờ đón,
Những đứa con yêu dưới cõi trần.

Muốn đến quê Cha, diệt tham sân,
Xa ngay bể ái kiếp trầm luân.
Nhận rõ cuộc đời, thôi lận đận,
Buông lòng chấp ngã, xét tự thân.

Trần thế ganh đua bả lợi danh,
Nhắm mắt, xuôi tay đạo chẳng thành.
Ba đường dữ ác sa chân đến,
Uổng một kiếp người vốn mong manh.

Hãy sách tấn nhau gắng tu hành,
Vượt qua bến hoặc, khỏi bùn tanh.
Vươn lên như đoá sen trong sớm,
Đón ánh bình minh cõi Cha lành…

Quê Cha đã tới, mòn năm tháng,
Tịnh độ liên hoa ánh Đạo vàng.
Công đức viên dung còn âm hưởng,
Lạy Phật con về tới cố hương…