曼陀羅供 ( 曼mạn 陀đà 羅la 供cung )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)供養兩部大曼陀羅之法會也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 供cúng 養dường 兩lưỡng 部bộ 大đại 曼mạn 陀đà 羅la 。 之chi 法Pháp 會hội 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email