三因三果 ( 三tam 因nhân 三tam 果quả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)三種之因與三種之果也。一、異熟因異熟果,言今世所作善惡之因,於來世生果也。二、福因福果,言以布施持戒忍辱為因,於現在及未來世得自在之果也。三、智因智果,言以修習一切之智慧為因,故得證三乘及佛果也。出於瑜伽師地論。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 三tam 種chủng 之chi 因nhân 與dữ 三tam 種chủng 之chi 果quả 也dã 。 一nhất 、 異dị 熟thục 因nhân 異dị 熟thục 果quả , 言ngôn 今kim 世thế 所sở 作tác 善thiện 惡ác 。 之chi 因nhân , 於ư 來lai 世thế 生sanh 果quả 也dã 。 二nhị 、 福phước 因nhân 福phước 果quả , 言ngôn 以dĩ 布bố 施thí 持trì 戒giới 忍nhẫn 辱nhục 。 為vi 因nhân , 於ư 現hiện 在tại 及cập 未vị 來lai 世thế 。 得đắc 自tự 在tại 之chi 果quả 也dã 。 三tam 、 智trí 因nhân 智trí 果quả , 言ngôn 以dĩ 修tu 習tập 一nhất 切thiết 。 之chi 智trí 慧tuệ 為vi 因nhân , 故cố 得đắc 證chứng 三tam 乘thừa 及cập 佛Phật 果Quả 也dã 。 出xuất 於ư 瑜du 伽già 師sư 地địa 論luận 。