五無間罪 ( 五ngũ 無vô 間gián 罪tội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)五無間之罪業。與五無間業同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 五ngũ 無vô 間gian 之chi 罪tội 業nghiệp 。 與dữ 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 同đồng 。

Print Friendly, PDF & Email